Prace magisterskie zrealizowane w Katedrze Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Kolegium Zembala,
60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 159
tel. 61-848-7959, 61848-7994, fax. 61-848-7959
e-mail: ktzmain{*}up.poznan.pl
   

1974

 1. Ryszard Ławrynowicz - Projekt zagospodarowania terenu przy gmachu AR w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 159

1976

 1. Adam Chodun - Projekt fragmentu terenu zieleni przy Poznańskiej Fabryce Łożysk Toczonych

1977

 1. Małgorzata  Sotomska - Tereny zieleni miasta Olsztyna – stan obecny i kierunki rozwoju

1978

 1. Ewa Miedzińska - Projekt rekonstrukcji parku wiejskiego w Środzie-Żrenicy
 2. Anna Prusakowska - Projekt zagospodarowania parku wiejskiego w Babinie koło Środy Wielkopolskiej na cele rekreacyjno-sportowe

1979

 1. Maryla Marynowska, Teresa Szafryna - Inwentaryzacja i projekt zagospodarowania parków wiejskich w Żelicach, Potulicach i Gralewie na terenie gminy Wągrowiec
 2. Anna Miecznikowska - Projekt rekonstrukcji parku przypałacowego w Czempiniu
 3. Magdalena Orłowska - Ogrodowe założenia dworskie w Łomnicy koło Zbąszynia

1980

 1. Halina Biernacka - Ocena przydatności granulatu torfowo-mineralnego jako środka nawozowego w uprawie roślin balkonowych
 2. Alicja Brem - Ocena przydatności granulatu torfowo-mineralnego jako środka nawozowego w uprawie tulipanów ( Tulipa gesneriana L. cv. Apeldoorn)
 3. Małgorzata Niklewska - Rekonstrukcja i rozbudowa zieleni w Przytocznej
 4. Anna M. Raniowska - Rekonstrukcja parku we Wronczynie, gmina Stęszew

1981

 1. Małgorzata Dąbrowicz - Wpływ zawartości wody w doniczkach torfowo-celulozowych na ich przydatność dla produkcji rozsad niektórych gatunków jednorocznych roślin kwietnikowych
 2. Jadwiga  Janaszewska - Park w Rudniczu w Poznaniu - projekt rekonstrukcji
 3. Jolanta Sikora - Ocena przydatności granulatu torfowego jako środka nawozowego w uprawie doniczkowych roślin ozdobnych

1982

 1. Elżbieta Chmielewska - Ocena przydatności płyt torfowych i kwietników w pojemnikach z folii polietylenowej jako elementów dekoracji miejsc utwardzonych
 2. Beata Dwojak - Studium do projektu zagospodarowania terenów zieleni przy Colegium Maximum Akademii Rolniczej w Poznaniu
 3. Hanna Grocz, Krystyna Miklaszewska - Inwentaryzacja i projekt zagospodarowania parku wiejskiego w Racocie oraz wykaz parków wiejskich w Polsce na podstawie literatury
 4. Dorota Królikowska - Studium krajobrazowe obszarów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
 5. Aleksandra Nowak - Obserwacje fenologiczne wybranych gatunków bylin na terenie Arboretum im. 35-lecia PRL w Zielonce

1983

 1. Ewa Iwaniak - Projekt rewaloryzacji parku wiejskiego w Swadzimiu
 2. Irena Kozanecka - Chemiczna walka z chwastami na trawniku ozdobnym Placu Waryńskiego w Poznaniu
 3. Lucyna Przybylska - Ocena gatunków i odmian traw rozprowadzanych w 1982 r. przez Centralę Nasienną w Poznaniu z punktu widzenia ich przydatności dla terenów zieleni
 4. Hanna Sosnowska-Grzeszczak - Ocena możliwości wykorzystania pojemników z cienkiej folii polietylenowej jako elementów dekoracji okolicznościowej w otoczeniu budynku rektoratu AR w Poznaniu
 5. Stefania Stuligrosz - Porównanie przydatności substratów: Bihumex i STK-2 jako podłoży do uprawy doniczkowych i balkonowych roślin ozdobnych
 6. Hanna Szwed - Ocena przydatności mało znanych traw o cechach ozdobnych dla stosowania w terenach zieleni
 7. Anna Traczuk - Ocena przydatności granulatu torfowo-nawozowego w uprawie cyklamenów (Cyclamen persicum Mill.) i paproci (Nephrolepis exaltata Scott.)
 8. Piotr Urbański - Ocena możliwości wykorzystania płyt torfowych do okolicznościowej dekoracji otoczenia budynku rektoratu Akademii Rolniczej w Poznaniu

1984

 1. Irena Badura - Projekt parku na terenie Starego Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu (po jego likwidacji)
 2. Wanda Dalc - Możliwość wykorzystania „ Bihumexu” jako podłoża dla uprawy siedmiu gatunków krzewów ozdobnych w pojemnikach
 3. Agata Fornalczyk - Wpływ różnych sposobów rozmnażania Pennisetum villosum R. ex  Fresen na wzrost i wytwarzanie kwiatostanów
 4. Ewa Pohland - Ocena przydatności niektórych gatunków traw do zakładania przenośnych trawników ozdobnych
 5. Piotr Pohland - Porównanie przydatności niestosowanych dotychczas gatunków i odmian jednorocznych roślin kwietnikowych uprawianych na płytach torfowych i w pojemnikach z folii polietylenowej do dekoracji okolicznościowej terenów utwardzonych
 6. Alicja Słabik - Inwentaryzacja i projekt rewaloryzacji parku w Brodach
 7. Joanna Smogulecka - Tereny zieleni w Agadirze
 8. Dobrosława Tatarkiewicz - Wcisło - Układy terenów zieleni na tle rozwoju miast
 9. Anna Walaszczyk - Zwalczanie chwastów na trawniku ozdobnym przy użyciu niektórych herbicydów

1985

 1. Alicja Adamczewska - Projekt rekonstrukcji parku w Złotnikach
 2. Jolanta Główka - Ocena przydatności „Buhimexu” jako podłoża do uprawy krzewów ozdobnych w pojemnikach
 3. Krzysztof Gołębiecki - Zwalczanie chwastów na trawnikach przy użyciu niektórych herbicydów
 4. Magdalena Gręda - Zastosowanie płyt torfowych do dekoracji sezonowej rabat bylinowych  Arboretum w Zielonce
 5. Jarosław Hara - Zabytkowy park w Gdańsku- Oliwie i jego zbiory dendrologiczne
 6. Anna Lewandowska - Porównanie wartości ozdobnej czterech gatunków traw dekoracyjnych przy ich uprawie na płytach torfowych oraz bezpośrednio w gruncie
 7. Małgorzata Malińska - Zadrzewienie dróg publicznych: projekt zadrzewienia fragmentu drogi Poznań – Strzeszynek (odc. 0,4 – 1,4 km)
 8. Jarosław Surma - Projekt zagospodarowania terenu ośrodka szkoleniowo- dydaktycznego w Laskach koło Kępna
 9. Maria Wielich-Cimander - Możliwość wykorzystania niektórych gatunków jednorocznych roślin ozdobnych dla dekoracji sezonowej terenów utwardzonych przy ich uprawie na płytach torfowych

1986

 1. Małgorzata Gajus - Obserwacje fenologiczne z uwzględnieniem dynamiki wzrostu wybranych gatunków traw rabatowych
 2. Magdalena Kuczma-Matz - Ocena nowych wariantów doniczek torfowo-celulozowych do produkcji rozsad dla terenów zieleni
 3. Magdalena Lisiak - Projekt rewaloryzacji parku przy Domy Pracy Twórczej w Ustroniu koło Kępna
 4. Ewa Malinowska - Projekt rekonstrukcji parku Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach
 5. Małgorzata Pieczyńska - Ocena przydatności siedmiu odmian Tagetes patula Nana do uprawy na płytach torfowych
 6. Grażyna Polanica - Studium rewaloryzacji parku zabytkowego w Posadowie
 7. Ewa Sokołowska - Projekt rewaloryzacji parku wiejskiego w Gorzyniu
 8. Marzena Wiszniewska - Nowosad - Projekt rewaloryzacji parku w Dłoni

1987

 1. Marta A. Grążewska - Obserwacje dynamiki wzrostu wybranych gatunków traw rabatowych
 2. Małgorzata Chorchos - Wiśniewska - Projekt miejskich terenów zieleni przy ul. Solnej w Poznaniu
 3. Teresa Majewska - Projekt parku przydworskiego w Muchocinie
 4. Magdalena Miętka - Możliwość skrócenie okresu produkcji  niektórych roślin iglastych i wrzosowatych
 5. Małgorzata Plucińska - Rewaloryzacja terenów parku podworskiego w Żerkowie
 6. Renata Świątoniowska - Badanie nad doskonaleniem jakości krajowych doniczek torfowych
 7. Anna Ziembikiewicz - Projekt zagospodarowania terenów zieleni w Młodzieżowym Centrum Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Żerkowie

1988

 1. Mirosława Kowalik - Dekoracja okolicznościowa terenów utwardzonych przy użyciu roślin jednorocznych uprawianych na płytach torfowych
 2. Mirosława Łomot-Fleischer - Obserwacje dynamiki wzrostu wybranych gatunków traw rabatowych w I roku uprawy
 3. Jadwiga Maciołek - Ocena przydatności nowych wariantów krajowych doniczek torfowych
 4. Beata Majlik - Projekt ogrodu bylinowego w Parku Szczytnickim we Wrocławiu
 5. Dorota Miś - Wpływ nawożenia na walory dekoracyjne niektórych gatunków krzewów  liściastych w uprawie pojemnikowej
 6. Magdalena Pawłowska - Projekt rewaloryzacji terenów zieleni w gospodarstwie Marcelin
 7. Małgorzata Przybylska - Ogrody historyczne w Parku Szczytnickim we Wrocławiu
 8. Beata Tórz - Wpływ nawożenia na walory dekoracyjne niektórych gatunków krzewów iglastych w uprawie pojemnikowej
 9. Krystyna Woźniak - Możliwość wykorzystanie dwuletnich roślin ozdobnych do wiosennej dekoracji okolicznościowej oraz odmian: Callistephus chinensis Nees. dla dekoracji jesiennej

1989

 1. Katarzyna Greczka - Obserwacje wzrostu i rozwoju wybranych gatunków wieloletnich traw rabatowych
 2. Piotr Kulpiński - Prawobrzeżny bulwar w dolinie Warty w Poznaniu
 3. Maria Nowak - Obserwacje wzrostu i rozwoju wybranych gatunków jednorocznych traw rabatowych
 4. Ewa Syreda - Projekt ogrodu AR przy ul. Dąbrowskiego 159 w Poznaniu
 5. Bożena Terembuła - Wpływa nawożenia na wzrost niektórych gatunków drzew i krzewów ozdobnych w uprawie pojemnikowej
 6. Aneta Wojciechowska - Ocena przydatności nowych wariantów krajowych doniczek torfowych

