Spis publikacji - Prof. dr hab. Krzysztof Sobieralski

1. Publikacje w czasopismach naukowych

1. Gapiński M., Sobieralski K. 1982. Wpływ wapnia na odczyn torfu jako składnika okrywy w uprawie pieczarek. Rocz. AR Pozn. CXXXVIL 15-25.                   

2. Gapiński M., Sobieralski K. 1984. Wpływ wybranych pestycydów na wzrost grzybni boczniaka ostrygowatego -Pleurotus ostreatus (Fr.) Kum. i pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisponis (Lange) Sing. na pożywce agarowej. Probl. Hig. 3 (23): 222-229.

3. Knaflewski M., Sobieralski K. 1985. Dynamika wzrostu pędów asymilacyjnych szparaga na plantacji dwu i trzyletniej. Rocz. AR Pozn. CLVI: 139-150.

4. Gapiński M., Sobieralski K. 1986. Wpływ wybranych fungicydów na wzrost grzybni boczniaka ostrygowatego (Pleurotus ostreatus Jacq. Kummer) i pieczarki dwuzarodnikowej ( Agaricus bisporus Lange. Sing.) Rocz. AR Pozn. CXV: 35-47.         

5. Gapiński M., Siwulski M., Sobieralski K. 1987. Wpływ dodatku do okrywy wybranych insektycydów na wzrost grzybni i wiązanie owocników pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Sing. Probl. Hig., 1(32): 197-202.

6. Gapiński M., Siwulski M., Sobieralski K. 1987. Porównanie wzrostu grzybni kultur tkankowych kilku odmian pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Sing. Probl. Hig., 1(32): 214-219.

7. Gapiński M., Siwulski M., Sobieralski K. 1988. Wzrost grzybni pieczarki (Agaricus bisporus Lange. Sing.) na pożywkach stałych. Rocz. AR Pozn. CLXXXIX: 43-46.

8. Gapiński M., Woźniak W., Siwulski M., Sobieralski K., Kubzdela Z., Wąsowicz E., Ziombra M. 1988. Wstępne metody oceny grzybni pieczarki, Rocz. AR Pozn. CXCIV: 116-125.

9. Gapiński M., Siwulski M., Sobieralski K. 1988. Wzrost grzybni pieczarki w zależności od pożywki i pasażowania. Rocz. AR Pozn. CLXXXIX: 47-52.             

10. Gapiński M., Siwulski M., Sobieralski K. 1989. Porównanie kiełkowania zarodników kilku odmian Agaricus bisporus (Lange)Sing,. Rocz. AR Pozn. CCII: 54-59.      

11. Gapiński M., Siwulski M., Sobieralski K. 1989. Porównanie cech morfologicznych owocników Agaricus bisporus (Lange)Sing,. Rocz. AR Pozn. CCII: 43-51.    

12. Gapiński M., Siwulski M. Sobieralski K. 1989. Porównanie wzrostu grzybni czterech odmian Agaricus bisporus (Lange)Sing. na pożywce agarowej. Rocz. AR Pozn. CCII: 62-65.

13. Sobieralski K. 1989. Porównanie plonowania kilku odmian Agaricus bisporus (Lange)Sing. Rocz. AR Pozn. CCII: 68-72.

14. Gapiński M., Bukowski T., Sobieralski K., Siwulski M. 1989. Eimge das Wachstum des Champignomycels beeinflussende Faktoren. Mushroom Science Part I, Braunschwelg . Proceedings of the Twelth International Congress on the Science and Cultivation of Edible Fungi: 253-260.                                            

15. Gapiński M., Siwulski M. Sobieralski K. 1990. Wpływ wybranych czynników na wzrost grzybni pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange)Sing. rozmnażanej metodą kultur tkankowych. Rocz. AR Pozn. CCXVII: 9-17.

16. Gapiński M., Siwulski M. Sobieralski K. 1990. Zdolność kiełkowania zarodników kilku odmian pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange)Sing. Rocz. AR Pozn. CCXVII: 3-8.                                                      

17. Siwulski M., Gapiński M.,  Sobieralski K. 1992. Charakterystyka cech owocników otrzymanych z grzybni  pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Sing. rozmnażanej metodą kultur tkankowych i kultur wielozarodnikowych. Probl. Hig., 36: 101-105.   

18. Gapiński M., Sobieralski K., Siwulski M. 1992. Wpływ przechowywania zarodników I rzutu na plon pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Sing. Probl. Hig. 36.

19. Gapiński M., Siwulski M., Sobieralski K., Lisiecka J. 1992. Wpływ pasażowania na wzrost grzybni pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Sing. Probl. Hig. 36.

20. Siwulski M. Sobieralski K. 1994. Wpływ chemicznych środków ochrony roślin na przerastanie okrywy i wiązanie owocników pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange)Sing. IOR. Materiały XXXIV Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin Cz. I -Referaty: 144-147.   

21. Siwulski M. Sobieralski K., Gapiński M. 1994. Przydatność wybranych pożywek do prowadzenia hodowli zachowawczej pieczarki. Probl. Hig. 44: 104-107.     

22. Siwulski M. Sobieralski K., Gapiński M. 1994: Porównanie plonowania grzybni kultur tkankowych i wielozarodnikowych w warunkach produkcji eksportowej. Probl. Hig. 44:108-110.

23. Siwulski M. Sobieralski K., Gapiński M. 1994. Wpływ ogrzewania zarodników na plonowanie pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange)Sing. Probl. Hig. 44: 111-113.

24. Siwulski M. Sobieralski K. 1994. Porównanie właściwości plonotwórczych grzybni pieczarki pochodzącej z wytwórni krajowych. Probl. Hig, 44: 116-117.

25. Siwulski M. Sobieralski K. 1994: Wpływ pożywki na wzrost grzybni czernidłaka kołpakowatego  (Coprinus  comatus)  i  pierścieniaka  uprawowego  (Stropharia rugosoannulata). Probl. Hig. 44: 118-121.                                

26. Sobieralski K., Siwulski M., Gapiński M. 1994. Kiełkowanie zarodników i wzrost grzybni kilku odmian pieczarki dwuzarodnikowej. Probl. Hig. 44: 101-103.          

27. Sobieralski K., Siwulski M.,   Gapiński M. 1994. Wpływ przechowywania grzybni pieczarki na plonowanie w warunkach produkcji wielkotowarowej. Probl. Hig. 44: 114-115.

28. Siwulski M., Sobieralski K.   1994. Porównanie plonowania wybranych krzyżówek czernidłaka kołpakowatego Coprinus comatus S.F. Hodowla i nasiennictwo roślin ogrodniczych. Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa AR w Poznaniu: 332-334.

29. Siwulski M., Sobieralski K., Sas-Golak I. 1996. Wpływ przechowywania na ubytki masy owocników pieczarki. Probl. Hig. 53: 75-77.

30. Siwulski M., Sobieralski K., Sas-Golak I. 1996. Wpływ przechowywania grzybni w temperaturze ciekłego azotu na zmienność morfologiczną owocników wybranych odmian pieczarki dwuzarodnikowej. Probl. Hig. 53: 78-81.

31. Siwulski M., Sobieralski K., Sas-Golak I. 1996. Wpływ podlewania uprawy roztworem chlorku wapnia na otwieranie owocników pieczarki. Probl. Hig. 53: 82-85.    

32. Siwulski M., Sobieralski K., Sas-Golak I. 1996. Porównanie plonowania nowych odmian pieczarki Agaricus bisporus (Lang.)Sing. Probl. Hig. 53: 280-290.           

33. Sobieralski K., Siwulski M. 1996. Wpływ odmiany na plonowanie pieczarki uprawianej na podłożu sprasowanym w „kostkę". Probl. Hig. 53: 97-99.                  

34. Siwulski M., Sobieralski K. 1996. Wpływ stosowania biopreparatu Owinema-S.C. na ograniczenie zużycia insektycydów w uprawie pieczarki. Probl. Hig. 53: 116-119.

35. Sobieralski K., Siwulski M. 1996. Porównanie plonowania brązowych odmian pieczarki. Probl. Hig. 53: 120-122.      

36. Siwulski M., Sobieralski K. 1996. Wpływ odmiany na plonowanie czernidłaka kołpakowatego na słomie przygotowanej metodą energooszczędną. Probl. Hig. 53: 123-125.

37. Siwulski M., Sobieralski K. 1996. Porównanie plonowania kilku odmian pierścieniaka Stropharia rugoso-annulala Farlow ex Murr. Probl, Hig. 53: 126-127.        

38. Sobieralski K., Siwulski M., 1996. Wpływ zbieranych owocników  na plonowanie pieczarki. Probl. Hig. 53: 100-102.            

39. Siwulski M,, Sobieralski K. 1996. Wpływ odmiany shii-take Lentinus edodes (Berk.)Sing. na plonowanie na podłożu z trocin dębowych. Probl. Hig. 53: 128-131. 

40. Siwulski M., Sobieralski K. 1996. Wpływ metody produkcji grzybni pieczarki na infekcje grzybami Micromycetes. Probi. Hig- 53: 94-96.                          

41. (Siwulski M., Sobieralski K. 1996. Zastosowanie podłoży przygotowanych metodą energooszczędną w uprawie pieczarki. Probl. Hig. 53: 113-115             

42. Sobieralski K., Siwulski M., Byks K., 1998. Porównanie wzrostu grzybni wybranych kultur krzyżówkowych pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lang.)Sing. na różnych podłożach. ATR Bydgoszcz. Zeszyty Naukowe Nr 215. Rolnictwo 42: 239-242.

43. Sobieralski K. 1998. Selekcja, ocena i krzyżowanie wybranych kultur jednozarodnikowych pieczarki dwuzarodnikowej  Agaricus bisporus (Lange)Sing. Roczn. AR w Pozn., Rozprawy naukowe, zeszyt 291, s. 1-57.

44. Siwulski M., Sobieralski K. 1998. Influence of growing substrates on the Hericum erinaceus(Bull.Fr.) Pers. yielding. Acta Horticulturae et Regiotecturae l: 237-238.

45. Siwulski M., Sobieralski K. 1998. Wpływ wybranych regulatorów wzrostu na plonowanie twardziaka shii-take. Roczn. AR Pozn., CCCIV, Ogrodn. 27: 285-291.

46. Siwulski M., Sobieralski K. 1999. Wykorzystanie podłoża po uprawie twardziaka shiitake do uprawy boczniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 466: 545-550.

47. Siwulski M., Sobieralski K., Sas-Golak I. 2000. Porównanie plonowania polskich odmian pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange)Imbach. Roczn. AR Pozn., CCCXXIII, Ogrodn. 31, cz. I: 473-477.

48. Sobieralski K., Salwin M., Nowak-Śliwocka B. 2000. Porównanie wzrostu grzybni w okrywie i wiązania owocników kultur jednozarodnikowych pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Imbach. Roczn. AR Pozn., CCCXXIII, Ogrodn. 31, cz. I: 485-489. 

49. metody selekcji kultur jednozarodnikowych do hodowli nowych odmian pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Imbach. Roczn. AR Pozn., CCCXXIII, Ogrodn. 31, cz. I: 491-497.

50. Siwulski M., Sobieralski K. 2000. Porównanie plonowania wybranych odmian produkcyjnych i krzyżówek twardziaka shiitake (Lentinus edodes Berk. Sing.). Ann.  Univ. M. Curie-Skłodowska, Horticultura VIII: 465-469.

51. Siwulski M., Sobieralski K., Pawlak R. 2001. Utilization of wild forms of the mushroom Coprinus comatus (Mull.)S.F.Gray in breeding of commercial strains. Jour. of Vegetable Crop Production  1/7: 3-7.

52. Salwin M., Sobieralski K., Pawlak R. 2001. Comparison of mycelium growth and pineheads setting of Agaricus bisporus (Lange) Imbach. cross-cultures. Vegetable Crops Research Bulletin 54: 87-91.

53. Siwulski M., Sobieralski K. 2001. Mycelium growth and yielding of two strains of Ganoderma lucidum (Fries)Karst. cultivated on sawdust substrate. Vegetable Crops Research Bulletin 54: 101-104.

54. Siwulski M., Sobieralski K. 2002. Wpływ wybranych dodatków do podłoża ze słomy żytniej na plonowanie dwóch odmian boczniaka. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 485: 293-297.

55. Sobieralski K., Salwin M., Pawlak R. 2002. Effect of the manner of storage of Agaricus bisporus (Lange)Imbach on its growth. Folia Hort. 14/2: 125-130.

56. Siwulski M., Sobieralski K. 2005. Influence of some growing substrate additives on the Hericium erinaceus (Bull. Fr.) Pers. yield. Scientific works of the Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture. Horticulture and vegetable growing. 24(3): 250-253.

57. Sobieralski K., Grzebielucha I. 2005. Comparison of mycelium growth of two strains of Ganoderma lucidum (Fries) Karst.  cultivated on sawdust substrate. Scientific works of the Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture. Horticulture and vegetable growing. 24(3): 336-340.

58. Sobieralski K., Grzebielucha I. 2005. Wpływ pasażowania na wzrost grzybni i wiązanie owocników pieczarki szlachetnej Agaricus bitorquis (Quel.)Sacc. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 515: 503-509.

59. Górski R., Frużyńska- Jóźwiak D., Andrzejak R., Sobieralski K., Siwulski M. 2006. The effect of selected preparations on in vitro growth of fungi Trichoderma harzianum and Trichoderma atroviridae found in the cultivation of garden mushroom (Agaricus bisporus). Phytopathologia Polonica, 42: 29-35

60. Górski R., Sobieralski K., Siwulski M. 2006. Zastosowanie drapieżnego chrząszcza Atheta coriaria Kraatz w biologicznym zwalczaniu ziemiórek (Sciaridae) w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus /Lange/ Imbach). Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 46 (2): 319-321.

61. Sobieralski K., Siwulski M., Grzebielucha I., Nowak M. 2007. Yielding and morphological characteristics of carpophores of single-spore cultures, crossbred cultures and brown strains of mushroom Agaricus bisporus (Lange) Imbach. Spontaneous and induced variation for the genetic improvement of horticultural crops. University of Technology and Life Science in Bydgoszcz, University Press: 341-345.

62. Sobieralski K., Siwulski M., Sas-Golak I. 2007. Morphological variability   of carpophores of crossbred cultures of the Lentinula edodes (Berk.) Pegler. Spontaneous and induced variation for the genetic improvement of horticultural crops. University of Technology and Life Science in Bydgoszcz, University Press: 347-351.

63. Siwulski M., Czerwińska A., Sobieralski K. 2007. Comparison of mycelium growth and yielding of  some Pleurotus spp. strains. Spontaneous and induced variation for the genetic improvement of horticultural crops. University of Technology and Life Science in Bydgoszcz, University Press: 335-339.

64. Sobieralski K., Salwin M., Sas- Golak I. 2007. Effect of the method of spawn storage of selected strains of filed mushroom Agaricus bisporus (Lange)Imbach on yielding in conditions of commercial cultivation. Nauka Przyroda Technologie, Ogrodnictwo, 1(1).

65. Zawirska-Wojtasiak R., Siwulski M., Wąsowicz E., Sobieralski K. 2007. Volatile compounds of importance in the aroma of cultivated mushrooms Agaricus bisporus at different conditions of cultivation. Pol. J. Food Nutr. Sci. 57, 3: 367-372.

66. Siwulski M., Sobieralski K., Korszun S. 2007. Effect of the leaf extract from the maidenhair tree (Gingko biloba L.) on the growth of the oyster mushroom (Pleurotus spp.) mycelium. Herba Polonica, 53 (3): 28-32. 

67. Siwulski M, Sobieralski K., Miran D. 2007. Wpływ wilgotności podłoża na plonowanie dwóch odmian boczniaka. Roczn. Akad. Roln. Pozn. CCCLXXXIII, Ogrodnictwo 41: 615-618.  

68. Siwulski M., Sobieralski K., Czerwińska A. 2007. Wpływ sposobu długotrwałego przechowywania grzybni boczniaka na jej wzrost. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 517: 173-178.

69. Sobieralski. K., Siwulski M., Grzebielucha I. 2007. Porównanie plonowania polówki wiązkowej Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. na różnych podłożach. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 517: 683-688.     

70. Sobieralski. K., Siwulski M., Grzebielucha I., Nowak M. 2007. Porównanie zawartości suchej substancji owocników kultur jednozarodnikowych pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Imbach. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 517: 689-694.  

71. Sobieralski. K., Siwulski M., Grzebielucha I., Nowak M. 2007. Wpływ rodzaju podłoża na wzrost i długość okresu dojrzewania grzybni oraz plon twardziaka jadalnego Lentinula edodes (Berk.) Pegler. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 517: 695-704.

72. Sobieralski K., Siwulski M., Grzebielucha I. 2007. The comparison of morphological features, weight and dry matter content in carpophores of strains and crossbred cultures of shiitake Lentinula edodes (Berk.) Pegler. Nauka Przyr. Technol. 1, 3, # 41. 

73. Sobieralski K., Siwulski M. Irzykowska L. Sas-Golak I., Grzebielucha I. 2007. Grzyby z rodzaju Trichoderma w uprawie pieczarki i boczniaka. Postępy Nauk Rolniczych, 4: 65-73.

74. Sobieralski K., Nowak M. 2007. Boczniak mikołajkowy Pleurotus eryngii – charakterystyka gatunku i czynniki wpływające na plonowanie. Postępy Nauk Rolniczych, 4:57-64.

75. Sobieralski K., Jasińska A. 2008. Pieczarka brazylijska Agaricus brasiliensis (Wesser) – charakterystyka gatunku oraz możliwości uprawy. Postępy Nauk Rolniczych, 6: 73-83.

76. Sobieralski K.,  Jasińska A. 2009. Polówka wiązkowa Agrocybe aegerita - charakterystyka gatunku oraz możliwości uprawy. Postępy Nauk Rolniczych, 2: 31-38. 

77. Sobieralski K., Siwulski M., Frużyńska-Jóźwiak D. 2009. Growth of aggressive isolates of Trichoderma aggressivum f. europaeum in dependence on temperature and medium. Phytopatologia 53: 11-18.

78. Sobieralski K., Siwulski M., Frużyńska-Jóźwiak D., Górski R. 2009. Impact of Trichoderma aggressivum f. europaeum Th2 on the yielding of Agaricus bisporus. Phytopatologia  53: 5-10.

79. Siwulski M., Sobieralski K. 2009. Comparison of the mycelium growth of selected strains and crossbred cultures of Lentinula edodes (BERK.) SING. cultivated on different substrates. Herba Polonica 55 (3): 273-277.

80. Siwulski M., Sobieralski K., Wojniłowicz M. 2009. Comparison of mycelium growth and yielding of selected strains of Hericium erinaceus (Bull. Fr.) Pers. on sawdust substrates with the glucose addition.  Herba Polonica  55 (3): 266-272. 

81. Sobieralski K., Siwulski M., Górski R.,  Frużyńska-Jóźwiak D. 2009. Porównanie rozwoju grzybni grzybów z rodzaju Trichoderma pochodzących z krajowych pieczarkarni. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 49 (2): 723-726.

82. Sobieralski K., Siwulski M., Jasińska A., Górski  R. 2009. Wpływ temperatury pasteryzacji podłoża w uprawie boczniaka na wzrost grzybni kilku szczepów z rodzaju Trichoderma. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 49 (2): 727-730.

83. Sobieralski K., Siwulski M., Sas-Golak I., Górski  R. 2009. Wpływ sposobu przygotowania podłoża do uprawy pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Imbach. na wzrost grzybni agresywnych szczepów grzybów z rodzaju Trichoderma. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 49 (2): 731-734.

84. Siwulski M., Sobieralski K., Buśko S., Górski  R. 2009. Wpływ różnych szczepów grzybów z rodzaju Trichoderma na rozwój grzybni dwóch odmian boczniaka ostrygowatego –Pleurotus ostreatus (Jacq.) Queilet. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 49 (2): 714-718.

85. Sobieralski K., Siwulski M., Jasińska A., Sas-Golak I.  2009. Porównanie zawartości suchej substancji owocników wybranych odmian i kultur tkankowych pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus  bisporus (Lange) Imbach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych  539: 671-678.

