Działalność Oddziału Poznańskiego PTNO

Działalność Oddziału Poznańskiego PTNO

Oddział PTNO z siedzibą w Poznaniu powstał w 1987 roku. Legitymację oznaczoną nr 1 otrzymał Prof. dr hab. Tadeusz Pudelski. Był to terytorialnie największy oddział w Polsce od Wrocławia po Szczecin, Bydgoszcz i Olsztyn.

Przewodniczącymi Oddziału Poznańskiego byli:

Prof. dr hab. Tadeusz Pudelski (1987-1991),

Prof. dr hab. Mikołaj Knaflewski (1991-2003),

Prof. dr hab. Marek Siwulski (2003-2007),

Prof. UPP dr hab. Józef Piróg (2007-2011),

Dr inż. Jolanta Lisiecka (od 2011).

W ramach prowadzonej przez oddział działalności odbywają się spotkania członków i sympatyków PTNO (średnio 4 rocznie), podczas których wygłaszane są prelekcje o tematyce podróżniczej, przyrodniczej oraz związanej z szeroko rozumianym ogrodnictwem. Organizowane są także wyjazdy studyjne.

Oddział Poznański był organizatorem i współorganizatorem kilku sympozjów i konferencji, a w roku 2007 II Zjazdu PTNO. W czerwcu 2016 roku w Oddziale Poznańskim odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PTNO.

Ważnym elementem działalności Oddziału Poznańskiego PTNO jest pozyskiwanie członków wspierających, których wpłaty znacznie zasilają konto Towarzystwa. Jest to możliwe dzięki szerokim kontaktom zawodowym Prof. UPP dr. hab. Józefa Piroga. Uzyskane wsparcie finansowe umożliwia między innymi coroczne fundowanie nagrody dla laureata konkursu na najlepszą pracę magisterską oraz dofinansowanie wyjazdów studyjnych oddziału.

W Oddziale Poznańskim znajduje się siedziba Redakcji „Biuletynu Informacyjnego” Towarzystwa. Członkowie oddziału publikują artykuły na temat działalności oddziału w „Biuletynie” oraz czasopiśmie „Wieści akademickie” UP w Poznaniu.

Trzem członkom naszego oddziału nadano godność Członka Honorowego. Wielu członków oddziału pełniło i pełni funkcje w Zarządzie Głównym PTNO oraz uzyskało za swą działalność medale Towarzystwa.

 

Zjazdy, Sympozja, Konferencje

Poznański Oddział był organizatorem i współorganizatorem:

1993

23-24 września               I Ogólnopolskie Sympozjum „Nowe rośliny i technologie w ogrodnictwie” (150 uczestników)

1996

17-19 września               II Ogólnopolskie Sympozjum „Nowe rośliny i technologie w ogrodnictwie” (ponad 200 uczestników)

1997

26 września                    Ogólnopolska Konferencja „Odmiany w nowoczesnej produkcji warzyw”

1998

17-18 listopada              Ogólnopolskie Sympozjum „Ekologiczne aspekty produkcji ogrodniczej” (ponad 200 uczestników)

1999

15 września                    Ogólnopolskie Sympozjum „Grzyby – technologia uprawy i przetwarzanie” (90 uczestników)

2000

25-26 września               III Ogólnopolskie Sympozjum „Nowe rośliny i technologie w ogrodnictwie” (ponad 200 uczestników)

2007

19-21 września               II Zjazd PTNO oraz Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowoczesne ogrodnictwo przyjazne człowiekowi i środowisku” (ok. 200 uczestników)

2016

29 czerwca                     Posiedzenie Zarządu Głównego PTNO

Wyjazdy studyjne

Poznański Oddział PTNO zorganizował liczne wyjazdy studyjne do firm i gospodarstw ogrodniczych, ogrodów botanicznych, arboretów, parków i placówek związanych z ogrodnictwem.

1994

21maja         AR Wrocław (RZO Piastów, RZO Samotwór), Ogród Botaniczny we Wrocławiu

1995

27 maja        Arboretum w Kórniku i Gołuchowie, COBORU i Stacja Oceny Odmian w Słupi Wielkiej

2007

26 stycznia    Palmiarnia w Poznaniu

2007

18 maja        Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu

2009

24 kwietnia   Gospodarstwo szklarniowe G. Zdunka w Ludwinie k. Pleszewa, Szkółka Krzewów Ozdobnych „Zymon” w Opatówku

2010

20-21 maja   Ogród Botaniczny w Berlinie i kompleks pałacowo-parkowy „Sanssouci” w Poczdamie oraz Centrum Ogrodnicze Kölle w Widau

2011

04 lutego      Zakład szklarniowy firmy „Vitroflora” w Trzęsaczu

2012

25 maja        Ogrody „Hortulus” w Dobrzycy

2013

24 maja        Arboretum w Wojsławicach i winnica „Adoria” w Zachowicach k. Wrocławia

2014

06 czerwca   Gospodarstwo rolne „Ludwik Majlert” w Warszawie, stacja firmy Rijk Zwaan Polska Witki k. Błonia, Dom Urodzenia F. Chopina i Park w Żelazowej Woli

2016

13 maja        Gospodarstwo szklarniowe M. Mularskiego w Różankach k. Gorzowa Wlkp. oraz Ogród Dendrologiczny w Przelewicach

2017

02 czerwca   Trzy ogrody na Kaszubach – Kasi i Andrew Bellingham (Zgorzałe), prywatny Ogród Botaniczny Zbigniewa Butowskiego (Gołubie) i ogród Antoniny i Jerzego Wentów (Kościerzyna)

2018

01 czerwca   Park Mużakowski i okolice – Park Mużakowski (Łęknica-Bad Muskau), Park Rododendronów (Kromlau), Ścieżka geoturystyczna (Dawna Kopalnia Babina)

Biuletyn Informacyjny PTNO

Na posiedzeniu Zarządu Głównego PTNO w dniu 3 grudnia 1992 roku podjęto decyzję o wydawaniu „Biuletynu Informacyjnego” zawierającego aktualne i najważniejsze wydarzenia z dziedziny ogrodnictwa, związane z działalnością naukowo-badawczą i organizacyjną członków Towarzystwa. Inicjatorem powołania „Biuletynu” był prof. dr. hab. Mikołaj Knaflewski.

Od 1993 roku po dzień dzisiejszy siedziba Redakcji „Biuletynu” znajduje się w naszym oddziale. Jej redaktorami naczelnymi byli:

Prof. dr hab. Andrzej Komosa (1993-1994)

Dr hab. Elżbieta Kozik (1995-2014)

Dr inż. Joanna Bykowska (od 2015)

Od początku istnienia „Biuletynu” w składzie komitetu redakcyjnego są również:

Prof. dr hab. Mieczysław Czekalski

Prof. dr hab. Mikołaj Knaflewski

aktualnosci