1990

 1. Małgorzata Banecka - Zadrzewienia przyuliczne Poznania
 2. Emilia Borowiak - Porównanie przydatności niektórych handlowych substratów dla pojemnikowej uprawy krzewów
 3. Małgorzata Główczewska - Obserwacje wzrostu i kwitnienia wybranych gatunków wieloletnich traw rabatowych
 4. Tadeusz Jacek Jagodziński - Ocena przydatności różnych metod konserwacji drzew parkowych, pojemnikowych i innych
 5. Witold Kalinowski - Zmienność morfologiczna Hordeum jubatum L. pod wpływem czynnika mutagennego: N-nitozo-N-metylomocznika (NMH)
 6. Renata Rostocka - Projekt rewaloryzacji parku dworskiego w Będlewie
 7. Elżbieta Wyszowska - Projekt parku miejskiego w Ostrzeszowie

1991

 1. Urszula Borkowska - Wykorzystanie odtoksycznionych i użyźnionych odpadów powęglowych do rekultywacji nieużytków pogórniczych na przykładzie wysypiska odpadów komunalnych miasta Jaworzna
 2. Paweł Frąckowiak - Projekt rewaloryzacji ogrodu skalnego w Parku Wilsona w Poznaniu
 3. Maciej Kamerys - Waloryzacja przyrodnicza krajobrazu rolniczego pagórkowatej wysoczyzny morenowej w rejonie Jankowa Dolnego
 4. Grzegorz Krawczuk - Porównanie metod wegetatywnego rozmnażania wybranych gatunków traw rabatowych
 5. Artur Leszczyński - Próba rekultywacji hałdy odpowietrznej przy użyciu maty trawnikowej i innych traw z grupy rabatowych na terenie kopalni miedzi "Rudna"
 6. Monika Rejmańska - Koncepcja rewaloryzacji Parku Sołackiego w Poznaniu. Materiały historyczno-urbanistyczne
 7. Krzysztof Skoracki - Historia, stan obecny i perspektywy rozwoju terenów zieleni miasta Poznania

1992

 1. Elżbieta Grześkowiak - Obserwacje nad rozmnażaniem wybranych gatunków traw rabatowych
 2. Anna Kolasa - Koncepcja rewaloryzacji wybranych fragmentów Parku Sołackiego
 3. Andrzej Kołacz - Zmienność morfologiczna Hordeum jubatum L. w drugim roku po sztucznej mutagenezie N-nitozo-Nmetylomocznika (NMH)
 4. Katarzyna Uchman - Obserwacje nad wzrostem i kwitnieniem wybranych gatunków traw rabatowych
 5. Monika Wienskowska - Waloryzacja przyrodnicza krajobrazu rolniczego pagórkowatej wysoczyzny morenowej w rejonie Gaju Wielkiego (Witkowice)

1993

 1. Anna Aniśko - Obserwacje nad wegetatywnym rozmnażaniem wybranych gatunków i odmian wieloletnich traw rabatowych
 2. Edyta Kozłowska - Projekt rekonstrukcji zieleni zabytkowego cmentarza we wsi Wierzenica koło Poznania
 3. Beata Lechert - Obserwacje nad wzrostem i kwitnieniem wybranych gatunków wieloletnich traw rabatowych
 4. Bartłomiej Mutkowski - Inwentaryzacja i waloryzacja krajobrazu rolniczego rejonu Gizałki
 5. Matylda Rydlewska - Projekt otoczenia zielenią zagrody i świetlicy wiejskiej we wsi Popówko, gmina Oborniki Wielkopolskie
 6. Bogusław Wijatyk - Rekultywacja obrzeży zbiornika poflotacyjnego „Żelazny Most” w Zagłębiu Miedziowym

1994

 1. Iwona Chmielewska - Obserwacje nad wegetatywnym rozmnażaniem wybranych gatunków i odmian wieloletnich traw rabatowych
 2. Agnieszka Ciernioch - Koncepcja projektowa do rewaloryzacji parku zabytkowego w Studzieńcu
 3. Agnieszka Górak - Próby zazielenienia powierzchni hałd zbiornika poflotacyjnego „Żelazny Most” w Głogowskim Zagłębiu Miedziowym
 4. Hanna Lisek - Projekt urządzania zieleni wokół Biblioteki Głównej AR w Poznaniu przy ul. Wincentego Witosa
 5. Łukasz Lisiak - Zieleń dawnych fortyfikacji na terenie  miasta Poznania
 6. Katarzyna Mak - Wybrane problemy stepowienia krajobrazu Wielkopolski okolic Russowa
 7. Izabela Nowakowska - Obserwacje nad wzrostem i kwitnieniem wybranych gatunków traw rabatowych
 8. Mirosław Płowaś - Analiza układu przestrzennego parku w Łomnicy
 9. Sławomir Zawal - Ocena przydatności nowych herbicydów do pielęgnacji trawników miejskich

1995

 1. Małgorzata Hynder - Koncepcja projektu rewaloryzacji parku w Rościnnie
 2. Aneta Maćkowiak - Rozmnażanie wybranych gatunków traw rabatowych
 3. Bożena Rozwałka - Koncepcja rewaloryzacji parku zabytkowego w Jeziorkach
 4. Margaritta Stefaniak - Opracowanie metod rekultywacji hałd górniczych na terenie zbiornika poflotacyjnego „Żelazny Most” w zagłębiu miedziowym
 5. Danuta Urban - Estetyzacja wybranych zagród na terenie wsi Januszewice
 6. Magdalena Wiechecka - Wzrost i kwitnienie wybranych gatunków traw rabatowych

1996

 1. Iwona Hładyszewska - Zastosowanie polyacrylamidu w terenach zieleni (na przykładzie rozsad kwietnikowych i przenośnej darni trawnikowej)
 2. Joanna Morawska - Projekt koncepcyjny rewaloryzacji parku w Szypłowie
 3. Sławomira Spiżewska - Projekt koncepcyjny rewaloryzacji parku zabytkowego w Drzązgowie
 4. Bożena Stępka - Rozmnażanie wybranych gatunków traw rabatowych
 5. Lidia Urbańska - Wzrost i kwitnienie wybranych gatunków wieloletnich traw rabatowych

1997

 1. Krzysztof Baranowski - Koncepcja rekultywacji zwałowiska odpadów KWK „Piast” w Bieruniu Nowym
 2. Rafał Duma - Obserwacje wzrostu i kwitnienia wybranych gatunków i odmian traw rabatowych
 3. Artur Maj - Koncepcja zazielenienia zwałowiska odpadów KWK „Piast” w Bieruniu
 4. Wioletta Terakowska - Wegetatywne rozmnażanie wybranych gatunków traw rabatowych
 5. Tomasz Zając - Projekt estetyzacji zagród we wsi Januszewice

1998

 1. Monika Jakubowska - Analiza walorów rekreacyjnych okolic Radojewa
 2. Anna Kałuża - Ocena walorów eksploatacyjnych parkingu ekologicznego typu Areal System
 3. Elżbieta Siepietowska - Wegetatywne rozmnażanie wybranych gatunków traw rabatowych
 4. Grzegorz Szafrański - Analiza historyczna i stan obecny niektórych parków i ogrodów o charakterze zabytkowym na terenie miasta Poznania
 5. Julita Zuzek - Estetyzacja wybranych zagród we wsi Zamorze, gmina Pniewy
 6. Anna Żytniak - Ocena przydatności nowych herbicydów do pielęgnacji trawników miejskich

1999

 1. Natasza Czechowska - Koncepcja urządzenia zieleni w otoczeniu Kościoła parafii św. Mateusza Ap. Ew. w Poznaniu
 2. Ilona Dębińska - Projekt estetyzacji wybranych zagród wiejskich w gminie Granowo
 3. Alicja Dulińska - Ocena przydatności herbicydów dla zwalczania chwastów na trawnikach miejskich
 4. Ewa Hawrylak - Wybrane parki zabytkowe Trójmiasta: Oliwski, Oruński, Przymorski
 5. Piotr Kaźmierowski - Analiza przestrzenna fragmentu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Morasko
 6. Magdalena Kicińska - Ocena stanu zagospodarowania zielenią wysypiska odpadów komunalnych miasta Poznania w Suchym Lesie
 7. Magdalena Kołodziejczak - Analiza układu przestrzennego parku zabytkowego w Ławicy na obszarze Sierakowskiego Parku Krajobrazowego
 8. Jacek Kostecki - Projekt urządzenia zieleni na obszarze zabytkowej fosy w otoczeniu murów obronnych miasta Wschowy
 9. Agnieszka Ladek - Inwentaryzacja zieleni parku na cytadeli w Poznaniu
 10. Katarzyna Macioszyk - Estetyzacja zagród wiejskich na terenie wsi Tarnowo Podgórne
 11. Aleksandra Majchrzak - Walory turystyczno–rekreacyjne wybranych obiektów okolic Wągrowca
 12. Aleksandra Tylczyńska - Ocena i próba wzbogacenia krajobrazu wybranych użytków ekologicznych na obszarze zachodniego klina miasta Poznania
 13. Magdalena Ziółkowska - Historia i stan aktualny wybranych parków zabytkowych miasta Poznania

2000

 1. Monika Gębala - Aktualizacja projektu urządzenia zieleni na obszarze Marcelina
 2. Sylwia Jaskuła - Ocena stanu zachowania Parku Mużakowskiego w Łęknicy od momentu powstania
 3. Renata Jażdżyk - Struktura zieleni na obszarze miasta i gminy Wieluń
 4. Agnieszka Każmierczak - Koncepcja urządzania zieleni w otoczeniu nowo-wybudowanego kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego na Osiedlu Sobieskiego w Poznaniu
 5. Agnieszka Kielan - Analiza układu przestrzennego parku zabytkowego w Kwilczu
 6. Anna Kramarczyk - Historia i stan aktualny wybranych parków zabytkowych na terenie Poznania
 7. Monika Pietrakowska - Koncepcja urządzenia zieleni w otoczeniu AWF w Poznaniu
 8. Marzena Pokorczak - Formy ochrony przyrody w strukturze terenów zieleni miasta Poznania
 9. Marcin Sitarski - Zmiany układu przestrzennego parku Łazienki Królewskie w Warszawie w latach 1945-2000
 10. Ewa Śmieszek - Analiza i ocena struktury i układu przestrzennego terenów zieleni w Skierniewicach
 11. Izabela Walkowiak - Elementy naruszające harmonie krajobrazu w zespole przyrodniczo – krajobrazowym Morasko

