Nauka skazana na biznes i strefa innowacji na Kongresie 590 w Rzeszowie

Efektywna, konkurencyjna gospodarka potrzebuje nauki, ale także doskonała nauka potrzebuje gospodarki – mówił wicepremier Jarosław Gowin podczas Kongresu 590. Nauka skazana na biznes, wsparcie dla innowatorów, współpraca międzynarodowa oraz polskie technologie to tylko niektóre z tematów poruszanych podczas tegorocznej edycji wydarzenia. 

Tekst artykułu na portalu MNiSzW

Jak powstaną wykazy czasopism i wydawnictw? Jest rozporządzenie!

Dowartościowanie monografii, ułatwienia dla humanistów i przedstawicieli nauk społecznych, a także walka z masową produkcją słabych artykułów. To podstawowe założenia opublikowanego właśnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozporządzenia, które dotyczy sporządzania wykazów czasopism naukowych i wydawnictw. Wykazy ukażą się w przyszłym roku i będą tworzone wspólnie ze środowiskiem naukowym.

Szczegółowa informacja MNiSzW

Tekst podpisanego Rozporządzenia

wyjaśnienie wielu terminów w: Ewaluacja jakości działalnościnaukowej - przewodnik

Konstytucja dla Nauki: komunikat w sprawie oświadczeń

Po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki pracownicy, których działalność jest związana z prowadzeniem działalności naukowej, muszą przypisać się do dziedzin i dyscyplin określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 1818). Pod wyrażeniem „działalności związanej z prowadzeniem działalności naukowej” rozumiemy aktywność obejmującą badania naukowe, prace rozwojowe oraz twórczość artystyczną.

Czytaj więcej...

Drzewa przyuliczne - spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Terenów Zieleni przy ZDM Poznań

W Kolegium Zembala 6 listopada odbyło się spotkanie z Panią Agnieszką Szulc, Naczelnikiem Wydziału Terenów Zieleni przy Zarządzie Dróg Miejskich. Pani Szulc opowiedziała o kulisach codziennej walki o zachowanie istniejącego drzewostanu przyulicznego w Poznaniu i szukaniu kompromisu pomiędzy  planowaniem nowych nasadzeń oraz miejsc postojowych dla samochodów, ścieżek rowerowych i chodników.

Czytaj więcej...

Zaduszki krajobrazowe

Czytaj więcej...

Jaką wybrać dyscyplinę naukową? Konsekwencje wymogu Ustawy 2.0

Wraz z wejściem w życie Ustawy 2.0, a dokładnie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jednym z najgorętszych tematów wśród pracowników naukowych jest kwestia przypisania się do dyscypliny naukowej (a dokładniej: reprezentowania danej dziedziny i dyscypliny).

Czytaj więcej...

Zniesienie minimum kadrowego – informacje o prowadzeniu zajęć

W Konstytucji dla Nauki oraz w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów zrezygnowano z instytucji tzw. minimum kadrowego dla studiów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. Z dniem 1 października 2018 r. zostają uchylone przepisy w tym zakresie. Z uwagi na dużą liczbę pytań dotyczących zasad prowadzenia zajęć wyjaśniamy nowe zasady.

Więcej informacji na stronie internetowej MNiSzW

Projekt nowego algorytmu finansowego napisanego ze środowiskiem akademickim – w konsultacjach

Dostosowanie algorytmu do zróżnicowanych misji uczelni, większa stabilność finansowania, a także wyższe zachęty do poprawy jakości kształcenia – to najważniejsze założenia projektu rozporządzenia w sprawie nowego podziału środków finansowych. Mechanizmy zostały wypracowane przez zespół złożony z przedstawicieli uczelni regionalnych, związków zawodowych oraz dużych uczelni akademickich. Dokument trafił właśnie do konsultacji publicznych.

Więcej informacji na stronie internetowej MNiSzW

8th ISTA SHC Seed Health Symposium i 6th International Seed Health Conference 8 Sympozjum Zdrowotności Nasion ISTA SHC i 6 Międzynarodowa Konferencja Zdrowotności Nasion

W dniach 4-7 września w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odbyło się 8 Sympozjum Zdrowotności Nasion Międzynarodowego Związku Oceny Nasion (International Seed Testing Association, ISTA) połączone z 6 Międzynarodową Konferencją Zdrowotności Nasion Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego (PTFit).

Czytaj więcej...

WOAK na XX Dniach Ogrodnika w Gołuchowie

W piątek i sobotę (14-15 września 2018) byliśmy obecni na XX Dniach Ogrodnika – Targach Międzynarodowych, które odbyły się w Gołuchowie koło Kalisza. Wydział reprezentowało liczne grono naukowców: dziekan dr hab. Tomasz Kosiada, prodziekan ds. nauki dr hab. Tomasz Kleiber, dr hab. Zbigniew Karolewski, dr hab. Henryk Ratajkiewicz, dr hab. Sławomir Świerczyński, dr inż. Włodzimierz Krzesiński, dr inż. Michał Krzyżaniak, dr inż. Paweł Sienkiewicz i dr inż. Dariusz Świerk.

Czytaj więcej...

Będziemy obecni na XX Dniach Ogrodnika w Gołuchowie


Już dziś serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska naszego Wydziału na XX Dniach Ogrodnika – Targach Międzynarodowych w Gołuchowie koło Kalisza.

Będzie możliwość zapoznania się z ofertą dydaktyczną naszego Wydziału, a także zasięgnięcia fachowych porad i wysłuchania wykładów.


Szczegóły na stronie

http://www.dni-ogrodnika.pl/program-xx-edycji

 

dr hab. Tomasz Kleiber
prodziekan ds. nauki

baner ogrod wrazen

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1