Prace inżynierskie zrealizowane pod kierunkiem pracowników zajmujących się nasiennictwem

Kompletny wykaz prac inżynierskich zrealizowanych pod kierunkiem pracowników zajmujących się nasiennictwem.

2019

1. Dagmara Schulz - Wpływ kwasu octowego na kiełkowanie, wigor i zdrowotność nasion sałaty (Lactuca sativa L.)
Opiekun pracy: dr inż. Agnieszka Rosińska

2. Weronika Kosiec - Wpływ nadtlenku wodoru na kiełkowanie i zdrowotność nasion kapusty (Brassica oleracea L. var. capitata L.)
Opiekun pracy: dr hab. Dorota Szopińska

3. Adam Targosz - Wpływ kwasu octowego i przechowywania na kiełkowanie i wigor nasion sałaty (Lactuca sativa L.).
Opiekun pracy: dr inż. Agnieszka Rosińska

4. Jakub Śliwa - Wpływ biostymulatorów Asahi i Chikos na wybrane cechy morfologiczne siewek jarząba pospolitego (Sorbus aucuparia L.) i klona jawora (Acer pseudoplatanus L.).
Opiekun pracy: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

 

2017

1. Anna Kopeć - Wpływ płukania nasion pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) po fermentacji na ich jakość
Opiekun pracy: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

2. Dagmara Eder - Wpływ preparatu Biosept Active i kwasu octowego na zdrowotność i kiełkowanie nasion oraz wschody marchwi (Daucus carota L.)
Opiekun pracy: dr hab. Hanna Dorna

 

2016

1. Paulina Trzcinska - Uprawa chrzanu japońskiego (Wasabia japonica (Miq.) Matsumara) pod osłonami w Polsce.
Opiekun pracy: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

2. Kamil Misiak - Poprawa jakości nasion ogórka (Cucumis sativus L.) poprzez ich płukanie po fermentacji.
Opiekun pracy: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

3. Sonia Jaskuła - Wpływ wybranych roztworów chemicznych na wigor nasion buraka cukrowego (Beta vulgaris L.).
Opiekun pracy: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

4. Marcin Urbaniak - Wpływ olejków eterycznych jodłowego i tymiankowego na kiełkowanie, wigor i zdrowotność nasion marchwi (Daucus carota L.).
Opiekun pracy: dr hab. Hanna Dorna

5. Kinga Marciniec - Wpływ kwasu octowego na kiełkowanie i zdrowotność nasion marchwi (Daucus carota L.).
Opiekun pracy: dr inż. Dorota Szopińska

 

2015

1. Joanna Legutko - Analiza zmiany struktury sprzedaży nasion ogrodniczych w Polsce, w wybranych krajach UE i Rosji.
Opiekun pracy: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

2. Mateusz Bartkowiak - Wpływ traktowania nasion ostropestu plamistego (Silybum marianum L. Geartner) nadtlenkiem wodoru na ich kiełkowanie i zdrowotność.
Opiekun pracy: dr inż. Dorota Szopińska

3. Łukasz Czarnecki - Wpływ traktowania nasion ostropestu plamistego (Silybum marianum L. Geartner) kwasem mlekowym na ich kiełkowanie i zdrowotność.
Opiekun pracy: dr hab. Hanna Dorna

4. Adam Lewandowski - Wpływ frakcjonowania na jakość nasion konopi siewnych (Cannabis sativa L.).
Opiekun pracy: dr hab. Hanna Dorna

5. Joanna Nowakowska - Wpływ preparatu Biosept Active i przechowywania na kiełkowanie i wigor nasion astra chińskiego (Callistephus chinensis (L.) Ness).
Opiekun pracy: dr hab. Hanna Dorna

6. Katarzyna Nowak - Wpływ temperatury na kiełkowanie nasion fasoli adzuki (Phaseolus angularis W.R. Wight) w laboratorium.
Opiekun pracy: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

 

2014

1. Krzysztof Ruczyński - Wpływ hydrokondycjonowania na kiełkowanie i wigor nasion kapusty (Brassica oleracea L. var. capitata L.).
Opiekun pracy: dr hab. Hanna Dorna

2. Marlena Wojtysiak - Wpływ preparatu Biosept Active na kiełkowanie i zdrowotność nasion ostropestu plamistego (Silybum marianum (L.) Gaertn.).
Opiekun pracy: dr hab. Hanna Dorna

3. Beata Sławińska - Wpływ osmokondycjonowania na kiełkowanie i wigor nasion kapusty (Brassica oleracea L. var. capitata L.).
Opiekun pracy: dr inż. Dorota Szopińska

4. Paweł Nowicki - Płuczka do nasion dyniowatych i psiankowatych.
Opiekun pracy: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

 

2013

1. Szymon Paczyński - Wpływ różnych typów pożywek na wzrost grzybów z rodzaju Botrytis.
Opiekun pracy: dr inż. Dorota Szopińska

2. Olga Zaparuszewska - Wpływ wybranych biostymulatorów na kiełkowanie nasion i rozwój siewek dzikiej róży (Rosa canina L.).
Opiekun pracy: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

3. Jakub Rękas - Wpływ chemicznej skaryfikacji nasion ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita Rusby) na ich kiełkowanie i zdrowotność.
Opiekun pracy: dr inż. Tomasz W. Bralewski

 

2012

1. Agata Mazurek - Kiełkowanie i zdrowotność nasion Brassica oleracea L. traktowanych kwasem octowym.
Opiekun pracy: dr inż . Dorota Szopińska

2. Izabela Smordowska - Wpływ nadtlenku wodoru na kiełkowanie i zdrowotność nasion cebuli (Allium cepa L.).
Opiekun pracy: dr inż . Dorota Szopińska

3. Sylwia Galarowicz - Kiełkowanie i zdrowotność nasion kapusty poddanych działaniu promieniowania mikrofalowego.
Opiekun pracy: dr inż. Dorota Szopińska

4. Małgorzata Szwajor - Porównanie efektywności oddziaływania preparatu Grevit 200 SL i kwasu askorbinowego na kiełkowanie i zdrowotność nasion marchwi.
Opiekun pracy: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

5. Bartłomiej Meres - Wpływ pożywki na wzrost i zarodnikowanie wybranych grzybów zasiedlających nasiona roślin ogrodniczych.
Opiekun pracy: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

6. Magdalena Szpakowska - Nowe maszyny w sektorze nasiennym.
Opiekun pracy: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

7. Magda Nawrocka - Wykorzystanie regulatorów wzrostu do traktowania nasion roślin zielarskich.
Opiekun pracy: dr hab. Hanna Dorna

8. Anita Kamila Woźniak - Wpływ preparatu Grevit 200 SL na kiełkowanie i zdrowotność nasion astra chińskiego (Callistephus chinensis Nees.).
Opiekun pracy: dr hab. Hanna Dorna

9. Magdalena Elwira Szychowiak - Ocena plonowania wybranych materiałów hodowlanych ogórka (Cucumis sativus L.).
Opiekun pracy: dr inż. Tomasz W. Bralewski

10. Magdalena Sobkiewicz - Wpływ przemrażania i zastosowania kwasu giberelowego na kiełkowanie nasion ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita Rusby).
Opiekun pracy: dr inż. Tomasz W. Bralewski

 

2011

1. Ewa Słupińska - Biologiczne metody traktowania nasion roślin warzywnych przeciwko patogenom grzybowym.
Opiekun pracy: dr inż. Dorota Szopińska

2. Paulina Pempera - Wpływ traktowania preparatem Grevit 200 SL i przechowywania na kiełkowanie nasion oraz wschody cebuli (Allium cepa L.).
Opiekun pracy: dr hab. Hanna Dorna

3. Krzysztof Tomczyk - Wpływ traktowania preparatem Grevit 200 SL i przechowywania na kiełkowanie nasion oraz wschody marchwi (Daucus carota L.).
opiekun pracy: dr hab. Hanna Dorna

4. Krzysztof Taciak - Wykorzystanie materiału pochodzenia roślinnego do zaprawiania nasion wybranych gatunków roślin warzywnych.
Opiekun pracy: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

5. Agata Domagała - Wykorzystanie materiałów pochodzenia roślinnego do ochrony nasion i siewek przed patogenami.
Opiekun pracy: dr inż. Tomasz W. Bralewski

6. Jonasz Walachowski - Stan i perspektywy produkcji nasion kwiatów w Polsce.
Opiekun pracy: dr inż. Tomasz W. Bralewski

7. Ada Bogusławska - Wybrane aspekty produkcji nasiennej kopru ogrodowego (Anethum graveolens L.).
Opiekun pracy: dr inż. Tomasz W. Bralewski

8. Paweł Serbiak - Grzyby zasiedlające nasiona roślin zielarskich uprawianych w Polsce i metody ich wykrywania.
Opiekun pracy: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

9. Renata Przydanek - Kondycjonowanie nasion z rodziny Apiaceae – znaczenie i możliwości zastosowania w praktyce.
Opiekun pracy: dr inż. Dorota Szopińska

10. Magdalena Smolarz - Wpływ rozdziału na sitach nasion ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita Rusby) na ich jakość.
Opiekun pracy: dr inż. Tomasz W. Bralewski

11. Bożena Mońka - Metody uszlachetniania nasion roślin zielarskich.
Opiekun pracy: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

12. Daria Pleskach - Effect of low frequency magnetic field on germination of sugar beet (Beta vulgaris L.) seeds.
Opiekun pracy: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

 

2010

1. Katarzyna Lewicka - Poprawa jakości nasion pomidora za pomocą kondycjonowania.
Opiekun pracy: dr hab. Hanna Dorna

2. Alicja Zabłocka-Nosal - Fizyczne metody traktowania nasion roślin warzywnych przeciwko patogenom grzybowym.
Opiekun pracy: dr inż. Dorota Szopińska

3. Anna Błochowiak - Biologiczne metody traktowania nasion roślin warzywnych przeciwko patogenom grzybowym.
Opiekun pracy: dr inż. Dorota Szopińska

4. Dagmara Banasiak - Wykorzystanie internetu w handlu nasionami ogrodniczymi.
Opiekun pracy: dr inż. Tomasz W. Bralewski

5. Katarzyna Walkiewicz - Rola targów i wystaw w promocji nowych odmian warzyw.
Opiekun pracy: dr inż . Tomasz W. Bralewski

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1