2001

 1. Jakub Delinowski - Analiza historyczno-kompozycyjna parków przypałacowych w Owińskach i Radojewie
 2. Mateusz Koniuszaniec - Inwentaryzacja zieleni wzdłuż wybranych ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Poznania
 3. Karina Kostanecka - Koncepcja urządzenia placu zabaw dla Przedszkola nr 28 na Osiedlu Kopernika w Poznaniu
 4. Olga Kowalska - Projekt ogrodu ozdobnego w gospodarstwie agroturystycznym
 5. Magdalena Kuśnierek - Struktura terenów zieleni w wybranych małych miastach Wielkopolski- na przykładzie miasta Kościan
 6. Krzysztof Łąkowski - Struktura terenów zieleni w wybranych małych miastach Wielkopolski- na przykładzie miasta Śrem
 7. Katarzyna Olejniczak - Projekt ogrodu wodnego na terenie arboretum AR w Zielonce
 8. Sławomir Perz - Struktura terenów zieleni w wybranych małych miastach Wielkopolski- na przykładzie miasta Sieraków
 9. Magdalena Płoszajczak - Możliwości wykorzystania walorów przyrodniczych i krajobrazowych gmin Przemęt i Włoszakowice dla potrzeb rozwoju agroturystyki
 10. Adam Turski - Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w Chudopczycach
 11. Marta Urbaniak - Projekt przydomowego ogrodu ozdobnego w gospodarstwie agroturystycznym
 12. Joanna Wileńska - Historia i stan aktualny wybranych parków zabytkowych na terenie miasta Poznania
 13. Justyna Woźnica - Ocena przydatności nowych herbicydów do pielęgnacji trawników miejskich
 14. Małgorzata Wyrembek - Historia i układ przestrzenny parku miejskiego w Jarocinie

2002

 1. Anna Bogacz - Inwentaryzacja zieleni pocysterskiej na terenie Wielkopolski
 2. Magdalena Budniak - Zieleń towarzysząca placom zabaw dla dzieci na obszarze osiedli mieszkaniowych dzielnicy Winogrady w Poznaniu
 3. Łukasz Cieśliński - Projekt koncepcyjny obsadzenia roślinnością skarpy oddzielającej osiedle mieszkaniowe Akademii Rolniczej od trasy szybkiego ruchu A2 na terenie Przeźmierowa
 4. Paweł Czajka - Studium zieleni w osiedlu domów jednorodzinnych w krajobrazie otwartym
 5. Agnieszka Dubiał - Zieleń towarzysząca placom zabaw dla dzieci. Zieleń na placach zabaw dla dzieci na obszarze wybranych osiedli mieszkaniowy dzielnicy Rataje w Poznaniu
 6. Maciej Filary - Miejsca zabaw dla dzieci i boiska do gier dla młodzieży na terenie zachodniego klina zieleni miejskiej Poznania
 7. Katarzyna Grzegorz - Analiza historyczna i kompozycyjna zabytkowych parków w Radaczewie i Pyrzycach
 8. Agnieszka Jaruga - Charakterystyka zadrzewień wzdłuż wybranych ciągów komunikacyjnych miasta Poznania
 9. Agnieszka Konon - Analiza układu zieleni i rewaloryzacja cmentarzy poewangelickich na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego
 10. Sławomir Kozłowski - Charakterystyka zadrzewień wzdłuż wybranych ciągów komunikacyjnych miasta Poznania
 11. Joanna Markow - projekt zagospodarowania zielenią wybranych fragmentów terenu Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego oo. Dominikanów w Jamnej koło Nowego Sącza
 12. Artur Okoniewski - Analiza układu przestrzennego parku zabytkowego w Złotowie
 13. Anna Okupniak - Rekultywacja terenu powyrobiskowego w Pożegowie gmina Mosina
 14. Elżbieta Rembosz - Stan obecny zieleni na Osiedlu Tysiąclecia w Poznaniu
 15. Iwona Siłkowska - Historia i układ przestrzenny parku w Świnoujściu
 16. Krzysztof Średziński - Inwentaryzacja i rewaloryzacja cmentarzy katolickich na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego

2003

 1. Michał Bobowicz - Analiza wieku i płci populacji jałowca pospolitego (Juniperus communis L.) na terenie Nadleśnictwa Lipka, fragment oddziału 8b)
 2. Edyta Buśko - Analiza historyczna i układ przestrzenny parku we Frankfurcie nad Odrą
 3. Małgorzata Erenz - Struktura zieleni miasta Września
 4. Zdzisław Guzikowski - Struktura zieleni miasta Mosiny
 5. Marcin Hinca - Zmienność morfologiczna i anatomiczna igieł sosny zwyczajnej ( Pinus Sylvestris L) z izolowanego stanowiska gór Sierra de Baza w pd. Hiszpanii
 6. Maciej Janik - Analiza wieku i płci populacji jałowca pospolitego (Juniperus communis L.) na terenie Nadleśnictwa Torzym – Fragment oddziały 118d i 119a
 7. Anna Kordana - Koncepcja zagospodarowania przestrzennego w otoczeniu dawnego Płacu Gen. Dowbora – Muśnickiego w Lusowie
 8. Łukasz Kowalski - Struktura zieleni małych miast Wielkopolski na przykładzie miasta Wągrowca
 9. Michał Krzyżaniak - Inwentaryzacja i projekt rewaloryzacji zabytkowego parku dworskiego w Dziećmiarkach
 10. Renata Lamparska - Struktura terenów zieleni miasta Grudziądza. Stan aktualny i perspektywa rozwoju
 11. Barbara Leśniarek - Historia i stan aktualny wybranych parków zabytkowych miasta Poznania
 12. Grzegorz Lewandowski - Projekt estetyzacji siedziby i osiedla mieszkaniowego Lasów Państwowych nadleśnictwa Babki
 13. Anna Łęcka - Projekt estetyzacji leśniczówek Rogalin i Błażejewo w Lasach Państwowych Nadleśnictwa Babki
 14. Agnieszka Nowak - Inwentaryzacja i próba rewaloryzacji zabytkowych alei w Lednickim Parku Krajobrazowym
 15. Joanna Nowak - Zieleń w panoramie wsi. Studium, wytyczne, projekt – na przykładzie gminy Mosina
 16. Kinga Nowak - Walory przyrodnicze i turystyczne Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka na terenie gminy Murowana Goślina
 17. Katarzyna Olińska - Charakterystyka placów zabaw i gier dla dzieci i młodzieży na obszarze wybranych osiedli dzielnicy mieszkaniowej Piątkowo w Poznaniu
 18. Katarzyna Olszewska - Analiza historyczno-kompozycyjna zabytkowego parku w Zatoniu pod Zieloną Górą
 19. Katarzyna Przeperska - Charakterystyka parków pocysterskich na terenie Wielkopolski na podstawie : Owińsk, Ołoboku, Wągrowca, Starego Dworku i Bledzewa
 20. Magdalena Rutkowska - Analiza doboru drzew i krzewów na terenie Osiedla Sołacz w Poznaniu
 21. Magdalena Skrzekotowska - Walory rekreacyjno-turystyczne Puszczy Zielonka na obszarze gminy Pobiedziska
 22. Michał Szmyt - Miejsca zabaw dla dzieci i boiska do gier dla młodzieży na terenie południowego (dębińskiego) klina zieleni w Poznaniu
 23. Małgorzata Urbańska - Koncepcja zagospodarowania wybranych fragmentów drzewostanu w otoczeniu jeziora Rusałka
 24. Elżbieta Walerowicz-Dynia - Park im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju, historia i stan obecny
 25. Kinga Wróbel - Ocena przydatności nowych herbicydów dla zwalczania chwastów na trawnikach miejskich

2004

 1. Marta Bilińska - Projekt estetyzacji leśniczówek Łękno i Zwola w gminie Zaniemyśl
 2. Joanna Błoch - Charakterystyka ogrodów pocysterskich w Jędrzejowie i Henrykowie
 3. Karina Chuda - Nawierzchnie ekologiczne typu Areal System na terenie zieleni miasta Poznania
 4. Ewa Gałązka - Studium krajobrazu kulturowego na terenach osadnictwa olęderskiego w powiecie nowotomyskim
 5. Dorota Gulczyńska - Projekt rewaloryzacji parku w Dolsku
 6. Anna Jędroszkowiak - Ocena stopnia zanieczyszczenia metalami ciężkimi wybranych wód zbiorników rekreacyjnych
 7. Joanna Kadzińska - Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w Przybrodzie
 8. Małgorzata Kania - Ocena funkcji zadrzewień śródpolnych w krajobrazie na przykładzie parku krajobrazowego im. Gen. D. Chłapowskiego
 9. Blanka Kaźmierczak - Rola barier biogeochemicznych w krajobrazie
 10. Marta Kujawiak - Analiza kompozycji (układów) roślinnych w parku przydworskim w Radojewie
 11. Joanna Leosz - Ocena przydatności wybranych herbicydów do zwalczania chwastów na trawnikach
 12. Monika Lis - Analiza wieku i płci populacji jałowca pospolitego (Juniperus Gomunic L.) na terenie leśnictwa Turowiec w nadleśnictwie Rytel
 13. Magdalena Markowiak - Koncepcja zagospodarowania zielenią gospodarstwa agroturystycznego położonego w dolinie Noteci
 14. Katarzyna Papierz - Analiza kompozycyjna układów roślinnych w parku przypałacowym w Owińskach
 15. Katarzyna Pernej - Strefy buforowe i ich znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania krajobrazu
 16. Teresa Porankiewicz - Inwentaryzacja i projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w Szreniawie
 17. Edyta Sakowicz - Zagospodarowanie zielenią placów zabaw dla dzieci na przykładzie osiedla Szczepin dzielnicy Starego Miasta we Wrocławiu
 18. Agnieszka Sawicka - Zieleń wybranych obiektów sportowych Trójmiasta
 19. Marlena Solarz - Wybrane obiekty sportowe miasta Poznania
 20. Anna Szatkowska - Koncepcja zagospodarowania fragmentu parku wiejskiego  w Szklarskiej Porębie
 21. Honorata Wesoła - Projekt estetyzacji leśniczówek Mechlin i Czmoń w gminie Kórnik
 22. Paulina Zakolska - Wybrane tereny rekreacyjne miasta Poznania
 23. Urszula Zamiar - Projekt zagospodarowania zielenią Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego OO. Dominikanów  nad Lednicą

