Spis publikacji - dr hab. Paweł Sienkiewicz

  • Oryginalne prace twórcze

Bunalski M., Przewoźny M., Ruta R., Sienkiewicz P. (2016): Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 9. Scarabaeidae: Scarabaeinae. Wiadomości Entomologiczne 35(3): 147–160.

Panagiotopoulou H., Baca M., Baca K., Sienkiewicz P., Ślipiński P., Żmihorski M. (2016): Genetic identification of a non-native species introgression into wild population of the field cricket Gryllus campestris (Orthoptera: Gryllidae) in Central Europe. Eur. J. Entomol. 113: 446–455.

Wanat M., Mazur M. K., Celadyn R., Jałoszyński P., Ruta R., Kaźmierczak M., Mocarski Z., Szypiła J., Sienkiewicz P. (2016): Nowe dane o rozmieszczeniu 50 gatunków ryjkowców (Coeloptera, Curculionoidae) w Polsce. Acta Entomologica Silesiana, 24: 1-16.

Zalewski M., Dudek-Godeau D., Godeau J.-F., Kujawa K., Sienkiewicz P., Tiunov A.V., Ulrich W. (2016): Trophic generalism at population level in ground beetles (Coleoptera: Carabidae). Can. Entomol. 148: 284–293.

Rozwałka R., Rutkowski T., Sienkiewicz P., Zawal A. (2016): Zelotes erebeus (Thorell, 1871) (Araneae: Gnaphosidae) in Poland and its distribution in Europe. Entomologica Fennica 27: 1-7.

Rozwałka R., Rutkowski T., Staręga W., Sienkiewicz P. (2015): Occurrence of Thanatus atratus Simon, 1875 (Araneae: Philodromidae) in Poland. 52 (1–2): 11–17.

Rozwałka R., Rutkowski T., Sienkiewicz P., Renn K. (2015): Occurrence of Talavera aperta (Miller, 1971) (Araneae: Salticidae) in Poland. Biological Letters. 52 (1–2): 3–9.

Hurej M., Twardowski J., Nowacki J., Sienkiewicz P., Trzciński P.,  Łykowski W. (2015): Porównanie występowania owadów pożytecznych z rodzin Carabidae i Syrphidae na mieszance kwitnących roślin w dwóch miejscowościach Polski. Progress in Plant Protection 55 (1): 30-39.

Konwerski Sz., Sienkiewicz P., Przewoźny M. (2105): Nowe dane o występowaniu chrząszczy (Coleoptera) z wybranych rodzin na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Część III. Wiadomości Entomologiczne 34(4): 5–19.

Bunalski M., Przewoźny M., Ruta R., Sienkiewicz P., Wąsala R. (2015): Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 8. Scarabaeidae: Melolonthinae i Sericinae. Wiadomości Entomologiczne 34(4): 34–47.

Zalewski M., Dudek-Godeau D., Tiunov A.V., Godeau J.-F., Okuzaki, Y., Ikeda, H., Sienkiewicz P., Ulrich W. (2015): Wing morphology is linked to stable isotope composition of nitrogen and carbon in ground beetles (Coleoptera: Carabidae). Eur. J. Entomol. 112(4): 810-817, doi: 10.14411/eje.2015.072

Bunalski M., Przewoźny M., Ruta R., Sienkiewicz P. (2015): Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 7. Scarabaeidae: Dynastinae, Rutelinae, Hopliinae. Wiadomości Entomologiczne 34 (3) 28–41.

Goncharov A. A., Zalewski M., Dudek-Godeau D., Godeau J-F., Sienkiewicz P., Ulrich W., Tiunov A. V. (2015): Sex-related variation in δ15N values of ground beetles (Coleoptera, Carabidae): A case study. Pedobiologia 58: 147-151

Bunalski M., Przewoźny M., Ruta R., Borowiak-Sobkowiak B., Sienkiewicz P., Trzciński P. (2015): Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 6. Kruszczyce (Scarabaeidae: Cetoniinae). Wiad. Entomol., 34 (2): 12-29.

Sienkiewicz P., Lipa J. J., Skalski T. (2015): Ancyrophora gracilis LEGER, 1892 and Actinocephalus permagnus Wellmer, 1910 (Eugregarinorida: Apicomplexa) in natural populations of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) – hosts preferences, intensity and seasonal dynamic. Baltic J. Coleopterol. 15(1) 71-79.

