Informacje ogólne - Dr hab. Alina Kałużewicz

Absolwentka Wydziału Ogrodniczego AR w Poznaniu w 1992 roku. Praca  magisterska dotyczyła porównania plonowania odmian szparaga. W latach 1992-2008 była zatrudniona na etacie pracownika naukowo-technicznego przy prowadzeniu doświadczeń dotyczących warzywnictwa polowego. W 2007 roku uzyskała stopień doktora na podstawie dysertacji dotyczącej wpływu temperatury w uprawie polowej na plonowanie i jakość róż brokuła. W latach 2008-2010 pracowała na stanowisku asystenta, a od 2010 roku jest zatrudniona na stanowisku adiunkta. 

Problematyka badawcza, którą się zajmuje, obejmuje zagadnienia dotyczące wpływu różnych czynników uprawowych na plonowanie i jakość warzyw polowych, w szczególności brokuła, kalafiora i szparaga. Dotychczas opublikowała 33 oryginalnych prac twórczych (w tym 8 z IF), 18 prac i abstraktów konferencyjnych, 9 artykułów popularno-naukowych. Jest współautorem jednego rozdziału w podręczniku dla studentów Ogrodnictwa. Kierowała projektem badawczym KBN pt. „Optymalizacja zużycia wody w uprawie kalafiora”, oraz była wykonawcą w projekcie badawczym KBN pt. „"Produkcja fotosyntetyczna w pierwszych latach uprawy a plonowanie szparaga"

Działalność dydaktyczna obejmuje następujące przedmioty: Inżynieria ogrodnicza, Warzywnictwo, Posprzętne traktowanie płodów ogrodniczych, Technologie i rodzaje produkcji ogrodniczej, Podstawy produkcji roślin ogrodniczych. 

Dotychczas wypromowała 8 inżynierantów i 5 magistrantów. 

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1