2005

 1. Julia Balcerek - Analiza i ocena krajobrazu wybranych wsi w parku krajobrazowym im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego
 2. Joanna Dalik - Analiza doboru drzew i krzewów zieleni miejskiej wybranego fragmentu dzielnicy Grunwald w Poznaniu
 3. Paulina Dubert - Projekt rewaloryzacji zabytkowego układu zieleni dawnego majątku w Myszkach
 4. Robert Furmanek - Inwentaryzacja dendroflory cmentarzy zabytkowych w gminie Szydłowo
 5. Karolina Konieczna - Inwentaryzacja dendrologiczna cmentarzy zabytkowych w gminie Szamocin
 6. Joanna Kowolik - Projekt koncepcyjny obszaru zieleni przy zabytkowym obiekcie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie gm. Słupca
 7. Anna Kozłowska - Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku przy dworze w Kochłowach
 8. Anna Koźbiał - Jezioro Maltańskie wraz z otoczeniem jako element wschodniego klina terenów zieleni miasta Poznania
 9. Michalina Kudlaszyk - Ocena koncentracji ołowiu i miedzi rozpuszczonych w  wybranych wodach parków miejskich
 10. Agnieszka Lasocka - Analiza stężenia azotanów w wodach wybranych parków Poznania
 11. Radosław Łakomski - Struktura terenów zieleni małych miast Wielkopolski
 12. Julia Maciejewska - Inwentaryzacja dendrologiczna cmentarzy zabytkowych w gminie Jastrowie
 13. Anna Miller - Zróżnicowanie morfologiczne owoców i nasion kruszczyka błotnego (Epipactis palustris L.)
 14. Beata Mrozińska - Dendroflora użytków ekologicznych „Kopanina I” i „Kopaniana II
 15. Stanisława Nowicka - Struktura terenów zieleni małych miast Wielkopolski na przykładzie Turku
 16. Grzegorz Olszewski - Projekt zagospodarowania zieleni grodziska w Gieczu
 17. Damian Prządka - Pracownicze Ogrody Działkowe na obszarze terenów przyległych do miasta Poznania
 18. Julia Syska - Pracownicze Ogrody Działkowe na terenie Poznania – historia i stan obecny
 19. Natalia Szalaty - Analiza związków przyczyniających się do eutrofizacji wód na przykładzie wybranych jezior
 20. Beata Szczupak - Projekt estetyzacji leśniczówek Sasinowo i Mieczewo w Nadleśnictwie Babki
 21. Wojciech Tyc - Dendroflora dwóch parków miasta Kalisz
 22. Izabela Warnkowska - Ocena stanu czystości niektórych zbiorników wodnych i związane z tym zagrożenia
 23. Julianna Wiecka - Projekty koncepcyjne rewaloryzacji parków wiejskich w Sławnie i Sulinie
 24. Wojciech Woźny - Projekt koncepcyjny parku zabytkowego w Głębokiem

2006

 1. Joanna Andrzejewska - Projekt zagospodarowania parku Władysława Czarneckiego oraz parku przy ul. Serbskiej- Księcia Mieszka I w Poznaniu
 2. Izabela Chlebowska - Dawne Łazienki w Środzie Wielkopolskiej- rewaloryzacja przestrzeni publicznej
 3. Paulina Cieślińska - Ocena struktury terenów zieleni wsi Kwilcz
 4. Marta Cyfert - Koncepcja zagospodarowania terenu Ośrodka Edukacyjnego przy Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku
 5. Sylwia Dudak - Ocena wpływu pasa roślinności na jakość wód wybranych zbiorników rekreacyjnych
 6. Iwona Filipowska - Inwentaryzacja zieleni na cmentarzach zabytkowych gminy Szydłowo
 7. Alicja Frąckowiak - Inwentaryzacja pomników przyrody i drzew pomnikowych powiatu średzkiego
 8. Joanna Furdal - Analiza układu przestrzennego zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu
 9. Paulina Gęstwa - Jezioro Rusałka-geneza i funkcjonowanie
 10. Szymon Jan Kubasik - Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu przy Kościele Bł. Michała Kozala w Słupcy
 11. Karolina Joanna Zieleniecka - Inwentaryzacja dendroflory parku i estetyzacja otoczenia siedziby Nadleśnictwa Łopuchówko
 12. Sława Kępińska - Zagospodarowanie terenów nad Rzeką Wartą w Poznaniu
 13. Karolina Klepacka - Projekt historycznego sadu i warzywnika na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
 14. Justyna Kobus - Rewaloryzacja parku i najbliższego otoczenia przy dworze w Śnieciskach koło Zaniemyśla
 15. Malwina Koszycka - Projekty rewaloryzacji zieleni na wybranych cmentarzach zabytkowych gminy Chodzież
 16. Helena Krygier - Koncepcja zagospodarowania tras i punktów widokowych w Parku Krajobrazowym Promno
 17. Martyna Loch - Analiza i rozwiązania projektowe zieleni na placach zabaw dla dzieci w Poznaniu
 18. Bartosz Melzer - Inwentaryzacja dendrologiczna w parku im. Andrzeja Majakowskiego w  Wejherowie
 19. Łukasz Mrowiński - Projekt estetyzacji parku Adama Wodziczki i parku miejskiego przy ul. Północnej w Poznaniu
 20. Bartosz Napierała - Koncepcja systemu zieleni w krajobrazie rolniczym gminy Ostroróg i zieleni wiejskiej na przykładzie Szczepankowa
 21. Tomasz Nowak - Koncepcja zagospodarowania otoczenia kościoła parafialnego parafialnego Kamiennej
 22. Dorota Palicka - Koncepcyjny projekt zagospodarowania zielenią w otoczeniu budynku nadleśnictwa w Gnieźnie
 23. Marcin Piechota - Inwentaryzacja i projekt rewaloryzacji terenu przy Kościele p.w. Narodzenia Najświetszej Marii Panny w Kaźmierzu Wlkp.
 24. Agnieszka Porwich - Analiza parametrów fizyko-chemicznych cech Jeziora Strzeszyńskiego
 25. Maja Prywer - Zmiany fizyko-chemicznych cech jakości wody Zbiornika Maltańskiego
 26. Marta Stefaniak - Koncepcja rewaloryzacji parku w Lewicach
 27. Klaudia Taratuta - Zagospodarowanie przestrzenne wokół zamku w Mosznej
 28. Barbara Wałecka - Park Kasprowicza w Poznaniu- historia, inwentaryzacja oraz koncepcja estetyzacji 
 29. Łukasz Wilda - Projekt rewaloryzacji ogrodu klasztornego przy Klasztorze O.O. Franciszkanów Franciszkanów Katowicach -Panewnikach
 30. Olga Wojciechowska - Inwentaryzacja pomników przyrody powiatu gnieźnieńskiego
 31. Wioletta Zagórska - Zagospodarowanie przestrzenne otoczenia Fortu IVa w Poznaniu

2007

 1. Paweł Beńka - Projekt rewaloryzacji zieleni wokół plebanii i kościoła p.w. Św. Klemensa w Zakrzewie
 2. Aleksandra Bonk - Zagospodarowanie zielenią terenu przy kościele p.w. Św. Jakuba w Bługowie
 3. Karolina Chermuła - Inwentaryzacja i projekt rewaloryzacji parku zabytkowego Dusznikach
 4. Małgorzata Dolczewska - Rewaloryzacja parku krajobrazowego przy pałacu w Łęknie koło Zaniemyśla
 5. Katarzyna Galińska - Krajobraz jako źródło twórczej inspiracji w sztukach plastycznych (XVII-XX wiek)
 6. Małgorzata Jarmuż - Projekt rewaloryzacji cmentarza parafii p.w. Św. Marcina w Żninie
 7. Marta Jastrząb - Inwentaryzacja zieleni i projekt estetyzacji otoczenia leśniczówek leśniczówek Nowinkach i w Krajkowie, w Nadleśnictwie Konstantynowo
 8. Daria Kaczorowska - Projekt współczesnego ogrodu japońskiego w oparciu o literaturę historii dalekiego wschodu.
 9. Anna Kaźmierska - Analiza populacji jałowca pospolitego ( Juniperus communis L. ) na terenie nadleśnictwa Turek
 10. Adam Kiełpiński - Projekt estetyzacji terenu wokół leśniczówki Kobylepole w nadleśnictwie Babki
 11. Karolina Knapik - Zagospodarowanie parku przed pałacem w Komierowie
 12. Monika Kołodziejczyk - Inwentaryzacja i rewaloryzacja fragmentu parku w Malborku
 13. Justyna Konopczyńska - Analiza dendroflory wybranego terenu osiedla Szczepankowo w Poznaniu
 14. Małgorzata Kontek - Projekt estetyzacji pracowniczej zagrody leśnej Doliwiec Leśny w Nadleśnictwie babki
 15. Kornelia Krzyżaniak - Projekt estetyzacji Parku Szelągowskiego w Poznaniu
 16. Katarzyna Langowska - Przestrzeń przyrodniczo-kulturowa dworu w Drozdowi na ziemi łomżyńskiej
 17. Monika Mankiewicz - Projekt estetyzacji wybranych parków osiedlowych w Poznaniu
 18. Aleksandra Michalska - Waloryzacja i ocena przydatności dla celów rekreacyjnych terenów dawnej Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych w Krzyżownikach
 19. Edyta Miśkiewicz - Analiza zadrzewień przydrożnych Lądu i Owińsk
 20. Tomasz Neumann - Struktura zieleni miasta Leszna
 21. Grzegorz Niklas - Inwentaryzacja i projekt estetyzacji terenów zieleni wokół Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie
 22. Michał Nowak Ocena zawartości pierwiastków śladowych w wybranych ekosystemach wodnych miasta Poznania
 23. Iwona Nyka - Ocena pielęgnacji zieleni przy autostradzie Komorniki – Nowy Tomyśl
 24. Agnieszka Pawłowska - Analiza stopnia zanieczyszczenia Zbiornika Maltańskiego
 25. Marta Poznańska - Ocena stopnia zanieczyszczenia metalami ciężkimi roślin zasiedlających jezioro Rusałka
 26. Wojciech Przybysz - Inwentaryzacja zieleni parków: na Osiedlu Zwycięstwa i Wichrowe Wzgórze oraz inwentaryzacja i projekt estetyzacji parku Gustawa Manitiusa w Poznaniu.
 27. Sylwia Pyziak - Koncepcja rewaloryzacji przestrzenno-krajobrazowej wsi Wierzenica
 28. Karolina Reksińska - Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznych dla rejonu Nowy Rynek i Park Miejski w dzielnicy Konina Laskówiec Południowy
 29. Aleksandra Rogatka - Zagospodarowanie fortu IVa w Poznaniu wraz z częścią rekreacyjną.
 30. Magdalena Sobkowska - Inwentaryzacja i projekt estetyzacji parku przy Osiedlu Czecha w Poznaniu.
 31. Agnieszka Sudnik - Planty miejskie w Środzie Wlkp. – zagospodarowanie przestrzeni publicznej
 32. Agnieszka Szamotulska - Ocena stanu czystości Jeziora Kierskiego
 33. Magdalena Świdurska - Inwentaryzacja dendrologiczna parku w Klecę koło Jarocina
 34. Emilia Tomczuk - Projekt koncepcyjny zagospodarowania przestrzennego otoczenia leśniczówki Stary Dwór w Nadleśnictwie Gniezno
 35. Magdalena Walczyńska - Inwentaryzacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Dziekanowicach
 36. Piotr Waszak - Projekt zagospodarowania zieleńca na osiedlu Strzeszyn Grecki w Poznaniu
 37. Katarzyna Woźniak - Analiza efektywności akumulacji metali ciężkich przez rośliny wodne w Stawie Sołackim i Jeziorze Kierskim
 38. Martyna Żerańska - Uwarunkowania psychologiczne w projektowaniu i urządzaniu terenów zieleni miejskiej

