Spis publikacji - Prof. dr hab. Marek Siwulski

1. Publikacje w czasopismach naukowych (wszystkie oryginalne recenzowane prace)

1. Gapiński M., Siwulski M. 1984. Wstępne kryteria oceny grzybni pieczarki dwuzarodnikowej. Probl. Hig.  3(23): 238-244.

2. Gapiński M., Siwulski M. 1984. Odczyn grzybni ziarnistej jako wskaźnik jakości materiału rozmnożeniowego. Probl. Hig. 3(23): 245-254.

3. Gapiński M., Siwulski M. 1985. Wstępne metody oceny grzybni pieczarek. Rocz. AR Pozn., 165, Ogrodn. 12: 101-107.

4. Gapiński M., Siwulski M. 1986. Kwasowość lotna jako wskaźnik jakości grzybni ziarnistej pieczarki. Rocz. AR Pozn., CLXV: 21-26.

5. Gapiński M., Siwulski M., Warszewska M. 1986. Porównanie plonowania kilku odmian pieczarki firmy Somycel. Rocz. AR  Pozn., CLXV: 27-33.

6. Gapiński M., Siwulski M., Sobieralski K. 1987. Wpływ dodatku do okrywy wybranych insektycydów na wzrost grzybni i wiązanie owocników pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Sing. Probl. Hig. 1:197-202.

7. Gapiński M., Siwulski M., Sobieralski K. 1987. Porównanie wzrostu grzybni kultur tkankowych kilku odmian pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus  (Lange) Sing. Probl. Hig. 1: 214-219.

8. Gapiński M., Siwulski M., Sobieralski K. 1988. Wzrost grzybni pieczarki Agaricus bisporus (Lange)Sing. na pożywkach stałych. Rocz. AR Pozn, 189, Ogrodn. 15: 43-46.

9. Gapiński M., Woźniak W., Siwulski M., Sobieralski K., Kubzdela Z., Wąsowicz E., Ziombra M. 1988. Wstępne metody oceny grzybni pieczarki. Rocz. AR Pozn., CXCIV: 116-125.

10. Gapiński M., Siwulski M., Sobieralski K. 1988. Wzrost grzybni pieczarki w zależności od pożywki i pasażowania. Rocz. AR Pozn., 189, Ogrodn. 15: 47-52.

11. Gapiński M., Siwulski M., Sobieralski K. 1989. Porównanie kiełkowania zarodników kilku odmian Agaricus  bisporus (Lange) Sing. Rocz. AR Pozn., 202, Ogrodn. 17: 54-59.

12. Gapiński M., Siwulski M., Sobieralski K. 1989. Porównanie cech morfologicznych owocników Agaricus bisporus (Lange) Sing. Rocz. AR Pozn., 202, Ogrodn. 17: 43-51.

13. Gapiński M., Siwulski M., Sobieralski K. 1989. Porównanie wzrostu grzybni czterech odmian Agaricus bisporus (Lange) Sing. na pożywce agarowej. Rocz. AR  Pozn., 202, Ogrodn. 17: 62-65.

14. Gapiński M., Bukowski T., Sobieralski K., Siwulski M. 1989. Einige das Wachstum des Champignonmycels beeinflussende Faktoren. Mushroom Sci. XII (Part I), Braunschweig: 253-260.

15. Siwulski M. 1990. Wpływ pożywek agarowych na wzrost grzybni kultur tkankowych pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Sing. Rocz. AR Pozn., 217, Ogrodn. 18: 79-83.

16. Gapiński M., Siwulski M., Sobieralski K. 1990. Wpływ wybranych czynników na wzrost grzybni pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Sing. rozmnażanej metodą kultur tkankowych. Rocz AR Pozn., 217, Ogrodn. 18: 9-17.

17. Gapiński M., Siwulski M., Sobieralski K. 1990. Zdolność kiełkowania zarodników kilku odmian pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange)Sing. Rocz. AR Pozn, 217, Ogrodn. 18: 3-8.

18. Ziombra M., Gapiński M., Siwulski M. 1991. Wzrost grzybni pieczarki, boczniaka, twardziaka i pierścieniaka na różnych pożywkach. Rocz. AR Pozn., CCXXV: 181-187.

19. Siwulski M. 1991. Wpływ metody mnożenia grzybni na plonowanie pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus /Lange/ Sing.). Roczn. AR Pozn., CCXXV: 107-116.

20. Siwulski M., Gapiński M., Sobieralski K. 1992. Charakterystyka cech owocników otrzymanych z grzybni pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Sing. rozmnażanej metodą kultur tkankowych. Probl. Hig.  36: 101-105. 

21. Gapiński M., Siwulski M., Sobieralski K. 1992. Wpływ przechowywania zarodników i rzutu na plon pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange)Sing. Probl. Hig. 36: 91-95.

22. Gapiński M., Siwulski M., Sobieralski K., Lisiecka J. 1992. Wpływ pasażowania i pożywki na wzrost grzybni pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange)Sing. Probl. Hig. 36: 96-100.

23. Siwulski M., Sobieralski K., Gapiński M. 1994. Przydatność wybranych pożywek do prowadzenia hodowli zachowawczej pieczarki. Probl. Hig. 44:104-107.

24. Siwulski M., Sobieralski K., Gapiński M. 1994. Porównanie plonowania grzybni kultur tkankowych i wielozarodnikowych w warunkach produkcji eksportowej. Probl. Hig. 44:108-110.

25. Siwulski M., Sobieralski K., Gapiński M. 1994. Wpływ ogrzewania zarodników na plonowanie pieczarki dwuzarodnikowej. Probl. Hig. 44: 111-113.

26. Siwulski M., Sobieralski K. 1994. Porównanie właściwości plonotwórczych grzybni pieczarki pochodzącej z wytwórni krajowych. Probl. Hig. 44: 116-117.

27. Siwulski M., Sobieralski K. 1994. Wpływ pożywki na wzrost grzybni czernidłaka kołpakowatego (Coprinus comatus) i pierścieniaka uprawowego (Stropharia rugosoannulata). Probl. Hig. 44: 118-121.

28. Siwulski M., Sobieralski K. 1994. Kiełkowanie zarodników i wzrost grzybni kilku odmian pieczarki dwuzarodnikowej. Probl. Hig. 44: 101-103.

29. Sobieralski K., Siwulski M., Gapiński M. 1994. Wpływ przechowywania grzybni pieczarki na plonowanie w warunkach produkcji wielkotowarowej. Probl. Hig.  44: 114-115.

30. Siwulski M., Sobieralski K. 1994. Wpływ chemicznych środków ochrony roślin na przerastanie okrywy i wiązanie owocników pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange)Sing. IOR. Mat. XXXIV Sesji Nauk. Instytutu Ochrony Roślin Cz.I-Referaty: 144-147.

31. Siwulski M., Sobieralski K. 1994. Porównanie plonowania wybranych krzyżówek czernidłaka kołpakowatego Coprinus comatus S.F. Hodowla i Nasiennictwo Roślin Ogrodniczych. Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa AR w Poznaniu: 332-333.

32. Sobieralski K., Siwulski M. 1996. Wpływ odmiany na plonowanie pieczarki uprawianej na podłożu sprasowanym w „kostkę". Probl. Hig. 53: 97-99.                  

33. Siwulski M., Sobieralski K. 1996. Wpływ stosowania biopreparatu Owinema-S.C. na ograniczenie zużycia insektycydów w uprawie pieczarki. Probl. Hig. 53: 116-119.

34. Sobieralski K., Siwulski M. 1996. Porównanie plonowania brązowych odmian pieczarki. Probl. Hig. 53: 120-122.                                               

35. Siwulski M., Sobieralski K. 1996. Wpływ odmiany na plonowanie czernidłaka kołpakowatego na słomie przygotowanej metodą energooszczędną, Probl. Hig. 53: 123-125.                                                                

36. Siwulski M., Sobieralski K. 1996. Porównanie plonowania kilku odmian pierścieniaka Stropharia rugoso-annulala Fariow ex Murr. Probl, Hig. 53: 126-127.        

37. Sobieralski K., Siwulski M., 1996. Wpływ zbieranych owocników na plonowanie pieczarki. Probl. Hig. 53: 100-102.                                       

38. Siwulski M., Sobieralski K. 1996: Wpływ odmiany shii-take Lentinus edodes (Berk.)Sing. na plonowanie na podłożu z trocin dębowych. Probl. Hig. 53: 128-131.       

39. Siwulski M., Sobieralski K. 1996. Wpływ metody produkcji grzybni pieczarki na infekcje grzybami Micromycetes. Probl. Hig. 53: 94-96.                            

40. Siwulski M., Sobieralski K. 1996. Zastosowanie podłoży przygotowanych metodą energooszczędną w uprawie pieczarki. Probl. Hig. 53: 113-115.     

41. Sobieralski K., Siwulski M., Byks K., 1998. Porównanie wzrostu grzybni wybranych kultur krzyżówkowych pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange)Sing. na różnych podłożach. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz 215. Roln. 42: 239-242.

42. Siwulski M. 1998. Wpływ gibereliny GA3 i BCH na wzrost grzybni twardziaka shii-take. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz 215, Roln. 42: 227-230.

43. Siwulski M. 1998. Wpływ stymulatorów wzrostu na dojrzewanie podłoża w uprawie twardziaka shii-take. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz 215, Rolnictwo 42: 231-234.

44. Siwulski M., Sobieralski K. 1998. Wpływ wybranych regulatorów wzrostu na plonowanie twardziaka shii-take. Roczn. AR Pozn., CCCIV, Ogrodn. 27: 285-291.

45. Siwulski M., Sobieralski K. 1998. Influence of growing substrates on the Hericum erinaceus(Bull.Fr.) Pers. yielding. Acta Horticulturae et Regiotecturae l: 237-238.

46. Siwulski M. 1998. Influence of selected growth regulators on the shii-take mycelium growth. Acta Horticulturae et Regiotecturae l: 239-240.

47. Vdovienko S.A., Siwulski M. 1999. Sortovieczenia dieiakich sztamiv dvosporovogo szampiniona Agaricus bisporus (Lange)Sing. ta viznaczienia vieliczii vrozaju v zaleznosti vid sposobu obrobitku sporiv. Zbir Naukovich Prac - Umanska Silskogospodarnaia Akademia UDK 63582 cz. V: 240-244.

48. Siwulski M., Sobieralski K. 1999. Wykorzystanie podłoża po uprawie twardziaka shiitake do uprawy boczniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 466: 545-550.

49. Siwulski M. 2000. Wpływ sposobu szczepienia i rodzaju grzybni na wzrost i plon twardziaka jadalnego Lentinus edodes (Berk.)Sing.. Roczn. AR Pozn., CCCXXIII, Ogrodn. 31, cz. I: 459-465.

50. Siwulski M., Sas-Golak I. 2000. Porównanie plonowania kilku odmian pierścieniaka Stropharia rugoso-annulata Farlow ex Murr. na wybranych podłożach. Roczn. AR Pozn., CCCXXIII, Ogrodn. 31, cz. I: 467-472.

51. Siwulski M., Sobieralski K., Sas-Golak I. 2000. Porównanie plonowania polskich odmian pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange)Imbach. Roczn. AR Pozn., CCCXXIII, Ogrodn. 31, cz. I: 473-477.

52. Siwulski M., Sobieralski K. 2000. Porównanie plonowania wybranych odmian produkcyjnych i krzyżówek twardziaka shiitake (Lentinus edodes Berk. Sing.). Ann.  Univ. M. Curie-Skłodowska, Horticultura VIII: 465-469.

53. Siwulski M., Pawlak R. 2000. Wpływ wilgotności podłoża uprawowego na zawartość suchej substancji w owocnikach łuskwiaka nameko. Zesz. Nauk. AR Kraków 71: 183-185.

54. Siwulski M., Sobieralski K., Pawlak R. 2001. Utilization of wild forms of mushroom Coprinus comatus (Mull.)S.F.Gray in breeding of commercial strains. Jour. of Vegetable Crop Production  1/7: 3-7.

55. Siwulski M., Sobieralski K. 2001. Mycelium growth and yielding of two strains of Ganoderma lucidum (Fries)Karst. cultivated on sawdust substrate. Vegetable Crops Research Bulletin 54: 101-104.

56. Siwulski M., Pawlak R., Sas-Golak I. 2001. The effect of medium type on mycelium growth of nine Stropharia rugoso-annulata (Farl. ex Murr.) strains. Vegetable Crops Research Bulletin 54: 97-99.

57. Pawlak R., Siwulski M. 2001. The effect of different cultivation media on the yield of Flammulina velutipes (Curtis: Fries) Singer. Vegetable Crops Research Bulletin 54: 93-96. 

58. Siwulski M., Sobieralski K. 2002. Wpływ wybranych dodatków do podłoża ze słomy żytniej na plonowanie dwóch odmian boczniaka. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 485: 293-297.

59. Pawlak R., Siwulski M., Salwin M. 2002. Wpływ dodatków do podłoży na plonowanie zimówki aksamitnotrzonowej Flammulina velutipes (Curtis Fries) Singer. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 485: 271-275.

60. Siwulski M., Pawlak R., Sas-Golak I. 2002. Effect of selected substrates on the yield of three Stropharia rugoso-annulata (Farlow ex Murr.) strains. Folia Hort. 14/2: 131-136.

61. Pawlak R., Siwulski M., Salwin M. 2003. Effect of substrate type on the mycelium growth of four Hericium erinaceus (Bull. ex. Fr.) Pers. strains. Folia Hort. 15/1: 43-48.

62. Siwulski M., Sas-Golak I. 2004. Wpływ dodatków wzbogacających podłoże ze słomy pszennej na plon i niektóre cechy owocników Pleurotus djamor (Fr.)Boed. Roczn. Akad. Roln. Pozn. CCCLX, Ogrodnictwo 38: 143-148.

63. Siwulski M., Pawlak R. 2005. Wpływ podłoża z trocin i jego termicznego traktowania na wzrost grzybni i plon soplówki jeżowatej Hericium erinaceus (Bull. Fr.) Pers. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu 515, Rolnictwo LXXXVI: 491-496

64. Siwulski M., Sobieralski K. 2005. Influence of some growing substrate additives on the Hericium erinaceus (Bull. Fr.) Pers. yield. Scientific works of the Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture. Horticulture and vegetable growing 24(3): 250-253.

65. Gramza A., Reguła J., Siwulski M., Korczak J. 2005. Chelating activity of shiitake and oyster mushrooms. Polish Journal of Human Nutrition and Metabolism 32, 1: 1158-1163.

66. Danyluk B., Pyrcz J., Gajewska-Szczerbal H., Stangierski J, Klem M., Siwulski M. 2006. Role of mushroom powder in affecting the quality of sterilised meat products of „luncheon” type. Fleichwirtschaft International 2: 45-50.

67. Górski R., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R., Sobieralski K., Siwulski M. 2006. The effect of selected preparations on in vitro growth of Trichoderma harzianum and Trichoderma atroviride found in garden mushroom (Agaricus bisporus) crop. Phytopathologia Polonica 42: 29-35.

68. Górski R., Sobieralski K., Siwulski M. 2006. Zastosowanie drapieżnego chrząszcza Atheta coriaria Kraatz (Coleoptera, Staphylinidae) w biologicznym zwalczaniu ziemiórek (Sciaridae) w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus /Lange/ Imbach). Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 46 (2): 319-321.

69. Reguła J., Jeszka J., Kosidowska B., Gramza A., Anioła J., Siwulski M. 2006. Sorption of Iron, Copper and Zinc as well as chemical composition of dried shiitake (Lentinula edodes) and oyster (Pleurotus ostreatus) mushrooms. Polish J. Environ. Stud. vol. 15, 2a: 670-673.

70. Siwulski M., Czerwińska A., Sobieralski K. 2007. Comparison of mycelium growth and yielding of  some Pleurotus spp. strains. Spontaneous and induced variation for the genetic improvement of horticultural crops. University of Technology and Life Science in Bydgoszcz, University Press: 335-339.

71. Sobieralski K., Siwulski M., Grzebielucha I., Nowak M. 2007. Yielding and morphological characteristics of carpophores of single-spore cultures, crossbred cultures and brown strains of mushroom Agaricus bisporus (Lange) Imbach. Spontaneous and induced variation for the genetic improvement of horticultural crops. University of Technology and Life Science in Bydgoszcz, University Press: 341-345.

72. Sobieralski K., Siwulski M., Sas-Golak I. 2007. Morphological variability   of carpophores of crossbred cultures of the Lentinula edodes (Berk.) Pegler. Spontaneous and induced variation for the genetic improvement of horticultural crops. University of Technology and Life Science in Bydgoszcz, University Press: 347-351.

73. Zawirska-Wojtasiak R., Siwulski M., Wąsowicz E., Sobieralski K. 2007. Volatile compounds of importance in the aroma of cultivated mushrooms Agaricus bisporus at different conditions of cultivation. Pol. J. Food Nutr. Sci. 57, 3: 367-372. 

74. Siwulski M., Zawirska-Wojtasiak R. 2007. Comparison of chemical composition and content of volatile compounds of  carpophores of Hericium erinaceus (Bull.:Fr.) Pers cultivated on different types of sawdust. Herba Polonica 53 (3): 218-223.

75. Siwulski M., Sobieralski K., Korszun S. 2007. Effect of the leaf extract from the maidenhair tree (Gingko biloba L.) on the growth of the oyster mushroom (Pleurotus spp.) mycelium. Herba Polonica 53 (3): 28-32.

76. Siwulski M, Sobieralski K., Miran D. 2007. Wpływ wilgotności podłoża na plonowanie dwóch odmian boczniaka. Roczn. Akad. Roln. Pozn. CCCLXXXIII, Ogrodnictwo 41: 615-618.

77. Siwulski M., Sobieralski K., Czerwińska A. 2007. Wpływ sposobu długotrwałego przechowywania grzybni boczniaka na jej wzrost. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 517: 173-178. 

78. Sobieralski. K., Siwulski M., Grzebielucha I. 2007. Porównanie plonowania polówki wiązkowej Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. na różnych podłożach. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 517: 683-688. 

79. Sobieralski. K., Siwulski M., Grzebielucha I., Nowak M. 2007. Porównanie zawartości suchej substancji owocników kultur jednozarodnikowych pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Imbach. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 517: 689-694.

80. Sobieralski. K., Siwulski M., Grzebielucha I., Nowak M. 2007. Wpływ rodzaju podłoża na wzrost i długość okresu dojrzewania grzybni oraz plon twardziaka jadalnego Lentinula edodes (Berk.) Pegler. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 517: 695-704.

81. Siwulski M., Reguła J., Gramza A., Sas-Golak I. 2007. Porównanie plonowania i składu chemicznego owocników kilku odmian i gatunków boczniaka Pleurotus sp. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 517: 877-884.       

82. Sobieralski K., Siwulski M., Grzebielucha I. 2007. The comparison of morphological features, weight and dry matter content in carpophores of strains and crossbred cultures of shiitake (Lentinula edodes (Berk.) Pegler). Nauka Przyr. Technol. 1, 3, # 41.

83. Reguła J., Siwulski M. 2007. Dried shiitake (Lentinula edodes) and oyster (Pleurotus ostreatus) mushrooms as a good source of nutrient. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 6 (4): 135-142.

84. Sobieralski K., Siwulski M. Irzykowska L. Sas-Golak I., Grzebielucha I. 2007. Grzyby z rodzaju Trichoderma w uprawie pieczarki i boczniaka. Postępy Nauk Rolniczych, 4: 65-73.

85. Siwulski M. Czerwińska-Nowak A., Wong J.J. 2008. Wpływ wzbogacania podłoża na plonowanie i wybrane cechy morfologiczne owocników Pleurotus djamor (Fr.). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 527: 289-294.

86. Siwulski M., Zawirska-Wojtasiak R., Miran D. 2008. Porównanie plonowania, składu chemicznego i zawartości niektórych związków lotnych owocników dwóch odmian boczniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 527: 295-301.

87. Zawirska-Wojtasiak R., Siwulski M., Mildner-Szkudlarz S., Wąsowicz E. 2009. Studies on the aroma of different species and strains of Pleurotus measured by GC/MS, sensory analysis and electronic nose. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 8 (1): 47-61.

88. Ziombra M., Czerwińska-Nowak A., Siwulski M. 2009. Comparison of mycelium growth and yielding of crossbred cultures of Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 539: 815-821.

89. Sobieralski K., Siwulski M., Frużyńska-Jóźwiak D. 2009. Growth of aggressive isolates of Trichoderma aggressivum f. europaeum in dependence on temperature and medium. Phytopatologia Polonica 53: 11-18.

90. Sobieralski K., Siwulski M., Frużyńska-Jóźwiak D., Górski R. 2009. Impact of Trichoderma aggressivum f. europaeum Th2 on the yielding of Agaricus bisporus. Phytopatologia Polonica  53: 5-10.

91. Siwulski M., Sobieralski K. 2009. Comparison of the mycelium growth of selected strains and crossbred cultures of Lentinula edodes (BERK.) SING. cultivated on different substrates. Herba Polonica 55 (3): 273-277.

92. Siwulski M., Pleszczyńska M., Wiater A., Wong J-J. , Szczodrak J. 2009. The influence of different media on the Laetiporus sulphureus (Bull.Fr.) Murr. mycelium growth. Herba Polonica 55 (3): 278-284.

93. Siwulski M., Sobieralski K., Wojniłowicz M. 2009. Comparison of mycelium growth and yielding of selected strains of Hericium erinaceus (Bull. Fr.) Pers. on sawdust substrates with the glucose addition.  Herba Polonica  55 (3): 266-272.

94. Siwulski M., Czerwińska-Nowak A., Korszun S. 2009. Effect of addition of maidenhair tree leaves to substrate on yielding and chemical composition of Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm. carpophores. Vegetable Crops Research Bulletin 71: 103-109. 

95. Sobieralski K., Siwulski M., Górski R.,  Frużyńska-Jóźwiak D. 2009. Porównanie rozwoju grzybni grzybów z rodzaju Trichoderma pochodzących z krajowych pieczarkarni. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 49 (2): 723-726.

96. Sobieralski K., Siwulski M., Jasińska A., Górski R. 2009. Wpływ temperatury pasteryzacji podłoża w uprawie boczniaka na wzrost grzybni kilku szczepów z rodzaju Trichoderma. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 49 (2): 727-730.

97. Sobieralski K., Siwulski M., Sas-Golak I., Górski  R. 2009. Wpływ sposobu przygotowania podłoża do uprawy pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Imbach. na wzrost grzybni agresywnych szczepów grzybów z rodzaju Trichoderma. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 49 (2): 731-734.

98. Siwulski M., Sobieralski K., Buśko S., Górski  R. 2009. Wpływ różnych szczepów grzybów z rodzaju Trichoderma na rozwój grzybni dwóch odmian boczniaka ostrygowatego –Pleurotus ostreatus (Jacq.) Queilet. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 49 (2): 714-718.

