Forum Miejska Sztuka Ogrodowa "Miasto dla natury" - Gardenia 2018

Tegoroczne spotkanie w ramach Targów GARDENIA na terenie MTP w Poznaniu zmieniło obecną formę z Seminarium na Forum. Spotkanie było dobrą okazją do określenia obecnej ingerencji człowieka w przyrodę w mieście.

 

Forum zrealizowano w trzech panelach:

1. Granice ingerencji w naturę w mieście,

2. Trendy w kształtowaniu zieleni w mieście,

3. Chirurgia czy arborystyka?

 

Po wygłoszeniu referatów w ramach podanych powyżej paneli przeprowadzano dyskusję, która chwilami była niezwykle ożywiona, także z udziałem publiczności.

Nowa forma spotkania sprawdziła się i w przyszłym roku będzie kontynuowana.

 

dr hab. inż. Piotr Urbański

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu WOAK UPP