2008

 1. Katarzyna Banaszyk - Projekt zagospodarowania wybranych terenów zieleni Grodziska Wielkopolskiego
 2. Magdalena Barczak - Projekt estetyzacji wybranych fragmentów Osiedla Kosmonautów
 3. Ewa de Mezer - Studium i koncepcja ochrony ekspozycji krajobrazowej oraz osi widokowych związanych z kościołami drewnianymi na terenie gmin Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka
 4. Zofia Dymek - Projekt zieleńca na Osiedlu Gorajskim w Lubaszu
 5. Anna Furmańska - Projekt zagospodarowania brzegów zbiornika wodnego w Lasku Golęcińskim
 6. Tomasz Gendera - Geneza i ocena funkcjonowania Jeziora Chrzypskiego (gm. Chrzypsko Wielkie)
 7. Weronika Głogowska - Projekt estetyzacji osady leśnej w Leśnictwie Kobylepole
 8. Marek Grzelczak - Wpływ barier biogeochemicznych na jakość wód wybranych zbiorników rekreacyjnych
 9. Katarzyna Kachel - Rola wybranych zbiorników śródmiejskich śródmiejskich funkcjonowaniu miasta Poznania
 10. Natalia Kaczmarek - Rola roślinności wodnej w ograniczeniu zanieczyszczeń chemicznych wód
 11. Marta Kaniewska - Malarstwo jako twórcza forma otaczającej nas rzeczywistości, ze szczególnym uwzględnieniem ogrodów
 12. Katarzyna Kaźmierczak - Koncepcja urządzenia gospodarstwa agroturystycznego na przykładzie „Łowisk” koło Piły
 13. Joanna Klaczyńska - Inwentaryzacja i uwarunkowania rewaloryzacji układu zieleni zabytkowego cmentarza przy ul. P. Ściegiennego w Poznaniu
 14. Aleksandra Lewandowska - Porównanie stanu czystości Jeziora Kierskiego i Jeziora Strzeszyńskiego
 15. Agnieszka Lewandowska - Dawne i współczesne układy zieleni na obszarze Wrześni
 16. Natalia Mazurek - Koncepcja zagospodarowania nowo projektowanego zespołu mieszkaniowego w Starym Żegrzu w Poznaniu
 17. Sławomir Mrotek - Inwentaryzacja i waloryzacja dendroflory parku w miejscowości Glesno koło Wyrzyska
 18. Iwona Nagórko - Projekt estetyzacji osady leśnej w Nadleśnictwie Babki
 19. Katarzyna Nowak - Projekt zagospodarowania terenu w otoczeniu kościoła P.W. Karola Boromeusza w Poznaniu
 20. Michał Nowicki - Projekt zagospodarowania parku wypoczynku i rekreacji w Sierakowie koło Rawicza
 21. Barbara Parowicz - Projekt zagospodarowania zieleni wybranych terenów Uniwersytetu Przyrodniczego Poznaniu
 22. Marta Poradzewska - Zagospodarowanie zielenią części folwarcznej na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
 23. Katarzyna Potrawiak - Projekt zagospodarowania zielenią nowopowstałego Osiedla Parkowego w Komornikach
 24. Katarzyna Przybysz - Projekt zagospodarowania zielenią wybranych ciągów komunikacyjnych w Pobiedziskach
 25. Marta Ratajszczak - Zagospodarowanie zielenią słoniarni w Nowym Zoo w Poznaniu
 26. Ewelina Rogala - Krajobraz jako źródło twórczej inspiracji w sztukach plastycznych (XVII-XX wiek).
 27. Katarzyna Ryszczyńska - Projekt zagospodarowania zielenią placu Waryńskiego w Poznaniu
 28. Agnieszka Skrzywanek - Ocena stopnia zanieczyszczenia wód Stawów Sołackich
 29. Michał Smorawski - Dynamika zmian biogenów w wodach wybranych zbiorników rekreacyjnych Poznania
 30. Dagmara Stachowiak - System zieleni miejskiej w Kostrzynie nad Odrą - historia i stan obecny
 31. Katarzyna Stasilewicz - Ocena struktury zieleni miasta Rzepin w województwie lubuskim
 32. Liliana Sull - System zieleni miejskiej Chełmna – historia i stan obecny
 33. Irena Śliwa - Projekt zagospodarowania zielenią otoczenia Przedszkola nr 44 im. J. Korczaka w Poznaniu
 34. Katarzyna Świt - Inwentaryzacja i projekt terenu Uniwersytetu Przyrodniczego Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 28
 35. Monika Tworzydło - Inwentaryzacja otoczenia zabytkowych kościołów powiatów: średzkiego, wrzesińskiego, jarocińskiego
 36. Zofia Wawrzynkiewicz - Inwentaryzacja otoczenia zabytkowych kościołów w powiatach: obornickim, wągrowieckim i chodzieskim
 37. Hanna Wojtczak - Inwentaryzacja i uwarunkowania rewaloryzacji zieleni cmentarza przy ul. Szczawnickiej w Poznaniu
 38. Ewa Zalewska - Rewitalizacja wsi Dąbrówka Kościelna jako ośrodka pielgrzymkowego i turystycznego – koncepcja architektoniczno-krajobrazowa

2009

 1. Alicja Andrzejewska - Projekt rewaloryzacji wybranych terenów zieleni gminy Miedzichowo, koło Międzychodu
 2. Anna Balcerewicz - Analiza i projekt koncepcyjny terenów rekreacyjno-sportowych w dolinie rzeka Wirenki
 3. Aleksandra Bartczak - Koncepcja zagospodarowania zieleńca w Czerwonaku
 4. Małgorzata Dudek - Analiza dawnych i współczesnych układów zieleni na obszarze Gniezna
 5. Anna Gałecka - Zachodni klin zieleni w Poznaniu – analiza, ocena i wytyczne do rewaloryzacji przestrzenno-krajobrazowej.
 6. Marzena Jeleniewska - Projekt zagospodarowania zielenią obszaru przy ul. Kępińskiej w Poznaniu.
 7. Marcin Kaczmarek - Inwentaryzacja pomników przyrody wybranych gmin powiatu poznańskiego
 8. Maria Kłosowska - Inwentaryzacja i uwarunkowanie rewaloryzacji układu zieleni zabytkowego cmentarza przy ulicy Bluszczowej w Poznaniu
 9. Anita Korcz - Ocena występowania roślinności szuwarowej Zbiornika Rusałka
 10. Magdalena Kotlarczyk - Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w Brzozie
 11. Natalia Kowalczuk - Analiza funkcjonalno-przestrzenna i kompozycyjne systemu zieleni miejskiej na Jeżycach w Poznaniu
 12. Karolina Kraft - Projekt estetyzacji parku miejskiego im. St. Staszica w Czarnkowie
 13. Agnieszka Krakowińska - Analiza i projekt koncepcyjny terenów rekreacyjno-sportowych w Sierakowie pod Rawiczem
 14. Agata Madejczyk - Ocena występowania roślinności szuwarowej Jeziora Kierskiego
 15. Sebastian Marek - Projekt rewaloryzacji wybranych terenów zieleni gminy Miedzichowo koło Międzychodu
 16. Olga Mikołajczyk - Struktura terenów zieleni Poznania
 17. Romana Musioł - Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w Rokietnicy
 18. Katarzyna Przybylska - Projekt koncepcyjny wybranego fragmentu Parku 1000-lecia w Lesznie
 19. Agnieszka Rogozińska - Inwentaryzacja pomników przyrody powiatu leszczyńskiego
 20. Anna Rudawska - Ocena stanu roślinności otaczającej jezioro Drawsko (województwo zachodniopomorskie)
 21. Anna Sałek - Projekt rewaloryzacji wybranych terenów zieleni Grodziska Wielkopolskiego
 22. Marta Straszak - Inwentaryzacja i waloryzacja wybranego zabytkowego obiektu w gminie Czaplinek
 23. Stefan Sykut - Inwentaryzacja pomników przyrody i drzew pomnikowych powiatu żnińskiego
 24. Iwona Szymańska - Dendroflora Poznańskiego Górczyna
 25. Wojciech Świątek-Brzeziński - Analiza strefy roślinnej otaczającej jezioro Żardno (województwo zachodniopomorskie)
 26. Zofia Ważny - Analiza i rewaloryzacja zieleni dwóch cmentarzy zabytkowych Kalisza
 27. Edyta Widziewicz - Koncepcja zagospodarowania doliny rzeki Witrynki w Wirach, gmina Komorniki
 28. Alina Zając - Projekt estetyzacji wybranego terenu w Drawskim Parku Krajobrazowym

