Spis publikacji - prof. dr hab. Anna Golcz

 

Oryginalne prace twórcze

Hoffmann M., Golcz A., Kozik E. (1980): Pobieranie makroskładników przez paprykę (Capsicum annuum L.) odm. Poznańska Słodka przy zróżnicowanym nawożeniu mineralnym. Pr. Komis. Nauk Rol. i Komis. Nauk Leś. PTPN - XLIX: 77-86.

Hoffmann M., Golcz A., Golus-Orchowska A. (1980): Dynamika zawartości oraz pobierania makroskładników przez sałatę kruchą odm. New York. Pr. Komis. Nauk Rol. i Komis. Nauk Leś. PTPN - XLIX: 87-97.

Hoffmann M., Golcz A., Andrzejewska E. (1981): Zmiany zawartości makroskładników u papryki Capsicum annuum L. odm. Poznańska Słodka przy zróżnicowanym nawożeniu mineralnym. Rocz. AR Pozn. - CXXIX: 113-122.

Hoffmann M., Guder D., Golcz A. (1984): Pobieranie N, P, K, Ca, Mg, Na przez Capsicum annuum L. odm. Poznańska Słodka IV A 14 w uprawie na nasiona. Pr. Komis. Nauk Rol. i Komis. Nauk Leś. PTPN - LVII: 65-76.

Hoffmann M., Golcz A., Kozik E. (1984): Dynamika pobierania składników przez Capsicum annuum L. odm. Poznańska Słodka, Remi i Długa z Mor uprawianych na nasiona. Rocz. AR Pozn. - CL: 27-37.

Golcz A. (1986): Diagnostyka potrzeb nawozowych papryki (Capsicum annuum L.) odm. Poznańska Słodka. Cz. I. Wpływ wzrastającego nawożenia azotem, fosforem i potasem na wzrost i rozwój papryki. Pr. Komis. Nauk Rol. i Komis. Nauk Leś. PTPN - LXI: 49-60.

Golcz A. (1986): Diagnostyka potrzeb nawozowych papryki (Capsicum annuum L.) odm. Poznańska Słodka. Cz. II. Wyznaczenie wskaźnikowych części rośliny w celu określenia stopnia odżywienia papryki azotem, fosforem i potasem. Pr. Komis. Nauk Rol. i Komis. Nauk Leś. PTPN - LXI: 61-71.

Golcz A. (1987): Diagnostyka potrzeb nawozowych papryki (Capsicum annuum L.) odm. Poznańska Słodka. Cz. III. Zawartości krytyczne i liczby graniczne dla azotu, fosforu i potasu. Pr. Komis. Nauk Rol. i Komis. Nauk Leś. PTPN - LXIII: 43-57.

Tyksiński W., Breś W., Golcz A., Komosa A., Kozik E., Roszyk J. (1989): Zawartość ołowiu, kadmu, cynku i żelaza w warzywach sprzedawanych na terenie Poznania. Biul. Warz.: 121-127.

Breś W., Komosa A., Golcz A., Kozik E., Roszyk J., Tyksiński W. (1991): Zawartość azotanów i azotynów w warzywach z targowisk w Poznaniu. Pr. Komis. Nauk Rol. i Komis. Nauk Leś. PTPN - LXXI: 3-9.

Golcz A. (1992): Wpływ nawożenia azotem na zmiany zawartości rozpuszczalnych form makroskładników w papryce Capsicum annuum L. odm. Poznańska Słodka. Rocz. AR. Pozn.- CCXXXVIII: 21-27.

Komosa A., Breś W., Golcz A., Kozik E., Tyksiński W. (1993): Zawartość azotanów i azotynów w warzywach produkowanych na terenie Poznania. Pr. Komis. Nauk Rol. i Komis. Nauk Leś. PTPN - LXXV: 91-97.

Tyksiński W., Breś W., Golcz A., Komosa A., Kozik E. (1993): Zawartość ołowiu, kadmu i innych metali ciężkich warzywach uprawianych na terenie Poznania. Biul. Warz. 40: 25-31.

Golcz A., Pilc M., Pudelski T. (1993): Wpływ nawożenia azotem na plon papryki słodkiej uprawianej w workach polipropylenowych. Rocz. AR. Pozn.- CCLIII: 21-26.

