Nasiennictwo - informacje ogólne

Nasiennictwo 

ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Historia

Katedrę Biologii Nasion i Nasiennictwa, powołaną w 1962 roku przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, zorganizował prof. dr hab. Marian Lityński, który kierował nią do przejścia na emeryturę w 1970 roku. Jej kierownictwo przejął wówczas doc. dr hab. Karol W. Duczmal. W 1980 roku po wielu reorganizacjach przemianowano ją na Katedrę Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego z dwoma Zakładami: Nasiennictwa Ogrodniczego oraz Dendrologii i Szkółkarstwa. W 2000 roku kierownikiem został prof. dr hab. Roman Hołubowicz. W 2005 roku zakłady te usamodzielniono, przekształcając je w dwie odrębne Katedry. W 2009 roku kierownictwo Katedry Nasiennictwa Ogrodniczego przejęła dr hab. Hanna Dorna. W wyniku ponownej reorganizacji, w 2013 roku połączono Katedrę Nasiennictwa z Katedrą Fitopatologii, tworząc Katedrę Fitopatologii i Nasiennictwa.

W 1995 roku z inicjatywy pracowników Zakładu Nasiennictwa (byłej Katedry Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego) w ramach kierunku Ogrodnictwo powołano studia magisterskie anglojęzyczne o specjalności Hodowla roślin i nasiennictwo.

 

Działalność naukowo-badawcza

Pracownicy prowadzoną badania dotyczące metod wykrywania i określania spektrum grzybów zasiedlających nasiona roślin warzywnych, ozdobnych i zielarskich, lokalizacji grzybów w nasionach, zależności między porażeniem nasion przez grzyby i innymi cechami jakościowymi oraz poprawy jakości materiału siewnego roślin za pomocą metod niechemicznych. Problematyka naukowo-badawcza obejmuje również zagadnienia związane z oceną materiałów wyjściowych do hodowli twórczej rodzaju Phaseolus oraz możliwością produkcji nasion wybranych gatunków warzyw pochodzenia chińskiego w Polsce. Ponadto prowadzone są prace z zakresu marketingu nasion i zarządzania przedsiębiorstwem nasiennym.

 

Działalność dydaktyczna

Pracownicy prowadzą zajęcia dydaktyczne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia na kierunkach Ogrodnictwo i Medycyna roślin, a także na anglojęzycznych studiach II stopnia kierunku Ogrodnictwo o specjalności Hodowla roślin i nasiennictwo. Wykłady i ćwiczenia realizowane są w ramach przedmiotów: Nasiennictwo, Produkcja materiału siewnego, Doradztwo w nasiennictwie, Zarządzanie przedsiębiorstwem nasiennym, Marketing w nasiennictwie i szkółkarstwie, Przechowalnictwo nasion, Patologia nasion, Szczegółowa hodowla roślin, Wybrane zagadnienia z nasiennictwa, Biologia nasion, Metody oceny i uszlachetniania materiału siewnego, Wybrane zagadnienia z produkcji i uszlachetniania materiału rozmnożeniowego, Selected topics in horticulture, Extension in seed industry, Seed technology and production, Seed diseases and pests, Seed testing - routine and advanced methods.

 

Baza lokalowa

Jednostka mieści się w budynku zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 159. Dojazd liniami  tramwajowymi 2, 7, 17, 18 i autobusowymi 150, 156, 161, 182, 186, 191, 195, 729, 802, 803, 804, 811, 812, 813, 821, 833, 834 do przystanku "Ogrody".

 

 

Pracownicy

 

Nauczyciele akademiccy

prof. dr hab. Roman Hołubowicz

dr hab. Hanna Dorna
dr hab. Dorota Szopińska
dr inż. Agnieszka Rosińska

 

Pracownicy techniczni

dr inż. Magdalena Jarosz
mgr inż. Ilona Witczak

 

Emerytowani profesorowie

prof. dr hab. Karol W. Duczmal
prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

 

Byli nauczyciele akademiccy

dr hab. Halina Tucholska

 

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1