2010

 1. Agnieszka Bieniaszewska - Waloryzacja wybranych zbiorników wodnych z zastosowaniem metod krajobrazowych w Parku Krajobrazowym im. Generała Dezyderego Chłapowskiego
 2. Daria Borwik - Dawne i współczesne układy zieleni na obszarze Kalisza
 3. Justyna Człopa - Projekt rewaloryzacji zieleńca na Osiedlu Kosmonautów z Poznaniu
 4. Sylwia Dakowska - Koncepcja zagospodarowania zielenią wybranych terenów w pasach drogowych Poznania
 5. Agnieszka Derebecka - Projekt zagospodarowania zielenią terenu przy ul. Kościelnej w Poznaniu
 6. Izabela Dobrowolska - Analiza i wytyczne dla kształtowania wnętrz architektoniczno – krajobrazowych w wybranych zespołach zabudowy wielorodzinnej w Poznaniu
 7. Dominik Dzierżyński - Inwentaryzacja zbiorników wodnych w zachodniej części Parku Krajobrazowego im. Generała Dezyderego Chłapowskiego
 8. Magdalena Erenc - Ocena kompozycji przestrzennej i roślinności parku miejskiego w Lubaszu
 9. Krzysztof Glinka - Projekt rewaloryzacji zieleńca u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Przybyszewskiego a Poznaniu
 10. Monika Gościniak - Projekt zieleńca przy ulicy Estkowskiego w Poznaniu
 11. Jagoda Gramala - Struktura terenów zieleni miasta Kórnik w województwie wielkopolskim
 12. Elżbieta Hildebrand - Inwentaryzacja zbiorników wodnych we wschodniej części Parku Krajobrazowego im. Generała Dezyderego Chłapowskiego
 13. Alicja Janiak - Dawne i współczesne układy zieleni na obszarze Konina
 14. Marcin Jankowiak - Rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Dłoni
 15. Agata Jarosz - Projekt rewaloryzacji zieleńca na Osiedlu Wilczy Młyn w Poznaniu
 16. Justyna Kamińska - Projekt rewaloryzacji zieleńca na Osiedlu Kosmonautów w Poznaniu
 17. Sylwia Kordecka - Projekt zagospodarowania zieleńca na Osiedlu Warszawskim w Poznaniu
 18. Marta Kucharska - Analiza i ocena stanu zachowania zabytkowego parku im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu pod kątem wykorzystania przez osoby niepełnosprawne
 19. Agnieszka Kurowiecka - Ocena roślinności przywodnej wybranych zbiorników Parku Krajobrazowego im. Generała Dezyderego Chłapowskiego
 20. Marzena Lauber - Stan zdrowotny i rola w krajobrazie miasta alei drzew towarzyszących drogom w Poznaniu
 21. Agnieszka Lisek - Studium projektowe otoczenia wybranych wiejskich kościołów zabytkowych powiatów międzychodzkiego, nowotomyskiego, szamotulskiego i czarnkowsko-trzcianeckiego
 22. Anna Łysiak - Walory kulturowe i projekt rewaloryzacji wybranych obiektów pocysterskiego zespołu klasztornego w Przemęcie
 23. Łukasz Młyński - Waloryzacja oczek wodnych na wybranym fragmencie Drawskiego Parku Krajobrazowego
 24. Natalia Olborska - Studium projektowe otoczenia wybranych wiejskich kościołów zabytkowych powiatów poznańskiego i gnieźnieńskiego
 25. Karolina Pilc - Projekt rewaloryzacji zieleńca w Kwilczu
 26. Natalia Pokorska - Historia, stan obecny i rewaloryzacja Dziecińca przy Drodze Dębińskiej w Poznaniu
 27. Anna Sikorska - Mechanizacja prac przy produkcji trawy z rolki
 28. Marta Słomińska - System zieleni Puszczykowa w aspekcie idei miasta-ogrodu
 29. Agnieszka Sobiak - Struktura terenów zieleni miasta Szamotuły w woj. Wielkopolskim
 30. Ewa Sowisło - Struktura terenów zieleni miasta Tucholi
 31. Katarzyna Strugała - Inwentaryzacja i uwarunkowania rewaloryzacji układu zieleni cmentarza przy ul. Św. Antoniego w Poznaniu
 32. Maria Ulczycka - Dobór roślin do kompozycji kwiatowych w konstrukcjach metalowych
 33. Jagoda Wierkiewicz - Struktura terenów zieleni miasta Kórnik w woj. Wielkopolskim
 34. Joanna Wojciechowska - Inwentaryzacja i waloryzacja zieleni na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich
 35. Weronika Wylegała - Koncepcja zagospodarowania przestrzennego parku miejskiego w Lubaszu

2011

 1. Marta Cholewa - Zagospodarowanie zielenią fragmentu terenu przy dworku w Bielawach
 2. Maria Chomicz - Projekt zagospodarowania zielenią terenów wokół Biocentrum UP w Poznaniu
 3. Natalia Dzikowska - Inwentaryzacja i uwarunkowania rewaloryzacji układów zieleni trzech cmentarzy katolickich w Głuszynie
 4. Joanna Grudzińska - Projekt estetyzacji zieleni na terenie Ośrodka Przywodnego Rataje w Poznaniu
 5. Zofia Grzeszczyk - Inwentaryzacja i projekt rewaloryzacji parku dworskiego w Morasku
 6. Alicja Hasińska - Analiza malarstwa pejzażowego XV-wiecznych mistrzów szkoły naddunajskiej / Albert Altdorfer, Lucas Cranach ( st.) i inni/
 7. Małgorzata Hofman - Projekt zagospodarowania zielenią wybranych terenów miasta Puszczykowa
 8. Julita Jarocka - Projekt rewaloryzacji parku w Owińskach
 9. Katarzyna Jaśkowska - Wpływ konstruktywizmu na współczesne koncepcje projektowania przestrzeni – opis zjawiska, analiza formalna
 10. Agnieszka Kornecka - Analiza układu przestrzennego, zieleni oraz stanu zachowania cmentarzy poniemieckich wybranych gmin powiatu sępolińskiego
 11. Aleksandra Kubiak - Projekt zagospodarowania terenu wokół kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolechowie Osiedle
 12. Piotr Łechtański - Zieleń we współczesnych osiedlach podmiejskich na wybranych przykładach na terenie Konina i okolic
 13. Karina Michalska - Dawne i współczesne układy zieleni na obszarze Ostrowa Wielkopolskiego
 14. Michał Plenzler - Waloryzacja wybranego fragmentu krajobrazu w Gminie Komorniki
 15. Joanna Ruchniewicz - Inwentaryzacja i uwarunkowania rewaloryzacji parku dworskiego Golęcinie
 16. Natalia Slosorz - Projekt koncepcyjny rewaloryzacji układu zieleni cmentarzy przy ul. Gospodarskiej w Spławiu i ul. Jarosławskiej w Krzesinach
 17. Magdalena Śmidowicz - Analiza układu przestrzennego, zieleni oraz stanu zachowania cmentarzy poniemieckich wybranych gmin powiatu wrzesińskiego
 18. Krzysztof Walczykiewicz - Struktura terenów zieleni miasta Brzeg
 19. Olga Węclewska - Projekt rewaloryzacji wybranego fragmentu parku przy pałacu Radolińskich w Jarocinie
 20. Beata Wosińska - Analiza i rewaloryzacja zieleni cmentarzy ewangelickich gminy Mosina
 21. Joanna Ziaja - Projekt zagospodarowania roślinnością wybranych fragmentów otoczenia Stadionu Lecha w Poznaniu
 22. Artur Ziębiński - Projekt rewaloryzacji parku miejskiego im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni

2012

 1. Lidia Barczak - Inwentaryzacja i koncepcja rewaloryzacji parku pałacowego w Konarzewie
 2. Marcin Bartkowiak - Projekt zagospodarowania zielenią terenu przedszkola „Pod zielonym dworkiem” przy fabryce Solaria Bus & Coach w Bolechowie.
 3. Ewelina Chlebowska - Inwentaryzacja i uwarunkowania rewaloryzacji Parku Górczyńskiego w Poznaniu
 4. Joanna Dakowska - Teren zieleni pomiędzy Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Collegium Chemikum UAM w Poznaniu – historia, stan obecny, możliwość rewaloryzacji
 5. Dariusz Desz - Inwentaryzacja i projekt rewaloryzacji parku w Rusku
 6. Elżbieta Gajewska - Bulwar nadrzeczny jako element panoramy Śródki w Poznaniu
 7. Łukasz Gąsiorowski - Projekt zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego w Kościanie przy ul. Szpitalnej8
 8. Zyta Gładczak - Projekt rewaloryzacji parku dworskiego w Dąbrówce
 9. Julianna Małgorzata - Grobelna Koncepcja zagospodarowania wybranych przestrzeni publicznych w Lubaszu
 10. Agnieszka Gronowska - Funkcjonowanie oczek wodnych w województwie Wielkopolskim
 11. Zofia Grzeszczyk - Analiza i ocena historycznych powiązań widokowych widokowych zabytkowych założeniach zamkowo-parkowych w Gołuchowie, Kórniku i Rydzynie.
 12. Monika Jankowiak - Projekt rewaloryzacji parku w Kadzewie
 13. Katarzyna Janus - Projekt zagospodarowania zielenią terenu przy Kościele pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze
 14. Magdalena Kaletka - Giverny – ogród, inspiracja malarska; malarstwo, inspiracja kształtowania krajobrazu.
 15. Anna Kowalska - Projekt rewaloryzacji parku im. Adama Wodniczki w Poznaniu
 16. Milena Lisaj - Projekt wybranego fragmentu Parku Ratuje II w Poznaniu
 17. Aleksandra Maciaszek - Adaptacja konserwatorska ogrodu poklasztornego w Owińskach
 18. Joanna Micińska - Koncepcja zagospodarowania parku publicznego – krajobraz nocy i dnia, rola i znaczenie oświetlenia i iluminacji w architekturze i architekturze  krajobrazu.
 19. Daniel Mikulski - Projekt odnowy wsi Murzynowo Kościelne
 20. Dagmara Napierała - Projekt estetyzacji wybranego terenu w Międzyrzeczu
 21. Anna Polańska - Studium historyczne i inwentaryzacja cmentarzy przykościelnych
 22. Joanna Prałat - Zieleń jako element recyklingu zdegradowanych przestrzeni miejskich na przykładzie ul. Św. Marcin w Poznaniu i wybranych zespołów podwórzy – projekt.
 23. Maria Pulikowska - Projekt rewaloryzacji zieleni otaczającej dwór we Wronczynie w gminie Pobiedziska
 24. Bożena Rapalska - Wpływ land artu na współczesne koncepcje kształtowania krajobrazu
 25. Dagmara Ratajczak - Uwarunkowania i wytyczne do rewaloryzacji południowo-zachodniego fragmentu Cmentarza Parafialnego Św. Jana Vianney’a w Poznaniu
 26. Agnieszka Rosada - Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo-ogrodowego w Siemianicach, (woj. wielkopolskie, powiat kępiński )
 27. Weronika Sękowska - Zieleniec na skrzyżowaniu ulic: ST. Przybyszewskiego i J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu – historia, stan obecny i możliwości zagospodarowania
 28. Bogusława Skrzypczak - Projekt modernizacji zieleni w tzw. Małym Skansenie nad jeziorem Lednica
 29. Justyna Smolińska - Rewaloryzacja zabytkowego parku miejskiego w Ciechomicach
 30. Aleksandra Sołtysiak - Koncepcja zagospodarowania zielenią podwórzy wybranych kamienic z pierwszej połowy XX w. na przykładzie dzielnic Poznania: Wildy, Łazarza i Jeżyc
 31. Sylwia Stawska - Projekt ścieżki przyrodniczej w rezerwacie przyrody „Dolina Kamionki”
 32. Karolina Stucka - Waloryzacja i koncepcja ochrony krajobrazu wsi Wilkowo Polskie i Śniaty w Województwie Wielkopolskim
 33. Cecylia Turno - Waloryzacja i koncepcja ochrony krajobrazu na przykładzie wsi Objezierze i Nieczajna (Województwo Wielkopolskie)
 34. Maria Wasilewska - Znaczenie drobnych zbiorników wodnych w krajobrazie wiejskim na przykładzie stawu w Drwęsie
 35. Jagoda Maria Witosławska - Inwentaryzacja i zagospodarowanie Ogrodu Górnego Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
 36. Dorota Włoch - Projekt zagospodarowania zielenią Ośrodka Obozowego Hufca ZHP Poznań – Wilda im. J. Kasprowicza w Kaplinie.
 37. Beata Wojciechowska - Waloryzacja i koncepcja ochrony krajobrazu na przykładzie wsi Turew i Rąbiń ( Województwo Wielkopolskie)
 38. Paulina Katarzyna Zielińska - Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego parku w Niemczynie koło Wągrowca

