Rolniczo - Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda

Rolniczo – Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda jest jednym z dziesięciu Rolniczych Zakładów Doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i znajduje się w miejscowości Przybroda, 25 km od Poznania, przy trasie Poznań – Szamotuły.

Ogólna powierzchnia Gospodarstwa wynosi 490 ha z czego grunty orne stanowią 400 ha, a sady 50 ha.

Gospodarstwo stanowi zaplecze Uczelni w zakresie prowadzenia prac naukowo – badawczych i działalności dydaktycznej w szczególności dla Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii, Wydziału Weterynarii i Nauki o Zwierzętach oraz Wydziału Technologii Drewna.

Na terenie R-SGD Przybroda zlokalizowana jest Stacja Doświadczalna Katedry Dendrologii, Sadownictwa i Szkółkarstwa, która na ok. 10% powierzchni sadów prowadzi prace doświadczalne – finansowanych ze środków na podtrzymanie potencjału badawczego, badań rejestrowych, prac promocyjnych oraz projektów naukowo – badawczych (granty).

Na terenie Rolniczo – Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Przybroda znajduje się także rolnicza biogazownia należąca do  firmy Biogazownia Przybroda Sp. z o.o.

Specyfika R-SGD Przybroda sprawia, że organizowane są tu liczne szkolenia, praktyczne pokazy i seminaria sadownicze dla producentów, doradców terenowych z instytucji związanych z rolnictwem, studentów i nauczycieli szkół ogrodniczych, a także działkowców z rejonu Wielkopolski. (informacje zaczerpnięte zostały m. in. ze strony internetowej Rolniczo – Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Przybroda).

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1