Spis publikacji - prof. dr hab. Włodzimierz Breś

 

 

Oryginalne naukowe prace twórcze

 

      

1.

Komosa A., Breś W. (1980): Zawartości krytyczne i liczby graniczne fosforu  dla złocieni. PTPN, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych XLIX: 133-142.            

2.

Hoffmann M., Breś W. (1982): Wpływ nawożenia azotowego na plon nasion cynii wytwornej Zinnia elegans Jacq. Dahliaeflora odm. Jowita. PTPN, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych LIII: 69-76.

3.

Hoffmann M., Breś W. (1983): Wpływ gęstości sadzenia rozsady Zinnia elegans Jacq. Dahliaeflora odm. Jowita na plon nasion. PTPN, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych LV: 81-85.

4.

Komosa A., Breś W. (1984): Wpływ nawożenia fosforem na zmiany zawartości rozpuszczalnych form makroskładników u złocieni Chrysanthemum morifolium odm. Balcombe Perfection. PTPN, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych LVII: 173-180.

5.

Breś W. (1988): Ocena  przydatności  polimetafosforanu  sodowego  jako źródła fosforu dla roślin. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Chemia 426: 78-83.

6.

Breś W., Nowosielski O. (1988): Przydatność różnych nawozów fosforowych   do produkcji nawozów organiczno – mineralnych. PTPN, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych LXV: 15-23.

7.

Breś W., Nowosielski O. (1988): Wpływ mieszania superfosfatu granulowanego potrójnego z innymi nawozami na dostępność fosforu dla sałaty  uprawianej       w glebie mineralnej. Biuletyn Warzywniczy XXXII: 133-147.

8.

Breś W. (1989): Źródła fosforu w nawozach kompletnych. Prace Komisji Naukowych Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego 113: 123-130.

9.

Breś W. (1990): Dostępność  fosforu  z  różnych  nawozów  fosforowych  w warunkach podłoża węglowo-torfowego (Komplet P). Biuletyn Warzywniczy XXXIV 109-121.

10.

Breś W., Golcz A., Komosa A., Kozik E., Roszyk J. Tyksński W. (1991):  Zawartość azotanów i azotynów w warzywach z targowisk w Poznaniu. PTPN, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych LXXI: 3-9.

11.

Breś W., Weston L.A. (1992): Nutrient accumulation and tipburn in NFT grown lettuce at several potassium and pH levels. HortScience 27: 7, 790-792.

12.

Komosa A., Breś W., Golcz E., Kozik E., Tyksiński W. (1993): Zawartość azotanów i azotynów w warzywach produkowanych na terenie Poznania. PTPN, Prace Komisji Nauk  Rolniczych i Leśnych t. LXXV: 91-97.

13.

Breś W., Weston L.  (1993): Influence of gels additives on nitrate, ammonium and  water retention and tomato growth in soilless medium. HortScience 28: 10, 1005-1007.

14.

Jia W., Breś W., Weston L.A., Harmon R. (1993): The influence  of mulching materials and   nitrogen application method on growth and yield of  Yellow Crookneck Squash (Cucurbita pepo L.).  Transaction of the Kentucky  Academy of Science 54: 65-72.

15.

Breś W. (1993): Ocena przydatności osadów ściekowych z Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków Poznania dla ogrodnictwa. PTPN, Prace  Komisji  Nauk Rolniczych i Leśnych, t. LXXV: 15-20.

16.

Tyksiński W., Breś W., Golcz A., Komosa A., Kozik E., Roszyk J. (1993): Zawartość ołowiu , kadmu i innych metali ciężkich w warzywach uprawianych na obszarze Poznania. Biuletyn Warzywniczy t.XL: 25-31.

17.

Breś W., Łuczak P. (1996): Ocena właściwości hydrożelu Alcosorb (AS -  400) oraz badanie możliwości jego stosowania jako komponentu podłoży. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 429: 65-68.

18.

Breś W., Roszyk J. (1996): Wpływ wieloletniego nawożenia na zawartość składników pokarmowych w profilach gleb szklarniowych. Biuletyn Warzywniczy,  t.XVL: 51-57.

19.

Breś W., Roszyk J. (1997): Wpływ wieloletniej uprawy i nawożenia na zawartość pierwiastków śladowych w profilach gleb szklarniowych. Biuletyn  Warzywniczy  t.XLVI: 25-30.

20.

Breś W. (1998): Metale ciężkie w warzywach uprawianych w ogrodach działkowych  w Poznaniu. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCIV, Ogrodnictwo 27, 95 – 99.

21.

Breś W. (2000): Assessment of soil contamination by zinc, manganese, copper and iron on the area of Poznań. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXXIII, Ogrodnictwo 31, cz.1: 211 – 215.

22.

Breś W., Golcz A. (2000): Assessment of soil contamination by cadmium  and lead on the area of Poznań. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXXIII, Ogrodnictwo 31, cz.1: 217 – 221.

23.

Golcz A , Breś W. (2000): Content of cadmium, lead and zinc in vegetables  marketed on the area of Poznań town (comparative study). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXXIII, Ogrodnictwo 31, cz.1: 265 – 269.

24.

Breś W. (2002): Zanieczyszczenie środowiska jako skutek uprawy roślin ogrodniczych w otwartych systemach nawadniania i nawożenia. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXLII, Melior. Inż. Środ. 23: 35 – 42.

25.

Tyksiński W., Breś W., Bosiacki M. (2002): Effect of organic substance in the substrate on the content of cadmium in the edible parts of vegetable crops. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXLI, Ogrodnictwo 35: 3 – 9.

 

26.

Breś W., Tyksiński W., Ruprik B. (2002): Evaluation of nutritional status of chrysanthemum mother plants. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXLI, Ogrodnictwo 35: 33 – 40.

27.

Ruprik B., Breś W. (2002): Wpływ zróżnicowanego nawożenia potasem na plonowanie pomidora uprawianego we włóknie kokosowym. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXLI, Ogrodnictwo 35: 41 – 45.

28.

Breś W. (2002): Effect of tree rockwool on gerbera yielding. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych  483: 21 –29. 

29.

Breś W. (2002): Uprawa gerbery w dwóch rodzajach wełny mineralnej. Część I. Zmiany składu chemicznego pożywek zachodzące w środowisku korzeniowym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 485: 47 – 55.

30.

Breś W. (2002): Uprawa gerbery w dwóch rodzajach wełny mineralnej. Część II. Wpływ podłoży na plon i odżywienie roślin. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych  485: 57 – 63.

31.

Breś W. (2003): Evaluation of micronutritional status of chrysanthemum stock plants. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych  491: 13 – 20.

32.

Breś W., Sztuka A. (2004): Wpływ  Polyversum na odżywienie mikroelementami wybranych gatunków traw. folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura  236 (94): 9 – 14.

33.

Jerzy M., Breś W., Pawlak P. (2004): Doświetlanie asymilacyjne chryzantem uprawianych w doniczkach w warunkach deficytu usłonecznienia. Acta Scien. Pol. Hortorum Cultus 3(2): 41 – 46.

34.

Jerzy M., Breś W., Pawlak P. (2004): Wpływ doświetlania na stan odżywienia chryzantem uprawianych w okresie naturalnego niedoboru światła. Acta Scien. Pol. Hortorum Cultus, 3(2): 47 – 56.

35.

Breś W., Jerzy M. (2004): Effect of the planting date on the quality of pot chrysanthemums from the Time group in all-year-round culture. Folia Horticulturae 16/2, 119-126.

36.

Breś W., Jerzy M. (2004): Effect of the planting date on macronutritional status of pot chrysanthemums from the Time group in all-year-round culture. Folia Horticulturae, 16/2, 127-140.

37.

Breś W., Jerzy M. (2005). Effect of the planting date on micronutritional status   of pot chrysanthemums from the Time group in all-year-round culture. Acta Scien. Pol. Hortorum Cultus  4(1): 39 – 46.

38.

Breś W., Jerzy M., Pawlak P., Sztuka A. (2005):  Wpływ okresu dni długich na stan odżywienia gałązkowych odmian chryzantem z grupy Santini uprawianych w okresie wiosenno-letnim. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 504: 43 – 49.

39.

Breś W., Sztuka A. (2005): Influence of Polyversum on macronutritional status   of selected grass species. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 504: 551 – 556.

40.

Breś W., Roszyk J. (2005): Content of sulphur in leaves of chrysanthemums from the Time group in all  year-round culture. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 504: 51 – 55.

41.