Golcz A. (1995): Wpływ nawożenia potasem na zmiany zawartości składników pokarmowych w papryce. Rocz. AR  Pozn.- CCLXXVI, Ogrodn.23: 25-31.

Komosa A., Golcz A., Rokossowska E. (1998): Zastosowanie nawozów wolno- i.szybkodziałających w uprawie papryki. Fol. Univ. Agric. Stetin. 190; Agricultura (72): 153-158.

Golcz A., Dłubak Sz. (1998): Zawartość metali ciężkich w wybranych gatunkach warzyw. Rocz. AR Pozn. - CCCIV, Ogrodn. 27: 95-99.

Breś W., Golcz A. (2000): Assessment of soil contamination by cadmium and lead on the area of Poznań. Rocz. AR Pozn. CCCXXIII, Ogrodn.31, cz.1: 217-221.

Golcz A., Breś W. (2000): Content of cadmium, lead and zinc in vegetables marketed on the area of Poznań town (comparative study). Rocz. AR Pozn. CCCXXIII, Ogrodn.31, cz.1: 265-269.

Golcz A., Gembiak R. (2000): Wpływ rodzaju podłoża na plon i wartość biologiczną owoców papryki słodkiej. Rocz. AR Pozn. CCCXXIII, Ogrodn.31, cz.1: 271-275.

Golcz A. (2001): Efekty zróżnicowanego nawożenia papryki potasem. ATR im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Zesz. Nauk. nr 234 – Rolnictwo 46: 53-59.

Golcz A. (2001): Porównanie plonowania kilku polskich odmian papryki uprawianej w tunelu foliowym. ATR im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Zesz. Nauk. nr 234 – Rolnictwo 46: 61-65.

Golcz A., Politycka B. (2001): Physico-chemical properties of substrate repeatedly used in sweet pepper growing. Vegetable Crops Research Bulletin vol.54 (1), Research Institute of Vegetable Crops – Skierniewice: 105-109.

Markiewicz B., Golcz A., Kozik E. (2002): Effect of nitrogen fertilization and of harvest term on the yield, content of essential oil and nitrogen in the herb of two cultivars of sweet basil (Ocimum basilicum L.). Rocz. AR  Pozn. CCXLI, Ogrodn. 35: 19-24.  

Kozik E., Przybyła T., Golcz A. (2002): Usefulness of three extraction solvents for the determination of nitrates content in vegetables. Rocz. AR Pozn. CCXLI, Ogrodn. 35: 25-31.

Golcz A., Seidler-Łożykowska K., Markiewicz B. (2002): Effect of increasing nitrogen doses and harvest terms on the growth and development of sweet basil (Ocimum basilicum L.). Part I. Herba Polonica, Tom XLVII, Nr 2: 55-60.

Golcz A., Markiewicz B. (2002): Effect of increasing nitrogen doses and harvest terms on the quantitative and qualitative parameters of sweet basil (Ocimum basilicum L.). Part II. Herba Polonica, Tom XLVIII, Nr 3: 107-111.

Stachowiak J., Gąsecka M., Krzesiński W., Knaflewski M., Golcz A., Markiewicz B., Kujawski P. (2003): Zawartość cukrów w wybranych gatunkach warzyw – parametr jakości. Biul. Nauk. UWM, Nr 22: 241-244.

Kujawski P., Golcz A. (2003): Oddziaływanie KCl i K2SO4 na plon i jakość owoców papryki ostrej (Capsicum annuum L.): Biul. Nauk. UWM, Nr 22: 245-248.

Markiewicz B., Golcz A. (2003): Oberżyna – roślina warzywna i lecznicza. Biul. Nauk. UWM, Nr 22: 249-252.

Golcz A., Markiewicz B., Seidler-Łożykowska K. (2003): Zmiany zawartości składników mineralnych w podłożu i zielu bazylii wonnej (Ocimum basilicum L.) w zależności od nawożenia azotem. Rocz. AR Pozn. CCCXLVIII, Ogrodn. 36: 15-21.

Bosiacki M., Golcz A. (2004): Zinc and copper content in vegetables grown near communication routes in Środa Wielkopolska commune. Rocz. AR Pozn. CCCLVI, Ogrodn. 37: 13-17.

