21. Spis publikacji - dr Marek Podsiedlik

1. Publikacje w czasopismach wymienionych w części A wykazu Ministra NiSzW
 
Podsiedlik M., Nowińska R., Bednorz L. (2016). A morphometric study on Senecio erucifolius (Asteraceae) from Poland and its taxonomic implications. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 85, 2: 3505. 
Żuraw B., Chyżewska R., Boruch M., Myśliwiec J., Podsiedlik M. (2016). Projekt koncepcyjny sensualnej ścieżki dydaktycznej w Roztoczańskim Parku Narodowym. Sylwan 160 , 1: 71-78.
 
2. Publikacje w czasopismach wymienionych w części B wykazu Ministra NiSzW
 
Podsiedlik M., Bednorz L. (2011). Current distribution of Orchis ustulata L. in the southern part of the Świętokrzyskie Mts. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, sectio C, 66, 2: 15-20. 
Podsiedlik M., Bednorz L. (2012). Aktualny stan populacji Avenula planiculmis var. hispidula (Poaceae) w mezoregionie Gór Świętokrzyskich. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 19, 2: 421-426. 
Bednorz L., Podsiedlik M. (2013). A study on achene macro- and micromorphological characters of Polish species of Senecio jacobaea group. Acta Agrobotanica 66, 2: 13-20. 
Jóźwiak W., Podsiedlik M., Barbara Politycka B. (2013). Wstępna ocena właściwości allelopatycznych Avenula planiculmis (Poaceae). Słup. Pr. Biol. 10: 
Podsiedlik M., Bednorz L. (2016). Occurrence of Senecio erucifolius (Asteraceae) in the Western Pomerania (NW Poland). Steciana 20, 1: 3-6. 
Podsiedlik M., Bednorz L. (2017). Aktualne rozmieszczenie Senecio erucifolius subsp. erucifolius i subsp. tenuifolius (Asteraceae) w Polsce. Fragm. Florist. Geobot. Pol. 24 (1) 29-47.
Podsiedlik M., Bednorz L. (2018). Ekologiczne liczby wskaźnikowe dla starca wąskolistnego Senecio erucifolius z Polski. Steciana 22 (2): 35-39.
 
 
4. Publikacje w czasopismach naukowych nie wymienionych w wykazie Ministra NiSzW
 
5. Monografie naukowe i rozdziały w monografiach naukowych
 
6. Publikacje w materiałach konferencyjnych
 
7. Publikowane streszczenia konferencyjne
 
Podsiedlik M., Bednorz L. (2016). Rozmieszczenie starca wąskolistnego Senecio erucifolius L. (Asteraceae) w Polsce. W: Streszczenia referatów i plakatów, 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego – „Botanika - tradycja i nowoczesność” (Szczuka E., Szymczak G., Śmigała M., Marciniec R. red.), Lublin 27 czerwca – 3 lipca 2016: 141-142.
Podsiedlik M., Bednorz L. (2019). The occurrence of Senecio erucifolius L. in plant communities of Poland. W: Botanika bez granic : Streszczenia Referatów i Plakatów 58. Zjazdu PTB / Red. Ludwik Frey. Warszawa, Kraków : Polskie Towarzystwo Botaniczne, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, s. 110.
 
8. Publikacje popularno-naukowe
 

9. Inne publikacje

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1