Studium doktoranckie - Kierownik

Kierownik studium
prof. dr hab. Włodzimierz Breś
Katedra Żywienia Roślin 
ul. Zgorzelecka 4, 60-198 Poznań 
tel. (061) 846 63 04, (061) 846 63 09
Dziekanat (061) 848 71 05

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń