Studiuj na NAJLEPSZEJ UCZELNI Rolniczej w Polsce Według Rankingu Perspektywy

Informacje o Rekrutacji na Studia

Informacje dotyczące rekrutacji i studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Elektroniczna rejestracja.


perspektywy2017

Architektura Krajobrazu
Uczelnie rolnicze

Oferta dla szkół średnich

Zapraszamy szkoły średnie do skorzystania z oferty wykładów przygotowanych przez pracowników naszego Wydziału

Wykłady   Warsztaty

Ranking Perspektywy 2018Architektura Krajobrazu
Kierunki rolnicze i leśne

Zawarcie umowy o współpracy z Północnokazachskim Uniwersytetem Państwowym im. M. Kozybajewa

Jak donosi strona internetowa Północnokazachskiego Uniwersytetu Państwowego im. M. Kozybajewa w Pietropawłowsku, w północnym Kazachstanie, na początku kwietnia 2018 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - Pan Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz oraz Pan prof. dr hab. Roman Hołubowicz przebywali z wizytą na tamtejszym Uniwersytecie, podczas której podpisali umowę o współpracy między naszymi uczelniami.

Umowa obejmuje, m. in.: wymianę nauczycieli i pracowników na wykłady i sesje szkoleniowe, wymianę akademicką doktorantów i studentów, podejmowanie wspólnych badań naukowych, organizowanie wspólnych wydarzeń naukowych oraz wspólne wydanie literatury naukowej, edukacyjnej i metodologicznej.

 

Źródło informacji

СКГУ посетила делегация Университета естественных наук в Познани

Наш университет посетила делегация Университета естественных наук в Познани. В начале встречи выступил ректор нашего университета Серик Омирбаев. Он познакомил гостей с информацией о деятельности вуза и выразил надежду на плодотворное сотрудничество с польскими коллегами.

Затем слово предоставили гостям. Сначала был продемонстрирован видеофильм, рассказывающий о деятельности одного из лучших специализированных вузов Польши. Университет естественных наук в Познани является крупнейшим научно-образовательным центром сельского и лесного хозяйства в регионе Велькопольши. В его структуру входит восемь факультетов, обучение ведется по 22-м направлениям и 30 специальностям. Кроме обычных аудиторий и лабораторий учебное заведение имеет 12 экспериментальных ферм и самую современную в Европе станцию экспериментальной биотехнологии. Вуз также принимает участие в 16 консорциумах и 7 научных объединениях.

Более подробную информацию об университете рассказал собравшимся проректор по исследованиям и международным отношениям Кшиштоф Шошкевич.

Конкретные идеи по взаимодействию двух учебных заведений выдвинул представитель ректора Университета естественных наук в Познани по сотрудничеству с Китаем и Казахстаном Роман Холубович. «По опыту Китая мы предлагаем вам сотрудничество в области сельскохозяйственных наук. Предлагаю сформировать делегацию из 5 студентов СКГУ для ознакомления с условиями обучения в нашем вузе, а мы в свою очередь, отправим своих студентов к вам», - отметил представитель польской делегации. 

Ректор нашего университета Серик Омирбаев выразил уверенность в необходимости налаживания связей  в области академической мобильности, разработки совместных программ и двудипломного образования.

Также в ходе мероприятия презентацию работы факультета естественных и сельскохозяйственных наук провел его декан Сергей Пашков. Встреча закончилась подписанием меморандума о взаимовыгодном сотрудничестве и совместным фото на память.

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1