Golcz A., Kozik E. (2004): Effect of several agrotechnical factors on vitamin C content in pepper (Capsicum annuum L.) and lettuce (Lactuca sativa L.). Rocz. AR Pozn. CCCLVI, Ogrodn. 37: 67- 74.

Golcz A., Kujawski P., Zimowska H. (2004): Effect of potassium fertilizer type on the content of nutritive components in the leaves and fruits of hot pepper (Capsicum annuum L.). Rocz. AR Pozn. CCCLVI, Ogrodn. 37: 75 - 80.

Markiewicz B., Golcz A., Politycka B. (2004): Effect of substrate utilization time on the yield of eggplant (Solanum melongena L.). Rocz. AR Pozn. CCCLVI, Ogrodn. 37: 153 – 157.

Golcz A., Kujawski P., Politycka B. (2004): Wpływ rodzaju nawozu potasowego na plonowanie papryki ostrej (Capsicum annuum L.). Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura 239(95): 109-114.

Politycka B., Golcz A. (2004): Content of chloroplast pigments and anthocyanins in the leaves of Ocimum basilicum L. depending on nitrogen doses. Folia Hortic. Ann. 16/1: 23-29.

Golcz A., Kujawski P. (2004): Analysis of yielding and selected biometric parameters of the fruit of several hot pepper (Capsicum annuum L.) cultivars. Rocz. AR Pozn. CCCLX, Ogrodn. 38: 31-36.

Golcz A., Kujawski P. (2004): Evaluation of the biological value of the fruit of several hot pepper (Capsicum annuum L.) cultivars. Rocz. AR Pozn. CCCLX, Ogrodn. 38: 37-42.

Golcz A., Kujawski P. (2005): Wpływ odmiany i rodzaju nawozu potasowego na plon i jakość polskich odmian papryki ostrej (Capsicum annuum L.). Zesz. Nauk. AR Wrocław, Rolnictwo LXXXVI, Nr 515: 165 –171.

Golcz A., Politycka B., Markiewicz B. (2005): Zawartość makroskładników w oberżynie (Solanum melongena L.) uprawianej w podłożach organicznych wielokrotnie użytkowanych. Rocz. AR Pozn. CCCLXX, Ogrodn. 39: 13-19.

Golcz A., Komosa A. (2006): Uwalnianie się azotu, fosforu i potasu z nawozu wolnodziałającego Osmocote plus w uprawie papryki (Capsicum annuum L.). Acta Agrophysica, 7(3): 567-576.

Kujawski P., Golcz A. (2006): Koncentracja anionów Cl-, SO4-2 i NO3- w podłożu podczas uprawy papryki ostrej (Capsicum annuum L.). Acta Agrophysica, 7(3): 643-650.

Golcz A., Politycka B., Bosiacki M. (2006): Wielokrotne użytkowanie podłoży w uprawie oberżyny (Solanum melongena L.) Folia Horticulturae, supl. 2006/1: 150-155.

Politycka B., Golcz A. (2006): Soil sickness syndrome in organic substrates repeatedly used in eggplant (Solanum melongena L.) culture. Allelopathy Journal 18(1): 39-46.

Golcz A., Politycka B., Seidler-Łożykowska K. (2006): The effect of nitrogen fertiliztion and stage of plant development on the mass and quality of sweet basil leaves (Ocimum basilicum L.). Herba Polonica, Vol. 52, No 1/2: 22-30.

Seidler-Łożykowska K., Kozik E., Golcz A., Mieloszyk E. (2006): Zawartość makroelementów i olejku eterycznego w surowcach wybranych gatunków roślin zielarskich z upraw ekologicznych. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. Vol. 51(2): 161-163.

Korszun S., Golcz A. (2006): Contents of ginkgoflavonoglycosides and macronutrients in leaves of maidenhair tree (Ginkgo biloba L.). Herba Polonica Vol.52, No 4: 44-50.

Golcz A., Kujawski P. (2007): Charakterystyka użytkowa kilku odmian papryki rocznej (Capsicum annuum L.). Monografia „Naturalna i indukowana zmienność w genetycznym doskonaleniu roślin ogrodniczych.” Wyd. Uczeln. Uniw. Technol. -Przyrodn. Bydgoszcz: 39-44.

Golcz A., Markiewicz B. (2007): Ocena plonu wczesnego kilku odmian oberżyny (Solanum melongena L.) uprawianej w podłożach organicznych. Monografia „Naturalna i indukowana zmienność w genetycznym doskonaleniu roślin ogrodniczych.” Wyd. Uczeln. Uniw. Technol. – Przyrodn. Bydgoszcz: 45-50.

Golcz A., Seidler-Łożykowska K., Kozik E., Mieloszyk E. (2007): Zawartość mikroskładników w surowcach wybranych gatunków roślin zielarskich z upraw ekologicznych. Rocz. AR Pozn. CCCLXXXIII, Ogrodn. 41: 477-481.

Seidler-Łożykowska K., Kozik E., Golcz A. Wójcik J. (2007): Quality of basil herb (Ocimum basilicum L.) from organic and conventional cultivation. Herba Polonica. Vol. 53, No 3: 41-46.

Korszun S., Golcz A. (2007): Contents of microcomponents and ginkgoflavonoglycosides in the leaves of Ginkgo biloba Hipokrates var. Herba Polonica. Vol. 53, No 3: 229-234.

Seidler-Łożykowska K., Golcz A., Kozik E., Kucharski W., Mordalski R., Wójcik J. (2007): Ocena jakości surowca cząbru ogrodowego (Satureja hortensis L.) z uprawy ekologicznej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. Vol. 52(4): 48-51

Górski R., Markiewicz B., Golcz A. (2007): Przydatność zabiegów zamgławiania w ochronie oberżyny (Solanum melongena L.) przed szkodnikami. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 47 (4): 289-292.

Markiewicz B., Golcz A. (2007): Effect of thermal conditions and substrate type on the yielding of eggplant (Solanum melongena L.) Nauka Przyr. Technol., Dział: Ogrodnictwo/ tom 1/ zeszyt 3/art_42.pdf

Golcz A., Kujawski P., Markiewicz B. (2008): Effect of nitrogen and potassium fertilization on the nutritional status of hot pepper (Capsicum annuum L.) plants and on substrate salinity. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 7(1): 45-52.

Markiewicz B., Golcz A., Kujawski P. (2008): Effect of plant nutritional status on the yield of eggplant ((Solanum melongena L.) grown in organic substrares. Part. I. Nitrogen, phosphorus, potassium. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 7(2):11-20.

Golcz A., Bosiacki M. (2008): Reakcja tymianku właściwego (Thymus vulgaris L.) na wzrastające dawki azotu oraz zabieg szczepienia grzybami mikoryzowymi. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. Poznań. Vol. 53(3); 72-74.

Seidler-Łożykowska K., Golcz A., Wójcik J. (2008): Plonowanie i jakość surowca bazylii pospolitej, cząbru ogrodowego, majeranku ogrodowego oraz tymianku właściwego w uprawie ekologicznej na stanowisku po oborniku. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. . Poznań. Vol. 53(4); 63-66.

Bosiacki M., Golcz A. (2008): Akumulacja ołowiu w wybranych gatunkach roślin ozdobnych. Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie. PIMR, Poznań: monografia, tom 5 : 195-301.

Golcz A. (2009): Evaluation of macroelements and essential oil content in plants from Lamiaceae  family. ABiD  tom XIV, 2/ 12-16.

Golcz A., Seidler-Łożykowska K. (2009): Content of microelements in raw materials of basil (Ocimum basilicum L.), savory (Satureja hortensis L.) and marjoram (Origanum majorana L.) collected in the different stages of plant development. Nauka Przyr. Technol. 3, 3#74.

Komosa A., Golcz A. (2009): Dynamics of macronutrient contents in the substrate with a localized placement of control release fertilizer Osmocote Plus in the growing of pepper (Capsicum annuum L.). Acta Agrophysica 14(1), 83-93.

Kozik E., Bosiacki M., Golcz A. (2009): Nawozy o spowolnionym działaniu w produkcji roślin ogrodniczych. Cz. II. Ocena wzrostu i stanu odżywienia żurawek (Heuchera L.) uprawianych w doniczkach w zależności od nawożenia Osmocote. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. Poznań, vol. 54 (3), 35-39.

Golcz A., Kozik E., Bosiacki M. (2009): Nawozy o spowolnionym działaniu w produkcji roślin ogrodniczych. Cz. III. Wpływ żywienia roślin wolno- i szybkodziałającymi nawozami oraz terminu zbioru na wartość biologiczną owoców papryki (Capsicum annuum L.). Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. Poznań, vol. 54 (3), 40-42.

Seidler-Łożykowska K., Mordalski R., Kucharski W., Golcz A., Kozik E., Wójcik J. (2009): Economic and qualitative value of the raw material of chosen species of medicinal plants from organic farming. Part I. Yield and quality of garden thyme herb (Thymus vulgaris L.). Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 8(3): 23-28.

Seidler-Łożykowska K., Mordalski R., Kucharski W., Golcz A., Kozik E., Wójcik J. (2009): Economic and qualitative value of the raw material of chosen species of medicinal plants from organic farming. Part II. Yield and quality of sweet basil herb (Ocimum basilicum L.). Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 8(3): 29-35.

Seidler-Łożykowska K., Mordalski R., Kucharski W., Golcz A., Kozik E., Wójcik J. (2009): Economic and qualitative value of the raw material of chosen species of medicinal plants from organic farming. Part III. Yield and quality of herb and seed yield of summer savory (Satureja hortensis L.). Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 8(4): 47-53.

Seidler-Łożykowska K., Mordalski R., Kucharski W., Golcz A., Kozik E., Wójcik J. (2009): Economic and qualitative value of the raw material of chosen species of medicinal plants from organic farming. Part IV. Yield and quality of herb and seed yield of sweet marjoram (Origanum majorana L.). Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 8(4):55-61.

Golcz A., Politycka B. (2009): Contents of chlorophyll and selected mineral components and the yield of common thyme (Thymus vulgaris L.) at differentiated nitrogen fertilization. Herba Polonica. Vol. 55 No 3: 69-75.

Markiewicz B., Golcz A. (2009): Dynamika plonowania oberżyny (Solanum melongena L.) uprawianej w różnych podłożach. Zesz. Probl. Postępu Nauk Roln. 539, cz. II : 465-473.

Markiewicz B., Golcz A. (2010): Effect of nitrogen, phosphorus and potassium fertilization onyielding and biological value of fruits of aubergine (Solanum melongena L.). Journal of Elementology 15(4): 661-669.

Markiewicz B., Golcz A., Kleiber T., Bosiacki M. (2011): Effect of nitrogen, phosphorus and potassium fertilization on the content of macroelements in fruits of aubergine (Solanum melongena L.) grown on organic substrates. Journal of Elementology 16(1) 69-74.

Kleiber T., Golcz A., Krzesiński W. (2012):  Effect of magnesium nutrition of onion (Allium cepa L.). Part. I. Yielding and nutrient status. Ecological Chemistry and Engineering S/ Chemia i Inżynieria Ekologiczna S: 19(1): 97-105.

Bosiacki M., Golcz-Polaszewska M., Golcz A. (2012): Biomasa i skład chemiczny Miscanthus x giganteus Greef. i Deu. W zależności od nawożenia azotem w pierwszym i trzecim roku uprawy. ABiD  tom XVII, (2): 39-46.

Markiewicz B., Golcz A., Bosiacki M., Kleiber T. (2012): Wpływ nawożenia azotem, fosforem i potasem na zawartość mikroelementów w owocach oberżyny (Solanum malongena L.) uprawianej w podłożach organicznych. Nauka Przyr. Technol. 6, 3, #45.

Golcz A., Kujawski P., Markiewicz B. (2012): Yielding of red pepper (Capsicum annuum L.) under the influence of varied potassium fertilization. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 11(4): 3-15.

Kozik E., Wróblewska H., Golcz A., Wojciechowska E. (2012): Ocena przydatności kompostów z drzewnych odpadów pokonsumpcyjnych do uprawy sałaty (Lactuca sativa L.) I bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.). ABiD  tom XVII, (4): 63-70.

Kozik E., Golcz A., Wojciechowska E., Mieloszyk E. (2013): Wpływ nawożenia żelazem na plon i skład chemiczny sałaty (Lactuca sativa L.). Episteme, Kraków Nr 20, t. I: 411-418.

Frąszczak B., Golcz A., Zawirska-Wojtasiak R., Janowska B. (2014): Growth rate of sweet basil and lemon balm plants grown under fluorescent lamps and led modules. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 13(2), 3-13.

Golcz A., Kozik E., Golcz- Polaszewska M., Kościelniak K., Musił N. (2014): Gleby i rośliny w parku Nadolnik w Poznaniu. Cz. I. Właściwości fizyko-chemiczne gleb oraz zawartość makroskładników w roślinach. Nauka Przyr. Technol. 8, 3, #32.

Kozik E., Golcz-Polaszewska M., Golcz A., Kuszak E., Kościelniak K. (2014): Gleby i rośliny w parku Nadolnik w Poznaniu. Cz. II. Zawartość mikroskładników oraz kadmu i ołowiu w glebach i roślinach. Nauka Przyr. Technol. 8, 3, #33.

Frąszczak B., Gąsecka M., Golcz A., Zawirska-Wojtasiak R. (2015): The chemical composition of lemon balm and basil plants grown under different light conditions. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 14(4), 93-104.

Kozik, E., Wojciechowska, E., Golcz, A., Mieloszyk, E. (2015). Zawartość wybranych mikroskładników w liściach sałaty (Lactuca sativa L. var. capitata L.) w zależności od poziomu i postaci zastosowanego żelaza. Nauka Przyr. Technol., 9, 1, #13. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.13.

Frąszczak B., Gąsecka M., Golcz A., Zawirska-Wojtasiak R. (2016): The effect of radiation of LED modules on the growth of dill (Anethum graveolens L.). Open Life Sciences 11: 61-70. DOI 10.1515/boil 2016.0008.

Politycka B., Smoleń S., Golcz A., Łukaszewicz S. (2017): Effects of selenium on contents of selected micronutrients and activities of antioxidant enzymes in cucumber roots exposed to p-coumaric acid. Allelopathy Journal 41(1): 101-112.

 

Monografie

Golcz A. (1999): Uprawa i nawożenie papryki słodkiej (Capsicum annuum L.) pod osłonami w ograniczonej ilości podłoża. Rozprawa Naukowa - zeszyt 298; Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu; 1-178.           [Ark. wyd.11,12].

Golcz A. Seidler-Łożykowska K. (2008): Bazylia pospolita (Ocimum basilicum L.). Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: 1- 104.         [Ark. wyd. 4,3].

Seidler-Łożykowska K., Golcz A. (2012): The effect of organic cultivation on the contents of macro- and microelements studiem in Polish cultivars of three medicinal plants. Medicinal and Aromatic Plant Science and Biotechnology Global Science Books. Rozdział w monografii

 

Podręczniki Akademickie

Breś W., Golcz A., Komosa A., Kozik E., Tyksiński W.  Żywienie roślin ogrodniczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ss.191; wyd. III uzup. i popr.– 2009. [Ark. wyd. 10,9].

Research Methods in Plant Sciences Vol.3: Soil Sickness;  Eds. S.S. Narwal, B. Politycka, Fengzhi Wu, D.A. Sampietro; Studium Press LLC, USA (2011)

Chapter  2. Plant Nutrients – E. Kozik, A. Golcz : 19-41.

Chapter 3. Soil Salinity and Acidity – A.  Golcz : 43-53.

Chapter 5. Soil Organic Matter – A. Golcz, M. Bosiacki : 69-77.

Żywienie roślin ogrodniczych. Podstawy i perspektywy. red. nauk. A. Komosa Breś W., Golcz A., Komosa A., Kozik E.,PWRiL Poznań 2012 ss. 390.

Rozdz. 2. Gleba jako środowisko wzrostu korzeni. – A. Golcz: 61-128.

Rozdz. 3. Charakterystyka ziem i podłoży stosowanych w ogrodnictwie. – Komosa, A. Golcz: 129-178.

 

Skrypty

Breś W., Golcz A., Komosa A., Kozik E., Tyksiński W. Nawożenie roślin ogrodniczych cz. I. Diagnostyka potrzeb nawozowych. Wydawn. AR - Poznań, ss. 105.

Wyd. I – 1991; wyd. II – 1992; wyd. III - zmienione – 1997 [Ark. wyd.7,4].

Breś W., Golcz A., Komosa A., Kozik E., Tyksiński W. Nawożenie roślin ogrodniczych cz. II. Nawozy. Wydawn.. AR - Poznań, ss. 66.

Wyd. I – 1992; wyd. II – 1995; wyd. III – 1998; [Ark. wyd. 4,2].

