Spis publikacji prof. dr hab. Marek Jerzy

 

Oryginalne prace twórcze:

1. Oszkinisowa K., Jerzy M., Janicka., 1968. Wzrost i rozwój 15 odmian złocieni wielkokwiatowych (Chrysanthemum indicum L.) w zależności od rodzaju pąka kwiatostanowego. Biuletyn IHAR 3-4:151-164.

2. Jerzy M., 1976. Ukorzenianie sadzonek złocieni ogrodowych (Chrysanthemum x hortorum Bailey) w różnych warunkach sztucznego oświetlenia. Roczniki AR w Poznaniu, Ogrodnictwo 6:67-79.

3. Krause J., Jerzy M., 1977. Kierunki doskonalenia metod pędzenia tulipanów. Postępy Nauk Rolniczych 5:56-70.

4. Jerzy M., 1978. Wpływ doświetlania oraz kwasu 3-indolilomasłowego na ukorzenianie sadzonek złocieni ogrodowych (Chrysanthemum x hortorum Bailey). Roczniki AR w Poznaniu, Ogrodnictwo 7:105-126.

5. Jerzy M., 1978. Wpływ natężenia światła na ukorzenianie sadzonek złocieni ogrodowych (Chrysanthemum x hortorum Bailey) Roczniki AR w Poznaniu. Ogrodnictwo 7:127-130.

6. Jerzy M., Nowaczyk P., 1978. Retardacja mechaniczna złocieni ogrodowych. Roczniki AR w Poznaniu. Ogrodnictwo 7:131-135.

7. Jerzy M., 1978. Współdziałanie światła i substancji wzrostowych w ukorzenianiu sadzonek wybranych gatunków roślin ozdobnych. Zeszyty Naukowe ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 5:41-59.

8. Jerzy M., 1978. Wzrost i kwitnienie tulipanów pędzonych przy sztucznym świetle. I. Efekt długości dnia. Zeszyty Naukowe ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 5:61-84.

9. Jerzy M., 1979. Wzrost i kwitnienie tulipanów pędzonych przy sztucznym świetle. II. Efekt natężenia oświetlenia. Zeszyty Naukowe ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 8:211-225.

10. Jerzy M., Piszczek P., 1979. The retardation of Chrysanthemum by mechanical stress applied at different stages of growth and development. Acta Hortic. 91:377-381.

11. Jerzy M., Nowaczyk P., Piszczek P., 1979. Light as a factor in promoting the efficiency of growth substances applied for rooting of Chrysanthemum leaf cuttings.
Acta Hortic. 91:383-386.

12. Jerzy M., 1979. Sterowanie czynnikiem światła w całorocznej uprawie złocieni ogrodowych (Chrysanthemum x hortorum Bailey). Zeszyty Naukowe ATR w Bydgoszczy. Rolnictwo 7:1-95.

13. Jerzy M., 1980. Artificial light as a substitute for daylight in forcing of tulips. Acta Hortic. 109:105-110.

14. Jerzy M., Krause J., 1980. Two factors controlling growth and flowering of forced lilies ‘Enchantment’: light intensity and mechanical stress.
Acta Hortic. 109:111-115.

15. Jerzy M., 1980. Wzrost i kwitnienie tulipanów pędzonych przy sztucznym świetle. III. Efekt źródła światła. Zeszyty Naukowe ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 11:81-96.

16. Jerzy M., Nowaczyk P., 1980. Wpływ promieniowania X oraz warunków uprawy na złocień ogrodowy (Chrysanthemum x hortorum Bailey) cv. Brawo rozmnażany przez sadzonki pędowe. Zeszyty Naukowe ATR w Bydgoszczy. Rolnictwo 11:73-80.

17. Jerzy M., Stepczyńska K., 1980. Tworzenie się korzeni i pędów przybyszowych na izolowanych liściach złocienia ogrodowego (Chrysanthemum x hortorum Bailey) w kulturze in vivo. Prace Inst. Sad. I Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Seria B, 5:7-16.

18. Stepczyńska K., Jerzy M., Widacka M., 1980. Mutagenesis in Chrysanthemum cv. Bravo propagated from the X ray influenced leaf cuttings. Part I. MV1 generation. Prace Inst. Sad. I Kwiac.., Seria B, 5:17-29.

19. Stepczyńska K., Jerzy M., 1981. Mutagenesis in Chrysanthemum cv. Bravo propagated from the X-ray influenced leaf cuttings. Part II. MV2 generation. Prace Inst. Sad. i Kwiac., Seria B, 6:55-60.

20. Jerzy M., Rewers M., 1981. Ocena przydatności papuzich i liliokształtnych odmian tulipanów do pędzenia przy sztucznym świetle. Zeszyty Naukowe ATR w Bydgoszczy . Rolnictwo 12:105-110.

21. Jerzy M., Krause J., 1981. Crocus-forcing in artificial light. Scientia Hortic. 15:263-266.

22. Jerzy M., Nowaczyk P., Piszczek P., 1981.
Wzrost, kwitnienie i plonowanie pomidorów szklarniowych poddanych działaniu stresu mechanicznego. Zeszyty Naukowe ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 13:145-155.

23. Nowaczyk P., Jerzy, Piszczek P., 1981. Zawartość suchej masy i witaminy C w owocach pomidorów szklarniowych retardowanych mechanicznie. Zeszyty Naukowe ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 13: 157-167.

24. Widacka M., Jerzy M., 1981. Response of Chrysanthemum to electro-magnetic field. Acta Hortic. 125:87-91.

25. Jerzy M., 1981. Longday glasshouse – shortday glasshouse system in the year-round Chrysanthemum production.
Acta Hortic. 125:143-147.

26. Jerzy M., Zalewska M., 1986/87. Ocena przydatności polskich odmian tulipanów do pędzenia metodą +5oC w warunkach sztucznego oświetlenia. Prace Inst. Sad. I Kwiac., Seria B,, 11:51-57.

27. Piszczek P., Jerzy M., 1987. The response of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.). transplant to mechanical stress. Acta Agrobot. 40, 1-2:5-14.

