Pierwsza nagroda dla studenta z Koła Naukowego Ogrodników

W dniach 24-25 marca 2018 roku, Pan Paweł Nowaczyk - student II roku kierunku Ogrodnictwo, uczestniczył w ósmej edycji Kopernikańskiego Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych oraz Toruńskiego Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych organizowanego na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, w którym udział wzięło przeszło 150 osób.
 
Konferencja składała się z dziesięciu sekcji tematycznych oraz sekcji posterowej. Nasz reprezentant prezentował swoje wystąpienie w sekcji siódmej, dotyczącej ochrony przyrody i leśnictwa, gdzie w sumie prezentowano 9 prac badawczych. Autor przybliżył uczestnikom konferencji wpływ mikoryzy, stosowania żelu oraz różnych dawek nawożenia na wzrost metasekwoji chińskiej (Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng). [tu link do Progamu]
 
Wszystkie niezbędne badania dotyczące tej pracy zostały wykonane w okresie od marca ubiegłego roku w stacji doświadczalnej Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w Poznaniu-Marcelinie. Co warte podkreślenia, spośród wszystkich zgłoszonych do sekcji prac z obszaru całej Polski, jury postanowiło przyznać pierwszą nagrodę właśnie za wystąpienie dotyczące metasekwoi.
 
Paca została wykonana w ramach Koła Naukowego Ogrodników pod opieką dr. inż. Marcina Kolasińskiego – opiekuna Koła Naukowego Ogrodników
 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1