Sprawozdanie z czwartego w tym roku spotkania PTNO O. Poznań

W dniu 13 kwietnia 2018 roku, tradycyjnie w sali ćwiczeń nr 15, w budynku Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Kolegium Zembala – ul. Dąbrowskiego 159) odbyło się IV w tym roku spotkanie Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych.

Spotkanie, w którym wzięły udział 23 osoby, otworzyła Przewodnicząca Oddziału dr inż. Jolanta Lisiecka. Najpierw Przewodnicząca powitała członków i sympatyków Towarzystwa przybyłych na spotkanie oraz omówiła sprawy bieżące, a następnie odbyła się miła uroczystość wręczenia dyplomów i nagrody XIV edycji konkursu PTNO na najlepszą pracę magisterską w 2017 roku. Laureatką konkursu została absolwentka naszego Wydziału – kierunku Architektura Krajobrazu – mgr inż. arch. kraj. Lilianna Jędrzejczak. Promotorem pracy pt. „Dendroflora wybranych zabytkowych cmentarzy powiatu poznańskiego wraz z projektem koncepcyjnym rewaloryzacji wybranego obiektu” była dr inż. Joanna Bykowska z Katedry Dendrologii, Sadownictwa i Szkółkarstwa. Laureatka, w bardzo interesujący i profesjonalny sposób zaprezentowała główne założenia i efekty swojej obszernej pracy magisterskiej. Wystąpienie laureatki utwierdziło nas w przekonaniu, że nagroda trafiła w godne ręce.

Kolejnymi prelegentkami były: mgr inż. arch. kraj. Magdalena Garczarczyk – architektka krajobrazu, nauczycielka, animatorka, członkini Stowarzyszenia Kolektyw Kąpielisko, które wraz z mieszkańcami prowadzi ogród społeczny na Łazarzu oraz mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Malinowska – architektka krajobrazu, doktorantka naszego Wydziału, członkini Stowarzyszenia Kolektyw Kąpielisko. Obie Panie, z niezwykłym zaangażowaniem i pasją, zapoznały słuchaczy z ideą ogrodów społecznych, przedstawiając prelekcję pt. „Ogrody społeczne – tereny zieleni współtworzone z mieszkańcami”. Osoby zainteresowane więcej informacji na temat ogrodów społecznych w Poznaniu mogą znaleźć na Facebooku (np. www.facebook.com/kolektywkapieliskowww.facebook.com/ogrodlazarz, www.facebook.com/grunwaldzkiogrod).

O oprawę spotkania, wiążącą się z tematyką spotkania zadbały: pisząca te słowa i Profesor Anna Golcz (Wiceprzewodnicząca PTNO O. Poznań). Cieszy nas bardzo udział studentów w spotkaniu. Już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejne spotkanie PTNO O. Poznań w dniu 18 maja br.

 

Dr inż. Jolanta Lisiecka         

Przewodnicząca PTNO O. Poznań         

aktualnosci