99. Sobieralski K., Siwulski M., Jasińska A., Sas-Golak I.  2009. Porównanie zawartości suchej substancji owocników wybranych odmian i kultur tkankowych pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus  bisporus (Lange) Imbach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych  539: 671-677.

100. Siwulski M., Sobieralski K., Wojniłowicz M. 2009. Porównanie wzrostu grzybni i plonowania wybranych kultur krzyżówkowych twardziaka jadalnego Lentinula edodes (BERK.) SING. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 539: 657-662.

101. Siwulski M., Sobieralski K., Górski R. 2010. Wpływ olejku herbacianego na wzrost grzybni kilku krajowych izolatów grzybów rodzaju Trichoderma w warunkach in vitro. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (4): 2049-2054.

102. Sobieralski K., Siwulski M., Frużyńska-Jóźwiak D., Górski R. 2010. Impact of infection with Trichoderma aggressivum f. europaeum isolates on carpophore setting and yielding of Agaricus bisporus. Phytopatologia Polonica  55: 35-41.

103. Sobieralski K., Siwulski M., Górski R., Frużyńska-Jóźwiak D., Nowak-Sowińska M. 2010. Impact of Trichoderma aggressivum f. europaeum isolates on yielding and morphological features of Pleurotus eryngii. Phytopatologia Polonica  56: 17-25.

104. Górski R., Sobieralski K., Siwulski M., Góra K. 2010. Effect of selected natural essential oils on in vitro development of fungus Trichoderma harzianum found in common mushroom (Agaricus bisporus) cultivation. Ecological Chemistry and Engineering (S) 17 (2): 177-185.  

105. Siwulski M., Drzewiecka K., Sobieralski K., Chong Y. 2010. Comparison of growth and enzymatic activity of mycelium and yielding of Pleurotus ostreatus  (Fr.) Kumm on different substrates. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 9 (3): 45-50

106. Siwulski M., Sobieralski K., Mańkowski J. 2010. Comparison of mycelium growth of selected species of cultivated mushrooms on textile industry wastes. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 9 (3): 37-43.

107. Sobieralski K., Siwulski M., Frużyńska-Jóźwiak D., Błaszczyk L., Sas-Golak I., Jasińska A. 2010. Impact of infections with two Trichoderma aggressivum f. europaeum isolates on the yielding of some wild strains of Agaricus bisporus (Lange) Imbach. Journal of Plant Protection Research 50 (4): 501-504. 

108. Sobieralski K., Siwulski M., Jasińska A., Frużyńska-Jóźwiak D., Sas-Golak I., Szymański J. 2010. Impact of infections with Trichoderma agressivum f. europaeum isolates on the yielding of some wild strains of Agaricus bitorquis from different regions of Poland. Phytopatologia 58: 5-11.

109. Frużyńska-Jóźwiak D., Siwulski M., Sobieralski K., Sas-Golak I., Błaszczyk L. 2011. Impact of Trichoderma isolates on the mycelium development of wild strains of Coprinus comatus (Müll.) S.F. Gray. Journal of Plant Protection Research 51 (2): 163-166.

110. Siwulski M., Sobieralski K., Górski R., Lisiecka J., Sas-Golak I. 2011. Temperature and pH impact on the mycelium growth of Mycogone perniciosa and Vericillium fungicola isolates derived from Polish and foreign mushroom growing houses. Journal of Plant Protection Research 51 (3): 267-271.

111. Błaszczyk L., Popiel D., Chełkowski J., Koczyk G., Samuels G. J., Sobieralski K., Siwulski M. 2011. Species diversity of Trichoderma in Poland. J. Appl. Genetics 52 (2): 233-243.

112. Siwulski M., Sobieralski K., Błaszczyk L., Frąszczak B., Frużyńska-Jóźwiak D., Sas-Golak I. 2011. Mycelium growth of several Trichoderma pleurotum and T. pleuroticola isolates and their biotic interaction with Pleurotus florida. Phytopathologia 59: 43-48.

113. Siwulski M., Jasińska A., Sobieralski K., Sas-Golak I. 2011. Comparison of chemical composition of fruiting bodies of some edible mushrooms cultivated on sawdust. Ecological Chemistry and Engineering (A) 18 (1): 89-96. 

114. Frużyńska-Jóźwiak D., Sobieralski K., Siwulski M., Spiżewski T., Błaszczyk L., Sas-Golak I. 2011. Effect of Trichoderma isolates on yielding of wild strains of Coprinus comatus. Journal of Plant Protection Research 51 (4): 410-412. 

115. Sobieralski K., Siwulski M., Sas-Golak I., Mańkowski J., Kotlińska T. 2011. Mycelium growth and yield of wild strains of Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr) Quel. cultivated on waste materials from textile industry". Folia Horticulturae 23 (1): 67-71.

116. Sobieralski K., Siwulski M., Sas-Golak I., Jasińska A. 2011. Capability of primordia formation as a trait differentiating wild strains of Agaricus bisporus (Lange) Imbach and Agaricus arvensis Schaeff derived from the area of western Poland. Acta Sci.  Pol., Hortorum Cultus 10 (3): 123-131.

117. Sobieralski K., Siwulski M., Lisiecka J., Szymański J.,  Jasińska A. 2011. Carpophore dry matter content of several Agaricus bisporus (Lange) Imbach and Agaricus bitorquis (Quel) Sacc. strains found in natural habitats.  Vegetable Crops Research Bulletin 75: 145-151. 

118. Siwulski M., Lisiecka J., Sobieralski K., Sas-Golak I., Jasińska A. 2011. Biologia, właściwości żywieniowe oraz uprawa twardziaka jadalnego Lentinula edodes (Berk.) Sing. Postępy Nauk Rolniczych 4: 71-82.

119. Sobieralski K., Siwulski M., Lisiecka J., Jasińska A., Sas-Golak I. 2011. Łuskwiak nameko – Pholiota nameko (T. Ito) S. Ito et Imai - charakterystyka gatunku oraz możliwości uprawy w Polsce. Postępy Nauk Rolniczych 4: 63-69.

120. Sas-Golak I., Sobieralski K., Siwulski M., Lisiecka J. 2011. Skład, wartość odżywcza oraz właściwości zdrowotne grzybów pozyskiwanych ze stanowisk naturalnych. Kosmos 60 (3-4) (292-293): 483-490.

121. Wosiński S., Jurga J., Kruczyński Z., Górski R., Sobieralski K., Siwulski M. 2012. An ESR study of free radicals scavenging by red tea. Ecol. Chem. Eng. S 19 (1): 47-54. 

122. Sobieralski K., Siwulski M., Błaszczyk L., Frąszczak B.,  Sas-Golak I. 2012. Impact of infections with Trichoderma pleurotum and Trichoderma pleuroticola isolates on yielding of wild strains of Pleurotus osteratus (Fr.) Kumm. obtained from natural sites. Acta Sci.  Pol., Hortorum Cultus 11 (1): 239-249.

123. Sobieralski K., Siwulski M., Komoń-Żelazowska M., Błaszczyk L., Sas-Golak I., Frużyńska-Jóźwiak D. 2012. Impact of Trichoderma pleurotum and T. pleuroticola isolates on yielding of Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm. Journal of Plant Protection Research 52 (1): 151-154.  

124. Sobieralski K., Siwulski M., Komoń-Żelazowska M., Błaszczyk L., Górski R., Spiżewski  T., Sas-Golak I. 2012. Evaluation of the growth of Trichoderma  pleurotum and Trichoderm pleuroticola isolates and their biotic interaction with Pleurotus sp. Journal of Plant Protection Research 52 (2): 235-239.

125. Skalicka – Woźniak K., Szypowski J., Łoś R., Siwulski M., Sobieralski K., Głowniak K., Malm A. 2012. Evaluation of polysaccharides content in fruit bodies and their antimicrobial activity of four Ganoderma lucidum (W Curt.: Fr.) Karst. strains cultivated on different wood type substrates. Acta Societatis Botanicorum Poloniae  81 (1): 17-21.

126. Drzewiecka K., Siwulski M., Mleczek M., Goliński P., Sobieralski K. 2012. Bioaccumulation of heavy metals from artificially enriched substrates and their impact on physiology of King oyster mushroom (Pleurotus eryngii). Fresenius Environmental Bulletin 21 (6b): 1666-1674.

127. Sobieralski K., Siwulski M., Lisiecka J., Jędryczka  M., Sas-Golak I., Frużyńska-Jóźwiak D. 2012. Fungi-derived -glucans as a component of functional food. Acta Sci.  Pol., Hortorum Cultus 11 (4): 111-128.

128. Sas-Golak I., Siwulski M., Sobieralski K., Lisiecka J. 2012. Biologia, uprawa, wartość odżywcza oraz właściwości lecznicze czernidłaka kołpakowatego Coprinus comatus (Muller: Fries) S.F. Gray. Annales UMCS, Horticultura XXII (2): 31-38.

129. Wiater A., Paduch R., Choma A., Pleszczyńska M., Siwulski M., Dominik J., Janusz G., Tomczyk M., Szczodrak J. 2012. Biological study on carboxymethylated (13)--D-glucans from fruiting bodies of Ganoderma lucidum. International Journal of Biological Macromolecules, doi: 10.1016/j.ijbiomac.2012.08.017

130. Gąsecka M., Drzewiecka K., Stachowiak J., Siwulski M., Goliński P., Sobieralski K., Golak I. 2012. Degradation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) by spent mushroom substrates of Agaricus bisporus and Lentinula edodes. Acta Sci.  Pol., Hortorum Cultus 11 (4): 39-46.

131. Mleczek M., Siwulski M., Stuper-Szablewska K., Rissmann I., Sobieraslski K., Goliński P. 2013. Accumulation of elements by edible mushroom species. Part I. Problem of trace element toxicity in mushrooms. Journal of Environmental Science and Health, Part B 48: 69-81.

132. Sobieralski K., Siwulski M., Błaszczyk L., Frużyńska-Jóźwiak D. Lisiecka J. 2012. The effect of infestation with isolates of Trichoderma sp. on mycelium growth and yielding in single-spore heterocaryotic cultures of Agaricus bisporus (Lange) Imbach. Acta Sci.  Pol., Hortorum Cultus 11(6): 47-57.

133. Jasińska A., Siwulski M., Sobieralski K. 2012. Mycelium growth and yielding of Black Poplar Mushroom – Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. on different substrates. Journal of Agricultural Science and Technology A (2): 1040-1047. 

134. Siwulski M., Ziombra M., Sobieralski K. 2012. Impact of light on yielding of some Pleurotus sp. strains. Acta Mycologica 47 (1): 65-73.

135. Sobieralski K., Siwulski M., Lisiecka J., Sas-Golak I., Jasińska A., Nowak-Sowińska M. 2012. Pleurotus eryngii  - mało znany, wartościowy gatunek boczniaka. Kosmos 61 (4)  (297): 647-656.  

136. Niedzielski P., Mleczek M., Magdziak Z., Siwulski M., Kozak L. 2013. Selected arsenic species: As(III), As(V) and dimethylarsenic acid (DMAA) in Xerocomus badius fruiting bodies.  Food Chemistry 141: 3571-3577.

137. Mleczek M., Siwulski M., Stuper-Szablewska K., Rissmann I., Sobieralski K., Goliński P. 2013. Accumulation of elements by edible mushroom species. Part I. Problem of trace element toxicity in mushrooms. Journal of Environmental Science and Health, Part B 48 (1): 69-81.  

138. Błaszczyk L., Siwulski M., Sobieralski K., Frużyńska-Jóźwiak D. 2013.  Diversity of Trichoderma spp. causing Pleurotus green mold diseases in Central Europe. Folia Microbiologica 58:  325-333.           

