Plan zajęć

Studia Doktoranckie – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, zajęcia ogólnouczelniane

 

L.p.

Nazwa przedmiotu

O/F

Rok - semestr

Liczba godzin z nauczycielem

Punkty ECTS

Forma rozliczenia przedmiotu

1.

Pedagogika z elementami etyki

dr hab. Andrzej Kusztelak, prof. nadzw.

O

I rok - 1 i 2 sem.

8 + 8= 16 h

3

E

2.

  • Warsztaty dydaktyczne

dr hab. Andrzej Kusztelak, prof. nadzw./

  • Trening umiejętności interpersonalnych

dr Irena Bekier

F

 

F

I rok - 2 sem.

(przemiennie w latach)

8

5

ZO

 

ZO

3.

  • Filozofia

dr hab. Kazimierz Wojnowski, prof. nadzw./

  • Ekonomia

dr Michał Trzęsowski

F

 

 

F

I rok - 1 i 2 sem. lub

II rok - 3 i 4 sem.

(przemiennie w latach)

8 + 8= 16 h

2

ZO

 

 

E

4.a)

 

 

 

 

 

4.b)

  • Metodologia nauk empirycznych

prof.dr hab. Jerzy Weres/

  • Filozofia przyrody

prof. dr hab. Zbigniew Broda

------------------------------------------------

  • Elementy analizy statystycznej

prof. dr hab. Idzi Siatkowski/

  • Organizacja i finansowanie badań naukowych

prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak

F

 

 

 

------

F

 

 

II rok - 3 sem.

 

 

 

-------------------

II rok - 4 sem.

6

 

 

 

-----------

4

3

 

 

 

---------

2

E

 

 

E

-----------------

E

 

 

E

5.

Wykłady monograficzne ogólnouczelniane (wykładowcy wg zgłoszeń)

F

III rok - 5 i 6 sem.

8 + 8= 16 h,

2

Z

6.

Język obcy:

-        j. angielski (I rok 8 godz., II rok 16 godz.)

-        j. rosyjski *

-        j. niemiecki *

-        j. francuski *

F

I i II rok

24

3

ZO

Razem:

90

20

 

 

 

Zajęcia wydziałowe

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 

L.p.

Nazwa przedmiotu

O/F

Rok - semestr

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma rozliczenia przedmiotu

1.

Wykłady monograficzne wydziałowe

prof. dr hab. Włodzimierz Breś

O

I - 1 i 2 sem.

II - 3 i 4 sem.

III - 5 i 6 sem.

8 + 8 = 16 h rocznie,

Σ  48h

(1px3 lata) =

3p

ZO

2.

Seminarium doktoranckie

prof. dr hab. Włodzimierz Breś

O

I  - 1 i 2 sem.

 

II  - 3 i 4 sem.

 

III  - 5 i 6 sem.

 

IV  - 7 i 8 sem.

 

8 + 8 = 16 h rocznie,

Σ  64h

(2p x 4 lata) = 8p

ZO

3.

Warsztaty pracy badawczej

prof. dr hab. Włodzimierz Breś

O

I –2 sem.

 III –6 sem.

8

12

Σ  20h

2p

ZO

 

4.

Praktyka dydaktyczna

dla studentów studiów

stacjonarnych  ze stypendium

O

 

I – IV

 

1 i 2 semestr danego roku, w zależności od prowadzonego przedmiotu

60h rocznie  = Σ 180h

(3p x4 lata) = 12p

Z

stacjonarnych bez stypendium

30h x 4 =

 Σ 120h

(2p x4 lata) = 8p

 

niestacjonarnych

10h x 4 = 

Σ 40h

(1p x4 lata) = 4p

 

Razem:

             

             

studenci studiów stacjonarnych  ze stypendium

studenci studiów stacjonarnych  bez stypendium

studenci studiów niestacjonarnych  bez stypendium

327

252

172

25p

21p

17p

 

                 

 

O – przedmiot obligatoryjny,

E - egzamin

Z -  zaliczenie

F – przedmiot fakultatywny

 

Z O – zaliczenie z oceną

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń