ZAJĘCIA TERENOWE 5 dla kierunku: Architektura Krajobrazu

8 maja odbyły się kolejne zajęcia terenowe z przedmiotu Projektowanie zintegrowane 3 (w skali aglomeracji i regionu) dla studentów studiów magisterskich kierunku Architektura krajobrazu.

Zajęcia były prowadzone przez dr inż. arch. Agnieszkę Wilkaniec i dr inż. Bożenę Łukasik. Zajęcia dotyczyły koncepcji utworzenia Cysterskiego parku Kulturowego Radojewo-Owińska. W ramach zajęć odwiedziliśmy Owińska. Studenci zapoznali się z klasztorem pocysterskim, Parkiem Orientacji Przestrzennej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych oraz zespołem pałacowo-parkowym rodziny von Treskow.

Agnieszka Wilkaniec i Bożena Łukasik     

 

baner ogrod wrazen

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1