Spis publikacji - prof. UPP dr hab. Hanna Dorna

Publikacje w czasopismach naukowych (oryginalne recenzowane prace)

Tylkowska, K., Dorna, H. (1988). Mikoflora nasion marchwi w zależności od warunków inkubacji. PTPN, Wydz. Nauk Rol. i Leśn., Prace Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leśn., LXV, 219-224.

Tylkowska, K., Dorna, H. (1988). Przydatność dwóch metod wykrywania grzybów patogenicznych w nasionach fasoli. Hodowla Roślin Aklimatyzacja i Nasiennictwo, 32, 3/4, 101-110.

Tylkowska, K., Dorna, H. (1996). The relationships between the health status of onion (Allium cepa L.) seeds and their viability and vigour. Phytopathol. Pol. 12, 63-77.

Chang Xianmin, Duczmal, K.W., Tylkowska, K., Dorna, H. (2000). Effects of natural products as seed coatings on seed quality of Daucus carota (w języku chińskim). Seed Science & Technology, 18, 4, 221-223.

Chang Xianmin, Duczmal, K.W., Tylkowska, K., Dorna, H. (2000). Effects of natural products as seed coatings on seed quality of Cucumis sativus (w języku chińskim). Seed (Zhongzi), 5, 10-12.

Dorna, H., Tylkowska, K., Xu Yuhong, (2000). Wpływ osmokondycjonowania w połączeniu z zaprawianiem fungicydem Rovral 50 WP na kiełkowanie nasion astra chińskiego oraz ich zasiedlenie przez grzyby. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 7, 331-337.

Dorna, H., Zhisheng Zhang, Braun, U. (2000). Wpływ roślinnych regulatorów wzrostu i osmokondycjonowania na kiełkowanie nasion wybranych gatunków roślin ozdobnych. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 7, 323-329.

Dorna, H., Tylkowska, K. (2000). Effects of pelleting of onion seeds on their health and germination and seedling emergence. Roczniki AR w Poznaniu, CCCXXIII, Ogrodnictwo, 31, 235-239.

Tylkowska, K., Dorna, H. (2000). Effects of carrot, cauliflower and onion seed treatment with plant material or fungicides on the incidence of seed-borne pathogenic fungi. Roczniki AR w Poznaniu, CCCXXIII, Ogrodnictwo, 31, 527-532.

Tylkowska, K., Dorna, H. (2001). Effects of cinnamon, garlic, greater celandine, ginger and chosen fungicides on the growth of pathogenic fungi isolated from onion, cabbage and carrot seeds. Phytopathologia Polonica, 21, 25-34.

Dorna, H., Tylkowska, K., Zhao Xin, (2001). Effects of osmopriming and Rovral on health and germination of China aster seeds. Phytopathologia Polonica, 21, 35-44.

Tylkowska, K., Dorna, H. (2001). Onion (Allium cepa) seed and plant health with special reference to Botrytis allii. Phytopathologia Polonica 21, 55-68.

Dorna, H., Tylkowska, K. (2001). Effects of hydro- and osmopriming on onion seed germination and seedling emergence.  Folia Horticulturae Ann., 13, 1A, 223-227.

Dorna, H., Marcinek, R. (2002). Kiełkowanie hydro- i osmokondycjonowanych nasion cebuli (Allium cepa L.). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 488, 419-424.

Wei Ya-hong, Dorna, H., Tylkowska, K. (2003). Effects of chemical and biological treatments on germination of onion (Allium cepa L.) seeds. Journal of Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry, 31, 5, 51-56.

Dorna, H., Tylkowska, K., Shan Wenyan, Szopińska, D. (2004). Effects of plant origin preparations on onion (Allium cepa L.) seed health, germination, vigour and seedling emergence. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Agricultura, 239, 95, 69-74.

Zhao, X., Li, Y.L., Zhang, L.X., Dorna, H. (2004). Effects of priming and fungicide treatment on germination of China aster (Callistephus chinensis L.) seeds. Seed Science and Technology, 32, 417-424.

Solfrizzo, M., De Girolamo, A., Vitti, C., Tylkowska, K., Grabarkiewicz-Szczęsna, J., Szopińska, D., Dorna, H. (2005). Toxigenic profile of Alternaria radicina occurring on umbelliferous plants. Food Additives and Contaminants, 22, 4, 302-308.

Tylkowska, K., Grabarkiewicz-Szczęsna, J., Szopińska, D., Dorna, H., Solfrizzo, M., de Girolamo, A. (2005). Wpływ temperatury i okresu inkubacji na tworzenie toksycznych metabolitów przez Alternaria radicina i A. alternata. Acta Agrobotanica, 59, 2, 7-18.

Dorna, H., Tylkowska, K., Wei Yahong, Marcinek, R. (2005). Germination and health of onion (Allium cepa L.) seeds after priming combined with chemical or biological treatments. Phytopathol. Pol., 37, 69-81.

Zhang Zhi-Sheng, Dorna, H. (2005). The Effects of ABA Priming on Germination of Matthiola bicornis Seeds. Journal of Tropical and Botany, 13, 3, 224-228.

Wei Ya-hong, Dorna, H. (2006). Effects of priming, fungicide and biological treatments on onion (Allium cepa L.) seeds. Journal of Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry, 34, 1, 56-62.

Szopińska, D., Dorna, H., Tylkowska, K. (2007). The effects of grapefruit extract on germination, vigour and health of cabbage, onion and zinnia seeds. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCLXXXIII, Ogrodnictwo, 631-636.

Dorna, H., Górski, R., Szopińska, D., Tylkowska, K. (2008). Zdrowotność nasion marchwi traktowanych naturalnymi olejkami eterycznymi. Progress in Plant Protection /Postępy w Ochronie Roślin, 48, 2, 710-713.

Tylkowska K., Bagniewska-Zadworna A., Grabarkiewicz-Szczęsna J., Szopińska D., Dorna H., Zenkteler E. (2008). Histopatology of Daucus carota L. root cells treated with toxic metabolites produced by Alternaria radicina and A. alternata. Acta Biologica Cracoviensis  Series Botanica, 50, 1, 27-34.

Szopińska, D., Tylkowska, K., Stach, A., Kapalska, K., Nowak, M., Dorna, H. (2008). Mycological air contamination in a seed company processing room as a result of seed processing. Phytopatologia Polonica, 47, 31-41.

Li Yu-jie, Dorna, H., GuoSu-juan, Zhai Ming-Pu. (2009). Effects of osmopriming and hydropriming on vigour and germination of China aster (Callistephus chinensis (L.) Nees) seeds. For stud. China 11, 2, 111-117.

Dorna, H., Górski, R., Szopińska, D., Tylkowska, K., Jurga, J., Wosiński, S., Tomczak, M. (2010). Effects of a permanent magnetic field together with the shielding of an alternating electric field on carrot seed vigour and germination. Ecological Chemistry and Engineering S, 17, 1, 53-61.

Dorna, H., Szopińska, D., Tylkowska, K. (2010). Germination and vigour kohlrabi seeds subjected to priming in the presence of Alternaria brassicicola (Schw.) Wiltshire. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 9, 1, 45-54.

Dorna, H., Kaniewski, R., Jarosz, M., Banach, J., Szopińska, D. (2010). Zdrowotność i kiełkowanie nasion marchwi traktowanych wyciągiem wodnym z konopi siewnych (Cannabis sativa L.). Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 50, 1, 373-377.

Szopińska, D., Jensen, B., Knudsen, I.M.B., Tylkowska, K., Dorna, H. (2010). Non-chemical methods for controlling seedborne fungi in carrot with special reference to Alternaria radicina. Journal of Plant Protection Research, 50, 2, 125-133.

