23 października 2021 roku - Marcelin- Dzień Krajobrazu

W ramach obchodów Dnia Krajobrazu, we współpracy z Oddziałem Wielkopolskim Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu odbędzie się, otwarty dla studentów UPP oraz publiczności, spacer po parku i folwarku w Marcelinie (bez udostępniania budynków).

Spacer odbędzie się 23 pażdziernika 2021 r. (sobota)  o godz. 11.30. Uczestnicy spaceru będą mogli zapoznać się z historią dawnego majątku ziemskiego, obecnie należącego do UPP.

Uczestnicy poznają układ przestrzenny założenia dworsko-parkowo-folwarcznego oraz jego miejsca w krajobrazie otwartym, a nastepnie miejskim.

Spacer poprowadzą Ewa de Mezer (OWSPAK) i Agnieszka Wilkaniec (UPP).

Czytaj więcej...

Organizacja roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Kierunki: Ogrodnictwo i Architektura krajobrazu

Organizacja roku akademickiego 2021/2022
na Wydziale Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii

Kierunki: Ogrodnictwo i Architektura krajobrazu

Na podstawie § 25 ust. 1 Regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zgodnie z Zarządzeniem nr 74/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie podstawowych elementów organizacji roku akademickiego 2021/2022 obowiązujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

Podstawowa organizacja roku akademickiego 

Czytaj więcej...

WYDZIAŁOWA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 NA KIERUNKACH STUDIÓW: OGRODNICTWO I ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

WYDZIAŁOWA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

NA KIERUNKACH STUDIÓW: OGRODNICTWO I ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

 

Uprzejmie informuję, że spotkania inauguracyjne I roku studiów odbędą się w dniach: 

 

1 października 2021 r. (piątek) – godz. 12.00 Kolegium Zembala ul. Dąbrowskiego 159 – studia stacjonarne na kierunku Ogrodnictwo i Architektura krajobrazu

9 października 2021 r. (sobota) – godz. 8.15  sala wykładowa Katedry Fizjologii Roślin, ul. Wołyńska 35 - studia niestacjonarne na kierunku Architektura krajobrazu

16 października 2021 r. (sobota) – godz. 8.15  sala wykładowa Katedry Fizjologii Roślin, ul. Wołyńska 35 - studia niestacjonarne na kierunku Ogrodnictwo

(-) Prof. UPP dr hab. Piotr Urbański

prodziekan ds. studiów WROiB

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 roku o gatunkach obcych - podpisana przez Prezydenta

Po zgłoszeniu przez Senat drobnych poprawek (nie zmieniających meritum przedstawionego niżej) i ich przyjęciu przez Sejm, ustawa – jako „ustawa o gatunkach obcych z dnia 11 sierpnia 2021 r.” – została 19 sierpnia podpisana przez Prezydenta, tym samym jej tekst jest już ostateczny. 

https://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/1187_u/$file/1187_u.pdf

Czytaj więcej...

Zmarł śp. prof. dr hab. n. med. dr h.c. Maciej Gembicki

krzyz pogrzebowy

Wyrazy głębokiego współczucia dla Pani Profesor Marii Morozowskiej z  powodu śmierci Ojca 

śp. Profesora dr. hab. n. med. dr. h.c. Macieja Gembickiego,

 

w imieniu Pracowników i Studentów

 Prof. dr hab. Anna Kryszak

Dziekan

Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii 

Czytaj więcej...

Ekologiczny protokół rozbieżności. 10 punktów, które różnią zielonych konserwatystów od ekologistów

Na portalu Klubu Jagiellońskiego ukazał się interesujący artykuł, w którym autor - Paweł Musiałek pisze o podstawach i założeniach zielonego konserwatyzmu. Artykuł jest dość trudny, bo autor opiera swoje tezy na przytaczaniu wielu źródeł, które nie są powszechnie znane, warto jednak poznać: Ekologiczny protokół rozbieżności. 10 punktów, które różnią zielonych konserwatystów od ekologistów.

Komunikat-organizacja zajęć dydaktycznych w roku 2021-2022

Szanowni Państwo, Członkowie wspólnoty UPP,

Uprzejmie informuję, że na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki ukazał się komunikat zawierający wytyczne dla uczelni w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022:

 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-dla-uczelni-w-sprawie-organizacji-roku-akademickiego-20212022

W związku z powyższym, przekazuję wstępne zalecenia dotyczące organizacji procesu kształcenia w nowym roku akademickim 2021/2022:

Czytaj więcej...

Śluzowce "myślą" bez mózgu

UPI informuje, że naukowcy zaobserwowali, że śluzowiec Physarum polycephalum przekształca mechaniczne sygnały w impulsy elektryczne i wykonuje obliczenia – coś w rodzaju „myślenia” – w celu określenia, w którym kierunku się poruszać.

Źródło naukowe informacji

Sejm uchwalił Ustawę o gatunkach obcych

24 czerwca Sejm zdecydowaną większością głosów (przeciwna była tylko Konfederacja i kilku pojedynczych posłów) uchwalił i skierował do Senatu nową ustawę o gatunkach obcych. Ustawa ma zastąpić przepisy obecne dotychczas w ustawie o ochronie przyrody (art. 120) i dokonać wdrożenia unijnego prawa o gatunkach obcych (rozporządzenia  1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych). Ustawa jest komplementarna do stosujących się bezpośrednio przepisów rozporządzenia UE i już nie powtarza tych przepisów (m. in. zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków z listy UE).

 

Uchwalona ustawa (druk sejmowy 1187): https://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/1187_u/$file/1187_u.pdf 

 

Unijne rozporządzenie 1143/2014: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=PL 

Czytaj więcej...

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1