Spis wybranych publikacji - prof. dr hab. Władysław Błaszczak

1. Błaszczak W. 1953. Badania nad skutecznością działania środków dezynfekcyjnych (formalina, sublimat) na żywotność sklerot (Rhizoctonia solani Kuehn). Acta Microbiol. Pol. V. 3 (1): 29-33.

2. Błaszczak W. 1954. Wpływ terminu zaprawiania ziemniaków porażonych przez ospowatość kłębów (Rhizoctonia solani Kuehn) na szybkość wschodów i zdrowotność kiełków. Acta Agrobot. 2 (1):21-38.

3. Zaleski K., Błaszczak W. 1954. Wstępne doświadczenia nad patologią, szkodliwością i niektórymi sposobami zwalczania rizoktoniozy ziemniaków (Rhizoctonia solani Kuehn). RNR ser. A, 69, 4: 529-556.

4. Błaszczak W. 1956. Zwalczanie głowni owsa (Ustilago avenae Jens., Ustilago levis Kell. et Sw.) przy pomocy mokrych i suchych zapraw w latach 1953 i 1954. PTPN, Prace Kom. Nauk Rol. i Leś. 3, 3: 1-38.

5. Błaszczak W. 1958. Wpływ terminu i temperatury zaprawiania oraz roszczenia kłębów ospowatych na występowanie rizoktoniozy ziemniaków. Rocz. WSR Pozn., 4: 69-98.

6. Błaszczak W. 1958. Badania nad rizoktoniozą ziemniaków. Cz. I. Badania nad rizoktoniozą ziemniaków (Rhizoctonia solani K.) ze szczególnym uwzględnieniem jej zwalczania. Cz. II. Badania porównawcze 25 szczepów Rhizoctonia solani K. zebranych z ziem Polski. PTPN, Prace Kom. Nauk Rol. i Leś., 4, 4: 1-114.

7. Błaszczak W. 1958. Badania nad chorobotwórczością 8 szczepów Rhizoctonia solani Kuehn różnego pochodzenia. Acta Agrobot. 7: 93-116.

8. Błaszczak W., Statkun T. 1958 Badania nad biologią 5 gatunków fuzariów z łubinu białego (Lupinus albus L.). RNR, s. A, 79, 2: 593-634.

9. Zaleski K., Błaszczak W. 1958. Porównawcze doświadczenia nad zwalczaniem zarazy ziemniaczanej (Phytophthora infestans Deby) za pomocą zrywania kwiatostanów i opryskiwań chemicznych z lat 1952-1954. PTPN, Prace Kom. Nauk Rol. i Leś. 4, 3: 1-40.

10. Błaszczak W. 1959. Wpływ zaprawiania ziarna, terminu siewu i innych zabiegów na występowanie głowni owsa (Ustilago avenae Jens., Ustilago levis Kell. et Sw.) w latach 1955 i 1956. RNR, ser. A, 79, 4: 946-968.

11. Błaszczak W. 1959. Badania morfologiczno-fizjologiczne 9 szczepów Rhizoctonia solani Kuehn z brukwi. PTPN, Prace Kom. Nauk Rol. i Leś. 5, 8: 1-28.

12. Błaszczak W., Ross A.F., Larson R.H. 1959. The inhibitory activity of plant juices on the infectivity of Potato virus X. Phytopath. 49: 784-791.

13. Zaleski K., Błaszczak W., Glaser T. 1959. Badania nad biologią i chorobotwórczością 4 gatunków Fusarium z łubinów i 4 szczepów Rhizoctonia solani oraz próby ich zwalczania w warunkach szklarniowych. PTPN, Prace Kom. Nauk Rol. i Leś. 5, 7: 1-62.

14. Zaleski K., Błaszczak W., Sosna Z. 1961. Doświadczenia nad wirusowym wyradzaniem i odpornością na choroby wirusowe niektórych odmian ziemniaków uprawianych w Polsce. RNR, ser. A, 83, 3: 443-461.

15. Błaszczak W. 1962. Podatność łubinów na fuzariozę, rizoktoniozę i inne choroby w świetle doświadczeń. RNR, ser. A, 85, 4: 705-720.

16. Błaszczak W. 1963. Badania nad wąskolistnością łubinu żółtego w warunkach Polski Zachodniej. Rocz. WSR Pozn. t. 15: 1-78.

17. Błaszczak W. 1963. Seed transmission of narrowleavedness of yellow lupin (NYL). Genet. Pol., 4: 65-77.

18. Błaszczak W. 1964. Przenoszenie się chorób wirusowych przez nasiona. PNR 2 (86): 41-56.

19. Błaszczak W. 1964. Potato tubers corky ringspot virus disease in Poland. Acta Microbiol. Pol. 13: 77-84.

20. Błaszczak W., Sosna Z. 1964. Badania nad przyczynami zgorzeli kwiatostanów i marnienia nasion niektórych gatunków roślin baldaszkowatych. Inst. Przem. Ziel.: 23-36.

21. Błaszczak W., Stelmaszyk A. 1964. Choroby wirusowe ziemniaków w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Złotniki koło Poznania w roku 1960. RNR, ser. A, 89, 4: 556-580.

22. Błaszczak W. 1965. Severe strain of yellow bean mosaic virus found on Trifolium pratense L. Biochemistry Bull. PAN, 13, 7: 381-384.

23. Błaszczak W. 1966. Zjadliwy szczep wirusa żółtej mozaiki fasoli (Phaseolus virus 2 Smith) z koniczyny czerwonej. Acta Agrobot. 18: 37-51.

24. Błaszczak W., Kowalska Cz. 1966. Wpływ niektórych czynników na występowanie i przenoszenie wirusa wąskolistności łubinu żółtego przez nasiona. Acta Agrobot. 19: 93-104.

25. Błaszczak W., Wysocka B. 1966. Wpływ ważniejszych chorób wirusowych na plon bulw i skrobi 3 odmian ziemniaka Epoka, Flisak i Wyszoborskie w roku 1963. RNR, ser. A, 91, 4: 805-817.

26. Błaszczak W. 1967. Wybrane zagadnienia z badań nad wąskolistnością łubinu żółtego. Biul. IOR, 36: 187-199.

27. Błaszczak W., Kochman J., Bojňanský V. 1967. Terminologia chorób wirusowych roślin. Zesz. Probl. PNR 70: 231-267.

28. Błaszczak W., Kowalska Cz. 1967. Występowanie wirusa wąskolistności w nasionach łubinu żółtego. Zesz. Probl. PNR 70: 115-126.

29. Grela T., Błaszczak W. 1967. Particle size of severe strain of bean yellow mosaic virus. Electron microscope investigations. Acta Microbiol. Pol. 16: 69-72.

30. Błaszczak W. 1968. Wirus mozaiki rzepy (Marmor brassicae H.) i jego wpływ na plonowanie rzepy i gorczycy. RNR, ser. A, 94, 4: 629-640.

31. Błaszczak W. 1969. Selekcja negatywna i opryskiwania przeciwmszycowe jako środki walki z wąskolistnością łubinu żółtego. RNR, ser. A, 95, 3: 325-336.

32. Błaszczak W., Fiedorow Z. 1969. Wirus mozaiki ogórka (Marmor cucumeris var. vulgare Holmes) na dzwonku bolońskim (Campanula boloniensis L.) i złocieniu ogrodowym (Chrysanthemum indicum L.). Zesz. Probl. PNR 94: 197-209.

33. Błaszczak W., Fiedorow Z. 1969. Wpływ niektórych inhibitorów na infekcyjność wirusa mozaiki tytoniu. RNR, ser. A, 95, 3: 417-426.

34. Błaszczak W., Głębczyński E. 1969. Doświadczenia nad zwalczaniem rizoktoniozy ziemniaka (Rhizoctonia solani K.) przez jesienne zaprawianie sadzeniaków. Ziemniak, 1: 19-33.

35. Błaszczak W., Kowalska Cz. 1969. Z badań nad chorobami wirusowymi koniczyny czerwonej. Zesz. Probl. PNR 94: 167-169.

36. Błaszczak W., Weber Z. 1969. Wpływ promieniowania ultrafioletowego na infekcyjność czterech wirusów i podatność trzech gatunków roślin testowych. Zesz. Probl. PNR 94: 21-34.

37. Błaszczak W. 1970. Influence of the time of inoculation of horse bean by the broad bean true mosaic virus (Vicia virus varians Quantz) on yield and seed transmission of the virus. Zesz. Probl. PNR 111: 11-20.

38. Błaszczak W., Kowalska Cz. 1970. Łagodny szczep wirusa zwykłej mozaiki grochu (Pisum virus 2 Smith) i jego wpływ na wzrost inkarnatki. RNR, s. E, 1, 1: 119-127.

39. Błaszczak W., Kurhańska G. 1970. Stemphylium botryosum Wallr. jako patogen niektórych roślin motylkowatych. Hodowla Roślin i Nasiennictwo 45, 26: 31-37.

41. Błaszczak W., Głębczyński E., Weber Z. 1971. Reakcja dwóch odmian ziemniaka, Uran i Pionier na zaprawy Ceresan-Nassbeize i sublimat. Biul. Inst. Ziemn. 7: 107-120.

42. Błaszczak W., Grzyb B. 1971. Spreading of narrow leaf disease virus (Phaseolus virus 2 [Pierce] Smith) in yellow lupin plants as related to the age and place of plant inoculation. Phytopath. Z. 70: 163-172.

43. Błaszczak W., Kowalska Cz. 1971. Wstępne badania nad odpornością koniczyny czerwonej (Trifolium pratense L.) na porażenie przez niektóre wirusy roślin motylkowatych. Zesz. Probl. PNR 115: 139-144.

44. Błaszczak W., Kurhańska G. 1971. Przenoszenie wirusa właściwej mozaiki bobiku (Vicia virus varians Quantz) przez mszycę trzmielowo-burakową (Aphis fabae Scop.). Zesz. Probl. PNR 115: 145-148.

45. Błaszczak W., Weber Z., Gilewska M. 1971. Reakcja roślin dwóch odmian ziemniaka na porażenie przez wirusy X, Y i ich kompleksy. Ziemniak: 29-40.

46. Błaszczak W. 1972. Wpływ dwóch szczepów wirusa właściwej mozaiki bobiku (Vicia virus varians Quantz) na bobik, groch i wykę jarą. RNR, s. E, 2: 95-104.

47. Błaszczak W., Grzyb B. 1972. Przemieszczanie się wirusa wąskolistności (Phaseolus virus 2 (Pierce) Smith) w roślinach łubinu żółtego w zależności od wieku i miejsca inokulacji roślin. Zesz. Probl. PNR, 133: 71-73.

48. Błaszczak W., Jamróg-Janicka K. 1972. Wpływ wirusów właściwej mozaiki bobiku, zwykłej i ostrej mozaiki grochu na wzrost i plonowanie bobiku. RNR, s. E, 2 (2): 57-67.

49. Błaszczak W. 1973. Wirus chlorotyczno-nekrotycznej plamistości pierścieniowej czereśni na czeremsze zwyczajnej (Padus racemosa Schneid.) RNR, s. E, 3: 61-67.

50. Błaszczak W., Jamróg-Janicka K. 1973. Effect of broad bean true mosaic, common and enation pea mosaic viruses on the growth and yielding of horse bean. Plant Virology: 147-153.

51. Błaszczak W., Skwarnecka B., Komorowska J., Fiedorow Z. 1973. Wstępna identyfikacja fizjologicznych ras Erysiphe graminis DC f. sp. tritici Marchal w zachodniej Polsce. RNR, s. E, 3, 1: 43-50.

52. Błaszczak W., Weber Z. 1973. Reakcja trzech odmian pomidora na wirusy mozaiki tytoniu (Nicotiana virus 1 Smith), ogórka (Cucumis virus 1 Smith) i ziemniaka (Solanum virus 1 Smith). RNR, s. E, 3, 1: 51-60.

53. Błaszczak W., Weber Z. 1973. Reakcja roślin trzech odmian pomidora na agresywny izolat wirusa mozaiki tytoniu (Nicotiana virus 1 Smith). Zesz. Probl. PNR, 142: 111-114.

54. Błaszczak W. 1974. Patogeniczność, szkodliwość i niektóre inne właściwości wirusa właściwej mozaiki bobiku (Vicia virus varians Quantz). RNR, s. E, 4, 2: 121-137.

55. Błaszczak W., Gołębniak B., Czeszyńska J. 1974. Wpływ niektórych wirusów na wzrost i brodawkowanie bobiku i łubinu. Zesz. Probl. PNR, 156:107-119.

56. Błaszczak W., Kowalska Cz. 1974. Efektywność izolacji i przenoszenia trzech wirusów roślin motylkowatych na drodze mechanicznej. Zesz. Probl. PNR, 156: 121-129.

57. Błaszczak W., Weber Z., Macior W. 1974. Wpływ metabolitów grzybów i innych substancji na infekcyjność wirusów Nicotiana virus 1 Smith i Solanum virus 1 (Orton) Smith. Zesz. Probl. PNR, 156: 53-61.

58. Błaszczak W., Weber Z., Głębczyński E. 1975. Efektywność zwalczania rizoktoniozy ziemniaka (Rhizoctonia solani Kuehn) metodą chemicznego zaprawiania sadzeniaków. Biul. Inst. Ziemn., 15: 111-128.

59. Błaszczak W. 1976. Mozaika miechunki rozdętej (Physalis alkegengi L.). Zesz. Probl. PNR, 182: 185-190.

60. Błaszczak W. 1976. Mozaika babki zwyczajnej (Plantago maior L.). RNR, s. E, 6, 2: 89-95.

61. Błaszczak W. 1976. Rozpoznanie kilku chorób wirusowych roślin w Polsce. RNR, s. E, 6, 2: 69-88.

62. Błaszczak W., Gołębniak B., Kwiatkowski A. 1976. Występowanie ras fizjologicznych grzyba Erysiphe graminis DC f. sp. tritici Marchal w Polsce w latach 1970-1972. RNR, s. E, 6, 1: 91-101.

63. Błaszczak W., Miciński B. 1976. Studies on white clover mosaic virus. Plant Virology: 211-218.

64. Błaszczak W., Fiedorow Z., Gołębniak B. 1977. Choroby wirusowe a czernienie korzeni chrzanu. Biul. Warzyw., 20: 259-274.

65. Błaszczak W., Fiedorow Z., Gołębniak B., Głębczyński E., Lenkiewicz W. 1977. Badania nad etiologią czernienia korzeni chrzanu. Biul. Warzyw. 20: 241-258.

66. Błaszczak W., Gołębniak B., Gołdyn H. 1977. Rasy fizjologiczne grzyba Erysiphe graminis DC f.sp. tritici Marchal występujące w Polsce w latach 1973-1975. RNR, s. E, 7, 2: 145-152.

67. Błaszczak W., Mańka M. 1977. Występowanie wirusów żółtej mozaiki fasoli i mozaiki ogórka na roślinach dziko rosnących. Zesz. Probl. PNR, 195: 127-136.

68. Błaszczak W., Miciński B., Zielińska L., Kaniewski W. 1977. Diagnoza, szkodliwość i niektóre inne właściwości wirusa mozaiki koniczyny białej. RNR, s. E, 7, 2: 121-143.

69. Błaszczak W., Weber Z., Głębczyński E. 1977. Skuteczność czterech zapraw systemicznych w zwalczaniu głowni pyłkowej (Ustilago nuda Jens.) i innych chorób jęczmienia jarego. RNR, s. E, 7, 2: 153-165.