86. Siwulski M., Sobieralski K., Wojniłowicz M. 2009. Porównanie wzrostu grzybni i plonowania wybranych kultur krzyżówkowych twardziaka jadalnego Lentinula edodes (BERK.) SING. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 539: 657-662.

87. Sobieralski K., Siwulski M., Frużyńska-Jóźwiak D., Górski R. 2010. Impact of infection with Trichoderma aggressivum f. europaeum isolates on carpophore setting and yielding of Agaricus bisporus. Phytopatologia 55: 35-41.

88. Sobieralski K., Siwulski M., Górski R., Frużyńska-Jóźwiak D., Nowak-Sowińska M. 2010. Impact of Trichoderma aggressivum f. europaeum isolates on yielding and morphological features of Pleurotus eryngii. Phytopatologia 56: 17-25.

89. Górski R., Sobieralski K., Siwulski M., Góra K. 2010. Effect of selected natural essential oils on in vitro development of fungus Trichoderma harzianum found in common mushroom (Agaricus bisporus) cultivation. Ecological Chemistry and Engineering S 17 (2): 177-185.

90. Siwulski M., Drzewiecka K., Sobieralski K., Chong Y. 2010. Comparison of growth and enzymatic activity of mycelium and yielding of Pleurotus ostreatus  (Fr.) Kumm on different substrates. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 9 (3): 45-50.

91. Siwulski M., Sobieralski K., Mańkowski J. 2010. Comparison of mycelium growth of selected species of cultivated mushrooms on textile industry waste. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 9 (3): 37-43.  

92. Sobieralski K., Siwulski M., Frużyńska-Jóźwiak D., Błaszczyk L., Jasińska A. 2010. Impact of infections with two Trichoderma  aggressivum f. europaeum  isolates on the yielding of some wild strains of Agaricus bisporus (Lange) Imbach. Journal of Plant Protection Research 50 (4): 501-504.  

93. Sobieralski K., Siwulski M., Jasińska A., Frużyńska-Jóźwiak D., Sas-Golak I., Szymański J.. 2010. Impact of infections with Trichoderma agressivum f. europaeum isolates on the yielding of some wild strains of Agaricus bitorquis (Quel.) Sacc. from different regions of Poland. Phytopatologia 58: 5-11.  

94. Siwulski M., Sobieralski K., Górski R. 2010. Wpływ olejku herbacianego na wzrost grzybni kilku krajowych izolatów grzybów rodzaju Trichoderma w warunkach in vitro. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (4): 2049-2054.  

95. Frużyńska-Jóźwiak D., Siwulski M., Sobieralski K., Sas-Golak I., Błaszczyk L. 2011. Impact of Trichoderma isolates on the mycelium development of wild strains of Coprinus comatus (Müll.) S.F. Gray. Journal of Plant Protection Research  51 (2): 163-166.      

96. Siwulski M., Sobieralski K., Górski R., Lisiecka J., Sas-Golak I. 2011. Temperature and pH impact on the mycelium growth of Mycogone perniciosa and Vericillium fungicola isolates derived from Polish and foreign mushroom growing houses. Journal of Plant Protection Research 51 (3): 267-271.  

97. Błaszczyk L., Popiel D., Chełkowski J., Koczyk G., Samuels G. J., Sobieralski K., Siwulski M. 2011. Species diversity of Trichoderma in Poland. J. Appl. Genetics 52 (2): 233-243.

98. Siwulski M., Sobieralski K., Błaszczyk L., Frąszczak B., Frużyńska-Jóźwiak D., Sas-Golak I. 2011. Mycelium growth of several Trichoderma pleurotum and T. pleuroticola isolates and their biotic interaction with Pleurotus florida. Phytopathologia 59: 43-48. 

99. Frużyńska-Jóźwiak D., Sobieralski K., Siwulski M., Spiżewski T., Błaszczyk L., Sas-Golak I. 2011. Effect of Trichoderma isolates on yielding of wild strains of Coprinus comatus. Journal of Plant Protection Research 51 (4): 410-412.  

100. Siwulski M., Jasińska A., Sobieralski K., Sas-Golak I. 2011. Comparison of chemical composition of fruiting bodies of some edible mushrooms cultivated on sawdust. Ecological Chemistry and Engineering (A) 18 (1): 89-96.  

101. Sobieralski K., Siwulski M., Szymański J.,  Jasińska A. 2011. Carpophore dry matter content of several Agaricus bisporus (Lange) Imbach and Agaricus bitorquis (Quel) Sacc. strains found in natural habitats.  Vegetable Crops Research Bulletin 75: 145-151.  

102. Sobieralski K., Siwulski M., Sas-Golak I., Mańkowski J., Kotlińska T. 2011. Mycelium growth and yield of wild strains of Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr) Quel. cultivated on waste materials from textile industry". Folia Horticulturae 23 (1): 67-71.

103. Sobieralski K., Siwulski M., Sas-Golak I., Jasińska A. 2011. Capability of primordia formation as a trait differentiating wild strains of Agaricus bisporus (Lange) Imbach and Agaricus arvensis Schaeff derived from the area of western Poland. Acta Sci.  Pol., Hortorum Cultus 10 (3): 123-131

104. Sas-Golak I., Sobieralski K., Siwulski M., Lisiecka J. 2011. Skład, wartość odżywcza oraz właściwości zdrowotne grzybów pozyskiwanych ze stanowisk naturalnych. Kosmos 60 (3-4): 292-293

105. Siwulski M., Lisiecka J., Sobieralski K., Sas-Golak I., Jasińska A. 2011. Biologia, właściwości żywieniowe oraz uprawa twardziaka jadalnego Lentinula edodes (Berk.) Sing. Postępy Nauk Rolniczych 4: 71-82.

106. Sobieralski K., Siwulski M., Lisiecka J., Jasińska A., Sas-Golak  I. 2011. Łuskwiak nameko – Pholiota nameko (T. Ito) S. Ito et Imai - charakterystyka gatunku oraz możliwości uprawy w Polsce. Postępy Nauk Rolniczych 4: 63-69.

107. Wosiński S., Jurga J., Kruczyński Z., Górski R., Sobieralski K., Siwulski M. 2012. An ESR study of free radicals scavenging by red tea. Ecol. Chem. Eng. S 19 (1): 47-54.

108. Sobieralski K., Siwulski M., Komoń-Żelazowska M., Błaszczyk L., Sas-Golak I., Frużyńska-Jóźwiak D. 2012. Impact of Trichoderma pleurotum and Trichoderma pleuroticola isolates on yielding of Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm. Journal of Plant Protection Research 52 (1): 151-154.  

109. Sobieralski K., Siwulski M., Błaszczyk L., Frąszczak B.,  Sas-Golak I. 2012. Impact of infections with Trichoderma pleurotum and T. pleuroticola isolates on yielding of wild strains of Pleurotus osteratus (Fr.) Kumm. obtained from natural sites. Acta Sci.  Pol., Hortorum Cultus 11 (1): 239-249. 

110. Sobieralski K., Siwulski M., Komoń-Żelazowska M., Błaszczyk L., Górski R., Spiżewski  T., Sas-Golak I. 2012. Evaluation of the growth of Trichoderma  pleurotum and Trichoderm pleuroticola isolates and their biotic interaction with Pleurotus sp. Journal of Plant Protection Research 52 (2): 235-239.  

111. Skalicka – Woźniak K., Szypowski J., Łoś R., Siwulski M., Sobieralski K., Głowniak K., Malm A. 2012. Evaluation of polysaccharides content in fruit bodies and their antimicrobial activity of four Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. strains cultivated on different wood type substrates. Acta Societatis Botanicorum Poloniae  81 (1): 17-21.

112. Drzewiecka K., Siwulski M., Mleczek M., Goliński P., Sobieralski K. 2012. Bioaccumulation of heavy metals from artificially enriched substrates and their impact on physiology of King oyster mushroom (Pleurotus eryngii). Fresenius Environmental Bulletin 21 (6b): 1666-1674.

113. Sobieralski K., Siwulski M., Lisiecka J., Jędryczka  M., Sas-Golak I., Frużyńska-Jóźwiak D. 2012. Fungi-derived -glucans as a component of functional food. Acta Sci.  Pol., Hortorum Cultus 11 (4): 111-128.

114. Sas-Golak I., Siwulski M., Sobieralski K., Lisiecka J. 2012. Biologia, uprawa, wartość odżywcza oraz właściwości lecznicze czernidłaka kołpakowatego Coprinus comatus (Muller Fries) S.F. Gray. Annales UMCS, Horticultura XXII (2): 31-38.

115. Gąsecka M., Drzewiecka K., Stachowiak J., Siwulski M., Goliński P., Sobieralski K., Golak I. 2012. Degradation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) by spent mushroom substrates of Agaricus bisporus and Lentinula edodes. Acta Sci.  Pol., Hortorum Cultus 11 (4): 39-46.

116. Mleczek M., Siwulski M., Stuper-Szablewska K., Rissmann I., Sobieraslski K., Goliński P. 2013. Accumulation of elements by edible mushroom species. Part I. Problem of trace element toxicity in mushrooms. Journal of Environmental Science and Health, Part B 48: 69-81.  

117. Sobieralski K., Siwulski M., Błaszczyk L., Frużyńska-Jóźwiak D. Lisiecka J. 2012. The effect of infestation with isolates of Trichoderma sp. on mycelium growth and yielding in single-spore heterocaryotic cultures of Agaricus bisporus (Lange) Imbach. Acta Sci.  Pol., Hortorum Cultus 11(6): 47-57.

118. Jasińska A., Siwulski M., Sobieralski K. 2012. Mycelium growth and yielding of Black Poplar Mushroom – Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. on different substrates. Journal of Agricultural Science and Technology A (2): 1040-1047. 

119. Siwulski M., Ziombra M., Sobieralski K. 2012. Impact of light on yielding of some Pleurotus sp. strains. Acta Mycologica 47 (1): 65-73.

120. Sobieralski K., Siwulski M., Lisiecka J., Sas-Golak I., Jasińska A., Nowak-Sowińska M. 2012. Pleurotus eryngii  - mało znany, wartościowy gatunek boczniaka. Kosmos 61 (4)  (297): 1-10.  

