Godziny pracy dziekanatu (dla studentów)

 

Dziekanat Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu:


Sprawy studenckie (pok. 109):

 - inż. Bożena Hylak-Nowosad: Ogrodnictwo, Architektura Krajobrazu, Medycyna Roślin, studia anglojęzyczne

 

Godziny przyjmowania studentów w Dziekanacie (pok. 109)

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Poniedziałek

10.30 – 13.00

Wtorek

08.30 – 11.00 (w tym Ogrodnictwo)

Środa

Czwartek

11.30 – 14.00

Piątek

09.00 – 12.00 (w tym Ogrodnictwo)

 

Studia niestacjonarne (sobota) 9.00-13.00

Ogrodnictwo

 Architektura Krajobrazu

16 marca 2019 roku