Studiuj na NAJLEPSZEJ UCZELNI Rolniczej w Polsce Według Rankingu Perspektywy

Informacje o Rekrutacji na Studia

Informacje dotyczące rekrutacji i studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Elektroniczna rejestracja.

Dodatkowy Nabór
od 1 Sierpnia

(na kierunki z wolnymi miejscami)

perspektywy2017

Architektura Krajobrazu
Uczelnie rolnicze

Oferta dla szkół średnich

Zapraszamy szkoły średnie do skorzystania z oferty wykładów przygotowanych przez pracowników naszego Wydziału

Wykłady   Warsztaty

Ranking Perspektywy 2018Architektura Krajobrazu
Kierunki rolnicze i leśne

Jak powstaną wykazy czasopism i wydawnictw? Jest rozporządzenie!

Dowartościowanie monografii, ułatwienia dla humanistów i przedstawicieli nauk społecznych, a także walka z masową produkcją słabych artykułów. To podstawowe założenia opublikowanego właśnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozporządzenia, które dotyczy sporządzania wykazów czasopism naukowych i wydawnictw. Wykazy ukażą się w przyszłym roku i będą tworzone wspólnie ze środowiskiem naukowym.

Szczegółowa informacja MNiSzW

Tekst podpisanego Rozporządzenia

wyjaśnienie wielu terminów w: Ewaluacja jakości działalnościnaukowej - przewodnik

Konstytucja dla Nauki: komunikat w sprawie oświadczeń

Po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki pracownicy, których działalność jest związana z prowadzeniem działalności naukowej, muszą przypisać się do dziedzin i dyscyplin określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 1818). Pod wyrażeniem „działalności związanej z prowadzeniem działalności naukowej” rozumiemy aktywność obejmującą badania naukowe, prace rozwojowe oraz twórczość artystyczną.

Komunikat

wyjaśnienie terminów w: Ewaluacja jakości działalnościnaukowej - przewodnik

PROGRAM ERASMUS PLUS – BIEŻĄCE INFORMACJE I WAŻNE TERMINY

UCZELNIANY DZIEŃ ERASMUSA – 20 listopada (wtorek) 11:00-13:00 Kolegium Maximum (hol na parterze)

1. Wyjazdy na PRAKTYKI dla doktorantów, zgłoszenia online do 19 listopada 2018.

2. Wyjazdy na PRAKTYKI dla przyszłych absolwentów kończących studia w lutym 2019, zgłoszenia online do 30 listopada 2018.

3. Planowane nabory: na WYJAZDY NA STUDIA w roku akademickim 2019/20 – rejestracja online 1 grudnia 2018 – 31 stycznia 2019.

4. Planowane nabory na wyjazdy na PRAKTYKI dla studentów 1 i 2 stopnia oraz absolwentów kończących w czerwcu 2019 – rejestracja online  1 do 28 lutego 2019.

Drzewa przyuliczne - spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Terenów Zieleni przy ZDM Poznań

W Kolegium Zembala 6 listopada odbyło się spotkanie z Panią Agnieszką Szulc, Naczelnikiem Wydziału Terenów Zieleni przy Zarządzie Dróg Miejskich. Pani Szulc opowiedziała o kulisach codziennej walki o zachowanie istniejącego drzewostanu przyulicznego w Poznaniu i szukaniu kompromisu pomiędzy  planowaniem nowych nasadzeń oraz miejsc postojowych dla samochodów, ścieżek rowerowych i chodników.

Czytaj więcej...

Zaduszki krajobrazowe

Czytaj więcej...

Zebranie Wydziału III Matematyczno-Przyrodniczego PTPN oraz wykład "Fascynujący świat grzybów" 13 listopada 2018 roku

Szanowni Państwo Członkowie i Sympatycy Wydziału III Matematyczno-Przyrodniczego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,

Zapraszamy Państwa na wykład otwarty pani mgr inż. Barbary Kudławiec pt. „Fascynujący świat grzybów”, który odbędzie się w dniu 13 listopada 2018 roku o godzinie 17.00 na sali wykładowej w Pawilonie Ekspozycyjno Dydaktycznym w Ogrodzie Botanicznym UAM, przy ul. Dąbrowskiego 165. Wykład nawiązuje do wystawy zdjęć grzybów w skali makro, prezentowanej obecnie w Ogrodzie.

Czytaj więcej...

Przypisanie dyscyplin do czasopism – zaczynamy konsultacje

Prace nad ministerialnym wykazem czasopism punktowanych nabierają tempa. Znajdą się w nim m.in. czasopisma biorące udział w programie „Wsparcie dla czasopism naukowych”, a także pozycje ujęte w międzynarodowych bazach takich jak Scopus i Web of Science. Właśnie w związku z tymi międzynarodowymi bazami Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchamia specjalne konsultacje środowiskowe.

Czytaj więcej...

„Akademia Kompetencji” - Zajęcia w ramach modułu ‘Wiedza prawno-ekonomiczna” dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia

W związku z realizacją modułu „Wiedza prawno-ekonomiczna” przez studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Ogrodnictwo i Architektura Krajobrazu, przekazuję program wykładów i warsztatów organizowanych przez Biuro Karier. Studenci wybierają 2 wykłady z listy zaproponowanych zajęć. Udział w zajęciach „Akademii Kompetencji” umożliwia zaliczenie 4 godzin wykładów organizowanych w ramach modułu „Wiedza Prawno-Ekonomiczna – UDZIAŁ OBOWIĄZKOWY. Zapisy tylko drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Biura Karier, zakładka szkolenia:
                                                                                        dr hab. Beata Janowska
                                                                                         Prodziekan ds. Studiów

Zniesienie minimum kadrowego – informacje o prowadzeniu zajęć

W Konstytucji dla Nauki oraz w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów zrezygnowano z instytucji tzw. minimum kadrowego dla studiów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. Z dniem 1 października 2018 r. zostają uchylone przepisy w tym zakresie. Z uwagi na dużą liczbę pytań dotyczących zasad prowadzenia zajęć wyjaśniamy nowe zasady.

Więcej informacji na stronie internetowej MNiSzW

Projekt nowego algorytmu finansowego napisanego ze środowiskiem akademickim – w konsultacjach

Dostosowanie algorytmu do zróżnicowanych misji uczelni, większa stabilność finansowania, a także wyższe zachęty do poprawy jakości kształcenia – to najważniejsze założenia projektu rozporządzenia w sprawie nowego podziału środków finansowych. Mechanizmy zostały wypracowane przez zespół złożony z przedstawicieli uczelni regionalnych, związków zawodowych oraz dużych uczelni akademickich. Dokument trafił właśnie do konsultacji publicznych.

Więcej informacji na stronie internetowej MNiSzW