139. Siwulski M., Sobieralski K., Lisiecka J., Błaszczyk L., Frużyńska-Jóźwiak D., Górski R., Sas-Golak I. 2013. The effect of substrate infestation with Trichoderma isolates on yielding of Pholiota nameko (T.Ito) S.Ito et Imai. Acta Sci.  Pol., Hortorum Cultus 12(1): 77-88.

140. Lisiecka J., Sobieralski K., Siwulski M., Jasińska A. 2013. Almond mushroom Agaricus brasiliensis (Wasser et al.) - properties and culture conditions. Acta Sci.  Pol., Hortorum Cultus 12(1): 27-40.

141. Mleczek M., Siwulski M., Stuper-Szablewska K., Sobieralski K., Magdziak Z., Goliński P. 2013. Accumulation of elements by edible mushroom species. Part II. A comparison of aluminium, barium and nutritional element contents. Journal of Environmental Science and Health, Part B 48 (4): 308-317.

142. Gąsecka M., Drzewiecka K., Stachowiak J., Siwulski M., Goliński P., Sobieralski K. 2013. The efficient degradation of selected PAH-s in soli with a substrate refuse from Pleurotus ostreatus cultivation. Fresenius Environmental Bulletin 22 (9a): 2651-2658.

143. Sobieralski K., Siwulski M., Sas-Golak I. 2013. Nutritive and health-promoting value of organic vegetables. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 12(1): 113-123.    

144. Sobieralski K., Siwulski M., Sas-Golak I. 2013. Potential utilisation of vegetabes and mushrooms as components of functional food. Folia Hort. 25/1: 79-88.

145. Mleczek M., Siwulski M., Kaczmarek Z., Rissmann I., Sobieralski K., Goliński P. 2013. Concentration of selected trace elements in Xerocomus badius mushroom bodies – a health risk for humans? Acta Sci. Pol. Technol. Aliment. 12 (3): 331-343.       

146. Mleczek M., Magdziak Z., Goliński P., Siwulski M., Stuper-Szablewska K. 2013. Concentration of minerals in selected edible mushroom species growing in Poland and their effect on human health. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 12(2): 203-214.

147. Siwulski M., Sobieralski K., Sas-Golak I. 2014. Wartość odżywcza i prozdrowotna grzybów. Żywność Nauka Technologia Jakość 1 (92): 16-28.

148. Siwulski M., Sobieralski K., Sas-Golak I. 2014. Wartość odżywcza i prozdrowotna grzybów występujących w polskich lasach. Sylwan158 (2): 151-160.

149. Jasińska A, Siwulski M., Sobieralski K., Majtkowski W., Rogalski J., Ohga S. 2014. Comparative study of mycelial growth and carpophore yield of Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. on selected agricultural and textile industry wastes as a cultivation substrate. J. Fac. Agr. Kyushu Univer.  59 (1): 5-11.

150. Kleiber T., Starzyk J., Górski R., Sobieralski K., Siwulski M., Rempulska A., Sobiak A. 2014. The studies on applying of effective microorganisms (EM) and CRF on nutrient contents in leaves and yielding of tomato. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 13 (1): 79-90.

151. Kałużewicz A. Górski R., Sobieralski K., Siwulski M., Sas-Golak I. 2014. The effect of calcium chloride and calcium lactate on the yielding of Agaricus bisporus (Lange) Imbach. Ecol Chem Eng (S) 21 (4): 677-683.

152. Jasińska A, Siwulski M., Sobieralski K., Rogalski J., Ohga S. 2014. Morphological and qualitative features  of Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. carpophores cultivated on agricultural and textile industry wastes. J. Fac. Agr. Kyushu Univer.  59 (2): 229-234.

153. Niedzielski P., Mleczek M., Siwulski M., Gąsecka M., Kozak L., Rissmann I., Mikołajczak P. 2014. Efficacy of supplementation of selected medicinal mushrooms with inorganic selenium salts. Journal of Environmental Science and Health, Part B 49: 929-937. 

154. Górski R., Sobieralski K., Siwulski M., Frąszczak B., Sas-Golak I. 2014. The effect of Trichoderma isolates, from family mushroom growing farms, on the yield of four Agaricus bisporus (Lange)Imbach strains. Journal Plant Prot. Res. 54 (1): 102-105.

155. Górski R., Sobieralski K., Siwulski M., Sas-Golak I., Lewandowski D. 2014. Wpływ grzybów rodzaju Trichoderma na rozwój grzybni wybranych odmian Agaricus bisporus (Lange)Imbach. Prog. Plant Prot. 54 (1): 102-105.

156. Górski R., Sobieralski K., Siwulski M., Sas-Golak I., Lewandowski D. 2014. Wpływ izolatów Trichoderma na tworzenie zawiązków owocników kultur krzyżówkowych Agaricus bisporus (Lange)Imbach.  Prog. Plant Prot. 54 (1): 106-110.

157. Sobieralski K., Siwulski M., Frąszczak B., Jasińska A., Spiżewski T. 2014. Porównanie plonowania owocników odmian pieczarki uprawianych w Polsce i zawartości w nich suchej masy. Nauka Przyroda Technologie 8 (2), #18.

158. Sobieralski K., Siwulski M., Frąszczak B., Jasińska A., Spiżewski T., Sas-Golak I. 2014. Porównanie plonowania i zawartości suchej masy owocników odmian pieczarki należących do typu U1, pośredniego oraz U3. Nauka Przyroda Technologie  8 (2), #23.

159. Błaszczyk L., Siwulski M., Sobieralski K., Lisiecka J., Jedryczka M. 2014. Trichoderma spp. – application and prospects for use in organic farming and industry. Journal Plant Prot. Res. 54 (4): 309-317.

160. Jędryczka M., Strzelczak A., Grinn-Gofron A., Nowak M., Wolski T., Siwulski M., Sobieralski K., Kaczmarek J. 2015. Advanced statistical models commonly applied in aerobiology cannot accurately predict the exposure of people to Ganoderma spore-related allergies. Agricultural and Forest Meteorology 201: 209-217.

161. Janusz G., Czuryło A., Frąc M., Rola B., Sulej J., Pawlik A., Siwulski M., Rogalski J. 2015. Laccase production and metabolic diversity among Flammulina velutipes strains. World J Microbiol Biotechnol  31: 121-133. 

162. Mleczek M., Siwulski M., Mikołajczak P., Goliński P., Gąsecka M., Sobieralski K., Dawidowicz L., Szymańczyk M. 2015. Bioaccumulation of elements in three selected  mushroom species from southwest Poland. Journal of Environmental Science and Health, Part B 50: 207-216.

163. Pawlik A., Janusz G., Dębska I., Siwulski M., Frąc Magdalena, Rogalski J. 2015.  Genetic and metabplic intraspecific biodiversity of Ganoderma lucidum. BioMed Research International doi.org/10.1155/2015/726149.

164. Lisiecka J., Rogalski J., Sobieralski K., Siwulski M., Sokół S., Ohga S. 2015. Mycelium growth and biological efficiency of Ganoderma lucidum (W.Carst.: Fr)P. Karst on substrate supplemented with different organic additives. J. Fac. Agr. Kyushu Univ.  60 (2): 303-308. 

165. Wiater A., Paduch R., Próchniak K., Pleszczyńska M., Siwulski M., Białas W., Szczodrak J. 2015. Ocena aktywności biologicznej karboksymetylowanych pochodnych -(13)-glukanów wyizolowanych z owocników uprawnych gatunków boczniaka (Pleurotus). ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość. 1 (98): 193-206.

166. Mleczek M., Siwulski M., Mikołajczak P., Gąsecka M., Sobieralski K., Szymańczyk M. Goliński P. 2015. Content of selected elements in Boletus badius fruiting bodies growing in extremely polluted wastes. Journal of Environmental Science and Health, Part A 50:767-775.

167. Gąsecka M., Mleczek M., Siwulski M., Niedzielski P., Kozak L. 2015. The effect of selenium on phenolics and flavonoids in selected edible white rot fungi. LWT-Food Science and Technology 63: 726-731.

168. Mleczek M., Siwulski M., Mikołajczak P., Gąsecka M., Rissmann I., Goliński P., Sobieralski K. 2015. Differences in Cu content in selected mushroom species growing in the same unpolluted areas in Poland. Journal of Environmental Science and Health, Part B 50: 1-8. 

169. Niedzielski P., Mleczek M., Siwulski M., Rzymski P., Gąsecka M., Kozak L. 2015. Supplementation of cultivated mushroom species with selenium: bioaccumulation and speciation study. Eur. Food Res. Technol. 241: 419-426. Doi: 10.1007/s00217-015-2474-2.

170. Mleczek M., Niedzielski P., Siwulski M., Rzymski P., Gąsecka M., Goliński P., Kozak L., Kozubik T. 2015. Importance of  low substrate arsenic content in mushroom cultivation and safety of final food product. Eur. Food Res. Technol. DOI 10. 1007/s00217-015-2545-4.

171. Siwulski M., Sobieralski K., Golak-Siwulska I., Sokół S., Sękara A. 2015.  Ganodema lucidum (Curt.: Fr.) Karst.- health-promoting properties. A review. Herba Pol. 61(3): 105-118.

172. Gąsecka M., Mleczek M., Siwulski M., Niedzielski P. 2015. Phenolic composition and antioxidant properties of Pleurotus ostreatus and Pleurotus eryngii enriched with elenium and zinc.  Eur. Food Res. Technol.   Doi: 10.1007/s00217-015-2580-1. pkt

173. Sękara A., Kalisz A., Grabowska A., Siwulski M. 2015.  Auricularia spp.-mushrooms as novel food and therapeutic agents – a review. Sydowia 67: 1-10. 

174. Gąsecka M., Drzewiecka K., Siwulski M., Sobieralski K. 2015. Evaluation of polychlorinated biphenyl degradation  through refuse from Pleurotus osteratus, Lentinula edodes and Agaricus bisporus production. Folia Hort. 27(2): 135-144.

175. Mleczek M., Niedzielski P., Kalač P., Siwulski M., Rzymski P., Gąsecka M. 2015. Levels of plantinum group elements and rare-earth elements in wild muhroom species growing in Poland. Food Additives & Contaminants: Part A. DOI: 10.1080/19440049.2015.1114684

176. Magdziak Z., Mleczek M., Gąsecka M., Drzewiecka K., Kaczmarek Z.,  Siwulski M., Goliński P. 2015. Agaricus bisporus compost improves the potential of Salix purpurea viminalis hybrid for copper accumulation. International Journal of Phytoremediation DOI 10.1080/15226514.2015.113123

177. Pawlik A., Malinowska A., Siwulski M., Frąc M., Rogalski J. Janusz G.  2015. Determination of biodiversity of Coprinus comatus using genotyping and metabolic profiling tools.  Acta Biochimica Polonica 62(4): 683-689. 

 

2. Monografie naukowe

1. Britannica. Encyklopedia. Edycja Polska. t. 49, Suplement. 2005. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, (opracowanie 17 haseł).

2. Siwulski M., Czerwińska - Nowak A., Sobieralski K. 2007. Biologia i uprawa twardziaka jadalnego shiitake. PWRiL, Poznań. ss. 224.

3. Sobieralski K., Siwulski M., Sokół S., Kwieciński A., Jędryczka M., Bińkowska I., Lisiecka J., Sas-Golak I., Jasińska A. 2011. Lakownica lśniąca Ganoderma lucidum  – biologia, uprawa i właściwości lecznicze. Pod redakcją Siwulski M., Sobieralski K. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. ss. 199. 