Breś W., Ruprik B. (2006): Uprawa drobnoowocowych odmian pomidora szklarniowego we włóknie kokosowym przy zróżnicowanym nawożeniu azotem  i potasem. Część I. Plonowanie. Acta Agrophysica 7 (3): 527 – 537.

42.

Breś W., Ruprik B. (2006): Uprawa drobnoowocowych odmian pomidora szklarniowego we włóknie kokosowym przy zróżnicowanym nawożeniu azotem  i potasem Część II. Zmiany składu chemicznego pożywek zachodzące w środowisku korzeniowym. Acta Agrophysica 7 (3): 539 – 548.

43.

Breś W. (2006): Wpływ hydrożelu Alcosorb AS 400 na stan odżywienia traw gazonowych. Acta Agrophysica 7 (4): 859 – 866.

44.

Roszyk J., Nowosielski O., Breś W. (2006): Tolerancja liści pomidora i kalafiora na wybrane adjuwanty. Acta Agrophysica 7 (4): 991 – 1001. 

45.

Breś W., Jerzy M., Kozłowska A. (2006): Ocena odżywienia makroelementami gałązkowych odmian chryzantem – studium porównawcze. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 510: 75-82.

46.

Breś W., Ruprik B. (2007): Uprawa drobnoowocowych odmian pomidora szklarniowego we włóknie kokosowym przy zróżnicowanym nawożeniu azotem  i potasem. Część III. Akumulacja składników w podłożu. Acta Agrophysica  9 (2): 285 – 296.

47.

Breś W., Ruprik B. (2007): Uprawa drobnoowocowych odmian pomidora szklarniowego we włóknie kokosowym  przy zróżnicowanym nawożeniu azotem i potasem. Część IV. ocena stanu odżywienia roślin. Acta Agrophysica 9 (2): 297 – 305.

48.

Breś  W. ,   Henschke M. (2008): Macroelement nutrition status of mulched  and cut ground roses. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 525: 47-53.

49.

Breś W., Sztuka A., Kozłowska A. (2008): Response of chrysanthemums from time group to differentiated nitrogen and potassium fertilization in controlled cultivation. Acta Scient.  Polon. Hortorum Cultus 7(1): 27-34.

50.

Breś W., Sztuka A. (2008): Macroelements concentration in leaves  of chrysanthemums from Time group grown in spring and summer-autumn seasons. Folia Horticulturae 20/2: 57-66.

51.

Breś W., Jerzy M. (2008): Changes of nutrient concentration in chrysanthemum leaves under influence of solar radiation. Agronomy Research 6(2): 435-444.

52.

Breś W. (2008): Czynniki antropopresji powodujące  zamieranie drzew w krajobrazie miejskim. Nauka Przyr. Technol. 2, 4, #31. 

53.

Breś W. (2009): Estimation of nutrient losses from open fertigation systems to soil during horticultural plants cultivation. Polish Journal of Environmental Studies  18 (3): 341-345.

54.

Trelka T., Breś W., Wojniłowicz M., Kozłowska A.. (2009):  Wpływ wybranych czynników na wzrost, kwitnienie oraz stan odżywienia storczyka Pleione formosana Hayata. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 539: 729-734.

55.

Breś W. (2010): Influence of soilless cultures on soil environment. Ecological Chemistry and Engineering (A). 17(9): 1069-1076.

56.

Trelka T., Breś W., Kozłowska A. (2010):  Phalaenopsis cultivation in different media. Part I. Growth and flowering. Acta Scient.  Polon. Hortorum Cultus 9 (3): 85 -94.

57.

Trelka T., Breś W., Kozłowska A., Jóźwiak A.  (2010): Phalaenopsis  cultivation in different media. Part II. Nutrients and chlorophyll concentration in leaves and roots. Acta Scient.  Polon. Hortorum Cultus 9 (3): 95-104.

58.

Breś W., Kleiber T., Trelka T. (2010). Quality of water used for drip irrigation and fertigation of horticultural plants. Folia Hort. 22(2): 67-74.

59.

Kozłowska A., Breś W., Krzesiński W., Trelka T. (2011). The effect of amount  of light and the temperature on biomorphological characteristics of chrysanthemum during all–year culture.  Acta Scient.  Polon. Hortorum Cultus  10 (3): 235 -246.

60.

