Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu - skład osobowy

 

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu

Kolegium Zembala, 60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 159, Budynek B, II i III piętro.

Tel: 61-848-79-58, 61-848-79-63

          

Kierownik

dr hab. inż. arch. Agnieszka Wilkaniec

ORCID: 0000-0001-9503-8340

tel: 61-848-7984     agnieszka.wilkaniec{*} up.poznan.pl

Pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni

prof. dr hab. Barbara Szpakowska

ORCID: 0000-0001-5761-5717

tel: 61-848-7962     barbara.szpakowska{*} up.poznan.pl
dr hab. inż. Michał Krzyżaniak, prof. UPP

ORCID: 0000-0003-2393-0756

tel: 61-848-7992     michal.krzyzaniak{*} up.poznan.pl
dr hab. inż. arch. Paweł Szumigała, prof. UPP

ORCID: 0000-0001-8069-787X

tel: 61-848-7995     pawel.szumigala{*} up.poznan.pl
dr hab. inż. Dariusz Świerk, prof. UPP

ORCID: 0000-0001-7700-8359

tel: 61-848-7992     dariusz.swierk{*} up.poznan.pl
dr inż. arch. kraj. Patryk Antoszewski

ORCID: 0000-0003-1091-8379

tel: 61-848-7992     patryk.antoszewski{*} up.poznan.pl
dr Adam Choryński

ORCID:  0000-0002-8989-0761

tel: 61-848-7996     adam.chorynski{*} up.poznan.pl
dr inż. Anna Dudzińska

ORCID:  0000-0003-0294-1915

tel: 61-848-7997     anna.dudzinska{*} up.poznan.pl
dr inż. arch. kraj. Anna Gałecka-Drozda

ORCID: 0000-0002-1132-3230

tel: 61-848-7961     anna.galecka{*} up.poznan.pl
dr inż. Iwona Pińskwar

ORCID:  0000-0001-6759-1595

tel: 61-848-7996     iwona.pinskwar{*} up.poznan.pl

Nauczyciele akademiccy

dr inż. Bożena Łukasik tel: 61-848-7960     bozena.lukasik{*} up.poznan.pl
dr sztuki Sylwia Sosnowska tel: 61-846-6640     sylwia.sosnowska{*} up.poznan.pl
mgr inż. Jarosław Surma tel: 61-848-7990     jaroslaw.surma{*} up.poznan.pl
mgr inż. arch. Karol Tomczak tel: 61-848-7958     karol.tomczak1{*} up.poznan.pl
dr sztuki Przemysław Tomczak tel: 61-848-7995     przemyslaw.tomczak{*} up.poznan.pl
dr hab. Piotr Urbański, prof. UPP  tel: 61-848-7994     piotr.urbanski{*} up.poznan.pl
dr inż. arch. kraj. Miłosz Walerzak tel: 61-848-7991     milosz.walerzak{*} up.poznan.pl

Starsi specjaliści

mgr inż. Iwona Huminiecka tel: 61-848-7963     iwona.huminiecka{*} up.poznan.pl

Specjaliści

Marek Skalski tel: 61-848-7958     marek.skalski{*} up.poznan.pl

Słuchacze Studium Doktoranckiego

mgr inż. arch. kraj. Agata Walczak tel: 61-848-7997     agata.walczak{*} up.poznan.pl

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1