Wykłady monograficzne wydziałowe realizowane w roku akademickim 2020/2021

Wykłady monograficzne wydziałowe w roku akademickim 2020/2021

 

Imię i Nazwisko

Tytuł wykładu

Data

Dr hab. Magdalena Janyszek-Sołtysik

Trawy i turzyce w ogrodzie

16.10.2020

Prof. dr hab. Hanna Bandurska

Roślina w warunkach stresu spowodowanego zasoleniem podłoża

13.11.2020

Prof. UPP,  dr hab. Sławomir Świerczyński

Doskonalenie metod rozmnażania roślin drzewiastych

11.12.2020

Dr hab. Krzysztof Górecki

Zmiany stężenia i ładunku związków eutrofizujących w wodach płynących w dłuższej perspektywie czasu

15.01.2021

 

Prof. UPP,  dr hab. Jakubus

Rola naturalnych zasobów w uwalnianiu i sekwestracji węgla

19.03.2021

Dr hab. Agnieszka Wilkaniec

Historyczne majątki i wsie w krajobrazie współczesnego Poznania

16.04.2021

Dr hab. Łukasz Wolko

Osiągnięcia Biotechnologii Roślin

14.05.2021

Dr hab. B. Frąszczak

Barwa światła a wzrost i rozwój warzyw i roślin zielarskich

11.06.2021

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń