Zarząd Oddziału Poznańskiego PTNO

Zarząd Poznańskiego Oddziału PTNO (2015-2019)

Przewodnicząca                  

dr inż. Jolanta Lisiecka

Wiceprzewodnicząca          

prof. dr hab. Anna Golcz

Sekretarz                             

dr inż. Piotr Czuchaj

Skarbnik                              

dr inż. Joanna Bykowska

Członkowie

prof. IWNiRZ dr hab. Katarzyna Seidler-Łożykowska

prof. dr hab. Marek Siwulski

dr hab. Aleksander Stachowiak

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca                    

dr hab. Beata Janowska

Członkowie

dr inż. Małgorzata Golcz-Polaszewska

dr hab. Maciej Bosiacki

aktualnosci