Dorna, H., Jarosz, M., Szopińska, D., Szulc, I., Rosińska, A. (2013). Germination, vigour and health of primed Allium cepa L. seeds after storage. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus, 12, 4, 43-58.

Jarosz, M., Dorna, H., Szopińska, D. (2013). Wpływ nadtlenku wodoru na jakość nasion cebuli, pomidora i sałaty. Episteme 20, I, 363-379.

Rosińska, A., Jarosz, M., Szopińska, D., Dorna, H., Tylkowska, K. (2013). Comparison of methods for detecting fungi in Silybum marianum (L.) Gaertn. seeds. Folia Horticulturae, 25, 2, 107-115. doi: 10.2478/fhort-2013-0012.

Dorna, H., Li, W., Szopińska, D. (2014). The effect of priming on germination and vigour of pansy (Viola x wittrockiana Gams.) seeds. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, 13, 6, 15-29.

Rosińska, A., Dorna, H., Szopińska, D., Seidler-Łożykowska, K. (2017). The effect of colour grading of milk thistle (Silybum marianum (L.) Gaertn.) seeds on their quality for sowing. Herba Pol. 63, 1, 7-19. doi: 10.1515/hepo-2017-0001
Rosińska, A.,
Dorna, H., Szopińska, D. (2017). The effects of osmopriming on germination, vigour and health of Silybum marianum (L.) Gaertn. seeds. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 16, 3, 13-25. Doi: 10.24326/asphc.2017.3.2

Rosińska, A., Dorna, H., Szopińska, D., Irzykowska, L., Seidler-Łożykowska, K. (2018). Evaluation of milk thistle (Silybum marianum (L.) Gaertn.) seed germination in relation to seed health and seedling emergence. Herba Pol. 64,3, 1-10. doi: 10.2478/hepo-2018-0013

 

Monografie naukowe

Tylkowska, K., Dorna, H., Szopińska, D. (2007). Patologia nasion. Wydanie AR w Poznaniu. s. 187

Dorna, H. (2007). Wybrane gatunki grzybów rodzaju Alternaria w nasionach marchwi - ich lokalizacja, toksynotwórczość, wpływ na wigor i kiełkowanie nasion oraz wschody. Wyd. AR-Poznań. Praca habilitacyjna.

 

Rozdziały w monografiach naukowych

Dorna, H., Tylkowska, K. (2000). Kwalifikacja materiału siewnego. W: Duczmal, K.W., Tucholska, H. editors, Nasiennictwo. Część ogólna. PWRiL, Oddział w Poznaniu, pp. 305-323.

Tylkowska, K., Dorna, H. (2000). Inne metody uszlachetniania materiału siewnego. W: Duczmal, K.W., Tucholska, H. editors, Nasiennictwo. Część ogólna. PWRiL, Oddział w Poznaniu, pp. 265-273.

 

Prace  w materiałach konferencyjnych

Duczmal, K.W., Dorna, H., Rzepczyk, T. (1992). The world genetic resources of Phaseolus vulgaris L. Proc. of the all-Polish working group session on "Bean Breeding and Seed Crop", held in Poznań on July 4th, 1991.

Dorna, H. (1992). Origin, domestication and gene pools of Phaseolus vulgaris L.  Proc. of the all-Polish working group session on "Bean Breeding and Seed Crop", held in Poznań on July 4th, 1991.

Dorna, H., Duczmal, K.W. (1994). Wpływ warunków klimatycznych na formowanie włókna w szwach strąków fasoli zwykłej (Phaseolus vulgaris L.). Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Strączkowe rośliny białkowe. I. Fasola", Lublin, 25 listopada 1994.

Dorna, H. (1995). Próby transformacji genetycznej gatunku Brassica oleracea var. italica przy użyciu Agrobacterium tumefaciens. Materiały z V Ogólnopolskiego Zjazdu Hodowców Roślin Ogrodniczych, Skierniewice, 23-24 lutego, 1995.

