Dyżury Dziekana i Prodziekanów

DZIEKAN - prof. UPP dr hab. Piotr Urbański

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym

PRODZIEKAN ds. Nauki – Prof. UPP dr hab. Zbigniew Karolewski

termin dyżuru – wtorki 10:00 – 11:00

PRODZIEKANI ds. Studiów: 

 

Prof. UPP dr hab. Hanna Dorna – Ogrodnictwo: studia stacjonarne i niestacjonarne; 

                (pok. 110)           studia anglojęzyczne; Medycyna roślin

                                           Godziny przyjmowania studentów w Dziekanacie:

                                            Wtorek 12:00-14:00, czwartek 12:00-14:00

                                        

dr hab. Wojciech Antkowiak - Architektura krajobrazu: studia stacjonarne i niestacjonarne;

                (pok. 110)               Godziny przyjmowania studentów w Dziekanacie:

                                               Wtorek 12:00-14:00, czwartek 12:30-14:30

                                             

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1