121. Mleczek M., Siwulski M., Stuper-Szablewska K., Rissmann I., Sobieraslski K., Goliński P. 2013. Accumulation of elements by edible mushroom species. Part I. Problem of trace element toxicity in mushrooms. Journal of Environmental Science and Health, Part B 48: 69-81.  

122. Sobieralski K., Siwulski M., Błaszczyk L., Frużyńska-Jóźwiak D. Lisiecka J. 2012. The effect of infestation with isolates of Trichoderma sp. on mycelium growth and yielding in single-spore heterocaryotic cultures of Agaricus bisporus (Lange) Imbach. Acta Sci.  Pol., Hortorum Cultus 11(6): 47-57.

123. Jasińska A., Siwulski M., Sobieralski K. 2012. Mycelium growth and yielding of Black Poplar Mushroom – Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. on different substrates. Journal of Agricultural Science and Technology A (2): 1040-1047. 

124. Siwulski M., Ziombra M., Sobieralski K. 2012. Impact of light on yielding of some Pleurotus sp. strains. Acta Mycologica 47 (1): 65-73.

125. Sobieralski K., Siwulski M., Lisiecka J., Sas-Golak I., Jasińska A., Nowak-Sowińska M. 2012. Pleurotus eryngii  - mało znany, wartościowy gatunek boczniaka. Kosmos 61 (4)  (297): 647-656.  

126. Mleczek M., Siwulski M., Stuper-Szablewska K., Rissmann I., Sobieralski K., Goliński P. 2013. Accumulation of elements by edible mushroom species. Part I. Problem of trace element toxicity in mushrooms. Journal of Environmental Science and Health, Part B 48 (1): 69-81.  

127. Błaszczyk L., Siwulski M., Sobieralski K., Frużyńska-Jóźwiak D. 2013.  Diversity of Trichoderma spp. causing Pleurotus green mold diseases in Central Europe. Folia Microbiologica 58:  325-333.  

128. Siwulski M., Sobieralski K., Lisiecka J., Błaszczyk L., Frużyńska-Jóźwiak D., Górski R., Sas-Golak I. 2013. The effect of substrate infestation with Trichoderma isolates on yielding of Pholiota nameko (T.Ito) S.Ito et Imai. Acta Sci.  Pol., Hortorum Cultus 12(1): 77-88.

129. Lisiecka J., Sobieralski K., Siwulski M., Jasińska A. 2013. Almond mushroom Agaricus brasiliensis (Wasser et al.) - properties and culture conditions. Acta Sci.  Pol., Hortorum Cultus 12(1): 27-40.

130. Mleczek M., Siwulski M., Stuper-Szablewska K., Sobieralski K., Magdziak Z., Goliński P. 2013. Accumulation of elements by edible mushroom species. Part II. A comparison of aluminium, barium and nutritional element contents. Journal of Environmental Science and Health, Part B 48 (4): 308-317.

131. Gąsecka M., Drzewiecka K., Stachowiak J., Siwulski M., Goliński P., Sobieralski K. 2013. The efficient degradation of selected PAH-s in soli with a substrate refuse from Pleurotus ostreatus cultivation. Fresenius Environmental Bulletin 22 (9a): 2651-2658.

132. Sobieralski K., Siwulski M., Sas-Golak I. 2013. Nutritive and health-promoting value of organic vegetables. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 12(1): 113-123.    

133. Sobieralski K., Siwulski M., Sas-Golak I. 2013. Potential utilisation of vegetabes and mushrooms as components of functional food. Folia Hort. 25/1: 79-88.

134. Mleczek M., Siwulski M., Kaczmarek Z., Rissmann I., Sobieralski K., Goliński P. 2013. Concentration of selected trace elements in Xerocomus badius mushroom bodies – a health risk for humans? Acta Sci. Pol. Technol. Aliment. 12 (3): 331-343.       

135. Siwulski M., Sobieralski K., Sas-Golak I. 2014. Wartość odżywcza i prozdrowotna grzybów. Żywność Nauka Technologia Jakość 1 (92): 16-28.

136. Siwulski M., Sobieralski K., Sas-Golak I. 2014. Wartość odżywcza i prozdrowotna grzybów występujących w polskich lasach. Sylwan158 (2): 151-160.

137. Jasińska A, Siwulski M., Sobieralski K., Majtkowski W., Rogalski J., Ohga S. 2014. Comparative study of mycelial growth and carpophore yield of Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. on selected agricultural and textile industry wastes as a cultivation substrate. J. Fac. Agr. Kyushu Univer.  59 (1): 5-11.

138. Kleiber T., Starzyk J., Górski R., Sobieralski K., Siwulski M., Rempulska A., Sobiak A. 2014. The studies on applying of effective microorganisms (EM) and CRF on nutrient contents in leaves and yielding of tomato. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 13 (1): 79-90.

139. Kałużewicz A. Górski R., Sobieralski K., Siwulski M., Sas-Golak I. 2014. The effect of calcium chloride and calcium lactate on the yielding of Agaricus bisporus (Lange) Imbach. Ecol Chem Eng (S) 21 (4): 677-683.

140. Jasińska A, Siwulski M., Sobieralski K., Rogalski J., Ohga S. 2014. Morphological and qualitative features  of Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. carpophores cultivated on agricultural and textile industry wastes. J. Fac. Agr. Kyushu Univer.  59 (2): 229-234.

141. Górski R., Sobieralski K., Siwulski M., Frąszczak B., Sas-Golak I. 2014. The effect of Trichoderma isolates, from family mushroom growing farms, on the yield of four Agaricus bisporus (Lange)Imbach strains. Journal Plant Prot. Res. 54 (1): 102-105.

142. Górski R., Sobieralski K., Siwulski M., Sas-Golak I., Lewandowski D. 2014. Wpływ grzybów rodzaju Trichoderma na rozwój grzybni wybranych odmian Agaricus bisporus (Lange)Imbach. Prog. Plant Prot. 54 (1): 102-105.

143. Górski R., Sobieralski K., Siwulski M., Sas-Golak I., Lewandowski D. 2014. Wpływ izolatów Trichoderma na tworzenie zawiązków owocników kultur krzyżówkowych Agaricus bisporus (Lange)Imbach.  Prog. Plant Prot. 54 (1): 106-110.

144. Sobieralski K., Siwulski M., Frąszczak B., Jasińska A., Spiżewski T. 2014. Porównanie plonowania owocników odmian pieczarki uprawianych w Polsce i zawartości w nich suchej masy. Nauka Przyroda Technologie 8 (2), #18.

145. Sobieralski K., Siwulski M., Frąszczak B., Jasińska A., Spiżewski T., Sas-Golak I. 2014. Porównanie plonowania i zawartości suchej masy owocników odmian pieczarki należących do typu U1, pośredniego oraz U3. Nauka Przyroda Technologie  8 (2), #23.

146. Błaszczyk L., Siwulski M., Sobieralski K., Lisiecka J., Jedryczka M. 2014. Trichoderma spp. – application and prospects for use in organic farming and industry. Journal Plant Prot. Res. 54 (4): 309-317.

147. Jędryczka M., Strzelczak A., Grinn-Gofron A., Nowak M., Wolski T., Siwulski M., Sobieralski K., Kaczmarek J. 2015. Advanced statistical models commonly applied in aerobiology cannot accurately predict the exposure of people to Ganoderma spore-related allergies. Agricultural and Forest Meteorology 201: 209-217.

148. Mleczek M., Siwulski M., Mikołajczak P., Goliński P., Gąsecka M., Sobieralski K., Dawidowicz L., Szymańczyk M. 2015. Bioaccumulation of elements in three selected  mushroom species from southwest Poland. Journal of Environmental Science and Health, Part B 50: 207-216.

149. Lisiecka J., Rogalski J., Sobieralski K., Siwulski M., Sokół S., Ohga S. 2015. Mycelium growth and biological efficiency of Ganoderma lucidum (W.Carst.: Fr)P. Karst on substrate supplemented with different organic additives. J. Fac. Agr. Kyushu Univ.  60 (2): 303-308. 

150. Mleczek M., Siwulski M., Mikołajczak P., Gąsecka M., Sobieralski K., Szymańczyk M. Goliński P. 2015. Content of selected elements in Boletus badius fruiting bodies growing in extremely polluted wastes. Journal of Environmental Science and Health, Part A 50:767-775.

151. Mleczek M., Siwulski M., Mikołajczak P., Gąsecka M., Rissmann I., Goliński P., Sobieralski K. 2015. Differences in Cu content in selected mushroom species growing in the same unpolluted areas in Poland. Journal of Environmental Science and Health, Part B 50: 1-8. 

152. Siwulski M., Sobieralski K., Golak-Siwulska I., Sokół S., Sękara A. 2015.  Ganodema lucidum (Curt.: Fr.) Karst.- health-promoting properties. A review. Herba Pol. 61(3): 105-118.

153. Gąsecka M., Drzewiecka K., Siwulski M., Sobieralski K. 2015. Evaluation of polychlorinated biphenyl degradation  through refuse from Pleurotus osteratus, Lentinula edodes and Agaricus bisporus production. Folia Hort. 27(2): 135-144.

 

2. Monografie naukowe

1. Siwulski M., Czerwińska - Nowak A., Sobieralski K. 2007. Biologia i uprawa twardziaka jadalnego shiitake. PWRiL, Poznań. ss. 224.

2. Sobieralski K., Siwulski M., Sokół S., Kwieciński A., Jędryczka M., Bińkowska I., Lisiecka J., Sas-Golak I., Jasińska A. 2011. Lakownica lśniąca Ganoderma lucidum  – biologia, uprawa i właściwości lecznicze. Pod redakcją Siwulski M., Sobieralski K. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. ss. 199. 

3. Siwulski M., Kwieciński A., Sobieralski K., Jędryczka M. ,  Sztoch R., Sztoch P., Czauderna J., 2013. Reishi  Ganoderma lucidum – właściwości lecznicze. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, Centrum Innowacji Transferu Wiedzy i Technologii NeoMED 3B, Bielsko Biała, 128 ss. (10,1 ark. wyd.).