Rozwałka R., Sienkiewicz P.  (2014): Spiders and harvestmen (Arachnida: Araneae, Opiliones) of the Słoneczne Wzgórza Nature Reserve in the Odra Valley. Przegląd Przyrodniczy XXV, 3 (2014): 31-53.

Rozwałka R., Renn K., Sienkiewicz P. (2014): Spiders Araneae and harvestmen Opiliones of the Lednicki Landscape Park. Przegląd Przyrodniczy XXV, 1 (2014): 42-63.

Zalewski, M., Dudek, D., Tiunov, A. V., Godeau, J.-F., Okuzaki, Y., Ikeda, H., Sienkiewicz P. & Ulrich W. (2014): High niche overlap in the stable isotope space of ground beetles. Ann. Zool. Fennici 51: 301–312;

Rozwałka R., Rutkowski T., Sienkiewicz P. (2013): New data on the occurrence of two invasive harvestmen species – Odiellus spinosus (Bosc) and Lacinius dentiger (C. L. Koch) in Poland. Fragm. Faunistica 56 (1): 47–54;

Bunalski M., Sienkiewicz P., Kubasik W., Konwerski S., Pałka K. (2013): Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 4. Bolboceratidae. Wiad. entomol. 32 (4): 249-157;

Rozwałka R., Sienkiewicz P., Barańska K. (2013): Występowanie pająków z rodzaju Atypus (Araneae: Atypidae) w prawobrzeżnej części doliny Środkowej i Dolnej Odry. Chrońmy Przyr. Ojcz. 69 (4): 297-308;

Żmihorski M., Sienkiewicz P., Tryjanowski P. (2013): Never ending story – a lesson in using sampling efficiency methods with ground beetles. J. Insect Conserv. 333-337;

Bunalski M., Sienkiewicz P. (2012): Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 3. Wygonakowate (Ochodaeidae). Wiad. entomol. 30 (4):262-266;

Przewoźny M., Sienkiewicz P., Konwerski Sz. (2012): Nowe dane o występowaniu chrząszczy (Coleoptera) z wybranych rodzin na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Część II. Chrząszcze wodne (Coleoptera aquatica). Wiad. entomol. 30 (4):251-261;

Sienkiewicz P., Żmihorski M. (2012): The effect of disturbance by river flooding on the ground beetles (Coleoptera, Carabidae). Eur. J. Entomol. 109(4): 535-541;

Zalewski M., Sienkiewicz P., Kujawa K., Hajdamowicz I., Ulrich W. (2012): Ground beetles on islands: on the effects of habitat and dispersal. Ann. Zool. Fennici 49: 139–151;

Ruta R., Jałoszyński P., Sienkiewicz P., Konwerski S. (2011): Erotylidae (Insecta, Coleoptera) of Poland – problematic taxa, updated keys and new records. ZooKeys 134: 1–13. doi: 10.3897/zookeys.134.1673;

Mądra A., Konwerski S., Sienkiewicz P., Dąbrowicz K. (2010): Cholevinae (Coleoptera: Leiodidae) wyżynnego jodłowego boru mieszanego Abietetum polonicum obwodu ochronnego „Święty Krzyż” w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Wiad. entomol. 29 (3):167-179;

Rozwałka R., Sienkiewicz P., Staręga W. (2010): Distribution of Lacinius dentiger (C. L. KOCH, 1847) (Arachnida: Opiliones) in Poland. Annales UMCS, Biologia. 65(2): 67-72;

Rozwałka R., Sienkiewicz P. (2010): First record of Odiellus spinosus (BOSC, 1792) (Arachnida: Opiliones) in Poland. Annales UMCS, Biologia. 65(1): 107-112;

Bunalski M., Korcz A., Sienkiewicz P. (2010): Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) północno-zachodniej Polski. 1. Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Tritomegas AMYOT et SERVILLE, 1843 (Cydnidae). Wiad. entomol. 29 (1): 5-13;

Konwerski Sz., Melke A., Miłkowski M., Ruta R., Sienkiewicz P. (2010): Nowe stanowiska Velleius dilatatus (Fabricius, 1787) w Polsce (Coleoptera: Staphylinidae) oraz uwagi o jego ochronie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 66 (2): 111-115;

Sienkiewicz P. (2010): Polistichus connexus (GEOFFROY, 1785) – a species of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) new for Ukraine. Pol. J. Entomol. 79(2): 165-169;