4. Siwulski M., Kwieciński A., Sobieralski K., Jędryczka M. ,  Sztoch R., Sztoch P., Czauderna J., 2013. Reishi  Ganoderma lucidum – właściwości lecznicze. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, Centrum Innowacji Transferu Wiedzy i Technologii NeoMED 3B, Bielsko Biała, 128 ss. (10,1 ark. wyd.).

5. Siwulski M., Sokół S., Sobieralski K., Reguła J., Walkowiak-Tomczak D., Sas-Golak I.,  Szczepka M. Z., Sztoch R., Sztoch P., Czauderna J., Gnus R. 2014. Pieczarka Agaricus - gatunki, uprawa, właściwości prozdrowotne. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 186 ss., (9,5 ark wyd).

6. Siwulski M., Sobieralski K., Sokół S., Jasińska A., Golak-Siwulska I., Jędryczka M., Błaszczyk L., Łuszczyński J., Górka K., Kwieciński A. 2015. Polówka południowa Agrocybe cylindracea - biologia, uprawa i właściwości prozdrowotne (red. Sobieralski K., Siwulski M.). Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 86 ss.

 

3. Rozdziały w monografiach naukowych

1. Siwulski M. 1993. Warzywa kapustne. Rozdział w “ Warzywa mało znane i zapomniane” pod red. M. Gapińskiego. PWRiL, Poznań: 89-96.

2. Gapiński M., Siwulski M. 1995. Wybrane zagadnienia z warzywnictwa. Skrypt AR w Poznaniu pod red. M. Gapińskiego. Rozdziały: Odżywianie się grzybów. Ocena podłoża do uprawy pieczarek. Ocena ziemi okrywowej: 105-115.

 

4. Patenty

1. Szczodrak J., Siwulski M.,  Biernacki J. K.,  Wiater A.,  Pleszczyńska M. Sposób hodowli owocników żółciaka siarkowego (Laetiporus sulphureus). Patent na wynalazek nr P.397668, 15.01.2015.

2. Wiater A.,  Pleszczyńska M., Szczodrak J.,  Siwulski M., Biernacki J. K. Sposób hodowli owocników porka brzozowego (Piptoporus betulinus). Patent na wynalazek nr P.402108, 17.07.2015.

3. 4 odmiany pieczarki wpisane do Rejestru Odmian COBORU, 31.12.1998

4. 88  ras i izolatów grzybów zarejestrowanych w GenBank  (2010 - 2012)

 

5. Prace w materiałach konferencyjnych

1. Siwulski M. 1989. Ochrona pieczarek przed chorobami i szkodnikami. Mat. Symp. Pieczarkarskiego, Poznań: 25-32.

2. Siwulski M., Sobieralski K. 1993. Uprawa pieczarki na słomie wzbogaconej preparatem białkowym. Mat. Ogólnopol. Konf.  "Nowe rośliny i technologie w ogrodnictwie", PTNO, PAN, AR w Poznaniu: 79-81.

3. Siwulski M., Sobieralski K. 1993. Wpływ traktowania podłoża wysoką temperaturą na plonowanie twardziaka Shii-take. Mat. Ogólnopol. Konf. "Nowe rośliny i technologie w ogrodnictwie", PTNO, PAN, AR w Poznaniu: 86-88.

4. Siwulski M., Sobieralski K. 1993. Uprawa czernidłaka kołpakowatego. Mat. Ogólnopol. Konf. "Nowe rośliny i technologie w ogrodnictwie", PTNO, PAN, AR w Poznaniu: 133-134.

5. Siwulski M., Sobieralski K. 1993. Uprawa zimówki aksamitnotrzonowej. Mat. Ogólnopol. Konf. "Nowe rośliny i technologie w ogrodnictwie", PTNO, PAN, AR w Poznaniu: 135-136.

6. Siwulski M., Sobieralski K.,  Ziombra M. 1993. Porównanie cech plonu pieczarki uprawianej na słomie wzbogaconej preparatem białkowym. Mat. Konf. " O lepszą jakość produktów  ogrodniczych", AR Kraków: 214-216.

7. Sobieralski K., Siwulski M., Wdowienko S. 1993. Wpływ odmiany na zawartość suchej masy owocników pieczarki. Mat. Konf. "O lepszą jakość produktów  ogrodniczych", AR Kraków: 217-219.

8. Siwulski M., Sobieralski K. 1995. Wpływ metody uprawy na zawartość suchej masy owocników pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Sing. Mat. Ogólnopol. Konf. Nauk. "Nowe technologie a jakość plonu warzyw", Wrocław: 155-157. 

9. Siwulski M., Sobieralski K. 1995. Wpływ wybranych fungicydów na plonowanie pieczarki dwuzarodnikowej. Mat. Ogólnopol. Konf. Nauk. "Nauka praktyce ogrodniczej", Lublin: 453-454.

10. Sobieralski K., Siwulski M. 1995. Wpływ wybranych insektycydów na plonowanie pieczarki dwuzarodnikowej. Mat. Ogólnopol. Konf. Nauk. "Nauka praktyce ogrodniczej", Lublin: 455-457.

11. Siwulski M., Sobieralski K. 1995. Wpływ sposobu przechowywania grzybni pieczarki na jej wzrost i wiązanie owocników. Mat. Ogólnopol. Konf. Nauk. "Nauka praktyce ogrodniczej", Lublin: 783-786.

12. Siwulski M., Sobieralski K. 1995. Wpływ przechowywania na straty wagowe boczniaka. Mat. Ogólnopol. Konf.  "Nauka praktyce ogrodniczej", Lublin: 787-789.

13. Siwulski M., Sobieralski K. 1995. Wpływ temperatury inkubacji na plonowanie twardziaka shii-take Lentinus edodes (Bark) Sing. Mat. Ogólnopol. Konf. "Fizjologiczne aspekty produkcji ogrodniczej", Kraków: 23-27.

14. Sobieralski K., Siwulski M., Sas-Golak I. 1995. Wpływ przechowywania grzybni w temperaturze ciekłego azotu na wzrost pieczarki Agaricus bisporus (Lange) Sing. Mat. Ogólnopol. Konf. "Fizjologiczne aspekty produkcji ogrodniczej", Kraków: 28-33.

15. Siwulski M., Sobieralski K. 1995. Wpływ sposobu rozmnażania na wzrost grzybni pieczarki przechowywanej w temperaturze ciekłego azotu. Mat. Ogólnopol. Konf. "Fizjologiczne aspekty produkcji ogrodniczej", Kraków: 105-107.

16. Sobieralski K., Siwulski M. 1995. Wpływ podlewania uprawy pieczarek roztworem chlorku wapnia na plonowanie, jakość owocników i ich zdolność do przechowywania. Mat. Ogólnopol.  Konf. "Fizjologiczne aspekty produkcji ogrodniczej", Kraków: 108-110.

17. Siwulski M., Sobieralski K. 1995. Porównanie plonowania kultur krzyżówkowych czernidłaka kołpakowatego. Mat. V Ogólnopol. Zjazdu Hodowców Roślin Ogrodniczych, Skierniewice: 446-447.

18. Siwulski M., Sobieralski K. 1995. Porównanie kultur krzyżówkowych twardziaka shii-take. Mat. V Ogólnopol. Zjazdu Hodowców Roślin Ogrodniczych, Skierniewice: 448-449.

19. Sobieralski K., Siwulski M. 1995. Plonowanie nowej brązowej odmiany pieczarki dwuzarodnikowej. Mat. V Ogólnopol. Zjazdu Hodowców Roślin Ogrodniczych, Skierniewice: 450-452.

20. Knaflewski M., Gapiński M., Pudelski T., Siwulski M., Ziombra M. 1995. Katedra Warzywnictwa Akademii Rolniczej w Poznaniu  praktyce ogrodniczej. Mat. Ogólnopol. Konf. Nauk. "Nauka Praktyce Ogrodniczej", AR Lublin: 791-794.

21. Siwulski M. 1995. Intensywna uprawa twardziaka shii-take. Mat. Ogólnopol. Konf. "Nowości w uprawie grzybów", Poznań: 75-80.

22. Kiśluk A., Siwulski M. 1996. Porównanie plonowania kilku odmian pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange)Sing. Mat. II Ogólnopol. Symp. „Nowe rośliny i technologie w ogrodnictwie”, Poznań: 173-176.

23. Siwulski M. 1996. Wpływ podłoża na plonowanie boczniaka Pleurotus djamor (Fries)Boedjin. Mat. II Ogólnopol. Symp. „Nowe rośliny i technologie w ogrodnictwie”, Poznań: 246-248.

24. Siwulski M., Sobieralski K., Sas-Golak I. 1996. Wpływ przechowywania na ubytki masy owocników pieczarki. Mat. Ogólnopol. Konf. Nauk. „Przechowywanie i obrót produktami ogrodniczymi”, Kraków: 75-77.

25. Siwulski M., Sobieralski K., Sas-Golak I. 1996. Wpływ przechowywania grzybni w temperaturze ciekłego azotu na zmienność morfologiczną owocników wybranych odmian pieczarki dwuzarodnikowej. Mat. Ogólnopol. Konf. Nauk. „Przechowywanie i obrót produktami ogrodniczymi”, Kraków: 78-81.

26. Sobieralski K., Siwulski M., Sas-Golak I. 1996. Wpływ podlewania uprawy roztworem chlorku wapnia na otwieranie się owocników pieczarki. Mat. Ogólnopol. Konf. Nauk. „Przechowywanie i obrót produktami ogrodniczymi”, Kraków: 82-85.

27. Sobieralski K., Siwulski M., Sas-Golak I. 1997. Wpływ sposobu przechowywania grzybni na wybrane cechy morfologiczne owocników pieczarki. Hodowla, Nasiennictwo i Szkółkarstwo Roślin Ogrodniczych o Podwyższonej Jakości. Mat. VII Ogólnopol. Zjazdu Hodowców Roślin Ogrodniczych, Szczecin: 242-244.                                                                 

28. Sobieralski K., Siwulski M., Misiak W. 1997. Zastosowanie metody selekcji kultur jednozarodnikowych do hodowli odmian pieczarki o podwyższonej wartości plonotwórczej. Hodowla, Nasiennictwo i Szkółkarstwo Roślin Ogrodniczych o Podwyższonej Jakości. Mat. VII Ogólnopol. Zjazdu Hodowców Roślin Ogrodniczych, Szczecin : 245-247.   

29. Siwulski M., Sobieralski K. 1997. Porównanie i ocena wybranych kultur krzyżówkowych pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bispoms (Lange)Sing. Hodowla, Nasiennictwo i Szkółkarstwo Roślin Ogrodniczych o Podwyższonej Jakości. Mat. VII Ogólnopol. Zjazdu Hodowców Roślin Ogrodniczych, Szczecin: 248-250.       

30. Kiśluk A., Siwulski M., Sobieralski K. 1997. Porównanie plonowania nowych odmian pieczarki. Mat. Ogólnopol. Symp. „Odmiany w nowoczesnej produkcji warzyw”, Poznań: 36-38.          

31. Siwulski M. 1997. Wpływ preparatów torfowych na wzrost grzybni wybranych gatunków grzybów uprawnych. Mat. Ogólnopol. Symp. „Odmiany w nowoczesnej produkcji warzyw”, Poznań: 95-99.

32. Siwulski M., Ziombra M. 1997. Porównanie plonowania różnych odmian boczniaka. Mat. Ogólnopol. Symp. „Odmiany w nowoczesnej produkcji warzyw”, Poznań: 100-103.

33. Wdowienko S., Siwulski M. 1998. Porównanie plonowania dwóch odmian boczniaka. Mat. Ogólnopol. Konf. Nauk. „Ekologiczne aspekty produkcji ogrodniczej”, Poznań: 101-104.