4. Siwulski M., Sokół S., Sobieralski K., Reguła J., Walkowiak-Tomczak D., Sas-Golak I.,  Szczepka M. Z., Sztoch R., Sztoch P., Czauderna J., Gnus R. 2014. Pieczarka Agaricus - gatunki, uprawa, właściwości prozdrowotne. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 186 ss., (9,5 ark wyd).

5. Siwulski M., Sobieralski K., Sokół S., Jasińska A., Golak-Siwulska I., Jędryczka M., Błaszczyk L., Łuszczyński J., Górka K., Kwieciński A. 2015. Polówka południowa Agrocybe cylindracea - biologia, uprawa i właściwości prozdrowotne (red. Sobieralski K., Siwulski M.). Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 86 ss.

 

3. Rozdziały w monografiach naukowych

1. Gapiński M., Knaflewski M., Małachowski A., Sobieralski K., Ziombra M., 1980. Ćwiczenia z warzywnictwa. Wybrane zagadnienia. Cz. II. Skrypty AR Pozn. 

2. Gapiński M., Knaflewski M., Małachowski A., Sobieralski K., Ziombra M., 1982: Ćwiczenia z warzywnictwa. Wybrane zagadnienia. Cz. II. Skrypty AR Pozn.

3. Sobieralski K. 1993. „Pędzenie warzyw", „Bób Vicia faba var. major" , „ Kukurydza cukrowa Zea mays var. saccharata". Rozdziały w " Warzywa mało znane i zapomniane" pod red M. Gapińskiego. PWRiL, Poznań : 51-57, 135-137, 162-164.

 

4. Patenty

1. 4 odmiany pieczarki wpisane do Rejestru Odmian COBORU, 31.12.1998

2. 59  ras i izolatów grzybów zarejestrowanych w GenBank  (2010 - 2012)

 

5. Prace w materiałach konferencyjnych

1. Siwulski M., Sobieralski K. 1993. Uprawa pieczarki na słomie wzbogaconej preparatem białkowym. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji nt. "Nowe rośliny i technologie w ogrodnictwie", PTNO, PAN, AR w Poznaniu, 23-24 września, s: 79-81.      

2. Siwulski M., Sobieralski K. 1993. Wpływ traktowania podłoża wysoką temperaturą na plonowanie twardziaka shii-take. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji nt. "Nowe rośliny i technologie w ogrodnictwie", PTNO, PAN, AR w Poznaniu, 23-24 września : 86-88. 

3. Siwulski M., Sobieralski K. 1993. Uprawa czernidłaka kołpakowatego. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji nt. "Nowe rośliny i technologie w ogrodnictwie", PTNO, PAN, AR w Poznaniu, 23-24 września : 133-134.                              

4. Siwulski M., Sobieralski K. 1993. Uprawa zimówki aksamitnotrzonowej. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji nt. "Nowe rośliny i technologie w ogrodnictwie", PTNO, PAN, AR w Poznaniu, 23-24 września : 135-136.                              

5. Siwulski M., Sobieralski K.,  Ziombra M. 1993. Porównanie cech plonu pieczarki uprawianej na słomie wzbogaconej preparatem białkowym. Materiały Konferencji nt. "O lepszą jakość produktów ogrodniczych", AR Kraków, 2 grudnia : 214-216.  

6. Sobieralski K., Siwulski M., Wdowienko S. 1993. Wpływ odmiany na zawartość suchej masy owocników pieczarki. Materiały Konferencji nt. "O lepszą jakość produktów ogrodniczych", AR Kraków, 2 grudnia : 217-219.                        

7. Siwulski M., Sobieralski K. 1995. Wpływ wybranych fungicydów na plonowanie pieczarki dwuzarodnikowej. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Nauka praktyce ogrodniczej" Lublin : 453-454.

8. Sobieralski K., Siwulski M. 1995. Wpływ wybranych insektycydów na plonowanie pieczarki dwuzarodnikowej. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Nauka praktyce ogrodniczej", Lublin : 455-457.                                

9. Siwulski M., Sobieralski K. 1995. Wpływ sposobu przechowywania grzybni pieczarki na jej wzrost i wiązanie owocników. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Nauka praktyce ogrodniczej", Lublin : 783-786 .                              

10. Siwulski M., Sobieralski K. 1955. Wpływ przechowywania na straty wagowe boczniaka . Materiały Ogólnopolskiej Konferencji "Nauka praktyce ogrodniczej", Lublin: 787-789.

11. Siwulski M., Sobieralski K. 1995. Wpływ metody uprawy na zawartość suchej masy owocników pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange)Sing. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  "Nowe technologie a jakość plonu warzyw", Wrocław 20-21 czerwca : 155-157.                                  

12. Siwulski M., Sobieralski K. 1995. Wpływ temperatury inkubacji na plonowanie twardziaka shii-take Lentinus edodes (Berk)Sing. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji "Fizjologiczne aspekty produkcji ogrodniczej" Kraków, 30 listopada: 23-27.

13. Sobieralski K., Siwulski M., Sas-Golak I. 1995. Wpływ przechowywania grzybni w temperaturze ciekłego azotu na wzrost pieczarki Agaricus bisporus (Lange) Sing. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji "Fizjologiczne aspekty produkcji ogrodniczej" Kraków, 30 listopada: 28-33.

14. Siwulski M., Sobieralski K. 1995. Wpływ sposobu rozmrażania na wzrost grzybni pieczarki przechowywanej w temperaturze ciekłego azotu. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji "Fizjologiczne aspekty produkcji ogrodniczej" Kraków, 30 listopada: 105-107.

15. Sobieralski K., Siwulski M. 1995. Wpływ podlewania uprawy pieczarek roztworem chlorku wapnia na plonowanie, jakość owocników i ich zdolność do przechowywania. Materiały Ogólnopolskiej   Konferencji "Fizjologiczne aspekty produkcji ogrodniczej" Kraków, 30 listopada: 108-110.                                        

16. Siwulski M., Sobieralski K. 1995. Porównanie plonowania kultur krzyżówkowych czernidłaka kołpakowatego. Materiały V Ogólnopolskiego Zjazdu Hodowców Roślin Ogrodniczych, 23-24 luty. Skierniewice: 446-447.                      

17. Siwulski M., Sobieralski K. 1995. Porównanie kultur krzyżówkowych twardziaka shii-take. Materiały V Ogólnopolskiego Zjazdu Hodowców Roślin Ogrodniczych, 23-24 luty, Skierniewice: 448-449.                                              

18. Sobieralski K., Siwulski M. 1995. Plonowanie nowej brązowej odmiany pieczarki dwuzarodnikowej. Materiały V Ogólnopolskiego Zjazdu Hodowców Roślin Ogrodniczych, 23-24 luty. Skierniewice: 450-452 .         

19. Siwulski M., Sobieralski K., Sas-Golak I. 1996. Wpływ przechowywania na ubytki masy owocników   pieczarki.   Materiały   Ogólnopolskiej   Konferencji   Naukowej   nt. Przechowywanie i obrót produktami ogrodniczymi. 28 listopada, Kraków: 75-77.

20. Siwulski M., Sobieralski K., Sas-Golak I. 1996. Wpływ przechowywania grzybni w temperaturze ciekłego azotu na zmienność morfologiczną owocników wybranych odmian pieczarki dwuzarodnikowej. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Przechowywanie i obrót produktami ogrodniczymi. 28 listopada, Kraków: 78-81.

21. Sobieralski K., Siwulski M., Sas-Golak I. 1996. Wpływ podlewania uprawy roztworem chlorku wapnia na otwieranie się owocników pieczarki. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Przechowywanie i obrót produktami ogrodniczymi. 28 listopada, Kraków: 82-85.                                                      

22. Sobieralski K., Siwulski M., Sas-Golak I. 1997. Wpływ sposobu przechowywania grzybni na wybrane cechy morfologiczne owocników pieczarki. Hodowla, nasiennictwo i szkółkarstwo  roślin ogrodniczych o podwyższonej jakości. Materiały VII Ogólnopolskiego Zjazdu Hodowców Roślin Ogrodniczych, 11-13 września. Szczecin: 242-244.

23. Sobieralski K., Siwulski M., Misiak W. 1997. Zastosowanie metody selekcji kultur jednozarodnikowych do hodowli odmian pieczarki o podwyższonej  wartości plonotwórczej. Hodowla, nasiennictwo i szkółkarstwo roślin ogrodniczych o podwyższonej jakości. Materiały VII Ogólnopolskiego Zjazdu Hodowców Roślin Ogrodniczych, 11-13 września. Szczecin : 245-247.                      

24. Siwulski M., Sobieralski K. 1997. Porównanie i ocena wybranych kultur krzyżówkowych pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange)Sing. Hodowla, nasiennictwo i szkółkarstwo  roślin ogrodniczych o podwyższonej jakości. Materiały VII Ogólnopolskiego Zjazdu Hodowców Roślin Ogrodniczych, 11-13 września. Szczecin: 248-250.  

25. Kiśluk A., Siwulski M., Sobieralski K. 1997. Porównanie plonowania nowych odmian pieczarki. Odmiany w nowoczesnej produkcji warzyw. Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum, 26 września, Poznań: 36-38.                              

26. Sobieralski K., Ławicka K. 2003. Wpływ rodzaju podłoża i długości okresu pasteryzacji na plonowanie łuskwiaka nameko Pholiota nameko (T.Ito)S.Ito et Imai.  Folia Hort. Suplement 2003/2: 388-390.

27. Sobieralski K., Ławicka K. 2003. Wpływ temperatury na plonowanie łuskwiaka nameko Pholiota nameko (T.Ito)S.Ito et Imai.  Folia Hort. Suplement 2003/2: 391-393.

28. Sobieralski K., Ławicka K. 2003. Wpływ światła na plonowanie łuskwiaka nameko Pholiota nameko (T.Ito)S.Ito et Imai.  Folia Hort. Suplement 2003/2: 394-396.

29. Sobieralski K., Grzebielucha I., Nowak M. 2006. Porównanie wiązania zawiązków owocników kultur jednozarodnikowych, kultur krzyżówkowych oraz odmian brązowych pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange)Imbach. Folia Horticulturae. Suplement 2: 161-164.

30. Siwulski M. Sobieralski K. Ławicka K. 2006. Porównanie plonowania wybranych odmian i krzyżówek boczniaka Pleurotus sp. Folia Horticulturae Suplement. 2: 130-133.

