Studiuj na NAJLEPSZEJ UCZELNI Rolniczej w Polsce Według Rankingu Perspektywy

Informacje o Rekrutacji na Studia

Informacje dotyczące rekrutacji i studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Elektroniczna rejestracja.


perspektywy2017

Architektura Krajobrazu
Uczelnie rolnicze

Oferta dla szkół średnich

Zapraszamy szkoły średnie do skorzystania z oferty wykładów przygotowanych przez pracowników naszego Wydziału

Wykłady   Warsztaty

Ranking Perspektywy 2018Architektura Krajobrazu
Kierunki rolnicze i leśne

Konstytucja dla Nauki: komunikat w sprawie oświadczeń

Po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki pracownicy, których działalność jest związana z prowadzeniem działalności naukowej, muszą przypisać się do dziedzin i dyscyplin określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 1818). Pod wyrażeniem „działalności związanej z prowadzeniem działalności naukowej” rozumiemy aktywność obejmującą badania naukowe, prace rozwojowe oraz twórczość artystyczną.

Czytaj więcej...

Nowe wytyczne Komisji Europejskiej do interpretacji art. 6 dyrektywy siedliskowej

Komisja Europejska opublikowała zaktualizowane wytyczne do interpretacji art. 6 dyrektywy siedliskowej. Obejmują one zarówno obowiązek planowania ochrony i wdrażania środków ochronnych dla gatunków i siedlisk chronionych w obszarach Natura 2000 (art. 6.1), obowiązek zapobiegania pogarszaniu stanu siedlisk i znaczącemu niepokojeniu gatunków (art. 6.2), obowiązek odpowiedniej oceny planów i przedsięwzięć (art. 6.3) jak i możliwość wyjątkowych odstępstw od ochrony (art. 6.4). Wytyczne uwzględniają orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE wg stanu do ok. połowy 2018 r.

Czytaj więcej...

Szkolenie dla redaktorów czasopism uczelnianych

Zapraszamy na kolejne z cyklu spotkań informacyjnych na temat poszczególnych aspektów Konstytucji dla Nauki.

W dniach 21‒22 stycznia w Krakowie odbędzie się szkolenie dla redaktorów czasopism uczelnianych.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w redakcjach uczelnianych periodyków.

Liczba miejsc ograniczona.

Czytaj więcej...

Spotkania z architektami krajobrazu

Szanowni Państwo,

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu Oddział Wielkopolski serdecznie zaprasza na spotkanie z Panią Agnieszką Hubeny-Żukowską, doświadczonym i wielokrotnie nagradzanym projektantem zieleni, właścicielką Pracowni Sztuki Ogrodowej z Gdańska, która wygłosi prelekcję "Miasto pełne ogrodów - waga ogrodów przydomowych w przestrzeni miast".

Czytaj więcej...

Pierwsze stypendium Stowarzyszenia przyznane!

Z wielką radością informuję o przyznaniu pierwszego stypendium w ramach Funduszu Stypendialnego Stowarzyszenia „Przyjaciele Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”. Stypendystką została Pani Katarzyna Szczęsna – studentka kierunku Ogrodnictwo.

 

Czytaj więcej...

Jak powstaną wykazy czasopism i wydawnictw? Jest rozporządzenie!

Dowartościowanie monografii, ułatwienia dla humanistów i przedstawicieli nauk społecznych, a także walka z masową produkcją słabych artykułów. To podstawowe założenia opublikowanego właśnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozporządzenia, które dotyczy sporządzania wykazów czasopism naukowych i wydawnictw. Wykazy ukażą się w przyszłym roku i będą tworzone wspólnie ze środowiskiem naukowym.

Szczegółowa informacja MNiSzW

Tekst podpisanego Rozporządzenia

wyjaśnienie wielu terminów w: Ewaluacja jakości działalnościnaukowej - przewodnik

Drzewa przyuliczne - spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Terenów Zieleni przy ZDM Poznań

W Kolegium Zembala 6 listopada odbyło się spotkanie z Panią Agnieszką Szulc, Naczelnikiem Wydziału Terenów Zieleni przy Zarządzie Dróg Miejskich. Pani Szulc opowiedziała o kulisach codziennej walki o zachowanie istniejącego drzewostanu przyulicznego w Poznaniu i szukaniu kompromisu pomiędzy  planowaniem nowych nasadzeń oraz miejsc postojowych dla samochodów, ścieżek rowerowych i chodników.

Czytaj więcej...