WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Spis treści | Elektroniczna rejestracja kandydatów | Wersja na komputery

Dlaczego warto studiować na WOAK

O tym dlaczego warto studiować na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu opowiada nasza studentka.

"ROŚNIE TU WIEDZA, DOJRZEWAJĄ ŚMIAŁE PLANY I KWITNIE ŻYCIE TOWARZYSKIE!

Uczelnia

60 lat tradycji i legendarna historia sięgająca 1870 roku.... Ale z tamtych czasów pozostały najwyżej jakieś stare woluminy w naszej świetnie wyposażonej bibliotece. Reszta jest super nowoczesna - budynki uniwersyteckie, wyposażenie pracowni, zaplecze techniczne i socjalne, sprzęt używany podczas praktyk - może trochę w tym wypadku przesadziłam (ale studiowanie ogrodnictwa do tego upoważnia), bo łopaty i grabie mamy raczej tradycyjne :-). Do Uniwersytetu należą też stacje doświadczalne w Poznaniu i Przybrodzie z kolekcjami odmian winorośli, szparaga, zielnych roślin ozdobnych, roślin leczniczych i przyprawowych, drzew iglastych, oraz odmian Ginkgo biloba i Syringa sp. - na bogato!

Kierunki

Oferta kierunków i specjalności na naszym Wydziale jest bogata - od Architektury Krajobrazu przez Ogrodnictwo (Kształtowanie Terenów Zieleni, Hodowla Roślin i Nasiennictwo, Ochrona Roślin Ogrodniczych,  Ogrodnictwo Ogólne) do Medycyny Roślin.

Rozwijać wiedzę, talenty towarzyskie i kreatywność można też w ramach Kół Naukowych - Ogrodników, Botaników i Architektów Krajobrazu.

Ludzie

     Ale najważniejsi są ludzie - Wykładowcy i Władze Wydziału - otwarci i życzliwi, profesjonaliści o głębokiej wiedzy; Pracownicy Uczelni - serdeczni i fachowi; no i oczywiście MY - Studenci! Podobno z powodu praktyk na świeżym powietrzu i bliskiego obcowania z roślinami, studentki na naszej uczelni zyskują wspaniałą cerę i wyjątkową urodę, studenci zaś atletyczną budowę... tak mówią :-)

    Ciepła atmosfera, mili ludzie, fachowa wiedza - szansa na zdobycie interesującego zawodu, poznania ciekawych ludzi i przeżycia niezapomnianych chwil wśród osób o otwartych umysłach!"

 

Uczelnia zajmuje pierwsze miejsce w rankingu uczelni rolniczych w kraju.

Zapraszamy do studiowania na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu!

Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019

Rekrutacja I stopień

Rekrutacja II stopień

Rekrutacja III stopień

Architektura krajobrazu Architektura krajobrazu Studium Doktoranckie
Medycyna roślin Medycyna roślin  
Ogrodnictwo Ogrodnictwo  

Studia podyplomowe:

Architektura krajobrazu
Hortiterapia

Dokumenty:

Terminarz rekrutacji
Zasady rekrutacji
Opłata rekrutacyjna
Odpłatność za studia niestacjonarne
Wykaz dokumentów
Zarządzenie Rektora 54/2018 w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia
Uchwała Senatu 89/2017 w sprawie warunków przyjmowania na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia

Kontakt:

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
email: rekwoak@up.poznan.pl
tel. 507 927 258


Spis treści | Elektroniczna rejestracja kandydatów

 

Stypendia i pomoc materialna dla Studentów Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UPP

Jeśli wahasz się czy rozpocząć studia, nie wiesz czy Ciebie na nie stać, przeczytaj, jaką pomoc materialną i stypendia oferuje swoim Studentom Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Mamy świadomość jak trudne niekiedy, ze względów materialnych, jest podjęcie decyzji o rozpoczęciu studiów. Coraz częściej studenci łączą naukę się z pracą, choćby w weekendy. Wychodząc naprzeciw, chcielibyśmy poinformować naszych Studentów, jak również Kandydatów na studia, o pomocy materialnej, jaką mogą uzyskać, po spełnieniu określonych kryteriów. Studenci Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w roku akademickim 2018/2019 mogą ubiegać się o:

- stypendia socjalne, uwarunkowane od dochodu w rodzinie studenta (350-500 zł, miesięcznie),

- możliwe jest zwiększenie wysokości stypendium socjalnego dla studentów mieszkających w domu studenckim lub w obiekcie innym (150 zł, miesięcznie)

- stypendia z tytułu niepełnosprawności (400 zł ),

- zapomogi

- stypendia ufundowane przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” – dla najzdolniejszych studentów 1. roku studiów. którzy uzyskali najwyższą średnią ocen na świadectwie maturalnym, a jednocześnie, ze względu na niskie dochody w rodzinie, mogą mieć problem z utrzymaniem (1000 złotych, miesięcznie).


Dla PRYMUSÓW natomiast przyznawane jest stypendium Rektora dla najlepszych studentów (600 zł, miesięcznie), za osiągnięcie najwyższej średniej na kierunku albo roku studiów albo w przypadku łączenia osiągnięć - zwiększone o 200 zł.


Spis treści | Elektroniczna rejestracja kandydatów

 

Ahojcie!!!

Uczestnicy erasmusaWłaśnie wróciłyśmy z Erasmusa*! Po przywitaniu możecie domyśleć się, że byłyśmy w Czechach, a dokładnie w Brnie! Jak to się stało, że się tam znalazłyśmy? 

Początek dało luźno rzucone hasło: „JEDŹMY NA ERASMUSA!!!”, a dalej potoczyło się samo…. Co prawda miałyśmy pewne obawy związane z nauką w języku obcym i wieloma innymi sprawami, ale szybko o nich zapomniałyśmy, bo strach ma tylko wielkie oczy i nie warto w nie spoglądać. Prawdą jest, że podróże kształcą. Podszlifowałyśmy język, zdobyłyśmy wiedzę praktyczną i teoretyczną, dużo zwiedziłyśmy i nie zabrakło też czasu na tańce, hulanki i swawole. Zawarłyśmy także wiele, nowych przyjaźni i zyskałyśmy masę wspomnień!

Erasmus to była dla nas niezapomniana przygoda!!! Dlatego też, jeśli kiedykolwiek zastanawiałaś/eś się, czy warto wyjechać, nie wahaj się!, złóż papiery!, a potem niech się dzieje wola nieba!

Uniwersytet daje nam szansę, warto z niej skorzystać!!!

*Erasmus to program uruchomiony przez Komisję Europejską 15 czerwca 1987. Umożliwia bezpłatne wyjazdy studentów zagranicę. Obejmuje on szkolnictwo wyższe i ma na celu finansowanie wyjazdów studentów na studia w innym kraju europejskim oraz wspieranie europejskiej współpracy uczelni wyższych ze wszystkich krajów członkowskich UE, EOG oraz kandydujących przez wspólne opracowanie programów nauczania a także wymiany kadry akademickiej. 1 stycznia 2014 r. uruchomiona została aktualna edycja programu pod nazwą Erasmus+. Umożliwia on wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

http://www.erasmusplus.up.poznan.pl/pl/contact-us


Spis treści | Elektroniczna rejestracja kandydatów

 

Najlepsza Uczelnia w Polsce

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ponownie najlepszą uczelnią rolniczą wg najnowszego rankingu Perspektyw 2018.

Ranking uczelni uwzględnia siedem kryteriów: prestiż, pozycja rynkowa absolwentów, potencjał naukowy, efektywność naukowa, innowacyjność, warunki studiowania i umiędzynarodowienie studiów. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami rankingu oraz kryteriami oceny.

Ranking Kierunków Studiów jest tworzony z myślą o kandydatach na studia. Jest bardzo przydatnym narzędziem, dającym szansę porównania programów studiów konkretnych kierunków. Wśród ocenianych kierunków znalazła się Architektura Krajobrazu.


Spis treści | Elektroniczna rejestracja kandydatów

 

Co studiować? - kierunki i specjalności

Jakie wybrać studia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (WOAK) - kierunki i specjalności

 Trzy stopnie studiów

Studia inżynierskie (I stopień studiów) → studia magisterskie (II stopień studiów) → studia doktorskie (III stopień studiów)

Studia inżynierskie (I stopień) - dzienne (stacjonarne) i zaoczne (niestacjonarne)

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu  (WOAK)

Kierunki studiów:
Specjalności (wybierane na 2 drugim roku studiów):
 • hodowla roślin i nasiennictwo *
 • kształtowanie terenów zieleni
 • ochrona roślin ogrodniczych *
 • ogrodnictwo ogólne

* - tylko na studiach dziennych

Zasady postępowania kwalifikacyjnego - studia I stopnia

Studia magisterskie (II stopień) - dzienne (stacjonarne) i zaoczne (niestacjonarne)

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu  (WOAK)

Kierunki studiów:
Specjalizacje:
 
 • ochrona roślin ogrodniczych
 • ochrona roślin rolniczych
 • ochrona lasu
 • planowanie i projektowanie krajobrazu
 • sztuka kształtowania ogrodów
 • zarządzanie i ochrona krajobrazu
 • inżynieria kształtowania krajobrazu

Zasady postępowania kwalifikacyjnego - studia II stopnia

Studia doktoranckie (III stopień) - dzienne (stacjonarne) i zaoczne (niestacjonarne)

Więcej informacji na temat studiów doktorackich


Spis treści | Elektroniczna rejestracja kandydatów

 

Studia z przyszłością – jak osiągnąć sukces

Jeżeli interesujesz się biologią, chemią czy fizyką, zastanów się nad podjęciem studiów na uczelni przyrodniczej. Możesz wybrać między innymi Ogrodnictwo, Medycynę Roślin, czy Architekturę Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

 Studia na kierunku Ogrodnictwo pozwalają na wybór specjalizacji na drugim roku studiów dzięki czemu nie ma potrzeby precyzowania swoich zainteresowań przed rozpoczęciem studiów. Na kierunku Ogrodnictwo do wyboru jest miedzy innymi Kształtowanie Terenów Zieleni, gdzie można nauczyć się projektowania ternów zieleni (parki, zieleńce, stadiony i place sportowe, ogrody, cmentarze, zadrzewienia uliczne) oraz ich praktycznego zakładania i pielęgnacji. Specjalizacja ta jest alternatywą do studiów na zazwyczaj obleganym kierunku Architektura Krajobrazu. Warto jednak podkreślić różnice miedzy Architekturą Krajobrazu a Kształtowaniem Terenów Zieleni na kierunku Ogrodnictwo. We współczesnym rozumieniu Architektura Krajobrazu jest powiązaniem trzech fundamentalnych dziedzin: architektury, urbanistyki oraz planowania przestrzennego. Natomiast Kształtowanie Terenów Zieleni w ograniczonym stopniu zajmuje się kształtowaniem krajobrazu. Jeżeli w przyszłości ktoś planuje założyć firmę projektującą i wykonującą tereny zieleni lub w takiej pracować, powinien rozważyć kierunek Ogrodnictwo i specjalizację Kształtowanie Terenów Zieleni. Studenci na tej specjalizacji mogą zdobyć szerszą wiedzę z zakresu ogrodnictwa przez co mogą poznać więcej roślin ozdobnych oraz nauczyć się motod ich rozmnażania i produkcji oraz nawożenia i ochrony.

Na Medycynie Roślin kształci się specjalistów wdrażających dyrektywy unijne związane m.in. z wprowadzeniem obowiązku stosowania zasad integrowanej ochrony roślin. Również na kierunku Ogrodnictwo można wybrać specjalizację Ochrona Roślin Ogrodniczych, jednak kierunek Medycyna Roślin obejmuje również rośliny rolnicze i lasy.

Na kierunku Ogrodnictwo kształci się również specjalistów w zakresie Hodowli Roślin i Nasiennictwa poszukiwanych przez firmy nasienne zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Pasjonaci ogrodnictwa powinni rozważyć specjalizację Ogrodnictwo Ogólne na kierunku Ogrodnictwo. Na specjalizacji tej można zdobyć najszerszą wiedze na temat roślin ogrodniczym w tym zielarstwa, rozmnażania i produkcji roślin ozdobnych i owocowych takich jak drzewa, krzewy i kwiaty, poznać uprawę grzybów jadalnych i leczniczych. Nauczyć się najnowszych metod uprawy warzyw i owoców zarówno w polu jak i szklarniach i tunelach foliowych.


Spis treści | Elektroniczna rejestracja kandydatów

 

Dlaczego warto studiować na kierunku Ogrodnictwo?

Na tym kierunku studiów można wybrać jedną ze specjalności: kształtowanie terenów zieleni, ochronę roślin ogrodniczych, hodowlę roślin i nasiennictwo lub ogrodnictwo ogólne.

Zapraszamy na studia na kierunku ogrodnictwo - wszyscy studenci

Specjalizacje - na drugim roku wybierasz co chcesz lepiej poznać

 

Ogrodnictwo ogólne

Kształtowanie terenów zieleni

Hodowla roślin i nasiennictwo

Ochrona roślin ogrodniczych


Spis treści | Elektroniczna rejestracja kandydatów

 

Dlaczego warto wybrać Kształtowanie Terenów Zieleni na kierunku Ogrodnictwo

Wybierając specjalność Kształtowanie terenów zieleni na kierunku Ogrodnictwo:

 1. Poznasz style ogrodowe na przestrzeni wieków aż po współczesność oraz zasady rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych.
 2. Nauczysz się ręcznie rysować plany ogrodów oraz przy wykorzystaniu technik komputerowych.
 3. Nauczysz się projektować ogród oraz zieleń na terenach publicznych (zieleńce, parki).
 4. Dowiesz się jak urządzić ogród przy użyciu roślin oraz elementów małej architektury.
 5. Poznasz materiały budowlane służące do budowy ogrodów.
 6. Będziesz wiedział jak prawidłowo pielęgnować tereny zieleni.
 7. Nie będą Ci obce podstawowe zagadnienia z planowania przestrzennego oraz ochrony środowiska przyrodniczego.
 8. Poszerzysz w przyszłości możliwość podjęcia pracy o placówki zajmujące się terenami zieleni.
 9. Nauczysz się projektować i montować systemy nawadniania.

Spis treści | Elektroniczna rejestracja kandydatów

 

Dlaczego warto studiować hodowlę roślin i nasiennictwo na kierunku Ogrodnictwo?

Hodowla roślin i nasiennictwo to specjalność na kierunku studiów ogrodnictwo

Hodowla nowych odmian i dobrej jakości materiał siewny to dziś główne czynniki postępu biologicznego w rolnictwie i ogrodnictwie. Produkcja żywności dla ludzi i pasz dla zwierząt oparta jest w 70% na roślinach rozmnażanych z nasion. Rola hodowli roślin i nasiennictwa w świecie wzrasta, dowodem na to jest zwiększenie obrotów sektora nasiennego w ostatnich latach. Obecnie nie jest sztuką wyprodukować nasiona, ale sprzedać je za dobrą cenę. Kluczem do sukcesu finansowego firm nasiennych jest dziś unikalny i konkurencyjny na rynku produkt, czyli nowa odmiana, odpowiadająca na oczekiwania odbiorcy. Oferowane na ryku nasiona tej odmiany muszą jednak spełnić wysokie wymagania, tzn.: dobrze kiełkować, również w niekorzystnych warunkach środowiska, nie chorować i dobrze się przechowywać.

Czego uczymy?

- metod hodowli nowych odmian
- podstawowych i zaawansowanych technologii stosowanych w nasiennictwie
- metod oceny i poprawy jakości materiału siewnego
- metod wykrywania chorób i szkodników przenoszonych z nasionami
- zasad marketingu i logistyki nasion
- zasad zarządzania przedsiębiorstwem nasiennym

W ramach specjalności hodowla roślin i nasiennictwo zajęcia są prowadzone nie tylko w laboratoriach, ale także na terenie wiodących przedsiębiorstw nasiennych.

Nasi absolwenci pracują:

- w największych firmach nasiennych w kraju i zagranicą
- w jednostkach samorządowych zajmujących się nasiennictwem
- w laboratoriach oceny nasion
- w ośrodkach doradztwa rolniczego
- w Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Roślin i Nasiennictwa
oraz prowadzą własne firmy

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO STUDIOWANIA!


Spis treści | Elektroniczna rejestracja kandydatów

 

Medycyna roślin - nowatorski kierunek studiów

Dlaczego warto zostać lekarzem roślin?

Perspektywy rozwoju zawodowego

Rośliny chorują w parkach, ogrodach, na polach, w lasach, obiektach sportowych, na terenach zurbanizowanych. Po studiach na kierunku Medycyna roślin absolwent uzyskuje więc olbrzymie możliwości rozwoju zawodowego we wszystkich państwach Unii Europejskiej:

Czego uczymy?

Interdyscyplinarne studia realizowane są na 3 Wydziałach Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu: Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Rolnictwa i Bioinżynierii oraz Leśnym. Program studiów obejmuje w szczególności:

Uprawnienia absolwenta

W trakcie studiów istnieje możliwość uzyskania wymaganych prawem uprawnień z zakresu m.in. integrowanej produkcji roślin, stosowania środków ochrony roślin, doradztwa w zakresie środków ochrony roślin.

Co nas wyróżnia?

 1. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zajmuje I miejsce w rankingu uczelni rolniczych w kraju (Ranking Perspektyw, 2018)
 2. Zapewniamy unikalne możliwości odbywania praktyk studenckich w:

- najlepszych i wielokrotnie nagradzanych firmach związanych z produkcją żywności

- Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu – jedynym specjalistycznym instytutem w tej branży w Polsce!

- Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

- Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego

 1. Możliwość studiowania za granicą – program Erasmus+
 2. Zaplecze naukowe i socjalne – stypendia, biblioteka, sale komputerowe, akademiki, stołówka, Centrum Kultury Fizycznej
 3. Organizacje studenckie i koła naukowe, m.in. Ogrodników, Medycyny roślin, Botaników

Uprawnienia po medycynie roślin

Osoby kończące studia pierwszego stopnia na kierunku Medycyna roślin otrzymują oświadczenia (wydane zgodnie z art.64 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2017 r. poz. 50 z późn. zmianami) równoważne z ukończeniem szkoleń w zakresie:

-doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin,

-integrowanej produkcji roślin,

-stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.

Studenci kończący studia pierwszego jak i drugiego stopnia na tym kierunku, otrzymują ponadto oświadczenia:

-dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin.

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz.U. z 2013 r. poz.554).

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO STUDIOWANIA!!!


Spis treści | Elektroniczna rejestracja kandydatów

 

Dlaczego warto studiować na kierunku Architektura krajobrazu?

W slangu studenckim Architekt Krajobrazu to nie zawód, to styl życia. Jednak wymarzony zawód wymaga poświęcenia, a także wiedzy z różnych dziedzin.

Tę wiedzę na Uniwersytecie Przyrodniczym zapewnia wyspecjalizowana kadra, dzięki której zajęcia ćwiczeniowe i laboratoryjne, pogłębiające kreatywność, pielęgnujące indywidualność Studentów oraz pozwalające na obcowanie z przyrodą, podczas licznych zajęć terenowych, są niezwykłą przygodą.

Studia na kierunku Architektura Krajobrazu, na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, są także oknem na  świat w dostępie do najnowszej technologii komputerowej. Istnieje możliwość poznania i pracy  z wieloma programami komputerowymi, niezbędnymi w pracy w zawodzie architekta krajobrazu.

(na podstawie wypowiedzi – inż. arch. kraj. Róży Kaźmierczak – Studentki studiów II stopnia)


Spis treści | Elektroniczna rejestracja kandydatów

 

Spis treści
Dlaczego warto studiowac na WOAK
Stypendia i pomoc materialna
Ahojcie!!!
Najlepsza Uczelnia w Polsce
Studia z przyszłością
Kierunki i specjalności
Dlaczego warto studiować na kierunku Ogrodnictwo
Dlaczego warto wybrać Kształtowanie Terenów Zieleni na kierunku Ogrodnictwo
Dlaczego warto studiować hodowlę roślin i nasiennictwo na kierunku Ogrodnictwo?
Medycyna roślin - nowatorski kierunek studiów
Dlaczego warto studiować na kierunku Architektura krajobrazu
Zasady rekrutacji
ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019