Breś W., Golcz A., Komosa A., Kozik E., Tyksiński W. Nawożenie roślin ogrodniczych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, ss. 188.

Wyd. I – 2003, wyd. II uzup. i popr.– 2008. wyd. III uzup. i popr.- 2009, wyd. IV - 2016. [Ark. wyd.10,9].

 

Artykuły Naukowe

Golcz A. (1985): Nawożenie i liczby graniczne dla papryki słodkiej. Wiad. Ziel.nr 10; 1-3.

 

Materiały konferencyjne

Golcz A. (1985): Nawożenie i liczby graniczne dla papryki słodkiej. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna nt. „Uprawa papryki pod osłonami,” Poznań 26-27.09.1985 r.: 131-150.

Golcz A., Pudelski T. (1989): Nawożenie papryki w różnych metodach uprawy w tunelu foliowym. Sympozjum nt. „Uprawy papryki i sałaty pod osłonami i w gruncie” Warszawa - NOT (referat wygłoszony 24.01.1989 r.)

Golcz A. (1994): Nawożenie papryki potasem. Ogólnopolska Konferencja „Znaczenie potasu i magnezu w uprawie roślin ogrodniczych”, (referat wygłoszony 6.10. 1994 r.) Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach: 57-60.

Golcz A. (1995): Proekologiczna metoda uprawy papryki a jakość owoców. EKO-MED. II Krajowy Kongres Ekologiczny, Tarnów 23-25. 03. 1995 r.: 459-464 (referat wygłoszony 24.03.1995 r.)

Golcz A. (1995): Nawożenie a wartość biologiczna owoców papryki słodkiej. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka praktyce ogrodniczej” AR Lublin: 549 -552.

Golcz A., Komosa A., Dobrowolski W. J., Różanowski B. (1996): Wpływ biostymulacji laserowej nasion na plonowanie papryki słodkiej. II Ogólnopolskie Sympozjum „Nowe rośliny i technologie w ogrodnictwie”, Poznań, 17-19.09.1996 r.: 153-156.

Golcz A. (1998): Zawartość metali ciężkich w warzywach w sferze produkcji i obrotu. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Efektywność stosowania nawozów w uprawach ogrodniczych”, Lublin 8-9.06.1998r.: 81-84.

Golcz A., Rokossowska E. (1998): Wykorzystanie nawozów firmy Scotts w uprawie papryki. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Efektywność stosowania nawozów w uprawach ogrodniczych”, Lublin 8-9.06.1998 r.: 85-88.

Komosa A., Golcz A., Rokossowska E. (1998): Zastosowanie nawozów wolno- i szybkodziałających w uprawie papryki. Konferencja Naukowa „Nawozy wieloskładnikowe”, Szczecin- Łukęcin 2-4.09.1998 r.: 153-158.

Golcz A. (2000): Ocena przydatności nawozu Osmocote Plus w uprawie papryki. VII Konferencja Naukowa nt. „Efektywność stosowania nawozów w uprawach ogrodniczych - zmiany ilościowe i jakościowe w warunkach stresu” Warszawa 20-21.06 2000 r.; 97-99.

Golcz A. (2000): Zawartość kadmu i ołowiu w warzywach uprawianych na zbiór jesienny. VII Konferencja Naukowa nt. „Efektywność stosowania nawozów w uprawach ogrodniczych - zmiany ilościowe i jakościowe w warunkach stresu” Warszawa 20-21.06 2000 r.; 100-102.

Golcz A., Piaskowska A. (2000): Przydatność trzech odmian papryki słodkiej do uprawy w nieogrzewanej szklarni przy zastosowaniu nawożenia Osmocote. VII Konferencja Naukowa nt. „Efektywność stosowania nawozów w uprawach ogrodniczych” - zmiany ilościowe i jakościowe w warunkach stresu” Warszawa 20-21.06 2000 r.; 97-99.

Politycka B., Golcz A. (2003): Zawartość barwników chloroplastowych i antocyjanowych w liściach bazylii wonnej (Ocimum basilicum L.) Folia Horticulturae. Supl. 2003/1; 339-341. I Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych „Współczesne ogrodnictwo i jakość życia”, Kraków, 9-11.09.2003 r.

