Komunikat do Nauczycieli Akademickich z 1 czerwca 2020 roku

Komunikat do Nauczycieli Akademickich

w sprawie

Organizacji zajęć praktycznych i innych form działalności dydaktycznej w semestrze letnim 2019/2020 a możliwość zakwaterowania w domach studenckich UPP

 

Szanowni Państwo,

Na podstawie danych uzyskanych od Państwa prodziekanów ds. studiów oraz przewodniczących rad programowych kierunków studiów można z wielkim zadowoleniem stwierdzić, że wspólnota uniwersytecka, jak dotąd, dobrze radzi sobie w trudnych czasach pandemii.

Czytaj więcej...

Deszczówka w mieście na wagę złota

„Aktualny stan zasobów wodnych w miastach wynika z niewłaściwego zagospodarowania zlewni czyli obszarów, z których wody spływają do jednego wspólnego zbiornika oraz z przyśpieszonych zmian klimatu” – mówią dr inż. Dariusz Świerk i mgr inż. arch. kraj. Patryk Antoszewski z Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Link do całego artykułu

Miejsca wypoczynku i rekreacji w dobie pandemii - parki w Poznaniu

W Poznaniu mamy obecnie 49 parków i ogólnodostępnych ogrodów specjalistycznych takich jak: Ogród Botaniczny, Ogród Dendrologiczny oraz  Uczelniany Ogród Dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Stare ZOO, Wielkopolski Ogród Zoologiczny (jedyny płatny) i Ogród Farmakognostyczny UAM (sporadycznie udostępniany dla zwiedzających). Łączna powierzchnia wszystkich poznańskich parków to około 566 ha co przy 535 tysiącach stałych mieszkańców stanowi ponad 1 m² na mieszkańca.

Link do całego artykułu

Instrukcja nr 2 Dziekana WOAK z dnia 24 maja 2020 roku

Instrukcja nr 2

Dziekana WOAK z dnia 24 maja 2020 roku w sprawie:

w sprawie stopniowego przywracania działalności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora UPP nr 72/2020 z dnia 20 maja 2020 r. dotyczącego stopniowego przywracania działalności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także na podstawie § 13 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przekazuję Państwu Instrukcję nr 2, z poleceniem jej wykonania, informując jednocześnie, że Instrukcja nr 1 dziekana WOAK z dnia 25 marca 2020 roku obowiązuje nadal.

Czytaj więcej...

STUDENT WYDZIAŁU OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU UPP Z PIERWSZĄ NAGRODĄ W KONKURSIE SPAK ORAZ NOMINACJĄ DO YOUNG TALENT ARCHITECTURE AWARD 2020

Praca magisterska mgr inż. arch. kraj. Patryka Antoszewskiego, studenta Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UPP, wyróżniona została pierwszą nagrodą w Konkursie Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu oraz jednocześnie nominowana została do Young Talent Architecture Award 2020, jednej z najbardziej prestiżowych nagród dla młodych architektów.

Czytaj więcej...

Aktualne przepisy w sprawie procedury dyplomowania na studiach wyższych oraz zaleceń dotyczących pracy dyplomowej

Procedury dyplomowania na studiach wyższych oraz zalecenia dotyczących pracy dyplomowej reguluje obecnie "Zarządzenie nr 188/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury dyplomowania na studiach wyższych oraz zaleceń dotyczących pracy dyplomowej".

Tekst Zarządzenia nr 188/2019Zarządzenie nr 188/2019

Załączniki nr 1 i 2 do Zarządzenia Rektora nr 188_2019

Pozostałe załączniki w wersji doc.

Pierwszy, na WOAK, zdalnie przeprowadzony egzamin dyplomowy

Na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UPP odbył się pierwszy, zdalnie przeprowadzony egzamin dyplomowy. Z wykorzystaniem Microsoft Teams’a kierunek architektura krajobrazu z sukcesem ukończyła inż. arch. kraj. Martyna Ośmiałowska, z pracą dyplomową, nad którą opiekę sprawował dr inż. arch. kraj. Miłosz Walerzak.

Czytaj więcej...

Wyrazy Głębokiego Współczucia dla Pani Mgr inż. Aleksandry Winieckiej z Powodu Śmierci Męża

Wyrazy głębokiego współczucia

Pani

Mgr inż. Aleksandrze Winieckiej

Długoletniemu pracownikowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

z powodu śmierci Męża

składają Dziekan i Pracownicy Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

Msza św. żałobna zostanie odprawiona 22 kwietnia 2020 r. o godzinie 11.00
w Kościele pw. Św. Ojca Pio, przy ulicy Melchiora Wańkowicza 2 w Poznaniu.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia, o godzinie 12.00, na Cmentarzu przy ul. Borówkowej w Suchym Lesie.

Stypendia dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego

Stypendia dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego, przyznawane wyróżniającym się badaczom, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Konkurs organizowany corocznie przez Urząd Miasta Poznania. Termin składania wniosków w Urzędzie Miasta Poznania upływa 30 kwietnia danego roku. Wnioski, które uzyskały poparcie Dziekana należy składać do 21 kwietnia 2020 roku w opisanych teczkach do Działu Rozwoju Uczelni za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej.

Wnioski podpisuje Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni – prof. dr hab. Roman Gornowicz.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku znajdują się na stronie Urzędu Miasta Poznania: 
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/stypendia-dla-mlodych-badaczy-poznanskiego-srodowiska-naukowego,354052/

Ograniczenie działalności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu we wszystkich obszarach funkcjonowania

RP-0211-48/2020

Zarządzenie nr 48/2020
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 14 kwietnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie nr 36/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia działalności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Czytaj więcej...

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1