28. Jerzy M., Zalewska m., 1987. Polish cultivars of Chrysanthemum for the year-round production. Acta Hortic. 197:71-76.

29. Lubomski M., Jerzy M., 1989. In vitro propagation of pot carnation from stem internodes. Acta Hortic. 251:235-240.

30. Jerzy M., 1989. In vitro induction of mutation in Chrysanthemum using X and gamma radiation. XII Eucarpia Congress, Getynga. Vorträge für Pflanzenzüchtung 15:18-6.

31. Jerzy M., Zalewska M., 1989. Ocena przydatności polskich odmian tulipanów do pędzenia metodą standardową w warunkach sztucznego oświetlenia. Prace Inst. Sad. I Kwiac., Seria B, 14:21-29.

32. Jerzy M., Lubomski M., 1991. Adventitious shoot formation on ex vitro derived leaf explants of Gerbera jamesonii. Scientia Hortic. 47:115-124.

33. Jerzy M., Lubomski M., 1992. In vitro adventitious bud techniques for mutation breeding of Gerbera jamesonii. Acta Hortic. 314:269-274.

34. Jerzy M., Zalewska M., Piszczek P., 1993. Somatic mutagenesis in chrysanthemum induced in vitro by irradiation of leaf explants forming adventitious shoots. Int. Symp. on Cultivar Improvement of Horticultural Crops. Beijing. China, ss. 1-10.

35. Jerzy M., Zalewska M., Garczewska A., 1994. Indukowanie mutacji i separacja chimer in vitro u gerbery Jamesona. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 414:343-352.

36.Piszczek P., Jerzy M., Zalewska M., 1996. Wzrost i kwitnienie narcyzów w warunkach naturalnego i sztucznego oświetlenia. Zeszyty Naukowe ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 39:25-32.

37. Zalewska M., Jerzy M., Piszczek P., 1996. Wzrost i kwitnienie mieczyków w szklarni w uprawie przyspieszonej. Zeszyty Naukowe ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 39:49-61.

38. Piszczek P., Jerzy M., 1996. Kwitnienie narcyzów pędzonych przy sztucznym świetle z cebul chłodzonych na mokro i na sucho w temperaturze +5oC. Nowe Rośliny i Technologie w Ogrodnictwie, tom II:321-326.

39. Jerzy M., Zalewska M., 1997. Flower colour recurrence in chrysanthemum and gerbera mutant propagated in vitro from meristems and leaf explants. Acta Hortic. 447:611-614.

40. Zalewska M., Jerzy M., 1997. Mutation spectrum in Dendranthema grandiflora Tzvelev after in vivo and in vitro regeneration of plants from irradiated leaves. Acta Hortic. 447:615-618.

41. Jerzy M., Piszczek P., 1997. Jakość narcyzów pędzonych przy sztucznym świetle z cebul chłodzonych na mokro i na sucho w temperaturze + 50C. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 449:85-91.

42. Jerzy M., Zalewska M., Lema J., 1999. Rozetowaty wzrost pędów chryzantemy wielkokwiatowej (Dendranthema grandiflora Tzvelev) jako następstwo rozmnożenia roślin in vitro oraz zastosowania promieniowania gamma do indukowania mutacji. Zeszyty Naukowe ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 44:131-138.

43. Jerzy M., 2000. Zmiany w nazewnictwie i klasyfikacji roślin uprawnych. Zeszyty Naukowe ATR w Bydgoszczy Rolnictwo 45: 7-10.

44. Zalewska M., Jerzy M., Piszczek P., 2000. The rosette growth of chrysanthemum (Dendranthema grandiflora Tzvelev) cuttings as consequence of remains of Topflor in the compost soil. Roczniki AR w Poznaniu. Ogrodnictwo 29:131-135.

45. Jerzy M., Zalewska M., 2000. Effect of X and gamma rays on in vitro adventitious bud production of pot carnation (Dianthus gratianopolitanus Vill.) Revista Chapingo. Serie Horticultura 6(1): 49-52.

46. Jerzy M., 2000. Zimotrwałość gruntowych odmian chryzantem (Dendranthema des Moul) w warunkach klimatycznych Bydgoszczy. Część I. Odmiany europejskie. Roczniki AR w Poznaniu. Ogrodnictwo 32:3-8.

47. Piszczek P., Jerzy M., 2000. Światło sztuczne jako substytut światła dziennego w zimowym pędzeniu narcyzów. Część I. Efekt długości dnia. Roczniki AR w Poznaniu. Ogrodnictwo 32:23-30.

48. Piszczek P., Jerzy M., 2001. Światło sztuczne jako substytut światła dziennego w zimowym pędzeniu narcyzów. Część II. Efekt natężenia napromienienia kwantowego. Roczniki AR w Poznaniu. Ogrodnictwo 33:111-118.

49. Jerzy M., 2001. Zimotrwałość gruntowych odmian chryzantem (Dendranthema des Moul) w warunkach klimatycznych Bydgoszczy. Część II. Odmiany amerykańskie. Roczniki AR w Poznaniu. Ogrodnictwo 34:23-28.

50. Jerzy M., Pawlak- Anhalt A., 2002. Regeneracja cantedeskii Elliota in vitro z eksplantatów izolowanych z kłączy. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 483:101-107.

51. Zalewska M., Jerzy M., 2002. Ocena przydatności różnych odmian chryzantemy wielkokwiatowej (Dendranthema grandiflora Tzvelev) do kształtowania pokroju typu Sombrero. Acta Scien. Pol. Hortorum Cultus 1(2): 77-82.

52. Jerzy M., 2003. Wpływ przemiennego fotoperiodu na kwitnienie gałązkowych odmian chryzantem uprawianych pod osłonami. Acta Scien. Pol. Hortorum Cultus 2(1):47-54.

53. Czekalski M., Jerzy M., 2003. Rozmnażanie piwonii chińskiej (Paeonia lactiflora Pall.) za pomocą odkładów pionowych. Acta Scien. Pol. Hortorum Cultus 2(1):73-83.

54. Janowska B., Jerzy M., 2003. Wpływ kwasu giberelinowego na jakość ciętych liści cantedeskii Elliota /Zantedeschia elliottiana (W.Wats) ngel./. Acta Scien. Pol. Hortorum Cultus 2(1):85-94.

55. Jerzy M., Borkowska J., 2003. Rytmika wzrostu i kwitnienia chryzantemy wielkokwiatowej (Dendranthema grandiflora Tzvelev) w całorocznej uprawie doniczkowej. Zesz. Probl.. Post. Nauk Roln. 491:111-123.

56. Jerzy M., Janowska B., 2003. Wzrost i kwitnienie cantedeskii Elliota /Zantedeschia elliottiana (W.Wats) Engl./ uprawianej z sadzonek traktowanych kwasem giberelinowym in vitro. Zesz. Probl.. Post. Nauk Roln. 491:125-130.

57. Woźny A., Jerzy M., Zalewska M., 2003. Wpływ moczenia cebul w kwasie giberelinowym na kwitnienie wielkokwiatowych odmian narcyzów. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 491:373-378.

58. Janowska B., Jerzy M., 2003. Effect of gibberellic acid on the post-harvest leaf longevity of Zantedeschia elliottiana (W.Wats) Engl. J.Fruit Ornam. Plant Res. 11:69-76.

59. Jerzy M., Zalewska M., 2004. Kształtowanie pokroju typu Sombrero u chryzantem z grupy Lady w uprawie wiosennej i letniej. Folia Univ. Agric. Stetin. Agricultura 236(94):57-60.

60. Przymęska J., Jerzy M., 2004. Response of spray chrysanthemum to a long-day vegetative growth period in all year-round culture. Folia Univ. Agric. Stetin. Agricultura 236(94):156-168.

61. Janowska B., Jerzy M., 2004. Effect of gibberellic acid on the post-harvest flower longevity of Zantedeschia elliotiana (W.Wats) Engl. Acta Scien. Pol. Hortorum Cultus 3(1):3-9.

62. Jerzy M., Schroeter A., 2004. Dynamika wzrostu i kwitnienia aksamitki rozpierzchłej (Tagetes patula L.) uprawianej z rozsady poddanej działaniu retardantów stosowanych dolistnie i doglebowo. Acta Scien. Pol. Hortorum Cultus 3(1):11-23.

63. Woźny A., Jerzy M., 2004. Wpływ barwy światła na zimowe kwitnienie tulipana. Pr. Komis. Nauk Roln. I Biol. BTN. Seria B, Nr 52:375-381.

64. Jerzy M., Borkowska J., 2004. Photoperiodic response of pot chrysanthemums in twelve all year-round production cycles. EJPAU. Horticulture, vol. 7, issue 2, art.-07.html.

65. Janowska B., Jerzy M., 2004 Effect of gibberellic acid on the quality of cut flowers of Zantedeschia elliottiana (W.Wats) Engl. EJPAU. Horticulture, vol. 7, issue 2, art.-08.html.

66. Woźny A., Jerzy M., 2004 Wpływ barwy światła na jakość tulipanów pędzonych metodą +50 C. Acta Scien. Pol. Hortorum Cultus 3(2):3-12.

67. Jerzy M., Breś W., Pawlak P., 2004. Doświetlanie asymilacyjne chryzantem uprawianych w doniczkach w warunkach deficytu usłonecznienia. Acta Scien. Pol. Hortorum Cultus 3(2):41-46.

68. Jerzy M., Breś W., Pawlak P., 2004. Wpływ doświetlania na stan odżywienia chryzantem uprawianych w okresie naturalnego niedoboru światła. Acta Scien. Pol. Hortorum Cultus 3(2):47-56.

69. Breś W., Jerzy M., 2004. Effect of the planting date on the quality of pot chrysanthemums from the Time group in all year-round culture. Folia Hortic. 16/2/:119-126.

70. Breś W., Jerzy M., 2004. Effect of the planting date on macronutritional status of pot chrysanthemums from the Time group in all year-round culture. Folia Hortic. 16/2/:127-139.

71. Breś W., Jerzy M.,2005. Effect of the planting date on micronutritional status of pot chrysanthemums from the Time group in all year-round culture. Acta Scien. Pol. Hortorum Cultus 4(1):39-46.

72. Lema-Rumińska J., Zalewska M., Sadoch Z., Jerzy M., 2005. Identification of chrysanthemum mutants of Nero and Wonder Groups using RAPD markers. EJPAU. Horticulture, Vol.8, Issue 2, art- 0,4.html.

73. Schroeter-Zakrzewska A., Jerzy M., 2005. Dynamics of growth and flowering of the wax begonia (Begonia semperflorens Link et Otto) treated with foliar- and soil- applied retardants. EJPAU. Horticulture, Vol.8, Issue 1, art- 0,1.html.

74. Breś W., Jerzy M., Pawlak P., Sztuka A., 2005. Wpływ okresu dni długich na stan odżywienia gałązkowych odmian chryzantem z grupy Santini uprawianych w okresie wiosenno-letnim. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 504: 43-49.

75. Jerzy M., Piszczek P., Woźny A., 2005. Wpływ barwy światła na zimowe kwitnienie narcyzów pędzonych metodą +50C. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 504: 111-118.

76. Schroeter-Zakrzewska A., Jerzy M., 2006. Growth and flowering of Impatiens walleriana Hook grown from transplants treated with leaf- and soil- applied retardants. Folia Hortic. 18/1/:91-100.

77. Breś W., Jerzy M., Kozłowska A., 2006. Ocena odżywienia makroelementami gałązkowych odmian chryzantem- studium porównawcze. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 510:71-78.

78. Henschke M., Jerzy M., 2006. Wpływ ściółkowania korą sosnową na wzrost i kwitnienie okrywowych odmian róż. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 510:185-194.

79. Jerzy M., Zakrzewski P., 2006. Sterowana uprawa doniczkowych odmian chryzantem z grupy Time w nieogrzewanym tunelu foliowym na trzy zbiory w roku. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 510:247-254.

80. Pawlak P., Jerzy M., 2006. Sterowana uprawa chryzantem na dwa zbiory kwiatów w nieogrzewanym tunelu foliowym. Część I. Odmiany gałązkowe drobnokwiatowe. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 510:421-430.

81. Pawlak P., Jerzy M., 2006. Sterowana uprawa chryzantem na dwa zbiory kwiatów w nieogrzewanym tunelu foliowym. Część II. Odmiany gałązkowe miniaturowe. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 510:431-440.

82. Schroeter-Zakrzewska A., Jerzy M., 2006. Wzrost i kwitnienie petunii ogrodowej (Petunia x atkinsiana D. Don.) uprawianej z rozsady poddanej działaniu retardantów stosowanych dolistnie i doglebowo. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 510:577-585.

83. Woźny A., Jerzy M., 2007. Effect of light wavelength on growth and flowering of narcissi forced under short-day and low quantum irradiance conditions. Journal of Horticultural Science & Biotechnology. 82(6):924-928.

84. Henschke M., Jerzy M., 2008. Wpływ wiosennego cięcia pędów na jakość kwitnących róż z grupy okrywowych. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 525:137-144.

85. Henschke M., Jerzy M., 2008. Wpływ wiosennego cięcia pędów na kwitnienie okrywowych odmian róż. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 525:145-151.

86. Henschke M., Jerzy M., Cieciora M., 2008. Wpływ ściółkowania kora sosnową na wzrost i kwitnienie okrywowych odmian róż w czwartym i piątym roku uprawy. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 525:153-161.

87. Zakrzewski P., Jerzy M., 2008. Wpływ okresu dni długich na kwitnienie doniczkowych odmian chryzantem z grupy Yahou w nieogrzewanym tunelu foliowym. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 525:503-510.

88. Breś W., Jerzy M., 2008. Changes of nutrient concentration in chrysanthemum leaves under influence of solar radiation. Agronomy Research 6(2), 435-444.

89. Czajka E., Jerzy M., Lema-Rumińska J., Zalewska M., 2009. Occurrence of pigments in the leaves of Lamiaceae cover perennials depending on the cultivation stand of plants. University of Technology and Life Sciences Press, Bydgoszcz. Monography edited by E. Śliwińska, E. Spychaj-Fabisiak. ISBN:978-83-61314-29-5 s. 107-116.

90. Śmigielska M., Jerzy M., 2009. Post- harvest life of hyacinths forced by different colours of artificial light. Acta Scien. Pol. Hortorum Cultus 8(4): 3-10.

91. Jerzy M., Zakrzewski P., Schroeter-Zakrzewska A., 2011. Effect of colour of light on the opening of inflorescence buds and post-harvest longevity of pot chrysanthemums. Acta Agrobotanica 64(3):13-18.

92. Śmigielska M., Jerzy M., 2011. Effect of light colour on forced hyacinth. Folia Hortic. 12(1):15-19.

93. Jerzy M., Breś., 2011. Seasonal changes of photoperiodic response and inflorescences quality in pot cultivars of Chrysanthemum x grandiflorum grown in greenhouse. Acta Agrobotanica 64(4)85-90.

94. Śmigielska M., Jerzy M., 2012. Adventitions roots and bulbs formation on Hyacinthus orientalis leaf cuttings under different colours of artificial light. Acta Scien. Pol. Hortorum Cultus (in print)


Prace konferencyjne, artykuły i komunikaty naukowe:

1. Oszkinis W., Kurjata W., Jerzy M., 1963. Studia nad wzrostem i rozwojem złocieni wielkokwiatowych odmiany Red Mary Elizabeth w zależności od rodzaju pąka kwiatostanowego i terminu rozmnażania. Informator o pracach badawczych katedr WSR w Poznaniu, s. 88.

2. Jerzy M., 1973. Rozmnażanie złocieni w świetle nowych badań. Materiały Jubileuszowego Sympozjum Chryzantemowego w Krakowie, 20.10.1973, s. 1-9.

3. Jerzy M., 1974. Wpływ różnych źródeł światła oraz kwasu 3-indolilomasłowego na ukorzenianie sadzonek złocieni ogrodowych (Chrysanthemum x hortorum Bailey) cv. Bornholm. Sesja Naukowa w Bydgoszczy w Roku Nauki Polskiej, 31.05.1973, Wydawnictwo AR w Poznaniu, s. 96.

4. Jerzy M., 1974. Wprowadzenie do produkcji złocieni metodą sterowanej uprawy. Materiały Kolokwium „Postępy w uprawie złocieni” Legnica, 14.11.1974, s. 1-8.

5. Jerzy M., 1975. Czynniki środowiska ograniczającego skuteczność działania substancji wzrostowych stosowanych przy ukorzenianiu sadzonek złocieni. Ogrodnictwo 10:262-264.

6. Jerzy M., 1976. Całoroczna uprawa matecznika złocieni. Ogrodnictwo 2:41-44. Krugłogodicznoje wyraszcziwanije matocznikow chrizantjem. Cwietowodstwo 12:24-25. Przedruk, 1976.

7. Jerzy M., Krause J., 1976. Kontrolowane pędzenie tulipanów chłodzonych w temperaturze +9oC. Ogrodnictwo 10:270-273.

8. Jerzy M., Nowaczyk P., 1977. Retardacja mechaniczna pomidorów uprawianych w szklarni. Ogrodnictwo 11:292-294. Materiały konferencji „Fizjologia roślinnych organów spoczynkowych”, Skierniewice, 3.06.1977, s. 1-2.

9. Jerzy M., 1977. Wpływ długości dnia na wzrost i kwitnienie tulipanów pędzonych sposobem standardowym i metodą +5oC. Materiały konferencji „Fizjologia roślinnych organów spoczynkowych”, Skierniewice, 3.06.1977, s. 1-2.

10. Jerzy M., 1977. Współdziałanie światła i substancji wzrostowych w ukorzenianiu sadzonek goździka szklarniowego. Materiały konferencji „Intensyfikacja produkcji goździków szklarniowych”, Skierniewice, 1.12.1977, s.7.