Dorna, H., Tylkowska, K. (1996). Wartość prognostyczna laboratoryjnych testów oceny nasion cebuli.  Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Hodowców Roślin Ogrodniczych, Kraków, 15-16 luty, pp. 455-458.

Tylkowska, K., Dorna, H. (1997). Zależności między stopniem zakażenia nasion cebuli przez Botrytis allii a ich kiełkowaniem i porażeniem roślin przez tego patogena. Materiały z VII Ogólnopolskiego Zjazdu Hodowców Roślin Ogrodniczych, Szczecin, wrzesień, pp. 359-363.

Dorna, H., Tylkowska, K. (1997). Zakażenie przez Botrytis allii, kiełkowanie i wigor nasion cebuli z różnych rejonów reprodukcji. Materiały z VII Ogólnopolskiego Zjazdu Hodowców Roślin Ogrodniczych, Szczecin, wrzesień, pp. 364-367.

Dorna, H., Tylkowska, K. (1999). Wpływ materiału pochodzenia roślinnego na wzrost grzybów wyizolowanych z nasion cebuli i kapusty oraz na kiełkowanie nasion tych gatunków. Materiały VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Naukowego Hodowców Roślin Ogrodniczych „Hodowla Roślin Ogrodniczych u progu XXI wieku”, Lublin, 4-5 luty, pp. 441-444.

Dorna, H., Tylkowska, K. (2001). Effects of hydro- and osmopriming on onion seed germination. Wpływ hydro- i osmokondycjonowania na kiełkowanie nasion i wschody cebuli. Folia Hort., 13, 1A, pp. 223-227.

Dorna, H., Tylkowska, K., Wasilewska, D., Szopińska, D. (2002). Referat: Growth of selected seedborne fungi as influenced by plant origin preparations. Wageningen, 4th ISTA – PDC Seed the basis for sustainable farming. 28 IV-3 V 2002

Dorna, H., Marcinek, R. (2002). Poster + streszczenie: Kiełkowanie hydro- i osmokondycjonowanych nasion cebuli (Allium cepa L.).  21 22 V. Kraków, Sympozjum  Sekcji Hodowli i Nasiennictwa PTNO. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, pp. 419-424.

Dorna, H., Tylkowska, K., Szopińska, D., Wasilewska, D., Zieliński, G. (2004). Effects of Plant Origin Preparations on the Growth of Fungi Isolated from Seeds of Selected Vegetables. Modern Fungicides and Antifungal Compounds IV. 14th International Reinhardsbrunn Symposium. April 25-29, 2004. Friedrichroda, Thuringia, Germany, pp. 293-299.

Zhang Zhishang, Dorna, H. (2005). Effects of osmopriming and  plant growth regulators on seed germination and seedling emergence of Callistephus chinensis. Proceedings of the International Forum on Seed Science and Technology and Seed Industry Development, Beijing, 11-13 November, China Agricultural Science and Technology Press, pp. 192-197.

 

Streszczenia (abstrakty) w materiałach konferencyjnych

Duczmal, K.W., Dorna, H. (1989). Kolekcja fasoli szparagowej. Biuletyn Informacyjny, CPBP 0504, IHAR Radzików, p. 52.

Duczmal, K.W., Dorna, H. (1989). Gromadzenie odmian i ekotypów z rodzaju Phaseolus. Kolekcja fasoli szparagowej. Biuletyn Informacyjny N 3, CPBP 0504, IHAR Radzików, p. 41.

Duczmal, K.W., Dorna, H., Hołubowicz, R. (1993). Phaseolus breeding and collection in Poland. Annual Report of the Bean Improvement Cooperative, 36, pp. 36-37.

Dorna, H., Hołubowicz, R., Duczmal, K. (1994). Studies on selected problems of snap beans. Annual Report of the Bean Improvement Cooperative, 37, p. 192.

Tylkowska, K., Dorna, H. (1995). Relationship between the health status of onion (Allium cepa L.) seeds and their viability and vigour. ISTA Pre-Congress Seminar on Seed Pathology Seed health Testing in the Production of Quality Seed”, Copenhagen, Denmark, Abstracts, p. 20.

