Terminarz dyplomowania dla osób kończących studia w roku akademickim 2021/2022 na kierunku Architektura krajobrazu studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8 /2020 Rady Programowej Kierunku Studiów Architektura Krajobrazu z dnia 29 września 2020r.

 

Terminarz dyplomowania

dla osób kończących studia w roku akademickim 2021/2022

na kierunku Architektura krajobrazu

studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii

Działanie

Termin do:

1. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych.

27 listopada 2020r.

2. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie.

14 stycznia 2021r.

3. Zaakceptowanie tematów przez przewodniczącego RPKS.

22 stycznia 2021r.

4. Zatwierdzenie tematów przez prodziekana ds. studiów.

29 stycznia 2021r.

5. Sprawdzenie pracy przez promotora w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA).

przed złożeniem pracy w dziekanacie

6. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie wraz z raportem JSA.

do 14 stycznia 2022r., nie później niż 2 tyg. przed planowanym egzaminem dyplomowym

7. Umieszczenie przez dyplomanta wersji elektronicznej pracy w Wirtualnym Dziekanacie.

nie później niż 3 dni przed planowanym egzaminem dyplomowym

8. Planowane terminy egzaminów dyplomowych.

31 stycznia -

- 11 lutego 2022

 

[1] Terminarz powinien zostać upubliczniony najpóźniej 15 miesięcy przed datą złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1