Prace malarskie studentów AK III ROK

W galerii zostały umieszczone zdjęcia prac malarskich studentów III roku Architektury Krajobrazu w ramach przedmiotu: Ogród i krajobraz w sztukach pięknych. Prace powstały na podstawie inspiracji obrazów znanych malarzy. Każde zdjęcie pracy wykonanej przez studenta zostało oznaczone imieniem i nazwiskiem autora.

Fotografie prac wykonała mgr inż. Iwona Huminiecka