Tylkowska, K., Dorna, H. (1995). The effects of onion seed microflora on the other seed quality parameters. Third French-Polish Symposium „Current Problems of Seed Physiology”, Olsztyn, 18-20 July 1995, p. 20.

Dorna, H., Tylkowska, K., Xin, Z. (1999). Wpływ kondycjonowania i traktowania Rovralem na zdrowotność i kiełkowanie nasion astra chińskiego (Effects of priming and Rovral on health and germination of China aster seeds). Sympozjum Naukowe „Bioróżnorodność w fitopatologii europejskiej na przełomie wieków”, Poznań, 7-9 wrzesień, Abstracts, p. 55.

Tylkowska, K., Dorna, H. (1999). Wpływ cynamonu, czosnku, glistnika jaskółczego ziela, imbiru oraz fungicydów na wzrost grzybów wyizolowanych z nasion cebuli, kapusty i marchwi (Effects of cinnamon, garlic, greater celandine, ginger and fungicides on the growth of fungi isolated from onion, cabbage and carrot seeds). Sympozjum Naukowe „Bioróżnorodność w fitopatologii europejskiej na przełomie wieków, Poznań, 7-9 wrzesień, Abstracts, p. 141.

Dorna, H., Tylkowska, K., Zhang Yuehua, Stypa, M. (2000). Effects of priming and chemical or biological treatments on germination and fungal infestation of onion seeds. International Seed Health Conference „Seed health as quality criterion”, PTFit.-IHAR, Radzików, 9-11 października, Abstracts, p. 40.

Dorna, H., Tylkowska, K. (2000). Effects of pelleting of onion seeds on their health and germination and seedling emergence. III Ogólnopolskie Sympozjum Nowe roś1liny i technologie w ogrodnictwie, Poznań 25-26 IX 2000. poster.

Tylkowska, K., Dorna, H. (2000). Effects of carrot, cauliflower and onion seed treatment with plant material or fungicides on the incidence of seed – borne pathologic fungi. III Ogólnopolskie Sympozjum Nowe roś1liny i technologie w ogrodnictwie, Poznań 25-26 IX 2000. poster.

Dorna, H., Tylkowska, K., Zhang Yuehua, Stypa, M. (2000). Effects of priming and chemical or biological treatments on germination and fungal infestation of onion seeds. International Seed Health Conference “ Seed  health as quality criterion” PTFit- IHAR, Radzików, 9 –11 X, poster.

Dorna, H. (2001). IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Hodowców Roślin Ogrodniczych” Biologia w Hodowli Roślin, Warszawa, 1-2 luty 2001, referat.

Tylkowska, K., Dorna, H., Wasielewska, D., Szopińska, D. (2002). Growth of selected seedborne fungi as influenced by plant origin preparations. 4th ISTA-PDC Seed Health Symposium „Healthy seeds, the basis for sustainable farming”, Wageningen, Holandia, 29 kwietnia-1 maja. Abstracts, p. 21.

Dorna, H., Marcinek, R. (2002). Kiełkowanie hydro- i osmokondycjonowanych nasion cebuli (Allium cepa L.). Sympozjum Sekcji Hodowli i Nasiennictwa PTNO „Hodowla i nasiennictwo roślin ogrodniczych”, Kraków, 21-22 maja. Materiały konferencyjne, p. 59.

Grabarkiewicz-Szczęsna, J., Gorzan, J., Dorna, H. (2002). „Dynamika tworzenia alternariotoksyn Alternaria alternata w kulturach na agarze. IX Konferencja Naukowo – Promocyjna „Lepsza Żywność” 27.VI 2002., Olsztyn UWM- referat i streszczenie-Biuletyn Naukowy, 16, 3, 45–46.