Korszun S. Golcz A., Mieloszyk E. (2003): Zawartość makroskładników i ginkgoflawonoglikozydów w liściach miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba L.) Folia Horticulturae. Supl. 2003/1; 367-369. I Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych „Współczesne ogrodnictwo i jakość życia”, Kraków, 9-11.09.2003 r.

Górski R., Golcz A., Markiewicz B. (2003): Ochrona oberżyny (Solanum melongena L.) przed szkodnikami. Folia Horticulturae. Supl. 2003/1; 653-655. I Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych „Współczesne ogrodnictwo i jakość życia”, Kraków, 9-11.09.2003 r.

Golcz A., Markiewicz B. (2003): Plonowanie dwóch odmian oberżyny (Solanum melongena L.) uprawianej w torfie wysokim. Folia Horticulturae. Supl. 2003/2; 293-295. I Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych „Współczesne ogrodnictwo i jakość życia”, Kraków, 9-11.09.2003 r.

Komosa A., Golcz A. (2007): Problemy w nawożeniu roślin ogrodniczych: Nawozy wieloskładnikowe o spowolnionym działaniu. Wiadomości chryzantemowe. z.31.: 7-12.

Seidler-Łożykowska K., Golcz A., Kozik E., Wójcik J. (2008): Quality of thyme herb (Thymus vulgaris L.) from organic cultivation. 16th IFOAM Organic World Congress, Modena  Italy, June 16-20, 2008.

Golcz A., Kozik E., Mieloszyk E. (2013): Wpływ chelatów żelaza na plonowanie i zawartość tego mikroskładnika w papryce słodkiej (Capsicum annuum L.) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ziemia – Roślina – Człowiek”, Kraków 11-12 września 2013.

Kozik E., Golcz A., Wojciechowska E., Mieloszyk E. (2013): Wpływ nawożenia żelazem na plon i skład chemiczny sałaty (Lactuca sativa L.). Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ziemia – Roślina – Człowiek”, Kraków 11-12 września 2013.

Politycka B., Wróblewska H., Kozik E., Golcz A., Smordowska J. (2013): Zmiany zawartości związków fenolowych w podłożach z dodatkiem kompostów z odpadów drzewnych w wyniku uprawy roślin kilku gatunków. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ziemia – Roślina – Człowiek”, Kraków 11-12 września 2013.

Golcz A., Kozik E., Golcz-Polaszewska M. (2014): Właściwości gleb oraz zawartość składników w liściach drzew parku Nadolnik w Poznaniu. Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Współczesne trendy w uprawie i żywieniu roślin ogrodniczych” 12-13 czerwca 2014 r. Lublin (Susiec). XV Zjazd Katedr Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych.

 

Sprawozdania  z  Konferencji

Golcz A. (2001): Capsicum 2001. Wieści Akademickie, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Nr 12 (51) V, 10-11.

Golcz A. (2001): Ogólnopolska Konferencja Naukowa Capsicum 2001. Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Nr 11,10.

Golcz A. (2002): Nawozy w uprawach ogrodniczych. Wieści Akademickie, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Nr 11 (62) VI, 21.

Golcz A. (2002): IX Konferencja Naukowa „Efektywność stosowania nawozów w uprawach ogrodniczych”. Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Nr 12, 7.

Golcz A. (2004): Międzynarodowe Forum Dyskusyjne „ Produkty lecznicze roślinne – tradycja czy wyzwanie?” Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Nr 14, 7.

Golcz A. (2010): Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej połączonej z XIII Zjazdem Katedr Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Poznań, 17-18 czerwca 2010 r. „Nowe tendencje w żywieniu roślin ogrodniczych”. Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Nr 20, grudzień 2010.

 

referaty  zamawiane

Golcz A. Bazylia i tymianek w świetle nowych badań naukowych”- referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nowe tendencje w żywieniu roślin ogrodniczych” połączonej z XIII Zjazdem Katedr Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Poznań, 17-18 czerwca 2010.

Kleiber T., Krzesiński W., Golcz A. Wpływ żywienia magnezem na plon i jakość cebuli (Allium cepa L.) uprawianej z siewu.- referat na sesji plenarnej XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. Prof. Juliana Aleksandrowicza „Pierwiastki w środowisku i życiu człowieka”, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Poznań, 2-4.10.2010 r.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1