Sienkiewicz P., Konwerski Sz., Przewoźny M. (2009): Nowe dane o występowaniu chrząszczy (Coleoptera) z wybranych rodzin na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Część I Biegaczowate (Carabidae). Wiad. emtomol. 28(4): 219-230;

Sienkiewicz P., Lipa J. J. (2009): Prevalence of eugregarines (Apicomplexa: Eugregarinida) parasitic in ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in various habitats. Pol. J. Entomol. 78(4): 351-368;

Sienkiewicz P., Lipa J. J. (2009): Clitellocephalus ophoni (TUZET et ORMIÈRES, 1956) (Apicomplexa: Eugregarinida: Gregarinidae) recorded in Poland on strawberry seed beetle Harpalus (Ophonus) rufipes (DEGEER, 1774) (Coleoptera: Carabidae). Biological Lett. 46(1): 43-50;

Gawroński R., Hilszczański J., Konwerski S., Sienkiewicz P. (2008): Nowe stanowiska rzadkich Oedemeridae i Scraptiidae (Coleoptera: Tenebrionoidea) w Polsce. Wiad. entomol. 27 (2): 91-96;

Sienkiewicz P. (2008): Pachycarus (Mysteropus) cyaneus (DEJEAN 1825) – species of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) new for Bulgarian’s fauna. Pol. P. Entomol. 77 (2): 63-66;

Sienkiewicz P., Lipa J. J. (2008): Gregarina vizri LIPA, 1968 (Apicomplexa, Eugregarinida) Recorded in Poland in an expansive plant pest the cereal ground beetle Zabrus tenebrioides (GOEZE) (Coleoptera, Carabidae). J. of Plant Protect. Res. 48 (2): 189-193;

Sienkiewicz P. (2007): Nowe dane o występowaniu kilku rzadkich biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) w południowej Polsce. Wiad. entomol. 26 (4): 251-256;

Trzciński P., Sienkiewicz P. (2006): Bzygowate (Dietera: Syrphidae) środowisk leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Wiad. entomol. 25 (supl.2), 197-200;

Sienkiewicz P., Trzciński P. (2006): Carabidae (Coleoptera) wybranych środowisk leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Wiad. entomol. 25 (supl.2): 189-195;

Sienkiewicz P., Korczyński I. (2006): The Influence of the manner of pitfell traps setting in forest habitat on their catchability., Baltic J. Coleopterol. 6(2): 137-141;

Sienkiewicz P., Konwerski S. (2006): Biegaczowate (Coloptera: Carabidae) Lusowa i okolic w środkowej Wielkopolsce., Wiad. entomol. 25(supl.1): 87-95;

Sienkiewicz P., Pietrykowska-Tudruj E., Oder T. (2006): Materiały do poznania wybranych rodzin chrząszczy (Coleoptera) Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi., Drozdowskie Zeszyty Przyrodnicze, 3: 37-43;

Sienkiewicz P., Staniec B. (2006): Nowe dane o występowaniu gatunków z rodzaju Dyshirius BON. (Coloeptera:Carabidae) w środkowo-wschodniej Polsce z uwzględnieniem związanych z nimi kusakowatych z rodzaju Bledius LEACH (Coloptera: Staphylinidae)*.Wiad. entomol. 25(2): 69-78;

Konwerski S., Sienkiewicz P. (2005): Leiodidae (Coleoptera) of the Biedrusko range in Western Poland. In: Protection of Coleoptera in the Baltic Sea Region [red. Skłodowki J., Huruk S., Barsevskis A., Tarasiuk S.] 129-136;

Sienkiewicz P., Konwerski S. (2005): Rare and endangered beetles (Coleoptera) from Krajkowo Nature Reserve in the middle cours of the Warta river in Western Poland. In: Protection of Coleoptera in the Baltic Sea Region [red. Skłodowki J., Huruk S., Barsevskis A., Tarasiuk S.] 57 – 63;

Sienkiewicz P., Konwerski S. (2004): Znaczenie rezerwatu „Krajkowo” koło Poznania dla ochrony chrząszczy (Coleoptera) środowisk dolin rzecznych. Wiad. entomol. 23 Supl.:189-191;

Konwerski S., Sienkiewicz P. (2004): Stan poznania chrząszczy (Coleoptera) Obszaru Chronionego Krajobrazu „Biedrusko” koło Poznania. Wiad. entomol. 23 Supl.: 152-154;