11. Jerzy M., Żydowicz K., 1979. Porównanie uprawy gałązkowej złocieni z uprawą standardową. Ogrodnictwo 6:147-149.

12. Jerzy M., 1980. Zmodyfikowana technologia sterowania całoroczną uprawą złocieni w szklarniach. Materiały konferencji „Uprawa złocieni”, Warszawa, 19.12.1979, s.31-33.

13. Jerzy M., 1980. Klasyfikacja i charakterystyka odmian złocieni przeznaczonych do uprawy na kwiat cięty. Ogrodnictwo 3:74-77.

14. Jerzy M., Krause J., 1981. Odmiany tulipanów do pędzenia przy sztucznym świetle. Ogrodnictwo 8-9:215-218.

15. Krause J., Jerzy M., 1981. Rola temperatury i światła w uprawie lilii pod szkłem. Ogrodnictwo 10:249-251.

16. Stepczyńska K., Jerzy M., Widacka M., 1981. Mutageneza u złocienia ogrodowego (Chrysanthemum x hortorum Bailey) cv. Bravo rozmnażanego przez sadzonki liściowe poddane działaniu promieni X. Część I. Pokolenie MV1. Hodowla Roślin 3:37-42.

17. Stepczyńska K., Jerzy M., 1981. Mutageneza u złocienia ogrodowego (Chrysanthemum x hortorum Bailey) cv. Bravo rozmnażanego przez sadzonki liściowe poddane działaniu promieni X Część II. Pokolenie MV2. Hodowla Roślin 3:42-44.

18. Widacka M., Jerzy M., 1982. Reakcja złocienia ogrodowego na działanie pola elektromagnetycznego. Hodowla Roślin 4:5-7.

19. Jerzy M., Krause J., 1983. Rola światła i temperatury w pędzeniu krokusów. Ogrodnictwo 2:19-21.

20. Jerzy M., Widacka-Zalewska M., 1983. Uprawa złocieni w warunkach naturalnego fotoperiodu na zbiór kwiatów wiosną. Ogrodnictwo 12:12-14.

21. Jerzy M., 1984. Instytut Rolniczy ATR w Bydgoszczy w XV roku istnienia i działalności naukowo-dydaktycznej. Zeszyty Naukowe ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 18:5-36.

22. Jerzy M., Zalewska M., 1985. Polish cultivars of tulips for forcing. IV. Int. Symp. On Flower Bulbs, Noordwijkerhout. Book of Abstracts: 114.

23. Jerzy M., 1986. Jesienna uprawa standardowych i gałązkowych odmian złocieni. Ogrodnictwo 4:20-21.

24. Jerzy M., Zalewska M., 1986. Ocena przydatności polskich odmian tulipanów do pędzenia metodą +5oC. Ogrodnictwo 5:14-16.

25. Jerzy M., 1986. 25-lecie rozpoczęcia sterowanej uprawy złocieni w Holandii. Ogrodnictwo 9:27-28.

26. Jerzy M., Zalewska M., 1987. In vivo propagation of Chrysanthemum from leaves. Int. Symp. On Propagation of Ornamental Plants, Geisenheim. Book of Abstracts: 87 .

27. Jerzy M., 1987. Chrysanthemum L. – złocień. I. Gatunki. Hodowla Roślin i Nasiennictwo 4:31-35.

28. Jerzy M.,1987. Chrysanthemum L. – złocień. II. Odmiany uprawiane w gruncie. Hodowla Roślin i Nasiennictwo 5-6:37-42.

29. Jerzy M., 1988. Propozycja poszerzenia doboru odmian złocieni do uprawy pod szkłem i folią. Hodowla Roślin i Nasiennictwo 2:34-43.

30. Jerzy M. 1988. Sposoby cięcia róż uprawianych w szklarni. Skierniewice. Co nowego w kwiaciarstwie: 36-43.

31. Jerzy M., 1988. Metody i kierunki hodowli złocieni. Ogrodnictwo 6:19-23.

32. Jerzy M., Zalewska M., 1988. Protohumovit jako podłoże organiczne do ukorzeniania sadzonek roślin ozdobnych. Ogrodnictwo 9:22-24.

33. Jerzy M., Zalewska M., 1988. Sterowana uprawa gałązkowych odmian złocieni na zbiór kwiatów wiosną, latem i jesienią. Wiadomości Złocieniowe 5:1-12.

34. Jerzy M., 1989. Pędzenie lilii przy sztucznym świetle, Sympozjum Liliowe. Poznań. Materiały: 18-23.

35. Jerzy M., 1989. Fizjologia wzrostu i rozwoju złocieni. Wiadomości Złocieniowe 6:3-16.

36. Jerzy M., Lubomski M., 1989. Rozmnażanie złocieni in vitro. Ogrodnictwo 5:24-27.

37. Jerzy M., 1989. Rodzaje paków kwiatostanowych u złocieni. Ogrodnictwo 7:18-20.

38. Jerzy M., 1989. Złocienie czy chryzantemy. Ogrodnictwo 11-12:13-14.

39. Jerzy M., 1989. Okrywowe odmiany róż dla terenów zieleni. Ogrodnictwo 11-12:22-23.

40. Jerzy M., 1990. Parkowe i pnące odmiany róż dla terenów zieleni. Ogrodnictwo 1-3:48-51.

41. Jerzy M., 1990. Zastosowanie techniki in vitro w hodowli mutacyjnej roślin ozdobnych. VI Ogólnopolski Zjazd Kwiaciarzy, Skierniewice, Materiały: 7.

42. Jerzy M., Lubomski M., Pawlak K., 1990. Effect of gamma irradiation on adventitious shoot regeneration from in vitro isolated leaves of Gerbera jamesonii. Int. Symp. On Integration of in vitro Techniques in Ornamental Plant Breeding, Wageningen. Abstracts: 14.

43. Jerzy M., Lubomski M., 1991. Tworzenie się pędów przybyszowych na izolowanych in vitro liściach chryzantem poddanych działaniu promieniowania jonizującego. Hodowla Roślin i Nasiennictwo 2:26-30.

44. Jerzy M., 1991. Rozmnażanie złocieni in vitro dla potrzeb hodowli radiomutacyjnej. Biuletyn AR w Krakowie 294:174-176.

