Arboretum Leśne w Zielonce

Arboretum Leśne w Zielonce jest jednostką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, znajdującą się w samym sercu Parku Krajobrazowego "Puszcza Zielonka" w miejscowości Zielonka w gminie Murowana Goślina. Powstało w 1979 roku z inicjatywy prof. dr. hab. Jana Meixnera, dziekana Wydziału Leśnego, ówczesnej Akademii Rolniczej w Poznaniu i zbudowane zostało w czynie społecznym studentów i pracowników Akademii. W 2004 roku przekształcone zostało w samofinansującą się jednostkę Zakład Doświadczalno – Dydaktyczny Arboretum Leśne w Zielonce, która z dniem 1 stycznia 2017 roku uległa likwidacji, a Arboretum zostało włączone do Zakładu Doświadczalnego Zielonka z siedzibą w Murowanej Goślinie.

Obecnie Arboretum Leśne stanowi obiekt dydaktyczny, naukowy, przyrodniczy i kulturowy. Umożliwia licznym grupom zwiedzających poznanie wielu różnych gatunków i odmian roślin z Polski i świata. Arboretum zajmuje 86 ha i podzielone jest na dwie części, z czego 23 ha stanowi park krajobrazowo – dendrologiczny, a pozostałe 63 ha stanowią powierzchnie drzewostanowe. W Arboretum znajdują się kolekcje roślin wodnych i bagiennych, roślin wrzosowatych oraz użytkowych. Ponadto założone zostały zachowawcze powierzchnie drzewostanowe gatunków rodzimych i obcego pochodzenia (ex situ) wykorzystywane do prowadzenia badań. Ważną formą działalności Arboretum jest szeroko pojęta edukacja i popularyzacja wiedzy botanicznej skierowana do uczniów i studentów, a także do osób dorosłych. Arboretum  jest także miejscem odbywania praktyk przez studentów Leśnictwa i Ogrodnictwa (informacje zaczerpnięte zostały m. in. ze strony internetowej Zakładu Doświadczalno – Dydaktycznego Arboretum Leśne w Zielonce).

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1