70. Błaszczak W., Weber Z., Mańka M. 1977. The effect of temperature upon the pathogenicity and chemical control of Rhizoctonia soalni K. on potato tubers (Solanum tuberosum L.). Acta Agrobot. 30, 2:159-165.

71. Błaszczak W. 1978. Próba zwalczania chorób mozaikowych bobiku. Zesz. Probl. PNR, 198: 211-218.

72. Błaszczak W. 1978. Rozprzestrzenianie się wirusa żółtej mozaiki fasoli w roślinach grochu w zależności od wieku roślin i inokulowanych liści. Zesz. Probl. PNR, 214: 23-34.

73. Błaszczak W., Fiedorow Z., Kaniewski W., Miciński B. 1978. Wpływ porażenia grochu wirusami żółtej mozaiki fasoli i mozaiki ogórka na kształtowanie się zmian chorobowych i frakcji białkowych w roślinie, w zależności od wieku inokulowanych roślin. Prace Nauk. IOR, t. 20, z. 2: 149-169.

74. Błaszczak W., Gołębniak B., Przybysławska-Gołdyn H. 1978. Występowanie ras grzyba Erysiphe graminis DC f.sp. tritici Marchal w Polsce w roku 1974. Zesz. Probl. PNR, 213: 47-49.

75. Błaszczak W., Mańka M., Kwaśna H., Błochowiak A. 1978. Występowanie chorób wirusowych na chwastach w rejonie Poznania w latach 1973 i 1974. Zesz. Probl. PNR, 214: 75-107.

76. Błaszczak W., Weber Z. 1978. Symptomy i szkodliwość kilku chorób wirusowych grochu, peluszki i bobiku w warunkach szklarniowych. Zesz. Probl. PNR, 213: 237-252.

77. Błaszczak W., Weber Z. 1978. Wpływ wirusa żółtej mozaiki fasoli na wzrost i plonowanie grochu i kozieradki w warunkach szklarniowych. Zesz. Probl. PNR, 214: 35-42.

78. Błaszczak W., Weber Z., Głębczyński E., Kulczak L. 1978. Zwalczanie rizoktoniozy ziemniaka (Rhizoctonia solani K.) przez zaprawianie sadzeniaków. RNR, s. E, 8, 1: 101-114.

79. Błaszczak W. 1979. Wpływ porażenia grochu wirusem właściwej mozaiki bobiku na jego wzrost i zawartość białka w zielonej masie. Zesz. Prob. PNR, 226: 112-120.

80. Błaszczak W., Gołębniak B. 1979. Występowanie ras fizjologicznych Erysiphe graminis DC f. sp. tritici Marchal w Polsce w latach 1968-1975. Zesz. Probl. PNR, 230: 99-106.

81. Błaszczak W., Miciński B., Kaniewski W., Wieczorek M. 1979. Porównanie niektórych właściwości dziesięciu izolatów wirusa żółtej mozaiki fasoli szczepu grochowego. RNR, s. E, 9, 1: 125-142.

82. Błaszczak W., Weber Z. 1979. Niektóre zależności między gatunkami grzybów rodzaju Fusarium, Rhizoctonia solani i wirusem żółtej mozaiki fasoli. Zesz. Probl. PNR, 226: 103-111.

83. Maszkiewicz J., Błaszczak W., Millikan D.F. 1979. Investigation on the apple proliferation disease I. Increased susceptibility of affected leaf tissue to Podosphaera leucotricha. Phytoprotection 60 (1): 47-54.

84. Błaszczak W., Miciński B. 1980. Some properties of red clover necrotic mosaic virus. Tagungsbericht, DDR, Berlin, 184: 367-375.

85. Błaszczak W., Milchert M. 1980. Pea reaction to Cucumber Mosaic Virus and Bean Yellow Mosaic Virus in Greenhouse Conditions. Phytopath. Z. 99: 310-317.

86. Kaniewski W., Miciński B., Błaszczak W. 1980. Composition of fractions of esterase and maleic dehydrogenase in the leaves of healthy pea plants and infected with bean yellow mosaic virus. Prace Nauk IOR, 22, 2: 129-141.

87. Błaszczak W. 1981. Virus diseases of lupin broad bean and red clover in Poland. Zesz. Probl. PNR, 244: 199-208.

88. Błaszczak W., Miciński B., Kaniewski W., Pruszyńska Z. 1981. Identification of red clover necrotic mosaic virus. Zesz. Probl. PNR, 244: 81-94.

89. Błaszczak W., Zybek-Szyld I. 1981. Effect of bean yellow mosaic virus to pea under field conditions. Zesz. Probl. PNR, 244: 95-102.

90. Mackiewicz H.O., Błaszczak W. 1981. Próba pozyskania form ogórka niepodatnych na wirus mozaiki. Zesz. Probl. PNR, 244: 177-183.

91. Błaszczak W., Borowczyk K. 1982. Influence of darkening and mode of inoculum preparation on pea susceptibility to cucumber mosaic virus. Acta Bot. Croat. 41: 1-5.

92. Błaszczak W. 1983. Virus diseases threat to main crops in Poland. Zesz. Probl. PNR 291: 33-47.

93. Błaszczak W. 1983. Effect of pea infection by three viruses depending on the mode of inoculation. Zesz. Probl. PNR, 291: 50-68.

94. Mackiewicz H.O., Barczyńska H., Błaszczak W. 1983. Hodowla odmian ogórka (Cucumis sativus L.) niepodatnych na wirus mozaiki (CMV). Hodowla Roślin, 5/6: 41-46.

95. Błaszczak W., Gembicka-Morozowska M. 1984. Susceptibility of two pea verieties to cucumber mosaic virus in dependence on age of the inoculated plants and leaves. Zesz. Probl. PNR, 298: 29-38.

96. Błaszczak W., Kaniewski W., Fiedorow Z., Miciński B. 1984. Susceptibility of pea to bean yellow mosaic virus and cucumber mosaic virus, in relation to plant age and protein fraction composition. Zesz. Probl. PNR, 298: 13-27.

97. Błaszczak W., Pospieszny H. 1984. Porównanie trzech izolatów wirusa wczesnego brunatnienia grochu (Pea early browning virus). Prace Nauk. IOR, 26, 2: 17-31.

98. Błaszczak W., Ellmann-Wąsik G., Lesiak-Jerzyk R. 1985. Susceptibility of pea, horse bean and bean to viruses in dependence on the age of the inoculated plants. Acta Agrobot. 38, 2: 159-172.

99. Błaszczak W., Wydra E., Andrzejewska M. 1985. Podatność i reakcja 10 odmian grochu na wirusy mozaikowego podwijania liści grochu (PSbMV), właściwej mozaiki bobiku (BBTMV) i ich kompleks. RNR, seria E, 15, 1-2: 9-22.

100. Błaszczak W., Nowacka R. 1986. Susceptibility of pea, blue lupin and broad bean to viruses in dependence on age of infection leaves. Zesz. Probl. PNR, 330: 9-22.

101. Błaszczak W., Pospieszny H. 1987. Łubin ogrodowy (Lupinus hartwegii) naturalnym gospodarzem wirusa mozaiki lucerny (Alfalfa mosaic virus) w Polsce. Prace Nauk. IOR, 29, 1: 119-126.

102. Błaszczak W. Pospieszny H. 1987. Liguster (Ligustrum vulgare L.) naturalnym gospodarzem wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora (Tomato black ring virus). Prace Nauk. IOR, 29, 1: 127-136.

103. Błaszczak W. 1988. Rozprzestrzenianie się wirusa mozaiki ogórka i innych wirusów na odmianach grochu w warunkach infekcji naturalnych w 1978 roku. Roczniki AR Pozn. 180: 3-13.

104. Błaszczak W. 1988. Susceptibility and reaction of 20 pea cultivars to pea downward leaf roll mosaic virus under greenhouse conditions. Zesz. Probl. PNR, 362: 7-26.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1