34. Pawlak R., Siwulski M. 1999. Porównanie różnych odmian łuskwiaka nameko. Mat. Ogólnopol. Symp. „Grzyby-technologia uprawy i przetwarzanie”, Poznań: 129-137.

35. Siwulski M. 1999. Porównanie plonowania kilku odmian produkcyjnych twardziaka shiitake. Mat. Ogólnopol. Symp. „Grzyby-technologia uprawy i przetwarzanie”, Poznań: 103-111.

36. Siwulski M. 1999. Uprawa soplówki jeżowatej. Mat. Ogólnopol. Symp. „Grzyby-technologia uprawy i przetwarzanie”, Poznań: 164-166.

37. Siwulski M. 1999. Amatorska uprawa grzyba leczniczego – lakownicy lśniącej. Mat. Ogólnopol. Symp. „Grzyby- technologia uprawy i przetwarzanie”, Poznań: 167-169. 

38. Siwulski M., Pawlak R., Sas-Golak I. 2003. Porównanie plonu soplówki jeżowatej, lakownicy lśniącej i zimówki aksamitnotrzonowej na podłożach z trocin. Folia Hort. Suplement 2003/2: 385-387.

39. Siwulski M. 2005. Wielkotowarowa uprawa boczniaka. Ogólnopol. Konf. ”Ochrona i uprawa pieczarki oraz innych grzybów uprawnych”, Skierniewice: 61-69.

40. Siwulski M. 2005. Intensywna uprawa shiitake. Ogólnopol. Konf. ”Ochrona i uprawa pieczarki oraz innych grzybów uprawnych”, Skierniewice: 71-78.

41. Siwulski M. Sobieralski K. Ławicka K. 2006. Porównanie plonowania wybranych odmian i krzyżówek boczniaka Pleurotus sp. Folia Horticulturae. Suplement. 2: 130-133.

42. Sobieralski K., Siwulski M., Grzebielucha I. 2006. Porównanie plonowania odmian oraz krzyżówek twardziaka jadalnego Lentinula edoodes (Berk.) Pegler. Folia Horticulturae. Suplement 2: 157-160.

43. Siwulski M., Sobieralski K., Pawlak R. 2006. Porównanie plonowania kilku odmian soplówki jeżowatej Hericum erinaceus (Bull. : Fr.) Pers.  na podłożach z trocin różnych gatunków drzew liściastych. Kraków, 20-21.06.2006. Folia Horticulturae. Suplement 2: 134-137.

44. Siwulski M., Ziombra M., Czerwińska A. 2006. Porównanie wzrostu grzybni kultur wielozarodnikowych i krzyżówkowych boczniaka Pleurotus precoce (Fr.)Quel. i Pleurotus osteratus (Fr. )Kumm. Folia Horticulturae. Suplement 2:139-143. 

45. Drzewiecka K., Siwulski M., Mleczek M., Goliński P. 2010. The influence of elevated heavy metals content in substrate on morphology and physiology of king oyster mushroom (Pleurotus eryngii). Proceedings of 15th International Conference on Heavy Metals in the Environment, Gdańsk, September 19-23: 852-855.

46. Jasińska A., Siwulski M., Sobieralski K., 2011. Mycelium growth and yielding of Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. on different substrates. Proceedings of the 7th International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Products (ICMBMP7): 168-175.

 

6. Streszczenia (abstrakty) w materiałach konferencyjnych

1. Siwulski M., Sobieralski K., Wdowienko S. 1993. Sravnienie urozainosti sampiniona Agaricus bisporus (Lange) Sing. na substratie prigotovlienom tradicionnym mietodom i mietodom priessovki v bloki. Materiały sympozjum nt." Promysliennoie kultivirowanie siedobnych gribow" . Sbornik tiezisov IV Soviescania, Donieck: 43.

2. Siwulski M., Sobieralski K., Wdowienko S. 1993. Passazi micielia sampiniona hraniascaiegosia pri temperaturie zidkogo azota na raznyh pitatielnyh sriedah. Materiały sympozjum nt." Promysliennoie kultivirowanie siedobnych gribow" . Sbornik tiezisov IV Soviescania, Donieck: 46-47.

3. Siwulski M., Sobieralski K., Wdowienko S. 1993. Sprawnienie niekotoryh pokazatieli urazainosti sampiniona dwuhsporovo Agaricus bisporus (Lange) Sing. w uslowiah eksportnogo proizvodstwa. Materiały sympozjum nt." Promysliennoie kultivirowanie siedobnych gribow" . Sbornik tiezisov IV Soviescania, Donieck: 49-50.

4. Wdowienko S., Siwulski M., Sobieralski K. 1993. Sravnienie urozainosti niekotoryh stamov sampiniona dvuhsporovo Agaricus bisporus (Lange) Sing. w uslowiah intensivnogo kultiwirovania. Materiały sympozjum nt." Promysliennoie kultivirowanie siedobnych gribow" . Sbornik tiezisov IV Soviescania, Donieck: 48 .

5. Ziombra M., Siwulski M., Sobieralski K., Wdowienko S. 1993. Vlianie sposobov podgotowki substrata na rost mycelia i plodonosenie viesenki obyknoviennoi (Pleurotus ostreatus). Mat. Sympozjum "Promysliennoie kultivirowanie siedobnych gribow". Sbornik tiezisov IV Soviescania, Donieck:14.

6. Siwulski M., Sobieralski K. 1995. Wpływ metody produkcji grzybni na ograniczenie infekcji grzybami Micromycetes. Mat. XI Krajowego Zjazdu Mikologicznego, Olsztyn: 22.

7. Sobieralski K., Siwulski M. 1995. Wpływ odmiany na plonowanie pieczarki uprawianej na "kostce". Mat. XI Krajowego Zjazdu Mikologicznego, Olsztyn: 22.

8. Siwulski M., Sobieralski K. 1995. Zastosowanie podłoży przygotowanych metodą energooszczędną w uprawie pieczarki. Mat. XI Krajowego Zjazdu Mikologicznego, Olsztyn: 25.

9. Siwulski M., Sobieralski K. 1995. Wpływ stosowania biopreparatu Owinema - SC na ograniczenie zużycia insektycydów w uprawie pieczarki. Mat. XI Krajowego Zjazdu Mikologicznego, Olsztyn: 25.

10. Sobieralski K., Siwulski M. 1995. Porównanie plonowania  brązowych odmian pieczarki. Mat. XI Krajowego Zjazdu Mikologicznego, Olsztyn: 26.

11. Siwulski M., Sobieralski K. 1995. Wpływ odmiany na  plonowanie czernidłaka kołpakowatego na słomie przygotowanej metodą energooszczędną. Mat. XI Krajowego Zjazdu Mikologicznego, Olsztyn: 26.

12. Siwulski M., Sobieralski K. 1995. Porównanie plonowania kilku odmian pierścieniaka. Mat. XI Krajowego Zjazdu Mikologicznego, Olsztyn: 27.

13. Siwulski M., Sobieralski K. 1995. Wpływ odmiany shii-take na wykorzystanie podłoża z trocin dębowych. Mat. XI Krajowego Zjazdu Mikologicznego, Olsztyn: 27.

14. Sobieralski K., Siwulski M. 1995. Wpływ wielkości zbieranych owocników na plonowanie pieczarki. Mat. XI Krajowego Zjazdu Mikologicznego, Olsztyn: 23.

15. Siwulski M., Sobieralski K. 1998. Wpływ wybranych regulatorów wzrostu na plonowanie twardziaka shii-take. Mat. Ogólnopol. Konf. Nauk. „Ekologiczne aspekty produkcji ogrodniczej”, Poznań: 55-56.

16. Siwulski M. 1998. Kolekcja grzybów uprawnych i jej wykorzystanie w badaniach naukowych. Mat. I Ogólnopol. Konf. „Zasoby genowe roślin użytkowych - gromadzenie, ocena i wykorzystanie”, Puławy: 46-47.

17. Siwulski M., Sobieralski K. 1998. Wpływ wielokrotnego zamrażania i rozmrażania grzybni na plonowanie i cechy morfologiczne owocników pieczarki dwuzarodnikowej. Mat. I Ogólnopol. Konf. „Zasoby genowe roślin użytkowych - gromadzenie, ocena i wykorzystanie”, Puławy: 47.

18. Sobieralski K., Siwulski M. 1998. Wpływ przechowywania grzybni w ciekłym azocie na wiązanie owocników oraz plonowanie wybranych odmian pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Sing. Mat. I Ogólnopol. Konf. „Zasoby genowe roślin użytkowych - gromadzenie, ocena i wykorzystanie”, Puławy: 47.

19. Sobieralski K., Siwulski M. 1998. Wpływ wilgotności i temperatury na przechowywanie grzybni pieczarki dwuzarodnikowej. Mat. I Ogólnopol. Konf. „Zasoby genowe roślin użytkowych - gromadzenie, ocena i wykorzystanie”, Puławy: 48.

20. Sobieralski K., Siwulski M. 1998. Porównanie plonowania 4 polskich odmian pieczarki dwuzarodnikowej w warunkach uprawy towarowej. Mat. I Ogólnopol. Konf. „Zasoby genowe roślin użytkowych - gromadzenie, ocena i wykorzystanie”, Puławy: 48.

21. Siwulski M. 2001. Porównanie wzrostu grzybni i plonu dwóch ras lakownicy lśniącej na kilku podłożach z trocin. Mat. Ogólnopol. Konf. Nauk. Instytut Warzywnictwa, Skierniewice: 179-180.

22. Siwulski M., Sobieralski K., Sas-Golak I. 2001. Wpływ rodzaju pożywki na wzrost grzybni dziewięciu taksonów pierścieniaka. Mat. Ogólnopol. Konf. Nauk. Instytut Warzywnictwa, Skierniewice: 181-182.

23. Pawlak R., Siwulski M. 2001. Wpływ wybranych podłoży na plonowanie zimówki aksamitnotrzonowej. Mat. Ogólnopol. Konf. Nauk. Instytut Warzywnictwa, Skierniewice: 185-186.

24. Pawlak R., Siwulski M. 2002. Wpływ rodzaju podłoża na wzrost grzybni czterech odmian soplowki jeżowatej Hericium erinaceus (Bull.:ex.Fr.)Pers. Mat. Ogólnopol. Konf. Nauk. „Jakość warzyw i ziół na tle uwarunkowań uprawowych i pozbiorczych”, Warszawa: 109.

25. Siwulski M., Pawlak R., Sas-Golak I. 2002. Wpływ wybranych podłoży na plonowanie pierścieniaka uprawnego. Mat. Ogólnopol. Konf. Nauk. „Jakość warzyw i ziół na tle uwarunkowań uprawowych i pozbiorczych”, Warszawa: 112.

26. Sobieralski K., Siwulski M. 2002. Porównanie wzrostu kultur jednozarodnikowych pochodzących z selekcji wybranych odmian pieczarki. Mat. Ogólnopol. Konf. Nauk. „Jakość warzyw i ziół na tle uwarunkowań uprawowych i pozbiorczych”, Warszawa: 113.

27. Sobieralski K. Siwulski M. 2002. Porównanie plonowania wybranych kultur krzyżówkowych pieczarki białej i brązowej. Mat. Ogólnopol. Konf. Nauk. „Jakość warzyw i ziół na tle uwarunkowań uprawowych i pozbiorczych”, Warszawa: 114.

