Otwarcie wystawy prac malarskich i rysunkowych studentów

W dniu 27 listopada 2017 roku, o godz. 11.00, przy ul. Dożynkowej 9G w Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy  prac malarskich i rysunkowych Studentów I i II roku kierunku Architektura Krajobrazu oraz I roku kierunku: Projektowanie Mebli, a także kierunku Ogrodnictwo w specjalności: Kształtowanie terenów zieleni.

Otwarcia wystawy dokonał JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Jan Pikul, w obecności Dziekana Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu dra hab. Tomasza Kosiady oraz prodziekana ds. studiów WOAK dr hab. Beaty Janowskiej i prodziekana ds. studiów na Wydziale Technologii Drewna dr hab. Edwarda Roszyka. Na spotkanie przyszło także kilkoro pracowników naszego Wydziału. Najliczniejszą grupę obecnych na uroczystości stanowili studenci trzech wymienionych kierunków studiów. 

Organizatorami wystawy byli: dr sztuki Sylwia Sosnowska i dr sztuki Przemysław Tomczak – pracownicy Katedry Terenów i Architektury Krajobrazu WOAK UPP.

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1