31. Sobieralski K., Siwulski M., Grzebielucha I. 2006. Porównanie plonowania odmian oraz krzyżówek twardziaka jadalnego Lentinula edoodes (Berk.) Pegler. Folia Horticulturae. Suplement 2: 157-160.

32. Siwulski M., Sobieralski K., Pawlak R. 2006. Porównanie plonowania kilku odmian soplówki jeżowatej Hericum erinaceus (Bull. : Fr.) Pers.  na podłożach z trocin różnych gatunków drzew liściastych. Kraków, 20-21.06.2006. Folia Horticulturae. Suplement 2: 134-137.

33. Sobieralski K., Grzebielucha I. 2006. Wpływ temperatury na wzrost grzybni trzech odmian lakownicy lśniącej Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. Folia Horticulturae Suplement 2: 148-151.

34. Sobieralski K., Grzebielucha I. 2006. Wpływ temperatury na plon i zawartość suchej substancji owocników lakownicy lśniącej Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. Folia Horticulturae. Suplement 2: 152-155.

35. Siwulski M. Sobieralski K. Ławicka K. 2006. Porównanie plonowania wybranych odmian i krzyżówek boczniaka Pleurotus sp. Folia Horticulturae Suplement. 2: 130-133.

36. Sobieralski K., Siwulski M., Grzebielucha I. 2006. Porównanie plonowania odmian oraz krzyżówek twardziaka jadalnego Lentinula edoodes (Berk.) Pegler. Folia Horticulturae. Suplement 2: 157-160.

37. Siwulski M., Sobieralski K., Pawlak R. 2006. Porównanie plonowania kilku odmian soplówki jeżowatej Hericum erinaceus (Bull. : Fr.) Pers.  na podłożach z trocin różnych gatunków drzew liściastych. Kraków, 20-21.06.2006. Folia Horticulturae. Suplement 2: 134-137.

38. Jasińska A., Siwulski M., Sobieralski K., 2011. Mycelium growth and yielding of Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. on different substrates. Proceedings of the 7th International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Products (ICMBMP7): 169-175.

39. Pawlik A., Janusz G., Dębska I., Siwulski M., Sobieralski K., Rogalski J. 2012. The application of Multina Microchip Electrophoresis System I the assessment of genomic diversity of biosensing important fungus Ganoderma lucidum by AFLP method. 10th International Symposium of Peroxydases, Oxizymes in Marseille, 16-19 September, France.

 

6. Streszczenia (abstrakty) w materiałach konferencyjnych

1. Siwulski M., Sobieralski K. 1987. Jakość pieczarki w zależności od stosowanych zabiegów uprawowych. PAN. Komitet Technologii i Chemii Żywności, XVIII Sesja Naukowa "Technologia żywności - operacje i procesy jednostkowe oraz aspekty chemiczne", Gdańsk, 29-30 czerwca 1987, streszczenia doniesień: 30.      

2. Siwulski M., Sobieralski K., Wdowienko S. 1993. Sravnienie urozainosti sampmiona Agaricus bisporus (Lange) Sing. na substratie prigotovlienom tradicionnym mietodom i mietodom priessovki v bloki. Materiały sympozjum nt." Promysliennoie kultivirowanie siedobnych gribow" . Sbornik tiezisov IV Soviescania 5-6 octabria, Donieck (w j. rosyjskim) : 43.

3. Siwulski M., Sobieralski K., Wdowienko S. 1993. Passazi micielia sampiniona hraniascaiegosia pri temperaturie zidkogo azota na raznyh pitatielnyh sriedah. Materiały sympozjum nt." Promysliennoie kultivirowanie siedobnych gribow" . Sbornik tiezisov IV Soviescania 5-6 octabria, Donieck (w j. rosyjskim): 46-47.                  

4. Siwulski M,, Sobieralski K., Wdowienko S. 1993. Sprawnienie niekotoryh pokazatieli urazainosti sampiniona dwuhsporovo Agaricus bisporus (Lange) Sing, w usiowiah eksportnogo proizvodstwa. Materiały sympozjum nt." Promysliennoie kultivirowanie siedobnych gribow" . Sbornik tiezisov IV Soviescania 5-6 octabria, Donieck (w j. rosyjskim) : 49-50.                                                    

5. Wdowienko S., Siwulski M., Sobieralski K. 1993. Sravnienie urozainosti niekotoryh stamov sampiniona dvuhsporovo Agaricus bisporus (Lange) Sing. w usiowiah intensivnogo kultiwirovania. Materiały sympozjum nt." Promysliennoie kultivirowanie siedobnych gribow" . Sbornik tiezisov IV Soviescania 5-6 octabria, Donieck (w j. rosyjskim) : 48.

6. Ziombra M., Siwulski M., Sobieralski K., Wdowienko S. 1993. Vlianie sposobov podgotowki substrata na rost mycelia i plodonosenie viesenki obyknoviennoi (Pleurotus ostreatus). Materiały sympozjum nt." Promysliennoie kultivirowanie siedobnych gribow". Sbornik tiezisov IV Soviescania 5-6 octabria, Donieck (w j. rosyjskim) : 14.

7. Górski R., Sobieralski K., Siwulski M., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R. 2006. Skuteczność działania wybranych środków ochrony roślin w zwalczaniu grzybów z rodzaju Trichoderma występujących w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus /Lange/ Imbach). XLVI Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Poznań 16-17 luty 2006, Streszczenia: 136-137.

8. Górski R., Sobieralski K., Siwulski M. 2006. Zastosowanie drapieżnego chrząszcza Atheta coriaria Kraatz w biologicznym zwalczaniu ziemiórek (Sciaridae) w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus /Lange/ Imbach). XLVI Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Poznań 16-17 luty 2006, Streszczenia: 229-230. 

9. Sobieralski K.,  Siwulski M., Grzebielucha I.  2006. A comparision of mycelium growth of garden mushroom Agaricus bisporus (Lange)Imbach. cv. Amycel 2200 and cross-cultures on manure substrate. Materiali I Mieżnarodnoi Naukowo-Prakticznoi Konferencii ”Ewropeiska nauka XXI stolittia: strategia  i perspektiwi rozwitky”, Dniepropietrowsk: 6-8.

10. Siwulski M., Sobieralski K., Czerwińska A. 2006. Wpływ sposobu długotrwałego przechowywania grzybni boczniaka na jej wzrost. III Ogólnopolska konferencja „Zasoby genowe roślin w ochronie różnorodności biologicznej”, Lublin 27-29 czerwca: 40.

11. Sobieralski K., Siwulski M. 2006. Porównanie cech morfologicznych owocników kultur krzyżówkowych pieczarki brązowej Agaricus bisporus (Lange) Imbach. III Ogólnopolska konferencja „Zasoby genowe roślin w ochronie różnorodności biologicznej”, Lublin 27-29 czerwca: 117.

12. Sobieralski K., Siwulski M. 2006. Wpływ podłoża na plonowanie kultur jednozarodnikowych i krzyżówkowych pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange)Sing. III Ogólnopolska konferencja „Zasoby genowe roślin w ochronie różnorodności biologicznej”, Lublin 27-29 czerwca: 118.

13. Sobieralski K., Siwulski M., Grzebielucha I.  2006. Porównanie plonowania polówki wiązkowej Agrocybe aererita (Brit.) Sing. na różnych podłożach. III Ogólnopolska konferencja „Zasoby genowe roślin w ochronie różnorodności biologicznej”, Lublin 27-29 czerwca: 119.

14. Sobieralski K., Siwulski M., Grzebielucha I.  2006. Porównanie zawartości suchej substancji owocników kultur jednozarodnikowych pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Imbach. III Ogólnopolska konferencja „Zasoby genowe roślin w ochronie różnorodności biologicznej”, Lublin 27-29 czerwca: 120.

15. Sobieralski K., Siwulski M., Grzebielucha I.  2006. Wpływ rodzaju trocin na wzrost oraz długość okresu dojrzewania grzybni i plon twardziaka jadalnego Lentinula edodes (Berk.) Pegler. III Ogólnopolska konferencja „Zasoby genowe roślin w ochronie różnorodności biologicznej”, Lublin 27-29 czerwca: 121.

16. Sobieralski K., Siwulski M., Nowak M.  2006. Wpływ podłoża na plonowanie odmian i krzyżówek czernidłaka kołpakowatego Coprinus comatus (Mull.:Fr.) S.F. Gray. III Ogólnopolska konferencja „Zasoby genowe roślin w ochronie różnorodności biologicznej”, Lublin 27-29 czerwca: 122.

17. Sobieralski K, Siwulski M., Górski R., Frużyńska-Jóźwiak D. 2009. Porównanie rozwoju grzybni grzybów z rodzaju Trichoderma pochodzących z krajowych pieczarkarni. 49. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Poznań 19 - 20 luty 2009, Streszczenia: 294-295.

18. Górski R., Siwulski M., Sobieralski K., Góra K. 2009. Wpływ wybranych naturalnych olejków eterycznych na rozwój in vitro grzyba Trichoderma harzianum występującego w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus). Konferencja naukowa ”Ogrodnictwo jutra – wyzwania i zagrożenia”, Kraków 10-11 września: 55.

19. Siwulski M., JasińskaA., Sobieralski K., Sas-Golak I. 2009. Porównanie składu chemicznego owocników wybranych gatunków grzybów uprawianych na podłożu z trocin.  Konferencja naukowa ”Ogrodnictwo jutra – wyzwania i zagrożenia”, Kraków 10-11 września: 160.

20. Siwulski M., Sobieralski K., Wojniłowicz M. 2009. Porównanie wzrostu grzybni i plonowania wybranych kultur krzyżówkowych twardziaka jadalnego Lentinula edodes (Berk.)Sing. Konferencja naukowa ”Ogrodnictwo jutra – wyzwania i zagrożenia”, Kraków 10-11 września: 161.      

21. Sobieralski K., Siwulski M., Jasińska A., Sas-Golak I. 2009. Porównanie zawartości substancji owocników kilkunastu szczepów i kultur tkankowych pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Imbach. Konferencja naukowa ”Ogrodnictwo jutra – wyzwania i zagrożenia”, Kraków 10-11 września: 166. 

