03. Katedra Botaniki - działalność dydaktyczna

Rozkład zajęć na sali ćwiczeń Katedry Botaniki (ul. Wojska Polskiego 71C, pok 228, IIp.)
Wykłady w semestrze zimowym
Konsultacje pracowników Katedry Botaniki w semestrze zimowym

 

Zajęcia dydaktyczne realizowane przez Katedrę Botaniki

Wydział

Kierunek

St.

Przedmiot F. st.  Rok Sem W Cw T Kier. F. st. Rok Sem W Cw T Kier.
ROB Rolnictwo I I Morfologia i systematyka roślin S  1  2 15 25    NS  2  15 15   
R0B Biotechnologia I I Anatomia i fizjologia roślin* S  2 25 30     -  
                                   
IŚIM Inżynieria Rolnicza I I Botanika z elementami fizjologii roślin S  1 30  15  -   NS  2 20  20   -  
IŚIM Informatyka i agroinżynieria I I Botanika z elementami fizjologii roślin S  2 30  15   -   NS  1  20 20   
 MWNZ Zootechnika    Botanika z elementami fizjologii roślin*     30   20    NS     20   10  -  
MWNZ Biologia I I Botanika ogólna S  1  15  30    -  -  -  -  -  
MWNZ Biologia I I Botanika systematyczna S  30 45   -    -  -  
MWNZ Biologia II Geobotanika S     15 30  -   - - - - - -  
ROB Ogrodnictwo I I Botanika S  1 30  45   -   NS  1 20  30   
ROB Ogrodnictwo I I Biologia rozmnażania i rozprzestrzeniania się roślin  S  2  3 15 20  -   NS  2 10   10  
ROB Ogrodnictwo   Kształtowanie terenów zieleni** S  1 15 20   NS  1 15 10  -  
ROB Ogrodnictwo   Dziko rosnące rośliny jadalne i trujące S  1 15 5 10   NS  1 10 5 5  
ROB Ogrodnictwo   Rośliny w kulturze i sztuce S  1 15 10 10   NS  2 10 15 -  
ROB Ogrodnictwo   Woda w ogrodzie** S  1  2 15 18 2   NS 10 13 2  
ROB Ogrodnictwo   Rośliny inwazyjne, a ogrodnictwo** S  4 15 - 20   NS 10 - 15  
ROB Architektura Krajobrazu I I Morfologia i systematyka roślin S  1  2  15  30  -   NS  1  2 15  15   -  
ROB Architektura Krajobrazu I I Fitosocjologia S  6  15 30    NS  3  6  10  15  
ROB Architektura Krajobrazu I I Szata roślinna Polski S  6  15  30  -   NS  6 10  15   
ROB Architektura Krajobrazu II II Lanscape and Nature S  1  1 15   15  -   NS 15   
ROB Architektura Krajobrazu II II Ocena wartości przyrodniczej krajobrazu S  30  30   NS  2 20   20  
ROB Architektura Krajobrazu II II Ochrona żywych zasobów przyrody II S  2  15 15     -  -
ROB  Architektura Krajobrazu II II Ochrona żywych zasobów przyrody  -  - NS  1 15   30  
ROB  Architektura Krajobrazu II II Sporządzanie planów ochrony przyrody S  2  3 15   30  -   NS  2  4 10  20   
                                   


*  zajęcia wspólnie z Katedrą Fizjologii Roślin 

** zajęcia wspólnie z Katedrą Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu


aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1