Konkurs projektowy

Początek 2018 roku firma deweloperska SKALAND zgłosiła się do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w celu nawiązania współpracy z Katedrą Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu, WOiAK.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia został sformułowany i ogłoszony konkurs projektowy, w którym wzięli udział studenci studiów II stopnia, Architektury Krajobrazu.

Prace konkursowe, wpisując się w program ćwiczeń, powstały w ramach zajęć z przedmiotu „Projektowanie zintegrowane I” prowadzonego przez dr inż. arch. kraj. Miłosz Walerzaka.

Konkurs trwał od początku marca do 30 kwietnia br.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niebawem.

dr inż. arch. kraj. Miłosz Walerzak

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu