Spis publikacji - dr inż. Paweł Trzciński

  • Oryginalne prace twórcze

Hurej M., Twardowski J., Nowacki J., Sienkiewicz P., Trzciński P.,  Łykowski W. (2015): Porównanie występowania owadów pożytecznych z rodzin Carabidae i Syrphidae na mieszance kwitnących roślin w dwóch miejscowościach Polski. Progress in Plant Protection 55 (1), 30-39.

Bunalski M., Przewoźny M., Ruta R., Borowiak-Sobkowiak B., Sienkiewicz P., Trzciński P. (2015): Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 6. Kruszczyce (Scarabaeidae: Cetoniinae). Wiad. Entomol., 34 (2): 12-29.

Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2013): Spasożytowanie populacji zwójki różóweczki [Archips rosana (L.)] w sadach jabłoniowych z integrowaną ochroną roślin w Wielkopolsce. Progress in Plant Protection/Post. Ochr. Roślin. 53(1): 117-120.

Piekarska-Boniecka H., Siatkowski I., Trzciński P. (2013): The occurrence frequency of Syrphidae (Diptera) species in apple orchards and on their edges. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 12(5): 143-154.

Trzciński P., Piekarska-Boniecka H. (2013): Dynamics of predatory Syrphidae in the apple orchard and neighbouring shrubberies. Journal Plant Prot. Research. 53 (2): 119-123.

Trzciński P., Piekarska-Boniecka H. (2012): Fauna bzygowatych (Diptera, Syrphidae) w sadach z integrowaną ochroną roślin w Wielkopolsce. Progress in Plant Protection/Post. Ochr. Roślin. 52(4): 1583-1588.

Dolańska-Niedbała E., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2011): Dynamika pojawu parazytoidów Liotryphon ASHMEAD, 1900 (Hymenoptera: Pimplinae) regulujących liczebność przeziernika Synanthedon myopaeformis (BORKHAUSEN, 1789) (Lepidoptera: Sesiidae) w sadach okolic Poznania. Wiad. Entomol. 30 (4): 223-228.

Trzciński P. (2011): Nowe stanowiska Sphaerophoria batava Goeldlin, 1974 (Diptera: Syrphidae) w Polsce. Dipteron 27: 56-59.

Trzciński P. (2011): Pipizella bispina SIMIC, 1987 (Diptera: Syrphidae) – gatunek nowy dla fauny Polski. Wiad. Entomol. 30 (4): 257-260.

Trzciński P., Dolańska-Niedbała E., Piekarska-Boniecka H. (2011): Wpływ otoczenia sadu jabłoniowego na występowanie drapieżnego gatunku Episyrphus balteatus (Deg.) (Diptera, Syrphidae). Progress in Plant Protection/Post. Ochr. Roślin. 51(4): 1792-1796.

Dolańska-Niedbała E., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2010): Dynamika liczebności przeziernika jabłoniowca (Synanthedon myopaeformis (Brkh.)) masowo występującego szkodnika w sadach okolic poznania. Progress in Plant Protection/Post. Ochr. Roślin. 50(1): 103-106.

Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2009): Stopień zasiedlenia dendrofauny Parku Cytadela w Poznaniu przez mszyce. Progress in Plant Protection/Post. Ochr. Roślin. 49 (1): 91-94.

Piekarska-Boniecka H., Trzciński P., Dolańska-Niedbała E. (2009): Parazytoidy (Hymenoptera, Ichneumonidae) występujące w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. Progress in Plant Protection/Post. Ochr. Roślin. 49 (2): 874-877.

Trzciński P., Piekarska-Boniecka H. (2009): Występowanie bzyga prążkowanego Episyrphus balteatus (Deg.) (Diptera, Syrphidae) w sadach z integrowaną produkcją owoców i ich otoczeniu. Progress in Plant Protection/Post. Ochr. Roślin. 49 (4): 1987-1990.

Trzciński P. (2008): Wyślepkowate (Diptera: Conopidae) Wielkopolskiego Parku Narodowego. Dipteron, 24: 38-42.

Trzciński P. (2008): Predatory Syrphids /Diptera, Syrphinae/ fund in urban green spaces. Aphids and Other Hemipterous Insects 14: 193-198.

Trzciński P. (2007): Stratiomyidae i Xylomyidae (Diptera) Wielkopolski. Dipteron, 23: 38-44.

Trzciński P., Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Borowiak-Sobkowiak B. (2006): Bzygowate (Diptera, Syrphidae) w sadach z integrowaną produkcją owoców i w ich otoczeniu. Progress in Plant Protection/Post. Ochr. Roślin. 46(2): 498-502.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B. (2006): Naturalna regulacja liczebności zwójki różóweczki (Archips rosana (L.)) występującej w sadzie jabłoniowym w Tarkowie w okolicach Inowrocławia. Progress in Plant Protection/Post. Ochr. Roślin. 46(2): 495-497.

Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B., Trzciński P., Piekarska-Boniecka H. (2006): Badania wstępne nad różnorodnością mszyc (Hemiptera: Aphidoidea) środowisk ostojowych w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Wiad. Entomol. 25, supl. 2: 201-211.

Sienkiewicz P., Trzciński P. (2006): Carabidae (Coleoptera) wybranych środowisk leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Wiad. Entomol. 25, supl. 2: 189-195.

Trzciński P., Sienkiewicz P. (2006): Bzygowate (Diptera, Syrphidae) środowisk leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Wiad. Entomol. 25, supl. 2: 197-200.

Trzciński P., Wilkaniec B. (2005): Hoverflies (Diptera; Syrphidae) of refugial environments. Aphids and Other Homopterous Insects 11: 185-195.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P. (2005): Regulacja naturalna liczebności zwójki różóweczki (Archips rosanus (L.)) w środowisku sadowniczym okolic Śremu. Progress in Plant Protection/Post. Ochr. Roślin. 45(2): 986-987.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2005): Mszyce jako stały element entomofauny zieleni parkowej Poznania. Progress in Plant Protection/Post. Ochr. Roślin. 45(1): 516-523.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B. (2004): Rozwój pokoleń jesiennych mszyc na śliwie i brzoskwini. Progress in Plant Protection/Post. Ochr. Roślin. 44(2): 1212-1215.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B. (2004): Regulacja naturalna liczebności zwójki różóweczki (Archips rosanus (L.)) występującej w sadach jabłoniowych okolic Kórnika. Progress in Plant Protection/Post. Ochr. Roślin. 44(2): 1017-1019.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B. (2003): Rozwój pokoleń jesiennych mszycy różano-szczeciowej (Macrosiphum rosae L.). Progress in Plant Protection/Post. Ochr. Roślin. 43(2): 1035-1037.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B., Szotkiewicz S. (2003): Naturalna regulacja liczebności zwójki różóweczki (Archips rosanus (L.)) występującej w sadzie jabłoniowym okolic Inowrocławia. Progress in Plant Protection/Post. Ochr. Roślin. 43(2): 856-858.

Trzciński P. (2003): Impact of rosy apple aphid (Dysaphis plantaginea Pass.) feeding on apple tree crop. Aphids and Other Homopterous Insect, 9: 147-160.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B., Trzciński P. (2002): Regulacja naturalna liczebności zwójki różóweczki (Archips rosanus (L.)) występującej w środowisku sadowniczym okolic Poznania. Progress in Plant Protection/Post. Ochr. Roślin. 42(1): 32-36.

Trzciński P., Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Borowiak-Sobkowiak B. (2001): Wpływ żerowania mszycy jabłoniowo-babkowej Dysaphis plantaginea (Pass.) (Homoptera, Aphididae) na wielkość owoców odmiany Primula. Progress in Plant Protection/Post. Ochr. Roślin. 41(2): 467-469.

Trzciński P., Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H. (2000): Zasiedlenie dwóch odmian jabłoni przez mszycę jabłoniowo-babkową (Dysaphis plantaginea Pass.). Progress in Plant Protection/Post. Ochr. Roślin. 40(2): 561-563.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2000): Mszyce zbożowe środowisk ostojowych krajobrazu rolniczego Wielkopolski. Progress in Plant Protection/Post. Ochr. Roślin. 40(2): 558-560.

Trzciński P. (2000): Effect of Dysaphis plantaginea /Pass./ on the quality of apple tree, Freedom cultivar, fruits. Aphids and Other Homopterous Insect, 7: 147-152.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P., Zawieja M. (1999): Parazytoidy z rodziny Ichneumonidae wyhodowane z larw i poczwarek zwójkówek występujących w sadzie jabłoniowym okolic Gostynia. Progress in Plant Protection/Post. Ochr. Roślin. 39(2) 452-453.

Trzciński P., Wilkaniec B. (1997): Wpływ żerowania mszycy jabłoniowo-babkowej Dysaphis plantaginea (Pass.) (Homoptera, Aphididae) na wielkość owoców odmiany Primula. Progress in Plant Protection/Post. Ochr. Roślin. 37(2): 36-39.

 

  • Książki i monografie

Wilkaniec B., Burdajewicz S., Nowacka W., Nowacki J., Piekarska-Boniecka H., Bunalski M., Kubasik W., Trzciński P. (2012): Entomologia stosowana. Wydawnictwo UP w Poznaniu, 257 ss.

Wilkaniec B., Burdajewicz S., Nowacka W., Nowacki J., Piekarska-Boniecka H., Bunalski M., Kubasik W., Trzciński P. (2009): Entomologia stosowana. Wydawnictwo UP w Poznaniu, 257 ss.

Wilkaniec B., Burdajewicz S., Nowacka W., Nowacki J., Piekarska-Boniecka H., Bunalski M., Kubasik W., Trzciński P. (2006): Entomologia stosowana. Wydawnictwo AR im A. Cieszkowskiego w Poznaniu, 257 ss.

 

  • Komunikaty i doniesienia naukowe

Borowiak-Sobkowiak B., Trzciński P., Durak R. (2013): Przydatność różnobarwnych pułapek do odłowu wybranych grup owadów. XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Ochrona Owadów W Polsce nt.: Projekt Natura 2000 jako narzędzie ochrony owadów w Polsce. Stan aktualny i perspektywy na przyszłość”. Puszczykowo, 12-15 września 2013:

Trzciński P. (2013): Fauna bzygowatych (Syrphidae; Diptera) Wielkopolskiego Parku Narodowego. XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Ochrona Owadów W Polsce nt.: Projekt Natura 2000 jako narzędzie ochrony owadów w Polsce. Stan aktualny i perspektywy na przyszłość”. Puszczykowo, 12-15 września 2013:

Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2013): Spasożytowanie populacji zwójki różóweczki [Archips rosana (L.)] w sadach jabłoniowych z integrowaną ochroną roślin w Wielkopolsce. 53 Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 7-8 II 2013:

Trzciński P., Piekarska-Boniecka H. (2012): Fauna drapieżnych bzygowatych (Diptera, Syrphidae) w sadach z integrowaną ochroną roślin w Wielkopolsce. 52 Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 9-10 lutego 2012: 133.

Trzciński P., Dolańska-Niedbała E., Piekarska-Boniecka H. (2011): Wpływ otoczenia sadu jabłoniowego na występowanie drapieżnego gatunku Episyrphus balteatus (Deg.) (Diptera, Syrphidae). 51 Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 17-18 lutego 2011: 124.

Dolańska-Niedbała E., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2010): Dynamika liczebności przeziernika jabłoniowca (Synanthedon myopaeformis (Brkh.)) masowo występującego szkodnika w sadach okolic poznania. 50 Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 19-20 II 2009: 422.

Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2009): Stopień zasiedlenia dendrofauny Parku Cytadela w Poznaniu przez mszyce. 49 Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 19-20 II 2009: 390.

Piekarska-Boniecka H., Trzciński P., Dolańska-Niedbała E. (2009): Parazytoidy (Hymenoptera, Ichneumonidae) występujące w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. 49 Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 19-20 II 2009: 389.

Trzciński P., Piekarska-Boniecka H. (2009): Występowanie bzyga prążkowanego Episyrphus balteatus (Deg.) (Diptera, Syrphidae) w sadach z integrowaną produkcją owoców i ich otoczeniu. 49 Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 19-20 II 2009: 422.

Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2007): Parazytoidy z rodziny Ichneumonidae (Hymenoptera, Apocrita) regulujące liczebność zwójki różóweczki (Archips rosana (L.)) występującej w sadach jabłoniowych okolic Wronek. XLVII Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 15-16 II 2007: 277-278.

