Stopień doktora habilitowanego dla dr inż. Agnieszki Wilkaniec

Decyzją Rady Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka Politechniki Gdańskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. nadano Pani dr inż. Agnieszce Wilkaniec stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w zakresie dyscypliny architektura i urbanistyka.

Uchwała i Decyzja

Zmarł inż. Łukasz Suterski

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana inż. Łukasza Suterskiego. Pracował zawodowo w Katedrze Sadownictwa przez ponad 40 lat. Był wspaniałym pracownikiem, ale przede wszystkim przyjacielem służący innym radą i pomocą. Z Jego wiedzy i doświadczenia, w szczególności w dziedzinie nawadniania roślin sadowniczych oraz instalacji nawadniających, korzystali nie tylko pracownicy Katedry, ale również praktycy i studenci. Pozostanie w naszej pamięci, jako oddany pracownik i skromny człowiek.

Składamy serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie zmarłego

Pracownicy Katedry Dendrologii, Sadownictwa i Szkółkarstwa

Instrukcja nr 1, Dziekana WOAK z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie: realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych zdalnie przez Nauczycieli akademickich Wydziału oraz ewidencji działań podjętych w ramach nauczania zdalnego

Instrukcja nr 1

Dziekana WOAK z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie: realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych zdalnie przez Nauczycieli akademickich Wydziału oraz ewidencji działań podjętych w ramach nauczania zdalnego

W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora UPP nr 36/2020 z dnia 24 marca 2020 r. dotyczącego organizacji pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w okresie zagrożenia epidemicznego, zaleceń ogłoszonych w Komunikacie Rektora UPP nr 6 z dnia 17 marca 2020 r. oraz nr 8 z dnia 18 marca 2020 roku, a także na podstawie § 13 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przekazuję Państwu Instrukcję nr 1 z poleceniem jej wykonania:

Czytaj więcej...

Komunikat dla Pracowników, Doktorantów i Studentów WOAK

Uwaga!!
 
P.T.
Pracownicy, Doktoranci i Studenci
 
Proszę uprzejmie wszystkich Pracowników, Doktorantów i Studentów WOAK o systematyczne zapoznawanie się z Zarządzeniami i Komunikatami JM Rektora UPP oraz innymi aktami prawnymi i informacjami dostarczanymi pocztą elektroniczną oraz uwidacznianymi na głównej stronie internetowej UPP oraz WOAK.
 

Czytaj więcej...

Komunikat do Nauczycieli Akademickich

 

Szanowni Państwo,

Nauczyciele Akademiccy,

 

W związku z pojawiającymi się informacjami o problemach z domową siecią internetową informuję, że obowiązujące Zarządzenie Rektora nr 33/2020 dopuszcza możliwość wstępu do budynków UPP pracownikom, których działalność jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności uczelni.

Kierownicy jednostek mogą zatem wyrazić zgodę na wykorzystanie sprzętu komputerowego i sieci teleinformatycznej Uczelni w celu prowadzenia zajęć w trybie on-line.

Proszę, by ograniczyć stosowanie tego rozwiązania do niezbędnego minimum, zachowując przy tym ścisły reżim w zakresie ograniczania kontaktów osobistych i przestrzegania obowiązujących w obecnej sytuacji zasad higieny.

 

Prorektor ds. Studiów

prof. dr hab. Cezary Mądrzak

Darmowe programy do zdalnego nauczania

Uwaga!

Istnieje możliwość przeprowadzenia wykładów on-line za pomocą darmowych programów: WEBEX oraz ZOOM.
Obecnie zniesiono opłaty za korzystanie z w/w aplikacji (dotychczas bezpłatnie korzystano przez tylko 40 min.).
Proszę uprzejmie o zainteresowanie się tą możliwościa.

Z poważaniem

 
Dziekan WOAK
prof. UPP dr hab. Piotr Urbański

Uwaga Pracownicy, Doktoranci i Studenci

Uwaga!!
 
PT Pracownicy WOAK, Doktoranci i Studenci
 

Czytaj więcej...

Uroczyste otwarcie nowego budynku Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 

   

    Dnia 21 stycznia 2020 roku miała miejsce uroczystość otwarcia nowego skrzydła budynku na terenie kampusu Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Jest to kontynuacja zabudowań ulicy Botanicznej. Nowopowstały budynek zajmuje łączną powierzchnię całkowitą prawie 2500 m2. Bryła budynku zaprojektowana została w kształcie regularnego prostokąta z powtarzalnym układem kondygnacji, z wysuniętą częścią parterową. Posiada 4 kondygnacje nadziemne. 

Czytaj więcej...

Ogród sensoryczny - konkurs

Ogród do POZNANIA
 
„Zaprojektuj i wybuduj” ogród sensoryczny dla mieszkańców Poznania – w takiej formule organizowana jest kolejna edycja Konkursu „Inspiracje w przestrzeni”. Do zagospodarowania jest bardzo urokliwy teren nad Wartą, zatem będzie można uruchomić swoją wyobraźnię i stworzyć wyjątkową przestrzeń w centrum stolicy Wielkopolski.

Czytaj więcej...

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1