22. Sobieralski K., Jasińska A., Siwulski M., Nowak M., Miran D. 2009. Wpływ metod przechowywania na wzrost grzybni boczniaka mikołajkowego Pleurotus erynii (Fr.) Quel. Konferencja naukowa ”Ogrodnictwo jutra – wyzwania i zagrożenia”, Kraków 10-11 września: 167.

23. Sobieralski K., Siwulski M., Jasińska A., Sas-Golak I. 2009. Wpływ temperatury na wzrost grzybni grzybów z rodzaju Trichoderma. Konferencja naukowa ”Ogrodnictwo jutra – wyzwania i zagrożenia”, Kraków 10-11 września: 168.

24. Siwulski M., Sobieralski K. 2009. Porównanie wzrostu grzybni dwudziestu odmian twardziaka jadalnego Lentinula edodes (Berk.) Sing. na różnych podłożach. Konferencja „Gromadzenie i wykorzystanie kolekcji roślin użytkowych w kraju”, Poznań 5-8 października: 49.

25. Siwulski M., Sobieralski K., Wojniłowicz M. 2009. Porównanie wzrostu grzybni i plonowania kilku odmian soplówki jeżowatej Hericium erinaceus (Bull.Fr.) Pers. na podłożu z trocin z dodatkiem glukozy. Konferencja „Gromadzenie i wykorzystanie kolekcji roślin użytkowych w kraju”, Poznań 5-8 października: 51.

26. Szypowski J., Skalicka-Woźniak K., Sobieralski K., Siwulski M., Głowniak K. 2010. Total amount of polysaccharides in Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. 7th International Symposium on Chromatography of Natural Products, Lublin, 14-17 czerwca: 189.

27. Szypowski J., Skalicka-Woźniak K., Sobieralski K., Siwulski M., Głowniak K. 2010.Analysis of phenolic acids in Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. 7th International Symposium on Chromatography of Natural Products, Lublin, 14-17 czerwca: 190.

28. Jasińska A., Siwulski M., Sobieralski K. 2010.Comparison of mycelium growth of varieties and strains of Pleurotus ostreatus (Jacq.Ex Fr) Kummer on different substrates. VI International Scientific Conference for Students and PhD Students Lviv, Ukraine 21-24.09, Abstract Book: 137-138.

29. Jasińska A., Sobieralski K., Siwulski M., Górski R. 2010. The use of cultivation methods to increase the dry matter content of carpophores of button mushroom Agaricus bisporus (Lange) Imbach.VI International Scientific Conference for Students and PhD Students Lviv, Ukraine 21-24.09, Abstract Book: 140-141.

30. Jasińska A., Sobieralski K., Siwulski M. 2010. Suitability of fruit trees sawdust for the cultivation of Reishi mushroom Ganoderma lucidum (Fr). Karst.. VI International Scientific Conference for Students and PhD Students 21-24.09 Lviv, Ukraine, Abstract Book: 138-139.

31. Siwulski M, Jasińska A., Sobieralski K., Sas-Golak I. 2010. Comparison of mycelium growth and yielding of origin crossbred Lentinuma edodes (Berk.) Pegler cultures. VI International Scientific Conference for Students and PhD Students 21-24.09 Lviv, Ukraine, Abstract Book:  142.

32. Sobieralski K., Jasińska A. Siwulski M. 2010. Comparison of yielding of natural origin Coprinus comatus (Muller:Fries) S.F. Gray strains. VI International Scientific Conference for Students and PhD Students Lviv, Ukraine 21-24.09, Abstract Book: 141-142.

33. Jasińska A., Siwulski M., Sobieralski K. 2010. Impact of incubation temperature on mycelium growth of black poplar mushroom Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. VI International Scientific Conference for Students and PhD Students Lviv, Ukraine 21-24.09, Abstract Book: 140.

34. Jasińska A., Siwulski M., Sobieralski K. 2010. Straw of energy grasses – Influence on the mycelium growth of black poplar mushroom Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. VI International Scientific Conference for Students and PhD Students Lviv, Ukraine 21-24.09, Abstract Book: 139-140.

35. Siwulski M., Jasińska A., Sobieralski K., 2011. Impact of substrate supplements on field and fruiting body morphological features of Lentinula edodes (Berk.) Sing. 7th International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Products Abstracts, October 4-7, Arcachon, France: 118.

36. Jasińska A., Siwulski M.,  Sobieralski K., Miran D, 2011. Comparison of growth and enzymatic activity of Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr)Murril mycelium on the sawdust substrate. “Mołodź i postup biołogiji”, Lwiw, 5-8 kwitnia: 96-97.

37. Mleczek M., Siwulski M., Goliński P., Magdziak Z., Sobieralski K. 2012. Porównanie efektywności pobierania Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Sr i Zn przez wybrane gatunki grzybów jadalnych dziko rosnących w Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat. Materiały XXI Poznańskiego Konwersatorium Analitycznego „Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków”, Poznań 12-13 kwietnia: 73. 

38. Siwulski M., Mleczek M.,  Rissmann I., Sas-Golak I., Sobieralski K. 2012. Efektywność pobierania wybranych pierwiastków przez owocniki Xerocomus badius pozyskane z różnych regionów Polski. Materiały XXI Poznańskiego Konwersatorium Analitycznego „Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków”, Poznań 12-13 kwietnia: 75.

 

7. Książki i publikacje popularno-naukowe

Książki popularno-naukowe

1. Siwulski M., Sobieralski K. 2004. Uprawa grzybów jadalnych i leczniczych w warunkach naturalnych. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, ss. 159.

2. Frąszczak B., Siwulski M., Sobieralski K. 2006. Warzywa przyprawowe w naszym ogrodzie. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, ss. 133.

3. Sas-Golak I., Siwulski M., Sobieralski K. 2007. Pieczarka, boczniak, shiitake i inne grzyby w naszej kuchni. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, ss. 184.

 

Artykuły naukowe

1. Sobieralski K. 1980. Ocena przydatności bobu dla przetwórstwa. Hodowla Roślin, 4: 17-18.

2. Knaflewski M., Sobieralski K. 1982. Morfologia kilku odmian szparaga w pierwszym roku plonowania. Hodowla Roślin, 2/3: 47-51.

3. Knaflewski M., Sobieralski K. 1982. Wstępna ocena odmian kukurydzy cukrowej dla przetwórstwa. Hodowla Roślin, 2/3: 51-54.

4. Gapiński M., , Sobieralski K. 1983. Zastosowanie torfu jako składnika okrywy w uprawie pieczarek. Ogrodnictwo, 5: 713-714.

5. Gapiński M., Siwulski M., Sobieralski K. 1985. Zimówka aksamitnotrzonowa. Ogrodnictwo, 2: 9-11.    

6. Gapiński M., Siwulski M., Sobieralski K. 1985. Twardziak shii-take. Ogrodnictwo, l: 6-10.

7. Sobieralski K., Siwulski M., 1995. Nowa odmiana pieczarki brązowej. Ogrodnictwo, 5: 18-19.

 

Artykuły popularno-naukowe

1. Sobieralski K. 1979. Hartowanie rozsady warzyw. OWK, 7:9.

2. Sobieralski K. 1979. Uprawa chrzanu. OWK, 14:8.

3. Sobieralski K. 1979. Zakładanie plantacji rabarbaru. OWK, 16:4.

4. Sobieralski K. 1979. Jesienny siew i sadzenie warzyw. OWK, 21:5.

5. Sobieralski K., Ziombra M. 1979. Ochrona roślin warzywnych przed przymrozkami. OWK, 7: 11-12.

6. Sobieralski K. 1980. Jesienny wysiew warzyw. Działkowiec, 10:6.

7. Sobieralski K. 1980. Pędzenie warzyw. Działkowiec, 10:6.

8. Sobieralski K. 1981. Uprawa bobu. OWK, 4: 9.

9. Sobieralski K. 1981. Pędzenie rabarbaru. OWK, 8:12.

10. Sobieralski K. 1981. Pędzenie szczypiorku. OWK, 23:16.

11. Sobieralski K. 1981. Pędzenie pietruszki. OWK, 24:18.

12. Konys E., Sobieralski K. 1981. Znaczenie odczynu gleby w polowej uprawie warzyw. OWK, 16: 7.

13. Sobieralski K. 1982. Pędzenie szczawiu i selera. OWK, 1:14.

14. Gapiński M., Sobieralski K. 1983. Odczyn okrywy torfowej w uprawie pieczarek. Grzyby, 3: 23-26

15. Sobieralski K. 1983. Pędzenie szczypiorku. Poradnik Gospodarski, 3: 23-25

16. Siwulski M., Sobieralski K. 1983. Choroba wirusowa pieczarek. OWK, 14: 12

17. Sobieralski K. 1984. Pędzenie warzyw. Poradnik Gospodarski, l: 7

18. Sobieralski K. 1985. Uprawa kukurydzy cukrowej. Poradnik Gospodarski, 3: 17-18

19. Gapiński M., Siwulski M., Sobieralski K. 1985. Uprawa pierścieniaka. Poradnik Gospodarski, 17: 10

20. Gapiński M., Siwulski M., Sobieralski K. 1985. Uprawa zimówki aksamitno-trzonowej. Grzyby, 9/III: 20-26

21. Gapiński M,, Siwulski M., Sobieralski K. 1985. Wymagania środowiskowe i technika uprawy pierścieniaka uprawnego. Grzyby, 10/III: 11-17

22. Gapiński M., Siwulski M., Sobieralski K. 1989. Ochrona odmian pieczarki przed niekontrolowaną reprodukcją. OWK, 15: 10-11

23. Sobieralski K. Knaflewski M.  1989. Uprawa kukurydzy cukrowej. Ośrodek Upowszechniania Postępu w Rolnictwie, AR w Poznaniu: 5

24. Siwulski M., Sobieralski K., Ziombra M. 1994. Wykorzystanie niefermentowanej słomy wzbogaconej preparatem Całprozyme do uprawy pieczarki. Biul. Producenta Pieczarek, 3: 27-29.