45. Jerzy M., Zalewska M., Piszczek P., 1991. Mutageneza u chryzantemy wielkokwiatowej indukowana in vitro promieniowaniem X i gamma. Hodowla Roślin i Nasiennictwo 3:24-29.

46. Jerzy M., 1992. Rola światła w sterowanej uprawie chryzantem. Wiadomości Chryzantemowe 13:58-65.

47. Jerzy M., 1993. Chryzantemy w Chinach. Wiadomości Chryzantemowe 15:13-15.

48. Orlikowska T., Jerzy M., 1994. Metody biotechnologiczne w nauce i produkcji kwiaciarskiej. Biotechnologia 3:30-36.

49. Jerzy M., 1994. Przemienny fotoperiod w sterowanej uprawie gałązkowych odmian chryzantem. Wiadomości Chryzantemowe 17:3-5.

50. Jerzy M., 1994. Uniwersytet – koncepcje organizacyjne. Biuletyn nr 1 Społecznego Komitetu ds. Powołania Uniwersytetu w Bydgoszczy:36-38.

51. Jerzy M., Zalewska M., 1994. Polskie odmiany chryzantemy wielkokwiatowej i gerbery Jamesona wyhodowane drogą indukowania mutacji w kulturach in vitro. VII Ogólnopolska Konferencja Kultur in vitro. Katowice-Ustroń. Plakat 42.

52. Jerzy M.,1994. Zakład Roślin Ozdobnych ATR w Bydgoszczy. Materiały Sympozjum Jubileuszowego „60-lecie Katedry Roślin Ozdobnych SGGW w Warszawie”: 24-28.

53. Jerzy M., 1995. Biotechnologia w hodowli zachowawczej roślin ogrodniczych rozmnażanych wegetatywnie. Materiały V Ogólnopolskiego Zjazdu Hodowców Roślin Ogrodniczych w Skierniewicach. Część I:45-50.

54. Jerzy M., Mroczkowski S., 1995. Nauka i studia rolnicze w Bydgoszczy. Biuletyn nr 2 Społecznego Komitetu d.s. Powołania Uniwersytetu w Bydgoszczy: 17-22.

55. Jerzy M., Gasiul H., 1995. Struktura Uniwersytetu w Bydgoszczy. Biuletyn nr 2 Społecznego Komitetu ds. Powołania Uniwersytetu w Bydgoszczy: 32-37.

56. Jerzy M. 1995. Chryzantemy w Polsce. Stan produkcji, kierunki badań, hodowla nowych odmian. Wiadomości Chryzantemowe 19:7-12 oraz Owoce Warzywa Kwiaty (przedruk) 22:18-19.

57. Jerzy M., 1996. Powtarzalność barwy kwiatów u mutantów chryzantemy wielkokwiatowej i gerbery Jamesona rozmnażanych wegetatywnie in vitro. Materiały Konferencji Hodowla Roślin Ozdobnych. ISiK Skierniewice: 26-31.

58. Jerzy M., 1996. Zastosowanie biotechnologii w hodowli radiomutacyjnej gerbery. Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Nowości w Uprawie Gerbery. Poznań: 21-26.

59. Jerzy M., 1996. O roślinach ozdobnych w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Ogrodnictwo 4:24-25.

60. Jerzy M., 1996. Rola odmiany w gałązkowej uprawie chryzantem na kwiat cięty. Wiadomości Chryzantemowe 20:11-15. oraz Owoce Warzywa Kwiaty (przedruk) 21:16.

61. Jerzy M., 1996. Sadzonkowanie chryzantemy wielkokwiatowej in vitro. Ogrodnictwo 5-6:25-27.

62. Gasiul H., Jerzy M., 1996. O strukturze Uniwersytetu raz jeszcze Biuletyn nr 3 Społecznego Komitetu d.s. Powołania Uniwersytetu w Bydgoszczy: 103-111.

63. Jerzy M., Zalewska M., 1996. Polish cultivars of Dendranthema grandiflora Tzvelev and Gerbera jamesonii Bolus bred in vitro by induced mutations. Mutation Breeding Newsletter. International Atomic Energy Agency, Vienna. Issue No 42.

64. Jerzy M., 1997. Klonowanie roślin in vitro jako narzędzie biotechnologii. Promocje Pomorskie 1:13.

65. Jerzy M., 1997. Rola eksplantatu w indukowaniu mutacji in vitro i tworzeniu roślin transgenicznych chryzantemy wielkokwiatowej (Dendranthema grandiflora Tzvelev). Hodowla Roślin i Nasiennictwo 2:27-32.

66. Jerzy M., 1997. Produkcja ogrodnicza w województwie bydgoskim. Ogrodnictwo 4:12-14.

67. Jerzy M., 1997. Rynki zbytu płodów ogrodniczych w województwie bydgoskim. Ogrodnictwo 6:10-13.

68. Jerzy M., 1997. Nowości w uprawie i hodowli gruntowych odmian chryzantem. Wiadomości Chryzantemowe 21:7-11.

69. Jerzy M.,1997. Ogrodnictwo w województwie bydgoskim. Promocje Pomorskie 10:6-7.

70. Jerzy M., 1998. Metody uprawy róż pod osłonami. Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum „Nowe technologie w uprawie róż pod osłonami”. Poznań: 19-27.

71. Jerzy M., 1998. Biotechnologia – wyzwanie XXI wieku. Promocje Pomorskie 5:8.

72. Zalewska M., Jerzy M., 1998. Chromosome number in somatic cells of radiation – induced mutants of Dendranthema grandiflora Tzvelev. XXV International Horticultural (IHC). Bruksela. Abstracts: 492.

73. Jerzy M., 1998. Chryzantemy w ogrodzie. Garden mums – nowa grupa wczesnych odmian gruntowych. Wiadomości Chryzantemowe 22:9-11. oraz Hasło Ogrodnicze (przedruk) 11:55.

74. Jerzy M., 1998. Chryzantemy w historii i kulturze. Promocje Pomorskie 11:10-11.

75. Jerzy M., 1999. Model produkcji róż na kwiat cięty dla warunków rodzimych. Materiały Sympozjum „Nowości w uprawie róż”. Poznań: 9-12 oraz Owoce Warzywa Kwiaty (przedruk) 11:34.

76. Jerzy M., Zalewska M., 1999. Zapobieganie rozetowatemu wzrostowi pędów u chryzantemy wielkokwiatowej. Wiadomości Chryzantemowe 23:23-27 oraz Owoce Warzywa Kwiaty (przedruk) 22:26-27.

77. Jerzy M., 1999. Zimotrwałość amerykańskich gruntowych odmian chryzantem. Wiadomości Chryzantemowe 23:29-34 oraz Owoce Warzywa Kwiaty (przedruk) 13:27-28.

78. Jerzy M., 1999. Rośliny transgeniczne – bać się czy nie bać ? Promocje Pomorskie 11:7 oraz Owoce Warzywa Kwiaty (przedruk) 22:28.

79. Jerzy M.,2000.Uniwersytet. Wariant integracyjny. Promocje Kujawsko-Pomorskie 5:4-5.

80. Jerzy M., 2000. Nowe rośliny i technologie w ogrodnictwie. Roczniki AR w Poznaniu. Ogrodnictwo 31, cz. I:5-9, oraz Ogrodnictwo 1:21-22 (przedruk w roku 2001).

81. Piszczek P., Jerzy M., 2000. Wpływ długości dnia na wzrost i kwitnienie narcyzów pędzonych przy sztucznym świetle. Roczniki AR w Poznaniu. Ogrodnictwo 31, cz. II:207-208.

82. Jerzy M., 2000. Katedra Roślin Ozdobnych Akademii Rolniczej w Poznaniu w przededniu jubileuszu. Ogrodnictwo 5:30-31.

83. Jerzy M., 2000. Nowe nazwy gatunków i odmian chryzantem. Wiadomości Chryzantemowe 24:9-13, oraz Owoce Warzywa Kwiaty (przedruk) 23:30-31.

84. Piszczek P., Jerzy M., 2001. Forcing of narcissi in artificial light. Eucarpia 20th Intern. Symp. „Strategies for New Ornamentals”. Melle, Book of Abstracts: 59.

85. Jerzy M., 2001. Doświetlanie roślin matecznych i sadzonek chryzantem. Wiadomości Chryzantemowe 25:19-22, oraz Owoce Warzywa Kwiaty (przedruk) 21:35-36.

86. Janowska B., Jerzy M., 2002. Wpływ kwasu giberelinowego na trwałość pozbiorczą liści cantedeskii Elliota. XIV Ogólnopolski Naukowy Zjazd Kwiaciarzy. Skierniewice: 16.

87. Przymęska J., Jerzy M., 2002. Santini – chryzantemy kwitnące wiosną i latem w krótkich cyklach sterowanych fotoperiodem. Wiadomości Chryzantemowe 26:33-41, oraz Owoce Warzywa Kwiaty (przedruk) 23:35-37.

88. Jerzy M., 2002. Czy warto stosować SDI w sterowanej uprawie gałązkowych odmian chryzantem. Wiadomości Chryzantemowe 26:47-50, oraz Owoce Warzywa Kwiaty (przedruk) 24:34-35.

89. Jerzy M., 2003. Róże jako rośliny okrywowe. Rośliny Ozdobne 2:24-26.

90. Jerzy M. 2003. Chryzantemy jako rośliny okrywowe. Rośliny Ozdobne 5:4-5.

91. Jerzy M., 2003. Róże – odmiany okrywowe. Rośliny Ozdobne 5:14-16.

92. Jerzy M., 2003. Amerykańskie odmiany chryzantem w całorocznej uprawie doniczkowej. Wiadomości Chryzantemowe 27:27-33.

93. Lema-Rumińska J., Zalewska M., Sadoch Z., Jerzy M., 2003. Identification of chrysanthemum (Dendranthema grandifloraTzvelev) mutants of Nero and Wonder groups using RAPD markers Eucarpia 21st Int. Symp. „Classical Versus Molecular Breeding of Ornamentals. Freising – Weihenstephan. Book of Abstracts: 43-44.

94. Jerzy M., Breś W., 2004. Wpływ doświetlania na jakość kwiatów i stan odżywienia chryzantem kwitnących zimą. Wiadomości Chryzantemowe 28:13-20.

95. Jerzy M., Pawlak P., 2005. Dwa zbiory chryzantem w nieogrzewanym tunelu. Rośliny Ozdobne 3: 20-22.

96. Pawlak P., Jerzy M., 2005. Sterowana uprawa gałązkowych odmian chryzantem w nieogrzewanym tunelu foliowym na dwa zbiory kwiatów. Wiadomości Chryzantemowe 29: 27-34.

97. Jerzy M., Zakrzewski P., 2005. Sterowana uprawa doniczkowych odmian chryzantem z grupy Time w nieogrzewanym tunelu foliowym na trzy zbiory kwiatów. Wiadomości Chryzantemowe 29: 35-41.

98. Jerzy M., Pawlak P., 2006. Sterowana uprawa miniaturowych odmian chryzantem w nieogrzewanym tunelu foliowym na dwa zbiory ciętych kwiatów. Wiadomości Chryzantemowe 30: 7-14.

99. Zakrzewski P., Jerzy M., 2006. Sterowana uprawa doniczkowych odmian chryzantem z grupy Yahou na trzy zbiory kwiatów pod folią. Wiadomości Chryzantemowe 30: 41-46.

100. Jerzy M., Zakrzewski P., 2007. Światło niebieskie opóźnia przekwitanie chryzantem uprawianych w doniczkach. Wiadomości Chryzantemowe 31:31-33.

101. Jerzy M., 2008. Florigen. Induktor kwitnienia chryzantem. Odkrycie roku 2007. Wiadomości Chryzantemowe 32:7-9, oraz Owoce Warzywa Kwiaty (przedruk).

102. Kozłowska A., Jerzy M., Breś W., Pawlak P., 2008. Stan odżywienia chryzantem w uprawie sterowanej. Wiadomości Chryzantemowe 32:11-14.

