Konferencja „Współczesne trendy w uprawie i żywieniu roślin ogrodniczych”

W dniach 12 – 14 czerwca 2018 roku w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie odbyła się konferencja  „Współczesne trendy w uprawie i żywieniu roślin ogrodniczych” zorganizowana przez Katedrę Nawożenia Roślin (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP).

Było to XVII spotkanie  naukowców z całej  Polski. Siedem jednostek naukowych reprezentowało  44  specjalistów. Ponadto obecni byli przedstawiciele producentów nawozów mineralnych. Obrady otworzył prorektor ds. studiów prof. dr hab. Cezary Mądrzak. Poza referatami zamawianymi przygotowano także liczne doniesienia. Zakres tematyczny był bardzo szeroki i dotyczył przede wszystkim wpływu czynników biotycznych i abiotycznych na jakość uprawianych roślin. Przedstawiono także prace dokumentające wpływ intensywnej uprawy roślin ogrodniczych na  środowisko.

Kolejna konferencja zostanie zorganizowana w Krakowie w roku 2020.

Konferencja Puszczykowo03

Konferencja Puszczykowo01

Konferencja Puszczykowo02

baner na strone

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1