Sienkiewicz P. (2003): Ground beetles (Coleoptera, Carabidae) of the seasonally flooded meadows in the valley of the middle course of the Warta – qualitative analisis. Baltic. J. Coleopterol., 3 (2): 129-136;

Sienkiewicz P. (2002): Ophonus diffinis Dejean, 1829 (Coleoptera, Carabidae) – a new beetles species in Poland fauna., Baltic. J. Coleopterol., 2 (2): 101-103;

Konwerski S., Sienkiewicz P. (2002): Przyczynek do poznania chrząszczy Beskidu Niskiego. Nowy Pam. Fizjogr. 1 (1): 85-88;

 

  •  Książki i monografie
Stalenga J., Brzezińska K., Stańska M., Błaszkowska B., Czekała W., Feledyn-Szewczyk B., Gutkowska A., Hajdamowicz I., Kaliszewski G., Kazuń A., Kotowska K., Kulik M., Nasiłowska B., Radzikowski P., Sienkiewicz P., Staniak M., Teper D., Berbeć A., Dach J., Dzierża P., Ebertowska B., Kowalska M., Stasiak K., Szczepaniuk A., Wielgosz M. (2016): Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych sprzyjających bioróżnorodności. Monografia. Wyd. IUNG-PIB, Puławy: 1-305.
^

Sienkiewicz P., Sobalak T. (2016): Wpływ gospodarki leśnej w przeszłości i obecnie na zwierzęta łowne, jako element różnorodności biologicznej. W: Nowacki J., Skorupski M. (red.). Gospodarka łowiecka a różnorodność biologiczna. Fundacja UP w Poznaniu, Poznań: 69-88.

Sienkiewicz P. (2012): Zagłębek bruzdkowany Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787). W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa: 400-418;

Bunalski M. (red.), Sienkiewicz P., Wojtkowski K. (2012): Chronione chrząszcze dendrofilne zachodniej Polski. Zagrożenia – ochrona – kompensacja. RDOŚ Poznań, 200 ss.

Korczyński I., Sienkiewicz P. (2008): IV Kontynentalny bór sosnowy świeży. Zgrupowania owadów epigeicznych. W: Wpływ kompleksu czynników antropogenicznych i klimatycznych na środowisko świeżych borów sosnowych Niżu Polskiego [red. R. Miś]. CILP: 101-111;

Korczyński I., Sienkiewicz P. (2008): III Subatlantycki bór sosnowy świeży. Zgrupowania owadów epigeicznych. W: Wpływ kompleksu czynników antropogenicznych i klimatycznych na środowisko świeżych borów sosnowych Niżu Polskiego [red. R. Miś]. CILP: 53-74;

Sienkiewicz P. (2004): Carpathobyrrhulus tatricus Mroczkowski, 1957 – Goroń tatrzański. W: Polska Czerwona Księga Zwierząt [red. Głowaciński Z, Nowacki J.] 110-111;

Sienkiewicz P. (2004): Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) – Zgłębek bruzdkowany – Wrinkled Bark Beetle. W: Polska Czerwona Księga Zwierząt [red. Głowaciński Z, Nowacki J.] 91-92;

 

  • Komunikaty i doniesienia naukowe:

Mądra A., Konwerski Sz., Sienkiewicz P. (2014): Silphidae LATREILLE, 1807 (Coleoptera: Staphylinoidea) Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Wiad. entomol. 33 (1): 69-71;

Jałoszyński P., Sienkiewicz P. (2011): Bothrideres bipunctatus (GMELIN, 1790), relikt lasów pierwotnych, w rezerwacie kserotermicznym „Pamięcin” (Coleoptera: Bothrideridae). Wiad. entomol. 30 (3): 183-184;

Buchholz L., Komosiński K., Mele A., Michalski R., Szymczuk R., Koba Ł., Sienkiewicz P. (2011): Nowe dane o wystêpowaniu Rhysodes sulcatus (FABR.) (Coleoptera: Rhysodidae) na terenie Nadleśnictwa Bircza w południowo-wschodniej Polsce. Wiad. entomol. 30 (3): 179-181;

Jałoszyński P., Sienkiewicz P. (2011): Nowe stanowisko Euplectus bonvouloiri narentinus Reiter w północno-zachodniej Polsce (Koleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae). Wiad. entomol. 30 (1): 57-58.

Jałoszyński P., Sienkiewicz P. (2011): Nowe stanowisko Dreposcia umbria  (Ericsson) w północno-zachodniej Polsce (Koleoptera: Leiodidae: Cholevinae). Wiad. entomol. 30 (1): 56-57;

Jałoszyński P., Sienkiewicz P. (2010): Nowe stanowisko Synchita separanda (Reitter) w północnej Polsce (Coleoptera: Zopheridae). Wiad. entomol. 29 (1): 63-64;

Mazur M. A., Sienkiewicz P. (2010): Nowe stanowisko Polistichus connexus (GERFRFROY, 1785) (Coleoptera: Carabidae) w Polsce. Wiad. entomol. 29 (1): 57-58;

Miłkowski M., Sienkiewicz P. (2006): Nowe stanowiska Cicindela arenaria vienensis  Schrank, 1871 (Coleoptera, Carabidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej i Wyżynie Małopolskiej, 25(1): 59:60;

Korczyński I., Sienkiewicz P. (2006): Nowe stanowiska trzech gatunków z rodzaju Cymindis Latreille, 1806 (Coleoptera: Carabidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, 25(1): 58-59;

Konwerski S., Sienkiewicz P. (2003): Nowe stanowiska Ortnocerus clavicornis (Linnaeus, 1758) i O. crassicornis (Erichson, 1845) (Coleoptera: Colydiidae) w Polsce. Wiad. entomol. 21 (4): 246;

Sienkiewicz P. (2002): Nowe dla polskiej części Pienin chrząszcze z rodzajów Bradycellus Erichson i Acupalpus Latreille (Coleoptera, Carabidae). Wiad. entomol. 21 (2): 122;

Jałoszyński P., Sienkiewicz P. (2002): Drugie stanowisko Perigona nigriceps (Dejean, 1831) (Coleoptera, Carabidae) w Polsce. Wiad. entomol. 20 (3-4): 173;

Konwerski S., Sienkiewicz P. (2002): Leiodes bicolor (W. L. Schmidt, 1841) i L. ferruginea (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Leiodidae) – gatunki nowe dla Niziny Wielkopolsko – Kujawskiej. Wiad. entomol. 20 (3-4): 172;

Sienkiewicz P., Adamek H. (2001): Abax carinatus (Duftschnid, 1812) i Leistus rufescens (Fabricius, 1775) – nowe dla Niziny Wielkopolsko – Kujawskiej gatunki biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae). Wiad. entomol., 20 (1-2): 93-94;

Sienkiewicz P. (2000): b: Nowe stanowisko Notiophilus rufipes Curt., 1829 (Coleoptera, Carabidae) w Polsce. Wiad. entomol., 19 (1): 55;

Sienkiewicz P. (2000): a: Amara (Zezea) fulvipes (Audinet – Serville, 1821) (Coleoptera, Carabidae) – nowe stanowisko w Polsce. Wiad. entomol. 19 (2): 120;

Sienkiewicz P. (1999): Biegaczowate (Coleoptera, Carabidae) odłowione w pułapki świetlne na terenie Sobiborskiego Parku Krajobrazowego i w okolicy (wschodnia Polska). Wiad. entomol. 18 (3): 187-188;

Sienkiewicz P. (1998) 1999: Nowe stanowisko Cymindis angularis (Gyll., 1810) w Wielkopolsce. Wiad. entomol. 17 (3-4): 196;

Sienkiewicz P. (1996): Nowe stanowisko chrząszcza Gnatocerus cornutus (Fabricius, 1798) (Coleoptera, Tenebrionidae) na Pojezierzu Pomorskim. Wiad. entomol. 15 (1): 56;

Sienkiewicz P. (1995): Nowe stanowisko Omophron limbatum (Fabricius, 1776) (Coleoptera, Carabidae) na Pojezierzu Pomorskim. Wiad. entomol. 14 (4): 251;

Sienkiewicz P. (1994): Nowe stanowisko Leistus rufomarginatus Duft., 1812 (Coleoptera, Carabidae). Wiad. entomol. 13 (1): 63-64;

 

  • Prace popularno-naukowe

Wierzbicka A., Sienkiewicz P. (2016): Czy łowiectwo to tylko strzelanie do zwierząt? Wieści Akademickie UP w Poznaniu, nr 5-6: 8-9