103. Jerzy., Schroeter-Zakrzewska A., 2009. Chryzantema wielkokwiatowa. Niech żyją kwiaty w wazonie. Praca zbiorowa pod redakcją Aleksandry Łukaszewskiej. SGGW Warszawa. Konf. Naukowa “Nowe trendy we florystyce”.

104. Jerzy M., 2009. Moje 50 lat z chryzantemami. Wiadomości Chryzantemowe 33:9-13.

105. Zakrzewski P., Jerzy M., 2009. Rozwijanie zamkniętych pąków kwiatostanowych u chryzantem rosnących w doniczkach przy sztucznym świetle. Wiadomości Chryzantemowe 33:38-46.

106. Jerzy M., 2010. ABC doświetlania. Hasło Ogrodnicze 2:15-18.


Monografie naukowe i podręczniki:

1. Jerzy M., Krause J., Lisiecka A., Mynett K., 1985. Kwiaty cięte uprawiane pod szkłem i folią. PWRiL Warszawa. Wydanie I: 1-240.

2. Jerzy M., Krause J., Lisiecka A., Łobanowski G., Mynett K., Orlikowski L., 1991. Kwiaty cięte uprawiane pod szkłem i folią. PWRiL Warszawa. Wydanie II: 1-284.

3. Jerzy M., 1992. Uprawa złocieni. PWRiL Warszawa. Wydanie I: 1-254.

4. Jerzy M., Żyła St., Czekalski M., 1992. Róże. PWRiL Warszawa. Wydanie I: 1-330.

5. Jerzy M., 1996. Chryzantemy. PWRiL Warszawa. Wydanie I: 1-77.

6. Chmiel H. (red.), 2000. Uprawa roślin ozdobnych. PWRiL Warszawa. Wydanie IV. Jerzy M. (współautor), rozdziały: 1, 7, 12 i 24.

7. Jerzy M., 2000. Chryzantemy. Odmiany i uprawa. PWRiL Warszawa: 1-218.

8. Szweykowska A., Szweykowski J. (red.), 2003. Słownik Botaniczny. Wiedza Powszechna, Warszawa. Wydanie II: 1-1136. Jerzy M. (współautor).

9. Jerzy M., Baranowski T., 2005.Róże pod osłonami. Hortpress Warszawa. Wydanie I:1-112

10. Jerzy M., Krzymińska A., 2005. Rozmnażanie wegetatywne roślin ozdobnych. PWRiL Poznań. Wydanie I: 1-112.

11. Jerzy M. (red.), 2006. Kwiaty cięte uprawiane pod osłonami. PWRiL Poznań. Wydanie I:1-336.

12. Politycka B., Baranowski T., Krause J., Jerzy M., 2010. Podręczny słownik angielsko-polski i polsko-angielski dla ogrodników. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wydanie I:1-329.

13. Jerzy M., Krzymińska A., 2011. Rozmnażanie wegetatywne roślin ozdobnych. PWRiL Poznań. Wydanie II: 1-130.


Świadectwa autorskie:

1. Jerzy M., Stepczyńska K., Widacka-Zalewska M., 1983. Chrysanthemum x hortorum Bailey ‘Poranek’. Rejestr Odmian, nr 257.

2. Jerzy M., Stepczyńska K., Widacka-Zalewska M., 1983. Chrysanthemum x hortorum Bailey ‘Promyk’. Rejestr Odmian, nr 258.

3. Jerzy M., Stepczyńska K., Widacka-Zalewska M., 1983. Chrysanthemum x hortorum Bailey ‘Paloma’. Rejestr Odmian, nr 259.

4. Jerzy M., Zalewska M., 1992. Chrysanthemum x hortorum Bailey ‘Lady Pink’. Rejestr Odmian, nr 0109.

5. Jerzy M., Zalewska M., 1992. Chrysanthemum x hortorum Bailey ‘Lady Yellow’. Rejestr Odmian, nr 0110.

6. Jerzy M., Zalewska M., 1992. Chrysanthemum x hortorum Bailey ‘Lady Rosy’. Rejestr Odmian, nr 0111.

7. Jerzy M., Zalewska M., 1992. Chrysanthemum x hortorum Bailey ‘Lady Amber’. Rejestr Odmian, nr 0112.

8. Jerzy M., Zalewska M., 1992. Chrysanthemum x hortorum Bailey ‘ Lady Salmon”. Rejestr Odmian, nr 0113.

9. Jerzy M., Zalewska M., 1992. Chrysanthemum x hortorum Bailey ;Lady Bronze’. Rejestr Odmian, nr 0114.

10. Jerzy M., 1993. Gerbera jamesonii Bolus ‘Red Raisa’. Rejestr Odmian, nr 0154.

11. Jerzy M., Zalewska M., 1995. Dendranthema grandiflora Tzvelev ’Mini Nero’. Rejestr Odmian, nr 0291.

12. Jerzy M., Zalewska M., 1996. Dendranthema grandiflora Tzvelev ‘Red Wonder’. Rejestr Odmian, nr 0310.

13. Jerzy M., Zalewska M., 1996. Dendranthema grandiflora Tzvelev ‘ Bronze Wonder’. Rejestr Odmian, nr 0309.


Odmiany zgłoszone, nie wpisane do rejestru:

1. Jerzy M., Stepczyńska K., Widacka-Zalewska M., 1983. Chrysanthemum x hortorum Bailey ATR 280.

2. Jerzy M., Stepczyńska K., Widacka –Zalewska M., 1983. Chrysanthemum x hortorum Bailey ATR 480

3. Jerzy M., Zalewska M., 1993. Chrysanthemum x hortorum Bailey ‘Lady Vitroflora’

4. Jerzy M., Zalewska M., 1993. Chrysanthemum x hortorum Bailey ‘Lady Apricot’

5. Jerzy M., Zalewska M., 1993. Chrysanthemum x hortorum Bailey ‘Lady White’

6. Jerzy M., Zalewska M., 1993. Chrysanthemum x hortorum Bailey ‘Lady Orange’.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1