19. Spis publikacji - dr inż. Dominika Dymek

 1. Publikacje w czasopismach wymienionych w części A wykazu Ministra NiSzW

 

Dymek Dominika, Wilkaniec Agnieszka, Bednorz Leszek, Szczepańska Magdalena (2021). Significance of allotment gardens in urban green space systems and their classification for spatial planning purposes: A case study of Poznań, Poland. Sustainability 13 (iss. 9), art. no. 11044.

 

2. Publikacje w czasopismach wymienionych w części B wykazu Ministra NiSzW

Dymek D. (2014). Miejskie tereny nadrzeczne rzeki Warty w Poznaniu – potencjał i ograniczenia. Badania Fizjograficzne, R. IV SERIA A, s. 113-128.

Dymek D., Bednorz L. (2014). Puszczykowo – miasto-ogród czy podmiejskie letnisko? Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego., s. 131-142.

Dymek D. (2015). Fenomen "sztucznie" użytkowanych działek jako konsekwencja wyroku trybunału konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r., Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 29, s. 9-26.

Dymek D., Bednorz L. (2016). Ceramiczne zdobnictwo architektoniczne jako wyróżnik krajobrazu, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 32, s. 93-108.

 

5. Monografie naukowe i rozdziały w monografiach naukowych

Dymek D. (2014). Rodzinne ogrody działkowe w świetle nowej ustawy. [w:] Kierunki zmian terenów zieleni w mieście, Kosmala M. (red), wyd. PSI i TS O/Toruń, Toruń., s. 117-124.

Dymek D. (2015). Znaczenie ogrodów działkowych w procesach rewitalizacji wybranych miast Polski, [w:] Zieleń w programach rewitalizacji miast, Kosmala M. (red), wyd. PSI i TS O/Toruń, Toruń, s. 187-199.

Dymek D. (2015). Ogrody działkowe a jakość życia, [w:] Biocity tom I, Górski F., Łaskarzewska-Średzińska M. (red.), Fundacja Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Warszawa, s. 131-139.

Dymek D., Grzyb A., Kostrzewa A., Wlazło-Malinowska K., Mielcarek W. (2015).  Koncepcja programowo-przestrzenna rozwoju Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Pokoju w Warszawie, [w:] Ogród za oknem, Przyszłość ogrodów działkowych w miastach, B. Gawryszewska (red.), Warszawa, s. 122-133.

Dymek D. (2016). Znaczenie ogrodów działkowych w miastach, [w:] Nauka dla środowiska, Cłapa T., Szymański E. M. (red.), GSP, Zgorzelec, s. 25-34.

Dymek D. (2016). Ogrody społeczne jako narzędzie partycypacji lokalnej społeczności w podnoszeniu jakości życia w mieście, [w:] Habitaty: reaktywacja małych społeczności lokalnych, Bać Z., (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 355-364.

 

8. Publikacje popularno-naukowe

Dymek. D. (2013). I Ty możesz mieć piękny ogród, Tygodnik Rolniczy nr 26/475

Dymek D. (2015). Magia świateł, Zieleń Miejska, nr 12 (104)

Dymek D. (2016). Ogrody działkowe - nadzieja czy koszmar współczesnych miast?, Zieleń Miejska, nr 2 (106)

Dymek D. (2016). Festiwali czar, Zieleń Miejska, nr 7 (111)

Dymek D. (2016). Oświecone miasto. część 1, Zieleń Miejska, nr 11 (114)

Dymek D. (2016). Oświecone miasto. część 2, Zieleń Miejska, nr 12 (115)

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1