06. Informacje ogólne - Prof. dr hab. Barbara Politycka

Prof. dr hab. Barbara Politycka

Ukończone studia:

Wydział Ogrodniczy Akademii Rolniczej w Poznaniu – 1971, 

 • 1983 – dr nauk rolniczych,
 • 2000 – dr hab., nauki rolnicze, ogrodnictwo – fizjologia roślin
 • 2008 – profesor nauk rolniczych

Przebieg pracy zawodowej/naukowej:

 • 1971-1972 – stażysta w Kombinacie Ogrodniczym Owińska,
 • od 1973 pracownik Katedry Fizjologii Roślin Akademii Rolniczej w Poznaniu \
 • 1975 – pracownik naukowo-techniczny
 • 1983 – asystent
 • 2000 – adiunkt z habilitacją
 • 2008 – profesor nadzwyczajny
 • 2016 – profesor zwyczajny

 Funkcje, staże, szkolenia:

 • prodziekan ds. nauki Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu na kadencję 2008-2012,
 • kierownik Katedry Fizjologii Roślin 2009-2013,
 • członek komitetu redakcyjnego Wydawnictwa AR w Poznaniu,
 • redaktor komitetu redakcyjnego „Roczników AR w Poznaniu, seria Ogrodnictwo” 2005-2008,
 • redaktor komitetu redakcyjnego „Nauka – Przyroda – Technologie” 2008-2012,
 • członek Komitetu Redakcyjnego Allelopathy Journal 2006-2014,
 • członkostwo towarzystw: Polskie Towarzystwo Botaniczne, Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych, International Allelopathy Society, Federation of European Societies of Plant Biology,
 • staże naukowe: krajowe: Katedra Botaniki UAM w Poznaniu, Katedra Biofizyki AR w Szczecinie; zagraniczny: Instytut Sadownictwa w Rzymie (Włochy),
 • wykładowca na kursach allelopatii naNortheast Agricultural University, Harbin i South China University of Tropical Agriculture, Danzhou (Chiny).

Badania, zainteresowania i osiągnięcia naukowe:

 • fizjologia reagowania roślin na stres allelopatyczny,
 • mechanizm allelopatycznego działania związków fenolowych i ich udziału w zjawisku zmęczenia gleby,
 • zrealizowane projekty KBN, MNiSW – 4 (w tym 2 – kierowanie)
 • promotor 3 prac doktorskich, recenzent w 1 przewodzie habilitacyjnym i 4 prac doktorskich

 Aktywność dydaktyczna:

 •  realizowane przedmioty Fizjologia roślin, Biologia odporności roślin wg autorskich programów,
 • opiekun 34 wypromowanych magistrantów

 Nagrody i wyróżnienia:

 • 2003 – Srebrny Krzyż Zasługi,
 • 2004 – nagroda International Allelopathy Foundation za całokształt badań nad allelopatią
 • 2008 – Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za współautorstwo podręcznika „Fizjologia roślin – od teorii do nauk stosowanych” (red. M. Kozłowska)
 • 2015 – Medal Komisji Edukacji Narodowej



                                                                                                              

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1