Tylkowska, K., Dorna, H., Politycka, B., Zieliński, G. (2002). „Wpływ preparatów i ekstraktów pochodzenia roślinnego na wzrost grzybów patogenicznych wyizolowanych z nasion cebuli.” Sympozjum Naukowe „Fitopatologia polska w Europie” Warszawa, 17–19 IX 2002, Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Katedra Fitopatologii SGGW 2 postery: Dorna H., Tylkowska K., Marcinek R.” Wpływ kondycjonowania i zaprawiania preparatami mikrobiologicznymi na zdrowotność i kiełkowanie nasion cebuli, p. 2.

Dorna, H., Tylkowska, K., Marcinek, R. (2002). Wpływ kondycjonowania i zaprawiania preparatami mikrobiologicznymi na zdrowotność i kiełkowanie nasion cebuli. Sympozjum Naukowe „Fitopatologia polska w Europie”, Warszawa, SGGW, 17-19 września. Materiały konferencyjne, p. 37.

Tylkowska, K., Dorna, H., Politycka, B., Zieliński, G. (2002). Wpływ preparatów i ekstraktów pochodzenia roślinnego na wzrost grzybów patogenicznych wyizolowanych z nasion cebuli. Sympozjum Naukowe „Fitopatologia polska w Europie”, Warszawa, SGGW, 17-19 września. Materiały konferencyjne, p. 72.

Dorna, H., Tylkowska, K., Politycka, B., Wasilewska, D., Szopińska, D. (2003). The efficacy of plant extracts in controlling seed-borne fungi of cabbage. 2nd International Seed Health Conference ‘Healthy seed for healthy crop’, 16-18 września, Poznań. Abstracts, p. 34.

Dorna, H., Tylkowska, K., Wasilewska, D., Szopińska, D. (2003). The efficacy of plant preparations in controlling seed-borne fungi of cabbage. 2nd International Seed Health Conference ‘Healthy seed for healthy crop’, 16-18 września, Poznań. Abstracts, p. 35.

Tylkowska, K., Grabarkiewicz-Szczęsna, J., Dorna, H., Szopińska, D., Solfrizzo, M., De Girolamo, A., Vitti, C. (2003). Production of toxins by Alternaria radicina and A. alternata grown on various substrates. 2nd International Seed Health Conference ‘Healthy seed for healthy crop’, 16-18 września, Poznań. Abstracts, p. 67.

Tylkowska, K., Szopińska, D., Dorna, H., Jensen, B., Knudsen, I.M.B. (2003). Responses of carrot seeds to non-chemical treatments against Alternaria spp. International Workshop on Applied Seed Biology ‘New Developments in Seed Quality Improvement’, 23-25 października, Łódź. Abstracts, pp. 104-105.

Tylkowska, K., Grabarkiewicz-Szczęsna, J., Szopińska, D., Dorna, H. Toxigenicity of A. radicina and  A.alternata isolated from variaus host. Seminarium SaFE- Bruksela 18-19 III 2004. Fosare Seminar Series 5 "Contaminants and influence of  agricultural practices". Poster.

Dorna, H., Tylkowska, K., Szopińska, D., Wasilewska, D., Zieliński, G. (2004). Influence of plant origin preparations on the growth of fungi isolated from selected vegetable seeds. 14th International Reinhardsbrunn Symposium ‘Modern Fungicides and Antifungal Compounds’, 25-29 kwietnia. Abstracts, p. 47.

Dorna, H., Tylkowska, K., Marcinek, M., Szopińska, D., Wei Yahong. (2004). Mycological aspects of onion seed priming. ISTA Seed Symposium, 17-19 maja, Budapeszt. Abstracts, p. 20.

Dorna, H., Tylkowska, K., Solarska, M., Tomaszewska, E., Szopińska, D. (2004). Kiełkowanie, wigor i zdrowotność nasion cebuli i kapusty zaprawianych Bioseptem. Konferencja Jubileuszowa „Choroby roślin na tle środowiska”, 18-19 listopada, Poznań. Streszczenia, p. 202.

