18. Spis publikacji - mgr Ilona Wysakowska

1. Publikacje w czasopismach wymienionych w części a wykazu Ministra NiSzW

 

Kluza-Wieloch M., Maciejewska-Rutkowska I., Wysakowska I. 2018. Comparitative research of pollen morphology of common flax cultivars (Linum usitatissimum L., Linaceae). J. Nat. Fibers. 15(6): 830–842

 

2. Publikacje w czasopismach wymienionych w części B wykazu Ministra NiSzW

 

Czarna A., Wysakowska I. (1999): Materiały do flory naczyniowej Lasów Czeszewskich. Część 1. Rocz. AR Pozn. 316, Bot. 2: 29-50.

Klimko M., Czarna A., Wysakowska I. (2000): Aktualny stan stanowisk Isopyrum thalictroides L na terenie Wielkopolski. Rocz. Akad. Rol. w Poznaniu 322, Seria Botanika 3: 101-112.

Klimko M., Czarna A., Wysakowska I., Janyszek S. (2000): Zdrojówka rutewkowata(Isophyrum thalictroides L.) w Wielkopolsce – ekologia i zagrożenia. Rocz. Akad. Rol. w Poznaniu 322, Seria Botanika 3: 113-134.

Czarna A., Piskorz R., Wysakowska I. (2007): Vascular flora of historical cementaries in the Bieszczady National Park. Rocz. AR. Pozn. 386, Bot.-Stec. 11: 23-28.

Czarna A., Piskorz R., Wysakowska I. (2007): Vascular flora of the municipal cementery in Ustrzyki Dolne (Bieszczady Mts, Poland). Rocz. AR. Pozn. 386, Bot.-Stec. 11: 29-33.

Klimko M., Truchan M., Wawrzyniak M., Wysakowska I. (2007): Morphology and variabilty of Calammophila baltica (Flugge ex Schrad.) Brand and its parent species in northern Poland. Rocz. AR. Pozn. 384, Bot.-Stec. 11: 113-123

Bednorz L., Myczko Ł., Wysakowska I. (2013): Zróżnicowanie genetyczne populacji jarzębu brekinii Sorbus torminalis (L.) Crantz w Nadleśnictwie Krzyż. Nauka Przyroda Technologie 7, 3, #30. 

Klimko M., Truchan M., Wysakowska I. (2013): Fruit and seed morphology of the genus Heracleum L. (Apiaceae) in Poland. Roczn. AR Pozn. 392, Bot.-Stec. 17: 13-24.

Klimko M., Wysakowska I. (2015): Epidermal features of glumes and florets in Aegilops geniculata Roth and Aegilops peregrina (Hack.) Maire et Weiller × Secale cereale hybrids, amphiploids and parental forms. Steciana 19(1):13-24.

Morozowska M., Wysakowska I. (2016): Anatomical study of Cornus mas L. and Cornus officinalis Seib. et Zucc. (Cornaceae) endocarps during their development. Steciana 20(1): 21-32. 

Kluza-Wieloch M., Maciejewska-Rutkowska I., Wysakowska I., Silska G. (2016). Zmienność morfologiczna ziarn pyłku odmian lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.), pochodzących z różnych części świata. Rośl. Oleiste 36: 83-96.

Klimko M., Wysakowska I., Wilkin P., Wiland-Szymańska J. (2017). Micromorphology of stamens of some species of the genus Sansiviera petagna (Asparagaceae). Steciana 21 (2): 41-48.

 

 

4. Publikacje w czasopismach naukowych nie wymienionych w wykazie Ministra NiSzW

 

Morozowska M., Bralewski T.W., Wysakowska I. (2004): Excrescences occurring on willow (Salix alba L.) trunk. Rocznik Dendrologiczny 52:  - .

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1