ZAJĘCIA TERENOWE 5 dla kierunku: Architektura Krajobrazu

17 kwietnia odbyły się kolejne zajęcia terenowe z przedmiotu Projektowanie zintegrowane 3 (w skali aglomeracji i regionu) dla studentów studiów magisterskich kierunku Architektura krajobrazu.

Plewiska201901

Plewiska201904

Zajęcia były prowadzone przez dr Agnieszkę Wilkaniec i dr Bożenę Łukasik. Zajęcia dotyczyły zjawiska suburbanizacji oraz rozwoju terenów podmiejskich w aglomeracji poznańskiej. Studenci zapoznali się z problemami dotyczącymi kształtowania przestrzeni publicznych i krajobrazu na obszarach podmiejskich na przykładzie Plewisk.

 

dr inż. arch. Agnieszka Wilkaniec       
dr inż. Bożena Łukasik              
Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu

Plewiska201902

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1