Tylkowska, K., Grabarkiewicz-Szczęsna, J., Szopińska, D., Dorna, H., Solfrizzo, M., DeGirolamo, A. (2005). Wpływ temperatury i okresu inkubacji na tworzenie toksycznych metabolitów przez Alternaria radicina i A. alternata. Effects of temperature and incubation period on production of toxic metabolites by Alternaria radicina i A. alternata. Sympozjum Naukowe “Aktualne Problemy w Fitopatologii towarzyszące XII walnemu Zgromadzeniu Członków PTFit. Lublin 20-22.09.2005. Scientific Symposium ‘Current Problems In Plant Pathology’ accompanying the XII General Assembly of the PPS Members, Lublin 20-22.09.2005. Streszczenia. Abstracts. Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Lublin, p. 11.

Dorna, H., Tylkowska, K., Szopińska, D., Siudzińska, E. (2006). Effects of hydropriming combined with Biosept treatment on germination and health of onion seeds. 3rd International Seed Health Conference of Seed Pathology Section: “Microorganisms on Seeds – Harmfulness and Control”. The Polish Phytopathological Society – Section of Seed Pathology, University of Technology and Agriculture, Bydgoszcz, Polish Seed Trade Association, State Plant Health and Seed Inspection Service, Bydgoszcz, Poland 6-8 September, 2006. Book of Abstracts, p. 52.

Tylkowska, K., Dorna, H., Szopińska, D., Bagniewska-Zadworna, A., Zenkteler, E. (2006). Germination, vigour, health and ultrastructure of Brassica oleracea seeds subjected to priming in the presence of Alternaria brassicicola. 3rd International Seed Health Conference of Seed Pathology Section: “Microorganisms on Seeds – Harmfulness and Control”. The Polish Phytopathological Society – Section of Seed Pathology, University of Technology and Agriculture, Bydgoszcz, Polish Seed Trade Association, State Plant Health and Seed Inspection Service, Bydgoszcz, Poland 6-8 September, 2006. Book of Abstracts, p. 44.

Dorna, H., Szopińska, D., Tylkowska, K., Bagniewska-Zadworna, A., Zenkteler, E. (2007). Wpływ kondycjonowania na kiełkowanie, wigor, zdrowotność i ultrastrukturę nasion kalarepy inokulowanych grzybem Alternaria brassicicola. Zjazd Katedr Jednoimiennych Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa Olsztyn, 10-11 września 2007 rok. Streszczenia, p. 63.

Dorna, H., Górski, R., Szopińska, D., Tylkowska, K. (2008). Zdrowotność nasion marchwi traktowanych naturalnymi olejkami eterycznymi. Streszczenia XLVIII Sesji Naukowej IOR. S. P-ń 31 I-1 II 2008, p. 270.

Szopińska, D., Tylkowska, K., Stach, A., Kapalska, K., Nowak, M., Dorna, H. (2008). Zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza w hali produkcyjnej przedsiębiorstwa nasiennego jako skutek procesów czyszczenia i sortowania nasion. Sympozjum Naukowe: Choroby roślin na tle zmian klimatycznych. Wrocław 17-19 IX 2008.

Dorna, H., Kaniewski, R., Szyszyńska, A., Banach, J., Szopińska, D. (2009). Effects of extracts from hemp (Cannabis sativa L.) on health, vigour and germination of carrot seeds. Poster. The Polish Phytopathological Society Section of Seed Pathology, Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Seed Source of Infection. Wrocław, Poland 7-9 IX 2009.

Dorna, H., Górski, R., Szopińska, D., Tylkowska, K., Wosiński, S., Tomczak, M. (2009). Wpływ stałego pola magnetycznego z równoczesnym ekranowaniem przemiennego pola elektrycznego na wigor i kiełkowanie nasion marchwi. Poster. Konferencja Naukowa - Ogrodnictwo jutra - wyzwania i zagrożenia. Kraków, 10-11 IX 2009, p. 35.

