Stacja meteo na Marcelinie

Zebrane dane mogą być wykorzystywane przez pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Ronictwa, i Biotechnologii (dawniej Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w celach dydaktycznych oraz badawczych, jak równeż przez inne osoby tylko do użytku prywatnego. Danych tych nie wolno wykorzystywać w celach komercyjnych bez zgody Dziekana.

Aktualne pomiary

Wykresy dostępne są po kiknięciu zakładki Graphs. Klikając zakładki Past Day, Past Week i Past Month dostępne będą wykresy z ostatnich 24 godzin, tygodnia i miesiąca. W zakładce Exports można samodzielnie pobrać pomiary w formacie Excela.

wykresy

Pomiary od 10 maja 2018

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1