Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uczelnią badawczą!

Obok UAM-u status uczelni badawczej uzyskały: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Gdańska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Wrocławski. 

Z naszego punktu widzenia interesujący jest fakt, że uczelnie badawcze będą miały mniejszy limit studentów.

Źródło informacji.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1