Dorna, H., Kaniewski, R., Jarosz, M., Szopińska, D., Kryszak, N., Turowski, J. (2010). „Health and germination of carrot seeds treated with aqueous and metanol extracts from hemp (Cannabis sativa L.) panicles” 16 International Conference for Renewable Resources and Plant Biotechnology, June 7-8 2010, Abstract.

Jarosz, M., Szopińska, D., Dorna, H. (2014). Jakość nasion pietruszki traktowanych preparatami pochodzenia roślinnego. 54 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań 6-7 lutego 2014. Streszczenia, p. 255.

Dorna, H., Szopińska, D., Cwalina, K., Jarosz, M., Siwulski, M. (2014). The effect of essential oils on germination, vigour and health of onion seeds. 7th ISTA Seed Health Symposium, 12-14 June 2014, Edinburgh. Abstracts, p. 51.

Dorna, H., Woźniak, A., Jarosz, M., Szopińska, D., Siwulski, M. (2014). The effect of Essentials oils on germination, vigour and health of carrot (Daucus carota L.) seeds. 11th Conference of European Foundation for Plant Pathology “Healthy plants – healthy people” and 5th International Seed Health Conference, 9-13 September 2014, Kraków. Book of abstracts, p. 154.

Dorna, H., Zhang, Y.Q., Jarosz, M., Szopińska, D., Rosińska, A. (2014). The effect of Biosept Active and storage on health, germination and vigour of carrot (Daucus carota L.) seeds. 11th Conference of European Foundation for Plant Pathology “Healthy plants – healthy people” and 5th International Seed Health Conference, 9-13 September 2014, Kraków. Book of abstracts, p. 377.

Rosińska, A., Dorna, H., Szopińska, D. (2017). Wpływ preparatów na bazie wyciągu z grejpfruta na zdrowotność i kiełkowanie nasion ostropestu plamistego Silybum marianum (L.) Gaertn. „Dziś i jutro fitopatologii”, 13-15 września 2017, Olsztyn s. 160. (poster)

Dorna H., Rosińska A., Szopińska D. (2017). Wpływ kwasu octowego i przechowywania na zdrowotność i kiełkowanie nasion marchwi (Daucus carota L.). „Dziś i jutro fitopatologii”, 13-15 września 2017, Olsztyn s. 40. (referat)

 

Rosińska, A., Dorna, H., Szopińska, D. (2018). The effects of grapefruit seed extract treatment on the milk thistle (Silybum marianum (L.) Gaertn.) seed health and germination. 8th ISTA SHC Seed Health Symposium and 6th International Seed Health Conference, 4-7 September 2018, Poznań p. 30 (referat)

Dorna, H., Rosińska, A., Szopińska, D. (2018). The effect of acetic acid treatments on health and germination of stored onion (Allium cepa L.) seeds. 8th ISTA SHC Seed Health Symposium and 6th International Seed Health Conference, 4-7 September 2018, Poznań p. 32 (referat)

Szopińska, D., Dorna, H., Marciniec, K. (2018). The effect of microwave radiation on germination and health of carrot (Daucus carota L.) seeds. 8th ISTA SHC Seed Health Symposium and 6th International Seed Health Conference, 4-7 September 2018, Poznań p. 31 (referat)

Jarosz, M., Dorna, D. (2018). The effect of selected substances of plant origin on health and germination of stored onion (Allium cepa L.) seeds. 8th ISTA SHC Seed Health Symposium and 6th International Seed Health Conference, 4-7 September 2018, Poznań p.42 (poster)

 

Książki i artykuły popularno-naukowe

Dorna, H., Duczmal, K. (1988). Instrukcja uprawy fasoli na nasiona. Wydawnictwo Spółdzielcze CZS "Samopomoc Chłopska".
Braun, U., Dorna, H., Duczmal, K.W. (1999). Światowy rynek nasienny. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, pp. 1-2, pp. 6-9.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1