VIII Sympozjum Zdrowotności Nasion Międzynarodowego Związku Oceny Nasion ISTA oraz VI Międzynarodowa Konferencja Zdrowotności Nasion

W dniach 4-7 września 2018 roku w Poznaniu odbędzie się VIII Sympozjum Zdrowotności Nasion Międzynarodowego Związku Oceny Nasion (International Seed Testing Association, ISTA) oraz VI Międzynarodowa Konferencja Zdrowotności Nasion.

 


Organizatorami spotkania są Komitet Zdrowotności Nasion ISTA (ISTA Seed Health Committee), Sekcja Patologii Nasion Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, Komitet Nauk Agronomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Sympozjum i Konferencja odbędzie się pod patronatem Jego Magnificencji Rektora UPP.

Mamy nadzieję że będzie ono wspaniałą okazją dla naukowców i specjalistów zajmujących się zdrowotnością nasion z uniwersytetów, instytutów badawczych, laboratoriów oceny nasion i przedsiębiorstw nasiennych do zaprezentowania naukowych osiągnięć i innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy.

Rejestracja wciąż trwa!!!