Prof. dr hab. Karol W. Duczmal - informacje ogólne

Emerytowany nauczyciel akademicki, zatrudniony w latach 1963-2000.

 

Edukacja

1952 r. Uniwersytet Poznański
Praca magisterska – “Wyszukanie optymalnej pory zbioru bazylii (Ocimum basilicum L.)” pod kierunkiem doc. dr Mariana Nowińskiego

1962 r. Wyższa Szkoła Rolnicza w Szczecinie
Praca doktorska – „Badania nad przemianami fizjologicznymi w stratyfikowanych nasionach jabłoni” pod kierunkiem prof. dr hab. Mariana Lityńskiego

1969 r. Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu
Rozprawa habilitacyjna pt: „Przemiany związków azotowych kiełkujących nasion i rozwijających się siewek Pisum sativum L.

1995 r. uzyskanie tytułu profesora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa

 

Staże i pełnione funkcje

-1970-2000 kierownik Zespołu Nasiennictwa, po wielu reorganizacjach Katedry Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego
- 1976-1981 wicedyrektor i dyrektor Instytutu Produkcji Ogrodniczej
- 1971-1972 i 1987-1990 prodziekan Wydziału Ogrodniczego
- 1988-1991 członek Komitetu Nagród Państwowych
- 1981-1990 członek Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN
- członek wielu Rad i Towarzystw Naukowych, Redaktor Naczelny kwartalnika „Herba Polonica”
- 1992-2012 prezes Polskiej Izby Nasiennej

 

Badania i zainteresowania

Zajmował się:

- fizjologią dojrzewających i kiełkujących nasion
- doskonaleniem metod produkcji nasion ważniejszych roślin warzywnych i ozdobnych oraz poprawą ich jakości
- rejonizacją produkcji nasion roślin warzywnych
- gromadzeniem zapasów genowych fasoli
- organizacją i ekonomiką nasiennictwa
- autor lub współautor 171 prac naukowych, w tym 68 rozpraw naukowych

 

Aktywność dydaktyczna

- zorganizował i kierował specjalizację z nasiennictwa ogrodniczego, a następnie z hodowli roślin i nasiennictwa
- zorganizował i kierował anglojęzyczne studia magisterskie z hodowli roślin i nasiennictwa
- opracował projekt 4 letniego planu programu studiów z hodowli roślin, nasiennictwa i zarządzania
- współautor skryptów i podręczników
- wypromował 82 magistrów i 11 doktorów

 

Nagrody i wyróżnienia

- Złoty Krzyż Zasługi (1979 r.)
- Zasłużony dla województwa poznańskiego (1979 r.)
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1987 r.)
- Medal Komisji Edukacji Narodowej (1998 r.)
- tytuł Zasłużonego Nauczyciela (2000 r.)
- nagrody Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki za osiągnięcia naukowe
- nagrody Rektora AR
- medal Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2015 r.)
- medal im. Michała Oczapowskiego Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN za wybitny wkład w rozwój hodowli roślin i nasiennictwa ogrodniczego

Na emeryturę odszedł 30 września 2000 roku.

 

Wykaz publikacji

 

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1