Trelka T., Breś W. (2011). Wykorzystanie roślin ozdobnych tolerancyjnych        na wysokie stężenie soli w podłożu do uprawy na terenach zurbanizowanych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 562: 243-250.

61.

Jerzy M., Breś W. (2011): Seasonal changes of photoperiodic response and inflorescence quality in  pot  cultivars of Chrysanthemum × grandiflorum grown in greenhouse. Acta Agrobotanica 64(4): 85-90.    

62.

Wilkaniec B., Breś W., Frużyńska-Jóźwiak D., Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec A. (2012): The assessment of chemical properties of soil, the chemical composition of leaves and the occurrence of diseases on acer platanoides  and tilia cordata in selectet sites of urban greenery in Poznań. Phytopathologia 65:  19-28.

63.

Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec A., Breś W.,  Frużyńska-Jóźwiak D. (2013):  The evaluation of factors determinig the health condition       of Acer Platanoides and Tilia Cordata in selected sites of urban greenery           of Poznań, Poland.  Journal of Plant Protection Research 53(1) 60–64. DOI: 10.2478/jppr-2013-0009

64.

Breś W., Kozłowska A., Walczak T. (2013). Effect of nutrient solution concentration on yield and quality of gerbera grown in perlite. J. Elem. 18(4): 577-588.

65.

Breś W., Kupska A., Trelka T. (2014): Response of scarlet sage and common sunflower plants to salinity caused by sodium salts. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica 315(32): 5–14.

66.

Breś W., Trelka T. (2015): Effect of fertigation on soil pollution during greenhouse plant cultivation. Archives of Environmental Protection 41(2): 75–81.

67.

Kleiber T., Bosiacki M., Breś W. (2015): The effect of choline-stabilized orthosilic acid application on tomato grown under increasing Mn stress. J. Elem.  20(4): 897-910.

68.

Breś W., Bandurska H., Kupska A., Niedziela J., Frąszczak B. (2016): Responses of pelargonium (Pelargonium x hortorum L.H. Bailey) to long-term salinity stress induced by treatment with different NaCl doses. Acta Physiol. Plant. 38:26.                                                             

69.

Trelka T., Breś W., Politycka B., Starzyk J. (2016): Influence of sodium chloride and sodium sulfate on zonal pelargonium and microorganisms colonizing root environment. Bulg. J. Agric. Sci., 22: 401–407.

70. 

 

Breś W., Kupska A., Kleiber T., Bosiacki M., Mieloszyk E. (2017): Influence of sodium chloride on selected growth parameters and macronutrient content in pelargonium leaves. J. Elem., 22(1): 209 - 218. DOI: 10.5601/jelem.2016.21.3.1142.

71.

 

Wilkaniec A., Wilkaniec B., Breś W., Andrzejak R., Borowiak-Sobkowiak B. (2018). The evaluation of factors determining the health condition of Acer pseudoplatanus L.  in selected site of urban greenery in Poznan, Poland. Fresenius Environmental Bulletin 27(4):2082-2090.

Artykuły naukowe

 

 

1.

Tyksiński W., Breś W., Golcz A., Komosa A., Kozik E., Roszyk J. (1989):  Zawartość ołowiu, kadmu, cynku i żelaza w warzywach sprzedawanych  na terenie Poznania. Biuletyn Warzywniczy, Suplement: 121-127.

2.

Breś W. (1992): Zamieranie liści sałaty zwijających główkę (Latex tipburn). Postępy Nauk Rolniczych 2: 37-45.

 

 

Monografie

 

1.

Breś W. (1998): Uprawa chryzantemy wielkokwiatowej (Dendranthema grandiflora Tzvelev) w kulturach bezglebowych z zastosowaniem zamkniętego systemu nawożenia i nawadniania. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rozprawy naukowe, zeszyt 287, 1-105. (monografia - rozprawa habilitacyjna)

2.