28. Sobieralski K., Siwulski M. 2002. Porównanie metod oceny plonowania wybranych odmian pieczarki. Mat. Ogólnopol. Konf. Nauk. „Jakość warzyw i ziół na tle uwarunkowań uprawowych i pozbiorczych”, Warszawa: 115.

29. Sobieralski K.,  Siwulski M., Grzebielucha I.  2006. A comparision of mycelium growth of garden mushroom Agaricus bisporus (Lange)Imbach. cv. Amycel 2200 and cross-cultures on manure substrate. Materiali I Mieżnarodnoi Naukovo-Prakticznoi Konferencii ”Evropeiska nauka XXI stolittia: strategia  i perspektivi rozvitky”, Dniepropietrovsk: 6-8.

30. Wiater A., Pleszczyńska M., Próchniak K., Siwulski M., Trytek M. 2009. Mycelium and fruiting bodies of Laetiporus sulphureus as effective inducers of Trichoderma harzianum mutanase. 3rd Congress of European Microbiologists, Goethenburg (Szwecja), 28 czerwca-2 lipca: 101.

31. Siwulski M., Pleszczyńska M., Wiater A., Wong J-J. 2009. The influence of different media on the Laetiporus sulphureus (Bull.Fr.) Murr. mycelium growth. 3rd Ukrainian-Polish Weigl Conference „Microbiology on Service for Human”, Odesa, Ukraine, 15-17 September:

32. Krzyminiewski R., Kruczyński Z., Dobosz B., Siwulski M. 2009. EPR of dried edible mushrooms. Free Radical Research. Abstracts of the Society for SFRR- Europe Meeting, Rome, August 26-29: 91.

33. Szypowski J., Skalicka-Woźniak K., Sobieralski K., Siwulski M., Głowniak K. 2010. Total amount of polysaccharides in Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. 7th International Symposium on Chromatography of Natural Products, Lublin, 14-17 czerwca: 189.

34. Szypowski J., Skalicka-Woźniak K., Sobieralski K., Siwulski M., Głowniak K. 2010. Analysis of phenolic acids in Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. 7th International Symposium on Chromatography of Natural Products, Lublin, 14-17 czerwca: 190.

35. Jasińska A., Siwulski M., Sobieralski K. 2010.Comparison of mycelium growth of varieties and strains of Pleurotus ostreatus (Jacq.Ex Fr) Kummer on different substrates. VI International Scientific Conference for Students and PhD Students Lviv, Ukraine 21-24.09, Abstract Book: 137-138.

36. Jasińska A., Sobieralski K., Siwulski M., Górski R. 2010. The use of cultivation methods to increase the dry matter content of carpophores of button mushroom Agaricus bisporus (Lange) Imbach.VI International Scientific Conference for Students and PhD Students Lviv, Ukraine 21-24.09, Abstract Book: 140-141.

37. Jasińska A., Sobieralski K., Siwulski M. 2010. Suitability of fruit trees sawdust for the cultivation of Reishi mushroom Ganoderma lucidum (Fr). Karst.. VI International Scientific Conference for Students and PhD Students 21-24.09 Lviv, Ukraine, Abstract Book: 138-139.

38. Siwulski M, Jasińska A., Sobieralski K., Sas-Golak I. 2010. Comparison of mycelium growth and yielding of origin crossbred Lentinuma edodes (Berk.) Pegler cultures. VI International Scientific Conference for Students and PhD Students 21-24.09 Lviv, Ukraine, Abstract Book:  142.

39. Sobieralski K., Jasińska A. Siwulski M. 2010. Comparison of yielding of natural origin Coprinus comatus (Muller:Fries) S.F. Gray strains. VI International Scientific Conference for Students and PhD Students Lviv, Ukraine 21-24.09, Abstract Book: 141-142.

40. Jasińska A., Siwulski M., Sobieralski K. 2010. Impact of incubation temperature on mycelium growth of black poplar mushroom Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. VI International Scientific Conference for Students and PhD Students Lviv, Ukraine 21-24.09, Abstract Book: 140.

41. Jasińska A., Siwulski M., Sobieralski K. 2010. Straw of energy grasses – Influence on the mycelium growth of black poplar mushroom Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. VI International Scientific Conference for Students and PhD Students Lviv, Ukraine 21-24.09, Abstract Book: 139-140.

42. Drzewiecka K., Dobosz B., Krzyminiewski R., Kruczyński Z., Siwulski M. 2011. An evaluation of the EPR measurments of Pleurotus sp. spent compost to determine its potential in mycoremediation of xenobiotics. International Conference on Medical Physics and Engeneering, 21-24 September, Poznan, Poland. Pol. J. Med. Phys. Eng. 17 (Suppl. 1): 127.

43. Drzewiecka K., Dobosz B., Krzyminiewski R., Kruczyński Z., Siwulski M. 2011. The EPR measurments of free radicals in edible mushroom (Pleurotus eryngii)  contaminated with selected heavy metals. International Conference on Medical Physics and Engeneering, 21-24 September, Poznan, Poland. Pol. J. Med. Phys. Eng. 17 (Suppl. 1): 128.

44. Siwulski M., Jasińska A., Sobieralski K., 2011. Impact of substrate supplements on field and fruiting body morphological features of Lentinula edodes (Berk.) Sing. 7th International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Products Abstracts, October 4-7, Arcachon, France: 118.

45. Jasińska A., Siwulski M. 2011. Yielding of Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. on different saqwdust substrate. “Mołodź i postup biołogiji”, Lwiw, 5-8 kwitnia: 96.

46. Jasińska A., Siwulski M.,  Sobieralski K., Miran D, 2011. Comparison of growth and enzymatic activity of Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr) Murril mycelium on the sawdust substrate. “Mołodź i postup biołogiji”, Lwiw, 5-8 kwitnia: 96-97.

47. Pawlik A., Janusz G., Dębska I., Siwulski M., Sobieralski K., Rogalski J. 2012. The application of Multina Microchip Electrophoresis System I the assessment of genomic diversity of biosensing important fungus Ganoderma lucidum by AFLP method. 10th International Symposium of Peroxydases, Oxizymes in Marseille, 16-19 September, France.

48. Drzewiecka K., Gąsecka M., Mleczek M., Siwulski M. 2012. The potential use of white-rotting fungi in mycoremediation – the impact of metal ions and PAHs on physiology of Pleurotus eryngii (king oyster mushroom). 9th International Conference “Plant functioning under environmental stress”, September 12-15, 2012, Cracow, Poland, Book of Abstracts:

49. Gąsecka M., Siwulski M., 2012. Phenolic acid composition of Pleurotus ostreatus and Lentinula edodes under exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons and polychlorinated biphenyls. 9th International Conference “Plant functioning under environmental stress”, September 12-15, 2012, Cracow, Poland, Book of Abstracts: 45.

50. Mleczek M., Siwulski M., Goliński P., Magdziak Z., Sobieralski K. 2012. Porównanie efektywności pobierania Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Sr i Zn przez wybrane gatunki grzybów jadalnych dziko rosnących w Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat. Materiały XXI Poznańskiego Konwersatorium Analitycznego „Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków”, Poznań 12-13 kwietnia: 73. 

51. Siwulski M., Mleczek M.,  Rissmann I., Sas-Golak I., Sobieralski K. 2012. Efektywność pobierania wybranych pierwiastków przez owocniki Xerocomus badius pozyskane z różnych regionów Polski. Materiały XXI Poznańskiego Konwersatorium Analitycznego „Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków”, Poznań 12-13 kwietnia: 75.

52. Wiater A., Choma A., Komaniecka I., Siwulski M., Pleszczyńska M., Próchniak K., Janusz G., Szczodrak J. Alkali-soluble polysaccharides from fruiting body of Hericium erinaceus (Bull.) Pers.: Chemical characterization and their application as inducer of mutanase - cariogenic biofilm-degrading enzyme. The 6th Baltic Meeting on Microbial Carbohydrates, Gdansk, Poland, September 7-10, 2014: 87.

53. Wiater A., Siwulski M., Pleszczyńska M., Nowak A., Adameczek M., Jaroszuk-Ściseł Szczodrak J. Charakterystyka mutanolitycznych szczepów Trichoderma spp. izolowanych z porażonych pieczarek. XLVIII Międzynarodowe Sympozjum „Mikrobiologia a ochrona środowiska”, Warszawa, 7-10 września 2014: 113-114. 

54. Pleszczyńska M., Wiater A., Siwulski M., Szczodrak J. Production of Piptoporus betulinus fruiting bodies for medicinal and biotechnological applications. 4th International Conference and Workshop „Plant- the source of research material”, 20-23 września 2015 r., Lublin: 169.

55. Polak P., Komaniecka I., Choma A.,  Pleszczyńska M., Siwulski M., Wiater A. Localization, isolation, and chemical characterization of (13)--D-glucans from fruiting bodies of Pleurotus spp. 4th International Conference and Workshop „Plant- the source of research material”, 20-23 września 2015 r., Lublin: 170.

 

7. Książki i publikacje popularno-naukowe

Książki popularno-naukowe

1. Siwulski M. 2004. Uprawiamy grzyby w ogrodzie. Wydawnictwo „działkowiec”, Warszawa, ss. 64.

2. Siwulski M., Sobieralski K. 2004. Uprawa grzybów jadalnych i leczniczych w warunkach naturalnych. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, ss. 159.

3. Siwulski M., Krzymińska A. 2006. Czosnek dla zdrowia, urody i ozdoby. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, ss. 112.

4. Frąszczak B., Siwulski M., Sobieralski K. 2006. Warzywa przyprawowe w naszym ogrodzie. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, ss. 133.

5. Krzymińska A., Siwulski M. 2007. Piękno suchych roślin. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, ss. 144.

6. Sas-Golak I., Siwulski M., Sobieralski K. 2007. Pieczarka, boczniak, shiitake i inne grzyby w naszej kuchni. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, ss. 184.

7. Smaki pieczarki, red. I. Golak-Siwulska i M. Siwulski. 2015. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss.  200.

 

Artykuły popularno-naukowe

1. Gapiński M., Siwulski M. 1982. Od zarodnika do grzybni matecznej. Ogrodnictwo 7: 182-184.

2. Gapiński M., Siwulski M. 1983. Pestycydy w uprawie pieczarek- groźne dla człowieka. Ogrodnictwo 6: 17-18.

3. Gapiński M., Siwulski M. 1983. Dezynfekcja chemiczna w pieczarkarstwie. Ogrodnictwo 10: 10-13.

4. Gapiński M., Siwulski M., Sobieralski K. 1985. Zimówka aksamitnotrzonowa. Ogrodnictwo 2: 9-11.

5. Gapiński M., Siwulski M., Sobieralski K. 1985. Twardziak Shii-take. Ogrodnictwo 1: 6-10.

6. Sobieralski K., Siwulski M. 1995. Nowa odmiana pieczarki brązowej. Ogrodnictwo 5: 18-19.

7. Gapiński M., Siwulski M. 1983. Pestycydy w uprawie pieczarek. Grzyby 3/I: 14-17. 

8. Siwulski M., Sobieralski K. 1983. Choroba wirusowa pieczarek. OWK 14:14-15.

9. Gapiński M., Siwulski M. 1984. Dezynfekcja drewna w pieczarkarstwie. OWK 17: 7-8 

10. Gapiński M., Siwulski M. 1985. Znaczenie odczynu w produkcji grzybni i w uprawie pieczarek. OWK 10: 6-8.

11. Gapiński M., Siwulski M., Sobieralski K. 1985. Uprawa pierścieniaka. Poradnik Gospodarski 17: 10.

12. Gapiński M., Siwulski M., Sobieralski K. 1985. Uprawa zimówki aksamitnotrzonowej. Grzyby 9/III: 20-26.

13. Gapiński M., Siwulski M., Sobieralski K. 1985. Wymagania środowiskowe i technika uprawy pierścieniaka uprawnego. Grzyby 10/III: 11-17.

