W związku z licznymi zapytaniami i wnioskami redakcji i wydawnictw czasopism naukowych dotyczącymi terminu oraz kryteriów oceny czasopism naukowych, informujemy, że zgodnie z § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2154), ustalenie wykazu czasopism naukowych następuje na podstawie wyników ich oceny przeprowadzanej nie rzadziej, niż co 2 lata.

Czytaj więcej...

W dniu 25 października 2017 roku, na XII posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, JM Rektor, prof. dr hab. Jan Pikul wręczył listy gratulacyjne z okazji nadania przez Prezydenta RP tytułu profesora:

  • prof. dr hab. Annie Gramzie-Michałowskiej,  Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności  Funkcjonalnej (WNZZ),
  • prof. dr hab. Iwonie Morkunas,  Katedra Fizjologii Roślin (WOAK),
  • prof. dr. hab. Maciejowi Skorupskiemu, Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu (WL). 

Czytaj więcej...

 

Niespełna miesiąc temu na spotkaniu z autorką książki "Denizot. Francuski ogrodnik, poznański szkółkarz"  Panią  Elżbietą Guzikowską-Konopińską mieliśmy okazję poznać dokonania Augusta Denizota, który jako ogrodnik przez pewien czas pracował dla Albina Węsierskiego, właściciela Zakrzewa.

W niedzielę 8.10.2017 r. o godz. 14.00 na spotkaniu z autorem książki „Tajemniczy Pałac Zakrzewo” Panem Karolem Sobierskim usłyszymy niepublikowaną dotychczas historię pałacu zakrzewskiego.

Czytaj więcej...

W dniach 24 i 25 maja 2017 roku, w salach dydaktycznych Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu przy ul. Dąbrowskiego 159, odbyły się warsztaty z zakresu architektury krajobrazu. Uczestniczyła w nich młodzież klas trzecich (90 osób) i nauczyciele, opiekunowie Gimnazjum nr 58 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Poznaniu.

Czytaj więcej...

W przyszłorocznym budżecie znajdzie się dodatkowy miliard złotych na naukę i szkolnictwo wyższe. To wypełnienie obietnicy, że za głęboką systemową reformą, jaką jest Konstytucja dla Nauki, pójdą dodatkowe środki finansowe.
Konstytucja dla Nauki zintegruje strumienie (od wejścia w życie ustawy będzie funkcjonowało mniej niż dziesięć strumieni finansowania) i da uczelniom więcej elastyczności w decydowaniu o swoich wydatkach. Tym samym umacniając ich autonomię.

Więcej na portalu MNiSzW

Zapraszam do zapoznania się ofertą naukowo-badawczą Katedr naszego Wydziału, skierowaną do gospodarki. Oferujemy między innymi przeprowadzanie ekspertyz, inwentaryzacji, jak również prac doświadczalnych, a ponadto szkoleń i kursów specjalistycznych.

Czytaj więcej...

Prace malarskie studentów AK III ROK

Targi pracy 2017

Zrobione w Gimpie (Prace na zaliczenie AK)

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 49 gości oraz 0 użytkowników.

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification onlinecpr certification online