2013

 1. Klaudia Babińska - Koncepcja rewaloryzacji założenia pałacowo – parkowego w Jeziorach
 2. Konrad Bałacki - Koncepcja rewaloryzacji parku podworskiego w Dłużenie, Gm. Trzcianka
 3. Magdalena Bałdyga - Waloryzacja przyrodnicza Jeziora Kociołek (Wielkopolski Park Narodowy)
 4. Beata Biernacka - Inwentaryzacja wybranego fragmentu parku miejskiego w Śremie wraz z wytycznymi projektowymi
 5. Ewelina Danelska - Inwentaryzacja i waloryzacja zadrzewień północnej części Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach
 6. Sylwia Dembińska - Projekt rewaloryzacji parku pałacowego przy ul. Mściszewskiej w Murowanej Goślinie
 7. Marta Dobek - Koncepcja rewaloryzacji parku pałacowego w Pianowie, koło Kościana
 8. Joanna Dróżdż - Inwentaryzacja i projekt koncepcyjny zmian zagospodarowania południowej części Wielkopolskiego Parku Etnograficznego
 9. Dominika Dymek - Koncepcja zagospodarowania zielenią parku między mostem Królowej Jadwigi a mostem św. Rocha
 10. Tomasz Generalski - Potencjał przyrodniczy Jeziora maltańskiego
 11. Paulina Głania - Zmiany w występowaniu roślinności litoralnej Jeziora Jarosławskiego
 12. Barbara Jankowska - Koncepcja rewaloryzacji parku w Napachaniu
 13. Piotr Jędzejczak - Waloryzacja przyrodnicza fragmentu Jeziora Wolsztyńskiego
 14. Agnieszka Kaniowska - Koncepcja zagospodarowania Parku Jarogniewa i Izabeli Drwęskich w Poznaniu
 15. Kalina Kiszka - Koncepcja rewaloryzacji i adaptacji zespołu dworsko-parkowego na cele Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze
 16. Małgorzata Kotecka - Koncepcja zagospodarowania zielenią otoczenia Domu Parafialnego Parafii pw. Św. Karola Boromeusza w Kościanie
 17. Natalia Krupa - Miasto i demokracja – projekt transformacji miejskiej przestrzeni w Swarzędzu
 18. Szymon Kurpiewski - Projekt rewaloryzacji parku w Gębicach
 19. Małgorzata Kujawska - Między parkami – koncepcja zagospodarowania fragmentu przestrzeni publicznej na Łazarzu w Poznaniu
 20. Agnieszka Łęcka - Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Witobelskiego ( Pojezierze Poznańskie)
 21. Julianna Maciejewska - Analiza i zapis przekształceń krajobrazu Chwaliszewa w Poznaniu od końca XIX wieku do współczesności
 22. Paulina Maria Pacholczyk - Projekt rekultywacji Jeziora Strykowskiego
 23. Arkadiusz Michalak - Koncepcja rewaloryzacji parku w Modrzu
 24. Joanna Mielcarek - Koncepcja rewaloryzacji zieleni u zbiegu ulic: Pułaskiego i Mieszka I w Poznaniu
 25. Marta Migaj - Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego założenia dworsko – parkowego w Wysoczce, gmina Buk
 26. Aleksandra  Misiak - Koncepcja rewaloryzacji parku przy zamku w Tucznie
 27. Mikołaj Nowaczyk - Inwentaryzacja oraz koncepcja rewaloryzacji fragmentów parku w Uzarzewie
 28. Agata Nowak - Studium przestrzeni otwartej, analiza rysunkowa wybranego pejzażu
 29. Ewa Nowak - Koncepcja rewaloryzacji wybranych terenów zabytkowego parku w Biedrusku, koło Poznania
 30. Marta Olejniczak - Koncepcja rewaloryzacji zieleni u zbiegu ulic : Grunwaldzkiej, Junikowskiej i Prośnickiej w Poznaniu
 31. Natalia Oleksy - Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo – parkowego w Gaju Małym, gm. Obrzycko
 32. Kamila Osiecka - Współczesny cmentarz komunalny – ogrodem pamięci? Cmentarz na Miłostowie w Poznaniu
 33. Kamila Owczarek - Projekt zagospodarowania Parku Górczyńskiego w Poznaniu
 34. Sylwia Pawlak - Plan rewaloryzacji terenów w sąsiedztwie Parku Miejskiego w Kaliszu
 35. Anna Rademacher - Osiedle Leśne w Koziegłowach – analiza aktualnego stanu zagospodarowania i koncepcja modernizacji Skweru im. Jana Pawła II
 36. Agnieszka Rzeźnik - Koncepcja zagospodarowania systemu zieleńców w Szczecinie w dzielnicy Niebuszewo
 37. Agnieszka Skóra - Koncepcja zagospodarowania terenu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
 38. Monika Skrzypczak - Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Łódzko – Dymaczewskim
 39. Martyna Skrzypczak - Waloryzacja przyrodnicza Jeziora Góreckiego (Wielkopolski Park Narodowy)
 40. Natalia Sobczak - Projekt zagospodarowania Parku Gustawa Manitiusa z Poznaniu
 41. Ewa Stolarczyk - Inwentaryzacja i ocena stanu wybranych ciągów zieleni w Poznaniu
 42. Magdalena Surdyk - Projekt zagospodarowania zachodniej części Parku Tysiąclecia Państwa Polskiego w Poznaniu
 43. Agata Szwed - Analiza i zapis przekształceń krajobrazu jeziora Maltańskiego w Poznaniu od początku XIX w. do współczesności
 44. Monika Świerczyńska - Inwentaryzacja roślinności litoralnej Jeziora Kapka (Województwo Zachodniopomorskie)
 45. Wiktor Trochonowicz - Wybrane cmentarze katolickie dekanatu sompoleńskiego – historia, analiza zieleni i układów przestrzennych
 46. Marta Zapłata - Projekt rewaloryzacji lapidarium przy Kościele Św. Krzyża w Lesznie

2014

 1. Agnieszka Anguiano-Mazurczak - Koncepcja zagospodarowania terenu w rejonie mostu Królowej Jadwigi między rzeką Wartą a ul. Strzelecką w Poznaniu
 2. Karolina Bednarowicz - Koncepcja rewaloryzacji zieleni przy Strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 6 w Poznaniu
 3. Barbara Białachowska - Adaptacja terenu w Pacholewie (gmina Oborniki) do celów agroturystycznych
 4. Mateusz Daniel Łusiak - Analiza i projekt koncepcyjny zagospodarowania Parku Tysiąclecia w Poznaniu
 5. Anna Elżbieta Nowak - Koncepcja rewaloryzacji otoczenia grobowca Rodziny Willich w zabytkowym parku w Gorzyniu
 6. Monika Gacioch - Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu w stylu dawnych dworków polskich w miejscowości św. Lipka w woj. Warmińsko – Mazurskim. Ogród rustykalny
 7. Bartosz Gorockiewicz - Wizualizacja śladów architektonicznych kar obrazu kulturowego wsi Rogalin – idea i projekt
 8. Teresa Grebieniow - Aleja pomnikowa przy ulicy Poniatowskiej w Luboniu. Inwentaryzacja, pielęgnacja i ochrona alei w połączeniu z projektem koncepcyjnym placu Bojanowskiego
 9. Magdalena Jaroniec - Koncepcja rewaloryzacji otoczenia pałacu w zabytkowym parku w Gorzyniu
 10. Aleksandra Jutrzenka – Trzebiatowska - Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo – parkowego w Nacławiu, woj. zachodniopomorskie
 11. Weronika Karbowska - Koncepcja rewaloryzacji zieleni przy Strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 7 w Poznaniu
 12. Eliza Kaźmierczak - Zagospodarowanie zielenią fragmentu sąsiadującego z Pałacem w Wonieściu
 13. Emilia Konopacka - Koncepcja rozwiązań przestrzennych dla wybranych odcinków III ramy komunikacyjnej na obszarach zieleni miasta Poznania
 14. Agata Kozielska - Koncepcja zagospodarowania zielenią fragmentu terenu po byłym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Obrońców Wybrzeża w Słupsku
 15. Sandra Kublik - Rewaloryzacja Parku Krasińskich w Warszawie
 16. Dorota Kupczak - Projekt zagospodarowania terenu zieleni przy zabytkowym kościele w Kłaninie
 17. Agnieszka Leśniak - Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Konarzewie w powiązaniu z układem wsi
 18. Joanna Łuczak - Koncepcja zagospodarowania nabrzeża Warty w rejonie dawnego portu i przystani przy ul. Estkowskiego w Poznaniu
 19. Marta Łukomska - Projekt zagospodarowania parku im. H. Wieniawskiego w Poznaniu
 20. Joanna Magdalena Pracka - Analiza i ocena historycznych powiązań widokowych w zabytkowych założeniach pałacowo – ogrodowych w Czaczu, Pępowie i Pawłowicach
 21. Magdalena Majchrzycka - Koncepcja rewaloryzacji zachodniej części Folwarku Wąsowo koło Nowego Tomyśla
 22. Magdalena Modrzejewska - Projekt koncepcyjny rewaloryzacji układu zieleni we wsi Dziekanowice nad jeziorem Lednica
 23. Katarzyna Mroczek - Koncepcja kształtowania przestrzeni publicznej w wybranych zespołach zabudowy podmiejskiej w Środzie Wielkopolskiej
 24. Katarzyna Napierała - Koncepcja zagospodarowania parku przy Zakonie Sióstr Urszulanek w Lipnicy
 25. Katarzyna Anna Nazarczuk - Koncepcja zagospodarowania wybranego fragmentu miasta Poznania – alternatywne rozwiązanie przestrzenne dla Bramy Zachodniej w rejonie ulic Dąbrowskiego i Polskiej
 26. Anna Nyka - Koncepcja rewaloryzacji zieleni przy Strażnicy Jednostko Ratowniczo- Gaśniczej nr 5 w Poznaniu
 27. Paweł Pałasik - Koncepcja zagospodarowania terenu zieleni przy ulicy Nadolnik w Poznaniu
 28. Joanna Przybyła - Przestrzeń rekreacyjna nad rzeką Wartą między mostami Przemysła I i Królowej Jadwigi w Poznaniu – koncepcja zagospodarowania i projekt wybranego fragmentu.
 29. Anna Pudelska - Analiza i ocena historycznych powiązań widokowych w zabytkowych założeniach pałacowo – ogrodowych w Śmiełowie, Turwi i Dobrzycy
 30. Monika Rękoś - Koncepcja rewaloryzacji wschodniej części Folwartku Wąsowo koło Nowego Tomyśla
 31. Agnieszka Skóra - Koncepcja zagospodarowania terenu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
 32. Anna Sławińska - Koncepcja rewaloryzacji zieleni przy Strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 w Poznaniu
 33. Paulina Sznajder - Rewaloryzacja fragmentu zabytkowego parku przy pałacu w Wąsowie
 34. Agnieszka Szubert - Waloryzacja przyrodnicza Jeziora Strzeszyńskiego na podstawie roślinności litoralnej
 35. Aleksandra Śliwińska - Projekt ogrodu hortiterapii przy Szpitalu Świętej Rodziny w Poznaniu
 36. Dominika Anna Winiecka – Dębińska - „Pamięć w krajobrazie” – woda w mieście. Wytyczne i koncepcje projektowe wybranych obszarów Poznania
 37. Kamila Ziarkiewicz - Waloryzacja przyrodnicza Jeziora Rusałka na podstawie roślinności litoralnej