Bąbelewski P, Błochowiak A. Breś W., Chohura P., Ciepielewska D., Dajdok Z., Damszel M., Hadryś M., Hryncewicz-Gwóźdź A., Hurej M., Jakubska-Busse A., Jaźwińska E., Kaczmarek A., Kalinowska K., Kiersnowska J., Kita W., Klukowski Y., Klukowski P., Kopacki M., Kosewska A., Kurowsk T.P., Laszczak-Dawid A., Łobczowski M., Markowska A., Matkowski K., Mazurek J., Moszczyńska E., Nietupski M., Nowik K., Ogórek R., Orlikowski L.B., Pląskowska E., Ptaszek M., Pusz W., Szmagara M., Suchocka M., Śliwiński M., Tratwal A., Trelka T., Twardowski J., Walczak F. (2010). Abiotyczne czynniki stresowe jako przyczyna zaburzeń wzrostu i zamierania drzew na terenach zurbanizowanych. Monografie CV pod redakcją Elżbiety Pląskowskiej, Wyd. UP we Wrocławiu Seria wydawnicza „Problemy ochrony roślin na terenach zurbanizowanych”, Tom 1. Miejskie tereny zielone – zagrożenia, ss. 165.

 

 

Rozdziały w monografiach

 

1.

Breś W. (2009):  Analizy chemiczne jako element diagnostyki przyczyn zaburzeń wzrostu roślin rosnących na terenach zurbanizowanych. W: Techniki i technologie dla terenów zieleni. str. 30 – 37. Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w  Sulechowie.              

2.

Kleiber T., Kleiber A., Breś W. (2010): Zastosowanie analiz chemicznych gleb w ochronie    i rewitalizacji parków. W: Regionalne dziedzictwo kulturowe jako baza dla kształtowania tożsamości lokalnych. str. 256-276. Wyd. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.      

3.

Breś W. (2011): Soil compaction, str. 55-68. W:  Soil Sickness. Research Methods in Plant Science. Vol. 3. Ed. S.S. Narval,, B. Politycka, F. Wu, D.A. Sampietro. Studium Press LLC, Huston, Texas. USA.

4.

Breś W., Politycka B. (2016): Contamination of soils and substrates in horticulture. W: "Soil Contamination.  Str. 23-41, InTech, Rijeka, Croatia.

5.

 

Breś W., Kupska A. (2016): Wybrane zagadnienia dotyczące zasolenia i uprawy roślin ozdobnych w warunkach podwyższonego stężenia soli w środowisku korzeniowym. [W:] Współczesne kierunki badań nad roślinami ozdobnymi w Polsce. Monografia naukowa pod redakcją A. Bach, A. Kapczyńska, M. Malik, M. Maślanka. Polska Akademia Nauk – Komitet Nauk Agronomicznych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,  Kraków, 309-321. ISBN 978-83-64758-46-1.

Skrypty

 

1.

Breś W., Golcz A., Komosa A., Kozik E., Tyksiński W. (1991 i 1992): Nawożenie roślin ogrodniczych. Cz.I. Diagnostyka potrzeb nawozowych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej    w Poznaniu, Wydanie I i II, ss. 105.  

2.

Breś W., Golcz A., Komosa A., Kozik E., Tyksiński W. (1992, 1995, 1998): Nawożenie roślin ogrodniczych. Cz.II. Nawozy. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Wydanie I i II, ss. 66.

3.

Breś W., Golcz A., Komosa A., Kozik E., Tyksiński W. (1997): Nawożenie roślin ogrodniczych. Cz.I. Diagnostyka potrzeb nawozowych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydanie III-zmienione, ss. 114.  

 

 

Podręczniki

 

1.

Breś W., Golcz A., Komosa A., Kozik E., Tyksiński W. (2009): Żywienie roślin ogrodniczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydanie I, ss. 192 (współautorstwo podręcznika metodycznego, bez wyróżniania rozdziałów).

2.

Breś W., Golcz A., Komosa A., Kozik E. (2012): Żywienie roślin ogrodniczych. Podstawy i perspektywy. Red. A. Komosa. PWRiL, Poznań, Wydanie I, ss.390:

·         Rozdz. 5. Nawozy mineralne i ich stosowanie - Włodzimierz Breś - str. 223-259

·         Rozdz. 7. Uprawy bezglebowe - Włodzimierz Breś - str. 283-324 (bez rozdz. 7.6.6).

·         Rozdz. 8. Kontrolowane żywienie roślin ogrodniczych - Włodzimierz Breś, Andrzej Komosa - str. 325-366.

·         Rozdz. 9. Nowe problemy oraz perspektywy żywienia roślin ogrodniczych - Włodzimierz Breś, Andrzej Komosa - str. 367-381.

 

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1