14. Gapiński M., Siwulski M. 1986. Sporgon 50 WP - nowy środek grzybobójczy w ochronie pieczarek. OWK 21:8-9.

15. Siwulski M. 1989. Hodowla twórcza i zachowawcza pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Sing. Grzyby 22/VII: 8-11.

16. Siwulski M., Sobieralski K. 1989. Ochrona odmian pieczarki przed niekontrolowaną reprodukcją. OWK 15: 10-11.

17. Ziombra M., Gapiński M., Siwulski M. 1991. Wzrost grzybni pieczarki, boczniaka, twardziaka i pierścieniaka na różnych pożywkach. Grzyby 25: 12-15.

18. Siwulski M., Gapiński M. 1991. Podłoże w uprawie Shii-take. Grzyby 25:15-19.

19. Siwulski M., Sobieralski K., Ziombra M. 1994. Wykorzystanie niefermentowanej słomy wzbogaconej preparatem Calprozyme do uprawy pieczarki. Biuletyn Producenta Pieczarek, Pieczarki 3: 27-29.

20. Sobieralski K., Siwulski M., Wdowienko S. 1994. Zawartość suchej masy w owocnikach pieczarki. Biuletyn Producenta Pieczarek, Pieczarki 3: 30-32.

21. Sobieralski K., Siwulski M. 1994. Uprawa pieczarki polowej (Agaricus arvensis, Scheffer ex. Secv.). Biuletyn Producenta Pieczarek, Pieczarki 3: 33-34.

22. Sobieralski K., Siwulski M. 1995. Nowa brązowa odmiana pieczarki dwuzarodnikowej. Biuletyn Producenta Pieczarek, Pieczarki 3: 21-23.

23. Siwulski M., Sobieralski K. 1995. Plonowanie wybranych kultur krzyżówkowych twardziaka Shii-take. Biuletyn Producenta Pieczarek, Pieczarki 3: 28-31.

24. Siwulski M. 1998. Boczniak cz.I. Działkowiec 8: 45.

25. Siwulski M. 1998. Boczniak cz.II. Działkowiec 9: 64.

26. Siwulski M. 1998. Boczniak cz.III. Działkowiec 10:61.

27. Siwulski M. 2001. Shiitake z własnej działki cz. I. Działkowiec 9 (613): 45.

28. Siwulski M. 2001. Shiitake z własnej działki cz. II. Działkowiec 10 (614): 50.

29. Siwulski M. 2001. Polówka wiązkowa. Działkowiec 11 (615): 49.

30. Siwulski M. 2001. Boczniak na działce. Działkowiec 12 (616): 45.

31. Siwulski M. 2002. Pieczarki z własnej działki. Działkowiec 1 (617): 44-46.

32. Siwulski M. 2004. Boczniaki z działki. Działkowiec 8 (648): 44-45.

33. Siwulski M. 2005.  Shiitake z własnego ogrodu. Działkowiec 6 (658): 41-43.

34. Siwulski M. 2005. Pierścieniak na działce. Działkowiec (10): 63-64.

35. Siwulski M., Sobieralski K. 2006.  Grzybobranie na działce. Kwietnik 7 (139): 36-38.

36. Siwulski M. 2006. Podłoża po uprawie grzybów. Warzywa 9: 36-37. 

37. Sobieralski K., Siwulski M. 2006. Zastosowanie integrowanych metod zwalczania Trichoderma sp. w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Imbach i boczniaka Pleurotus sp. Biuletyn Producenta Pieczarek  „Pieczarki”, 4: 35-36. 

38. Siwulski M. 2008.  Uprawiamy shiitake w ogrodzie i domu. Działkowiec 1 (689): 48-50.

39. Siwulski M. 2009.  Boczniak z działki. Działkowiec 5 (705): 54-55.

40. Siwulski M. 2010.  Wilgotność powietrza w uprawie boczniaka. Pieczarki 4: 39-45.

41. Sas-Golak I., Siwulski M. 2011. Zimowa bomba witaminowa. Działkowiec 1 (725): 66-67.

42. Siwulski M. 2011. Prowadzenie uprawy boczniaka. Pieczarki 1: 79-85.

43. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2011.  Grzyby, które leczą. Pieczarki 4: 73-77.

44. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2011.  Charakterystyka, wartość odżywcza i właściwości lecznicze twardziaka shiitake. Pieczarki 4: 78-80.

45. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2011. Grzyby leśne źródłem zdrowia. Pieczarki 4: 81-84.

46. Siwulski M. 2012. Uprawa boczniaka - kłopoty z zawiązkami owocników. Pieczarki 1: 60-64.

47. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2012.  Lakownica lśniąca – eliksirem życia. Pieczarki 1: 65-68.

48. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2012.Wpływ infekcji grzybami Trichoderma na wzrost grzybni i plonowanie różnych odmian pieczarki. Pieczarki 2: 53-57.

49. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2012. Łuskwiak nameko - smaczny grzyb o właściwościach leczniczych. Pieczarki 2: 72-73

50. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2012. Czernidłak kołpakowaty – wartość odżywcza oraz właściwości lecznicze. Pieczarki 2: 74-76.

51. Siwulski M. 2012.  Ogrodowe grzybobranie. Działkowiec 9 (745): 50-52.

52. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2012. Zimówka aksamitnotrzonowa – wartość prozdrowotna i właściwości lecznicze. Pieczarki 3: 59-61.

53. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2012. Borowik szlachetny grzyb leśny o wyjątkowo cennych właściwościach. Pieczarki 3: 61-64.

54. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2012. Zawartość suchej masy owocników kilku ras i odmian uprawnych boczniaka ostrygowatego. Pieczarki 4: 61-63.

55. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2012. Wpływ infekcji izolatami Trichoderma na plonowanie dzikich ras bocznika ostrygowatego pozyskanych ze stanowisk naturalnych. Pieczarki 4: 64-69.

56. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2012. Prozdrowotne właściwości pieczarki brazylijskiej według najnowszych doniesień naukowych. Pieczarki 4: 69-72.

57. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2013. Pleurotus eryngii – niezwykle cenny gatunek boczniaka o właściwościach prozdrowotnych. Pieczarki 1:75-77.

58. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2013. Grzyby jako element żywności funkcjonalnej. Pieczarki 1: 81-83.

59. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2013. Wpływ różnych czynników na zawartość suchej masy owocników pieczarki. Pieczarki 1: 40-43.

60. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2013. Możliwości wykorzystania alternatywnych materiałów jako podłoży w uprawie grzybów uprawnych i leczniczych. Pieczarki 2: 73-75.

61. Siwulski M., Sobieralski K.,  Sas-Golak I. 2013. Wzrost grzybni oraz plon boczniaka ostrygowatego Pleurotus ostreatus na materiałach odpadowych przemysłu włókienniczego. Pieczarki 2: 76-79.

62. Siwulski M., Sobieralski K.,  Sas-Golak I. 2013. Wpływ dodatków wzbogacających podłoże  ze słomy pszennej na plon i niektóre cechy owocników Pleurotus djamor (Fr.) Boed. Pieczarki 2: 80-83.

63. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2013. Grzyby rodzaju Ganoderma występujące w warunkach naturalnych Polski. Pieczarki 3: 86-90.

64. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2013. Grzyby w walce z nowotworami. Pieczarki 3: 93-97.

65. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2013.  Wpływ temperatury na wzrost grzybni izolatów Trichoderma pozyskanych z polskich i zagranicznych pieczarkarni.  Pieczarki 3: 58-60.

66. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2013. Olejki eteryczne w ochronie pieczarki-perspektywy praktycznego wykorzystania. Pieczarki 4: 42-47. 

67. Siwulski M. 2013. Shiitake. Działkowiec 7 (755): 52-53.

68. Siwulski M., Sobieralski K.,  Sas-Golak I. 2014. Huby nie do końca poznane. Pieczarki 1: 77-81.

69. Siwulski M., Sobieralski K.,  Sas-Golak I. 2014. Grzyby chronią serce i naczynia krwionośne. Pieczarki 1: 85-89.

70. Siwulski M., Sobieralski K.,  Sas-Golak I. 2014. Grzyby uprawne i dziko rosnące jako naturalne źródło antybiotyków. Pieczarki 2: 72-75. 

71. Siwulski M., Sobieralski K., Sas-Golak I. 2014. Zawartość związków zapachowych w owocnikach pieczarki dwuzarodnikowej. Pieczarki 3: 74-76.

72. Sobieralski K.,  Siwulski M., Sas-Golak I. 2014. Nowe książki o grzybach. Pieczarki 4: 73-75. 

73. Siwulski M. 2015. Grzyby bez ryzyka. Działkowiec 9: 46-48.

74. Siwulski M., Sobieralski K, Golak-Siwulska I. 2015. Wartość prozdrowotna owocników boczniaka. Pieczarki 1: 85-89.

75. Golak-Siwulska I., Siwulski M., Sobieralski K. 2015. Właściwości prozdrowotne soplówki jeżowatej. Pieczarki 2: 99-103.

76. Golak-Siwulska I., Siwulski M., Sobieralski K. 2015. Możliwość wykorzystania pozostałości z produkcji grzybów w żywieniu drobiu.  Pieczarki 3: 86-89.

77. Golak-Siwulska I., Siwulski M., Sobieralski K. 2015. Trufla – wykwintny grzyb jadalny. Pieczarki 4: 85-88.

 

8. Kierowanie grantem – krajowym, międzynarodowym 

1. Grant nr N N310 2247 33, Doskonalenie materiału rozmnożeniowego twardziaka jadalnego - Lentinus edodes (Berk.). Sing. (2007-2010)

2. Grant nr N N310 035739 Wpływ rodzaju podłoża i czynników uprawowych na wzrost grzybni i plonowanie polówki wiązkowej Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. (2010-2012)

 

9. Wykonawca grantu – krajowego, międzynarodowego 

1. Grant nr 2 PO6R 104 26, Doskonalenie materiału rozmnożeniowego boczniaka Pleurotus sp. (2004- 2006)

2. Grant nr 2 PO6T 080 29, Ocena możliwości wykorzystania produktów przygotowanych na bazie suszu grzybów boczniaka Pleurotus ostreatus i shiitake Lentinus edodes w żywienieu osób z hiperlipidemią oraz wegetarian (2005-2008)

3. Grant nr 2 PO6R 082 30, Zastosowanie integrowanych metod zwalczania Trichoderma w uprawie pieczarki Agaricus bisporus i boczniaka Pleurotus sp. (2006-2009)

4. Grant nr N 310 058 32/2762, Pozyskiwanie i waloryzacja zasobów genowych grzybów uprawnych (2007-2010)

5. Grant nr N N310 083636, Opracowanie naukowych podstaw towarowej produkcji lakownicy lśniącej Ganoderma lucidum (2009-2012)

6. Grant nr N N310 089037, Doskonalenie wybranych cech jakościowych owocników pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Imbach. (2009-2012)

7. Grant nr N N305 045836, Degradacja WWA i akumulacja metali ciężkich przez grzyby uprawne w świetle ich zastosowania w remediacji gleb i ścieków (2009-2012)

8. Grant nr N N305 372538, Bioakumulacja metali ciężkich przez grzyby jadalne miarą zanieczyszczenia środowiska (2010-2013)

9. Grant nr N N305 372438, Remediacja gleby zanieczyszczonej WWA, PCB, BTEX z wykorzystaniem podłoży pochodzących z uprawy grzybów (2010-2013)

                                       

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1