Sienkiewicz P., Lipa J. J. (2010): Chrząszcze z rodziny biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) jako żywiciele eugregaryn (Apicomplexa, Eugregarinorida) – przegląd badań z terenu Polski. Wiad. entomol. 29(4): 289-295;

Bunalski M., Nowacki J., Sienkiewicz P. (2008): 85-lecie Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Wiad. Entomol. 27: Supl.: 7-47;

 

  • Inne

Sienkiewicz P. (2010): Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, z dnia 11 marca 2011 roku. Wiad. entomol. 30(2): 125-127;

Borowiak-Sobkowiak B., Sienkiewicz P. (2010): Sprawozdanie z XLVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Ochrona owadów w Polsce” nt. „Entomofauna górska – stan aktualny oraz perspektywy jej ochrony w Polsce. Wiad. entomol. 29(4): 309-315;

Sienkiewicz P. (2010): Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, z dnia 16 września 2010. Wiad. entomol. 29(3): 229-230;

Sienkiewicz P. (2010): Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, które odbyło się w dniu 26 lutego 2010 roku. Wiad. entomol. 29(2): 131-136

Sienkiewicz P. (2010): H. LUKA, W. MARGGI, C. HUBER, Y. GONSETH, P. NAGEL 2009: Carabidae. Ecology – Atlas. Fauna Helvetica. 24: 1- 678. – recenzja. Wiad. entomol. 55-56;

Sienkiewicz P. (2009): Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, z dnia 23 października 2009. Wiad. entomol. 28(4): 285

Sienkiewicz P. (2009): Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, z dnia 20 marca 2009. Wiad. entomol. 28(2): 135-136

Sienkiewicz P. (2008): Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, z dnia 14 marca 2008. Wiad. entomol. 27(2): 124-126;

Sienkiewicz P. (2008): Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, z dnia 26 października 2007. Wiad. entomol. 27(2): 119-124;

Sienkiewicz P. (2008): Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, z dnia 9 marca 2007. Wiad. entomol. 27(1): 61-64;

Sienkiewicz P. (2007): Sprawozdanie z XLVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Ochrona owadów w Polsce” Poznań, 20-22 września 2007 r. Wiad. entomol. 26(4): 295-306;

Sienkiewicz P., Przewoźny M. (2006): Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ochrona Owadów w Polsce – Badania Entomologiczne a obecna sytuacja prawna i organizacyjna ochrony przyrody. Wiad. entomol. 25(3): 189-192;

Sienkiewicz P. (2006): Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, z dnia 13 października 2006. Wiad. entomol. 25(4): 255-256;

Sienkiewicz P. (2006): Sprawozdanie z wyjazdowego zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, z dnia 17 marca 2006. Wiad. entomol. 25(2): 127-128;

Sienkiewicz P. (2006): Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, z dnia 12 maja 2006. Wiad. entomol. 25(3): 187;

Sienkiewicz P. (2006): Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, z dnia 25 listopada 2005 r. Wiad. Entomol. 25(1): 63;

Sienkiewicz P. (2005): Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego , z dnia 18 marca 2004 roku. Wiad. entomol. 24(2): 125-126;

Sienkiewicz P. (2004): Białowieska Konferencja i Zjazd Entomologów. Wieści Akademickie AR w Poznaniu, nr 12: 10-11;

Sienkiewicz P. (2004): Wkład Katedry Entomologii AR w rozwój Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Wieści Akademickie AR w Poznaniu, nr 12: 10;

Sienkiewicz P. (2004): Sprawozdanie z 45 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ochrona owadów – parki narodowe i rezerwaty przyrody w Polsce jako naturalne ostoje europejskiej fauny owadów” Białowieża, 17-19 września 2004 roku. Wiad. entomol. 23 (4): 252-255;

Sienkiewicz P. (2003): Pienińskie „polowania” entomologów. Wieści Akademickie AR w Poznaniu, nr 7-8: 12-13;

Sienkiewicz P. (2001): Mazur Sławomir Sylwester [W: Almanach Entomologów polskich XX wieku, red.: Bunalski M., Lipa J. J., Nowacki J.]. Wiad. entomol. Suplement: 126-127;

 

  • Materiały konferencyjne – streszczenia:

Rozwałka R., Sienkiewicz P.: Pająki I kosarze (Arachnida: Araneae, Opiliones) muraw kserotermicznych położonych nad dolną Wisłą.Ochrona przyrody i krajobrazu nad Dolną Wisłą. Materiały Konferencyjne. Gruczno, 7-8 listopada 2013;

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1