25. Sobieralski K., Siwulski M., Wdowienko S. 1994. Zawartość suchej masy w owocnikach pieczarki. Biul. Producenta Pieczarek, 3 : 30-32

26. Sobieralski K., Siwulski M. 1994: Uprawa pieczarki polowej (Agaricus arvensis, Scheffer ex. Secv.). Biul. Producenta Pieczarek, l: 24-27

27. Sobieralski K., Siwulski M. 1995: Nowa brązowa odmiana pieczarki dwuzarodnikowej. Biul. Producenta Pieczarek, 3: 21-22

28. Siwulski M., Sobieralski K. 1995: Plonowanie wybranych kultur krzyżówkowych twardziaka shii-take. Biul. Producenta Pieczarek, 3: 28-31.

29. Grzebielucha I., Sobieralski K. 2005. Ganoderma lucidum (Karst.) – lakownica lśniąca. Biuletyn Producenta Pieczarek  Pieczarki, 2: 59-61.

30. Sobieralski K. 2006. Studium Podyplomowe “Produkcja grzybów jadalnych i leczniczych”. Wieś Jutra. 12: 1.

31. Sobieralski K. 2006. Na grzyby do Poznania. Raport Rolny. 11: 21-22.

32. Sobieralski K., Siwulski M. 2006. Zastosowanie integrowanych metod zwalczania Trichoderma sp. w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Imbach i boczniaka Pleurotus sp. Biuletyn Producenta Pieczarek  „Pieczarki”, 4: 35-36.

33. Sobieralski K.,  Jasińska A. 2009. Agaricus brasiliensis – właściwości lecznicze i możliwości uprawy. Pieczarki 1: 77-81.

34. Sobieralski K.,  Jasińska A. 2009. Polówka wiązkowa Agrocybe aegerita (Brig.) Sing.- nowy grzyb uprawny. Pieczarki 1: 82-84.

35. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2011.  Grzyby, które leczą. Pieczarki 4: 73-77.

36. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2011.  Charakterystyka, wartość odżywcza i właściwości lecznicze twardziaka shiitake. Pieczarki 4: 78-80.

37. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2011. Grzyby leśne źródłem zdrowia. Pieczarki 4: 81-84.

38. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2012.  Lakownica lśniąca – eliksirem życia. Pieczarki 1: 65-68.

39. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2012.Wpływ infekcji grzybami Trichoderma na wzrost grzybni i plonowanie różnych odmian pieczarki. Pieczarki 2: 53-57.

40. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2012. Łuskwiak nameko - smaczny grzyb o właściwościach leczniczych. Pieczarki 2: 72-73.

41. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2012. Czernidłak kołpakowaty – wartość odżywcza oraz właściwości lecznicze. Pieczarki 2: 74-76.

42. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2012. Zimówka aksamitnotrzonowa – wartość prozdrowotna i właściwości lecznicze. Pieczarki 3: 59-61.

43. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2012. Borowik szlachetny grzyb leśny o wyjątkowo cennych właściwościach. Pieczarki 3: 61-64.

44. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2012. Zawartość suchej masy owocników kilku ras i odmian uprawnych boczniaka ostrygowatego. Pieczarki 4: 61-63.

45. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2012. Wpływ infekcji izolatami Trichoderma na plonowanie dzikich ras bocznika ostrygowatego pozyskanych ze stanowisk naturalnych. Pieczarki 4: 64-69.

46. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2012. Prozdrowotne właściwości pieczarki brazylijskiej według najnowszych doniesień naukowych. Pieczarki 4: 69-72.

47. Sas-Golak I., Siwulski M., Sobieralski K. 2012. Wspaniałe potrawy z grzybów. Pieczarki 4:84-85.

48. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2013. Pleurotus eryngii – niezwykle cenny gatunek boczniaka o właściwościach prozdrowotnych. Pieczarki 1:75-77.

49. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2013. Grzyby jako element żywności funkcjonalnej. Pieczarki 1: 81-83.

50. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2013. Wpływ różnych czynników na zawartość suchej masy owocników pieczarki. Pieczarki 1: 40-43.

51. Sas-Golak I., Siwulski M., Sobieralski K. 2013. Wspaniałe potrawy z grzybów. Pieczarki 1: 86-87.

52. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2013. Możliwości wykorzystania alternatywnych materiałów jako podłoży w uprawie grzybów uprawnych i leczniczych. Pieczarki 2: 73-75.

53. Siwulski M., Sobieralski K.,  Sas-Golak I. 2013. Wzrost grzybni oraz plon boczniaka ostrygowatego Pleurotus ostreatus na materiałach odpadowych przemysłu włókienniczego. Pieczarki 2: 76-79.

54. Siwulski M., Sobieralski K.,  Sas-Golak I. 2013. Wpływ dodatków wzbogacających podłoże  ze słomy pszennej na plon i niektóre cechy owocników Pleurotus djamor (Fr.) Boed. Pieczarki 2: 80-83.

55. Sas-Golak I., Siwulski M., Sobieralski K. 2013. Wspaniałe potrawy z grzybów. Pieczarki 2: 86-87.

56. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2013. Grzyby rodzaju Ganoderma występujące w warunkach naturalnych Polski. Pieczarki 3: 86-90.

57. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2013. Grzyby w walce z nowotworami. Pieczarki 3: 93-97.

58. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2013.  Wpływ temperatury na wzrost grzybni izolatów Trichoderma pozyskanych z polskich i zagranicznych pieczarkarni.  Pieczarki 3: 58-60.

59. Sas-Golak I., Siwulski M., Sobieralski K. 2013. Wspaniałe potrawy z grzybów. Pieczarki 3: 100-101.

60. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2013. Olejki eteryczne w ochronie pieczarki-perspektywy praktycznego wykorzystania. Pieczarki 4: 42-47.

61. Sas-Golak I., Siwulski M., Sobieralski K. 2013. Wspaniałe potrawy z grzybów. Pieczarki 4: 66-67.

62. Siwulski M., Sobieralski K.,  Sas-Golak I. 2014. Huby nie do końca poznane. Pieczarki 1: 77-81.

63. Siwulski M., Sobieralski K.,  Sas-Golak I. 2014. Huby nie do końca poznane. Pieczarki 1: 77-81.

64. Siwulski M., Sobieralski K.,  Sas-Golak I. 2014. Grzyby chronią serce i naczynia krwionośne. Pieczarki 1: 85-89.

65. Siwulski M., Sobieralski K.,  Sas-Golak I. 2014. Grzyby uprawne i dziko rosnące jako naturalne źródło antybiotyków. Pieczarki 2: 72-75. 

66. Siwulski M., Sobieralski K., Sas-Golak I. 2014. Zawartość związków zapachowych w owocnikach pieczarki dwuzarodnikowej. Pieczarki 3: 74-76.

67. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2014. Nowe książki o grzybach. Pieczarki 4: 73-75. 

68. Siwulski M., Sobieralski K, Golak-Siwulska I. 2015. Wartość prozdrowotna owocników boczniaka. Pieczarki 1: 85-89.

69. Golak-Siwulska I., Siwulski M., Sobieralski K. 2015. Właściwości prozdrowotne soplówki jeżowatej. Pieczarki 2: 99-103.

70. Golak-Siwulska I., Siwulski M., Sobieralski K. 2015. Możliwość wykorzystania pozostałości z produkcji grzybów w żywieniu drobiu.  Pieczarki 3: 86-89.

71. Golak-Siwulska I., Siwulski M., Sobieralski K. 2015. Trufla – wykwintny grzyb jadalny. Pieczarki 4: 85-88.

 

8. Kierowanie grantem – krajowym, międzynarodowym 

1. Grant nr 5 POGC 01917, 1999-2001, Ulepszanie materiału rozmnożeniowego pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Sing. przy wykorzystaniu kultur jednozarodnikowych, wielozarodnikowych i krzyżówkowych 

2. Grant nr 3 PO6R 020 23, 2002-2004, Wpływ pożywki, temperatury i długości okresu przechowywania grzybni na wzrost i plonowanie pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) - grant promotorski 

3. Grant nr 2 PO6R 04 430,  2006-2008,  Wpływ niektórych czynników na wzrost grzybni i plonowanie lakownicy lśniącej Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. - grant promotorski 

4. Grant nr N 310 060 32,  2007-2008, Wpływ podłoża na wzrost grzybni i plonowanie boczniaka mikołajkowego Pleurotus eryngii (Fr.) - grant promotorski 

5. Grant nr 2 PO6R 082 30 2006-2009. Zastosowanie integrowanych metod zwalczania Trichoderma w uprawie pieczarki Agaricus bisporus i boczniaka Pleurotus sp. 

6. Grant nr N 310 058 32/2762, 2007-2010. Pozyskiwanie i waloryzacja zasobów genowych grzybów uprawnych 

 

9. Wykonawca grantu – krajowego, międzynarodowego 

1. Grant nr 6 POG C 017 20, 2001-2003. Wpływ wybranych czynników uprawowych na plonowanie i cechy morfologiczne owocników grzybów uprawnych Pleurotus sp., Lentinula edodes (Berk.)Sing. i Pholiota nameko (Tto) Tto et Imai 

2. Grant nr 2 PO6R 104 26, 2004-2006. Doskonalenie materiału rozmnożeniowego boczniaka Pleurotus sp. 

3. Grant nr N N310 2247 33 2007-2010. Doskonalenie materiału rozmnożeniowego twardziaka jadalnego Lentinus edodes (Berk.). Sing. 

4. Grant nr N N310 083636, 2009-2012. Opracowanie naukowych podstaw towarowej produkcji lakownicy lśniącej Ganoderma lucidum 

5. Grant nr N N310 089037, 2009-2012. Doskonalenie wybranych cech jakościowych owocników pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Imbach. 

6. Grant nr N N305 372538, 2010-2013. Bioakumulacja metali ciężkich przez grzyby jadalne miarą zanieczyszczenia środowiska 

7. Grant nr N N305 372438, 2010-2013. Remediacja gleby zanieczyszczonej WWA, PCB, BTEX z wykorzystaniem podłoży pochodzących z uprawy grzybów 

8. Grant nr N R12 0003 06, 2010. Technologia pozyskiwania wybranych substancji aktywnych biologicznie otrzymywanych z Basidiomycetes – (grant na przygotowanie grantu w ramach VII Programu Unii Europejskiej )

                                        

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1