Trzciński P., Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Borowiak-Sobkowiak B. (2006): Bzygowate (Diptera, Syrphidae) w sadach z integrowaną produkcją owoców i w ich otoczeniu. XLVI Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 16-17 II 2006: 275.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B. (2006): Naturalna regulacja liczebności zwójki różóweczki (Archips rosana (L.)) występującej w sadzie jabłoniowym w Tarkowie w okolicach Inowrocławia. XLVI Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 16-17 II 2006: 274.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P. (2005): Regulacja naturalna liczeb-ności zwójki różóweczki (Archips rosanus (L.)) w środowisku sadowniczym okolic Śremu. XLV Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 3-4 II 2005: 274-275.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2005): Mszyce jako stały element entomofauny zieleni parkowej Poznania. XLV Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 3-4 II 2005: 82-83.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B. (2004): Rozwój pokoleń jesiennych mszyc na śliwie i brzoskwini. XLIV Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 12-13 II 2004:215-216

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B. (2004): Regulacja naturalna liczebności zwójki różóweczki (Archips rosanus (L.)) występującej w sadach jabłoniowych okolic Kórnika. XLIV Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 12-13 II 2004:216-217.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B. (2003): Rozwój pokoleń jesiennych mszycy różano-szczeciowej (Macrosiphum rosae L.). XLIII Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 13-14 II 2003: 209.

Trzciński P. (2003): Wpływ żerowania porazika jabłoniowo-babkowego Dysaphis plantaginea (Pass.) na jakość owoców jabłoni odmiany ‘Primula’. Ogólnopolska Naukowa Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych. Skierniewice 2003: 137-139.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B., Szotkiewicz S. (2003): Naturalna regulacja liczebności zwójki różóweczki (Archips rosanus (L.)) występującej w sadzie jabłoniowym okolic Inowrocławia. XLIII Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 13-14 II 2003: 210

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B., Trzciński P. (2002): Regulacja naturalna liczebności zwójki różóweczki (Archips rosanus (L.)) występującej w środowisku sadowniczym okolic Poznania. XLII Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 7-8 II 2002: 61.

Suder A., Borowiak-Sobkowiak B., Trzciński P. (2002): Afidofagi występujące w sadach i przylegających do nich zakrzewieniach w okolicach Poznania. Ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona owadów w Polsce – ekologiczne i gospodarcze konsekwencje wymierania i ekspansji gatunków”. Olsztyn 21-23 września 2002: 55.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B., Trzciński P. (2001): Działalność naukowa pracowników Katedry Entomologii AR w Poznaniu. Cz. I. Badania z zakresu entomologii stosowanej. 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego Spała 14-16 września 2001. Materiały zjazdowe: 52-53.

Trzciński P., Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Borowiak-Sobkowiak B. (2001): Wpływ żerowania mszycy jabłoniowo-babkowej (Dysaphis plantaginea Pass.) na wielkość owoców jabłoni odmiany Primula. XLI Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 8-9 II 2001: 117.

Trzciński P., Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H. (2000): Wybiórczość pokarmowa mszycy jabłoniowo-babkowej (Dysaphis plantaginea Pass.) w stosunku do dwóch parcho-odpornych odmian jabłoni. XL Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 24-25 II 2000: 120.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2000): Mszyce zbożowe siedlisk ostojowych krajobrazu rolniczego Wielkopolski. XL Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 24-25 II 2000: 119.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P., Zawieja M. (1999): Parazytoidy z rodziny Ichneumonidae wyhodowane z larw i poczwarek zwójkówek występujących w sadzie jabłoniowym okolic Gostynia. XXXIX Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 11-12 II 1999: 85.

 

  • Prace popularno-naukowe

Trzciński P., Piekarska-Boniecka H. (2000): Szkodniki produktów żywnościowych naszych mieszkań i przechowalni. Część IV. Poradnik Gospodarski, 3: 40.

Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2000): Szkodniki produktów żywnościowych naszych mieszkać i przechowalni. Część III. Poradnik Gospodarski, 2: 15.

Trzciński P., Piekarska-Boniecka H. (2000): Szkodniki produktów żywnościowych naszych mieszkań i przechowalni. Część II. Poradnik Gospodarski, 1: 26.

Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (1999): Szkodniki produktów żywnościowych naszych mieszkań i przechowalni. Część I. Poradnik Gospodarski, 12; 20.

Trzciński P., Piekarska-Boniecka H. (1999): Miodówki – pospolite szkodniki jabłoni i grusz. Poradnik Gospodarski, 4; 58.

Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (1999): Owocówki – szkodniki jabłoni i śliw. Poradnik Gospodarski, 5/99; 32.

Trzciński P. (1998): Mszyce – groźne szkodniki jabłoni. Poradnik Gospodarski, 5: 37-38.

Trzciński P. (1997): Kwieciak jabłkowiec – groźny szkodnik sadów przydomowych. Poradnik Gospodarski, 2:

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1