Informacje ogólne - Dr inż. Tomasz Spiżewski

Absolwent Wydziału Ogrodniczego AR w Poznaniu w roku 1996. Pracę magisterską dotyczącą agrotechniki brokuła wykonał w Katedrze Warzywnictwa. Od 1996 roku jest zatrudniony w Katedrze na stanowisku asystenta, w roku 2004 uzyskał stopień doktora na podstawie dysertacji dotyczącej nawadniania i fertygacji ogórka gruntowego. Problematyka jego badań obejmuje agrotechnikę warzyw uprawianych w polu, ze szczególnym uwzględnieniem nawadniania i nawożenia. Łącznie opublikował 45 prac naukowych i popularno-naukowych.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1