2015

 1. Joanna Bartosik - Koncepcja zagospodarowania zieleńca u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Dojazd i Niestachowska w Poznaniu, z uwzględnieniem kolekcji roślin okrywowych
 2. Monika Bednarek - Koncepcja zagospodarowania terenu wokół Szpitala Samorządowego im. Antoniego Troczewskiego w Kutnie
 3. Michalina Brońska - Koncepcja zagospodarowania Parku Kasprowicza w Poznaniu
 4. Adam Henryk Brzeziński - Koncepcja zagospodarowania terenu przed dworcem PKP w Złotowie
 5. Izabela Chmielewska - Koncepcja zagospodarowania terenu inwestycyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie
 6. Agata Chromczak - Koncepcja zagospodarowania fragmentu starego koryta Warty w Poznaniu
 7. Magdalena Czerwińska - Estetyzacja fragmentu Promenady im. Czesława Niemena w Częstochowie
 8. Joanna Duchnat - Koncepcja zagospodarowania zabytkowego parku w Buku
 9. Anna Dworzyńska - Koncepcja zagospodarowania terenu po stadionie im. Edmunda Szyca oraz fragmentu ulicy Dolna Wilda i Ojca Mariana Żelazka w Poznaniu
 10. Anna Gajda - Zieleń miejska jako jeden z elementów tworzących ład przestrzenny – koncepcja zagospodarowania rejonu ulicy Chełmońskiego w Trzciance
 11. Honorata Gurzyńska - Koncepcja zagospodarowania terenu przy obiektach Akademii Pomorskiej w Słupsku
 12. Paulina Hoderna - Koncepcja rewitalizacji hipodromu w Sierakowie
 13. Natalia Kluczyńska - Między śladami przeszłości a osiedlową rzeczywistością. Projekt koncepcyjny zagospodarowania fragmentu terenu „Rataje-Park II” w Poznaniu
 14. Maciej Mikołajczak - Struktura terenów zieleni miasta Śremu, w województwie wielkopolskim
 15. Monika Neumann - Studium panoram Poznania oraz wytyczne do ochrony ekspozycji widokowej
 16. Monika Nowak - Ocena dendroflory na rekultywowanym wysypisku śmieci w Rumianku
 17. Agnieszka Patelska - Koncepcja zagospodarowania Parku 600-lecia w Wągrowcu
 18. Urszula Piwowarczyk - Projekt koncepcyjny terenu zieleni przy ulicy Jesionowej w Swarzędzu
 19. Marcelina Spychała - Koncepcja zagospodarowania zieleńca u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Nad Potokiem, Szydłowska i Źródlana na Sołaczu w Poznaniu
 20. Paulina Stachowska - Analiza i zapis przekształceń krajobrazu „olęderkiego” na przykładzie wsi Boruja Nowa w powiecie nowotomyskim
 21. Anna Stubba - Analiza aktualnego stanu zagospodarowania i koncepcja modernizacji Parku Kopernika w Tczewie
 22. Marta Tomiak - Koncepcja zagospodarowania terenu przy pętli tramwajowej Zawady w Poznaniu
 23. Paula Trzebiatowska - Koncepcja rewaloryzacji parku miejskiego w Gniewie w województwie pomorskim
 24. Alicja Turakiewicz - Koncepcja systemu terenów rekreacyjnych w zachodnim klinie zieleni Poznania
 25. Dobromiła Warchołek - Koncepcja zagospodarowania fragmentu parku na Osiedlu Tysiąclecia w Poznaniu
 26. Anna Zozulińska - Analiza stanu aktualnego zagospodarowania i koncepcja kształtowania terenu osiedla przy ulicy Wschodniej w Luboniu

2016  

 1. Amelia Anna Bragun - Zieleń jako tworzywo kształtujące wizerunek miasta i ulicy – projekt form i układów zieleni wzdłuż fragmentu ul. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu
 2. Aleksandra Baranowska - Koncepcja zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Żydowie
 3. Agnieszka Błońska - Ocena stanu istniejącego oraz projekt koncepcyjny zieleni na terenie Chwaliszewa w Poznaniu
 4. Agnieszka Budnik - Między przestrzenią publiczną a prywatną – koncepcja zagospodarowania fragmentu kwartałów w obrębie ulic Rossevelta, Adama Mickiewicza, Poznańskiej, Bukowskiej
 5. Agata Budzyńska - Koncepcja zagospodarowania wnętrz międzyblokowych na osiedlu Dębina w Poznaniu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby rekreacji osób starszych
 6. Justyna Fornalik - Analiza wykorzystania rekreacyjnego Parku Sołackiego w Poznaniu
 7. Klaudia Graczyk - Koncepcja zagospodarowania terenu wokół Kościoła Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Lesznie
 8. Ewa Grunt - Koncepcja zagospodarowania ogrodu przydomowego w Złotnikach koło Poznania w 3 różnych stylach ogrodowych
 9. Paula Guszczak - Koncepcja zagospodarowania terenu przy szpitalu MSW przy ul. Adama Wrzoska w Poznaniu
 10. Paulina Karczewska - Koncepcja rewaloryzacji parku założenia dworsko-parkowego w Stążkach (gm. Świekatowo)
 11. Miriam Kaźmierczak - Koncepcja kształtowania i ochrony krajobrazu jako elementu projektu odnowy wsi Tomice
 12. Katarzyna Konopka - Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu wokół Zalewu w Rydzynie
 13. Marta Korzuchowska - Koncepcja modernizacji Parku Czarneckiego w Poznaniu
 14. Paulina Kowalska - Zagospodarowanie zielenią terenu przy boisku sportowym „Orlik” w Kramsku ( województwo wielkopolskie )
 15. Agnieszka Lachowicz - Waloryzacja krajobrazu gminy Kaźmierz
 16. Sylwia Łęt - Koncepcja zagospodarowania ogrodu w Skulskiej Wsi koło Kruszwicy na potrzeby agroturystyki
 17. Kinga Maria Ulatowska - Koncepcja zagospodarowania ternu przy ul. Ewangelickiej w Poznaniu
 18. Klaudia Matela - Koncepcja estetyzacji wokół Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Paczkowie
 19. Joanna Nawrocka - Koncepcja rewaloryzacji wybranego fragmentu przestrzeni publicznej na terenie dzielnicy Grunwald w Poznaniu
 20. Kinga  Nowak - Projekt koncepcyjny zagospodarowania klina zieleni pomiędzy aleją Armii Poznań a ulicą Księcia Mieszka I w Poznaniu
 21. Sara Owczarek - Koncepcja rewaloryzacji otoczenia pałacu w zabytkowym parku w Mieczownicy, w województwie wielkopolskim
 22. Magda Pławsiuk - Koncepcja rewaloryzacji Rybakówki w Gorzyniu
 23. Katarzyna Roszyk - Przestrzeń osiedla modernistycznego i problemy na przykładzie Osiedla Czecha w Poznaniu
 24. Klaudyna Rut - Miejsce pamięci – projekt krajobrazowego upamiętnienia przeszłości na przykładzie obozu jenieckiego w Czarnem, w województwie pomorskim
 25. Katarzyna Seliga - Koncepcja ogrodu rekreacyjnego na terenie gospodarstwa agroturystycznego w Oporzynie (województwo wielkopolskie)
 26. Alicja Tomczak - Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego Cmentarza Ewangelickiego w Czempiniu
 27. Karolina Urban - Koncepcja zagospodarowania terenu przy Selezjańskiej Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Św. Rodziny w Pleszewie
 28. Iwona Wesołowska - Koncepcja rewaloryzacji parku w Niechanowie w powiecie Gniezno
 29. Joanna Woś - Koncepcja zagospodarowania parku w Kargowej, w województwie lubuskim

2017

 1. Joanna Bartkowiak - Koncepcja zagospodarowania parku w Mieszkowie, koło Jarocina
 2. Paulina Gauza - Koncepcja zagospodarowania terenu wokół Przedszkola "cztery Pory Roku" w Rokietnicy
 3. Joanna Haegenbarth - Koncepcja zagospodarowania zielenią terenu za budynkiem Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, przy ulicy Smoluchowskiego 17 w Poznaniu
 4. Ewa Imbierowicz - Utracone tereny zieleni na przykładzie Konina i projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranego fragmentu miasta
 5. Karolina Kamińska - Koncepcja zagospodarowania fragmentu terenu przy przeciwpowodziowym zbiorniku retencyjnym w Połczynie-Zdroju
 6. Karolina Klockowska - Koncepcja zagospodarowania punktu widokowego – Wzgórze Adelajdy w Siedlisku, w województwie lubuskim
 7. Nadia Kołda - Koncepcja ogrodu hirtiterapeutycznego na terenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego przy Alei Wielkopolskiej 21/25 w Poznaniu
 8. Marta Koncewicz - Koncepcja zagospodarowania zielenią terenu na Osiedlu 1000-lecia w Jarocinie
 9. Katarzyna Kucharska - Analiza i wytyczne do zagospodarowania otoczenia centrów handlowych na terenie Poznania i okolic
 10. Karolina Kuś - Parki kieszonkowe jako element zielonej infrastruktury Poznania
 11. Katarzyna Mądrachowska - Koncepcja zagospodarowania dawnego cmentarza ewangelickiego w Sierakowie
 12. Justyna Nowak - Koncepcja ogrodu w stylu japońskim na terenie zespołu dworsko-parkowego w Godurowie
 13. Piotr Nowak - Koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Panny Marii w Poznaniu
 14. Martyna Pietruszyńska - Koncepcja zagospodarowania zielenią terenu przy Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich we wsi Wilkowyja, koło Jarocina
 15. Izabela Piękna - Waloryzacja i koncepcja zagospodarowania wybranego fragmentu parku Miejskiego w Kaliszu
 16. Aleksandra Sikorska - Koncepcja zagospodarowania terenu przy Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie
 17. Joanna Sotek - Koncepcja zagospodarowania terenu Parku Edukacji Przyrodniczej ze Schroniskiem dla zwierząt w Przyborówku, w województwie wielkopolskim
 18. Tomasz Krzysztof Stachowski - Koncepcja rewaloryzacji zespołu zamkowo-ogrodowego w Rydzynie
 19. Ewa Tomczak - Formy rustykalne w przestrzeni Poznania - koncepcja zagospodarowania kliku fragmentów miasta
 20. Natalia Ziółkowska - Koncepcja zagospodarowania terenu przybrzeżnego rzeki Warty wzdłuż ulicy Panny Marii w Poznaniu

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1