Prace doktorskie realizowane w Fizjologii Roślin od 2006 r.

 

Prace doktorskie realizowane w Fizjologii Roślin od 2006 r.

2006 r.

Magdalena Arasimowicz

„Udział tlenku azotu w reakcji obronnej liści pelargonii bluszczolistnej (Pelargonium peltatum L.) na Botrytis cinerea Pers.”

promotor: dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek

Ewa Brzezińska

„Reakcja metaboliczna roślin iglastych na zwiększone promieniowanie UV-B i ich podatność na Pestalotiopsis funerea Desm.”

promotor: prof. dr hab. Monika Kozłowska 

Tamara Chadzinikolau

„Udział kwasu abscysynowego w mechanizmie detoksykacji kadmu w ziemniaku (Solanum tuberosum L.)”

promotor: dr hab. Andrzej Stroiński, prof. nadzw. 

2007 r.

Kamilla Giżewska

„Udział kwasu jasmonowego i abscysynowego w detoksykacji kadmu w ziemniaku (Solanum tuberosum L.)”
promotor: dr hab. Andrzej Stroiński, prof. nadzw, 

2008 r.

Joanna Gmerek

,,Mechanizm allelopatycznego działania kwasów hydroksycynamonowych na wzrost korzeni wybranych gatunków roślin’’ 
promotor: prof. dr hab. Barbara Politycka 

2010 r.

Małgorzata Cieślak

„Udział kwasu salicylowego w reagowaniu roślin na działanie deficytu wody i promieniowania UV-B" 

promotor: dr hab. Hanna Bandurska, prof. nadzw.

2011 r.

Anna Jóźwiak-Żurek

„Udział szlaku fenylopropanoidowego w reakcji krzyżowej ogórka (Cucumis sativus L.) na niekorzystne czynniki środowiska" 

promotor: prof. dr hab. Monika Kozłowska

2012 r.

Łukasz Janus

„Rola tlenku azotu w nabytej odporności systemicznej ziemniaka (Solanum tuberosum 'Bintje') na Phytophthora infestans (Mont.) de Bary" 

promotor: prof. dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek

2013 r.

Van Chung Mai

„The role of signal molecules in defence response of pea (Pisum sativum L.) to pea aphid (Acyrthosiphon pisum Harris) infestation" 

promotor: dr hab. Iwona Morkunas, prof. nadzw.

2014 r.

Dariusz Abramowski

,,Molekularna charakterystyka nabytej odporności systemicznej ziemniaka (Solanum tuberosum L.) na Phytophthora infestans (Mont.) de Bary"

promotor: prof. dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek

Magda Formela

„Udział węglowodanów w regulacji poziomu endogennych cząsteczek sygnałowych zaangażowanych  w reakcje obronne Lupinus luteus L.cv. Juno na Fusarium oxysporum

promotor: dr hab. Iwona Morkunas, prof. nadzw.

2015 r.

Weronika Jóźwiak

„Udział selenu w mechanizmie tolerancji korzeni ogórka (Cucumis sativus L.) na deficyt wody i czynnik allelopatyczny”

promotor: prof. dr hab. Barbara Politycka

2017 r.

Justyna Niedziela

„Akumulacja wolnej proliny i aktywność syntetazy pyrolino-5-karboksylanu w warunkach suszy u dwóch odmian jęczmienia jarego (Hordeum vulgare)  i linii homozygotycznych otrzymanych z  ich krzyżowania”.

 

promotor: prof. dr hab. Hanna Bandurska

 

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1